Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alerji – İmmunoloji Bölümünde Teşhise Yönelik Uygulamalar

 

Alerjinin Tespiti İçin Yapılan Testler;

 • Deri Prik Testi (Lanset ile yapılan)
 • İntradermal Test
 • Multi-Test II
 • Kandan bakılan (spesifik IgE ile)
 • İlaç Provokasyonu ve İlaç Alerjisi Testleri
 • Diş Hekimliğinde kullanılan ilaçlar
 • Değişik antibiyotikler için ilaç alerjisi testleri
 • Gıda Provokasyonu ve Gıda Alerjisi Testleri
 • Oral Challenge testleri süt ya da yumurta alerjisi vb için
 • Solunum Fonksiyon (Spirometri) ve Reverzibilite Testi ve değerlendirilmesi
 • Metakolin challenge testleri
 • Egzersiz challenge testleri
 • Patch (peç) Testi
 • Kozmetik ve kimyasal diğer ürünler için
 • Atopik PatchTesti
 • Nazal Smear (smir)
 • Alerjik nezle teşhisi için
 • Sık Hastalanan (tekrarlayan enfeksiyonlar geçiren) Çocuklarda Humoral ve Hücresel Bağışıklık Sisteminin Değerlendirilmesi
 • Humoral / antikorla ilgili bağışıklık sisteminin değerlendirilmesi
 • Hücresel bağışıklık = Değişik CD4, CD8, CD16, CD19, CD56, vb. markırlarla hücresel bağışıklığın değerlendirilmesi  Kombine (Humoral+ Hücresel) Immun yetmezlik vakalarının değerlendirilmesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alerji – İmmunoloji Bölümünde Tedavi Edilebilen Alerjik Hastalıklar ve Tedaviye Yönelik Uygulamalar

 • Atopik Dermatit (egzama)
 • Alerjik ve Non-alerjik Rinit (nezle)
 • Alerjik Konjonktivit
 • Astım Bronşit ve Basamak Tedavisi
 • Kronik Sinüzit
 • Kronik Öksürük
 • Kronik Rekurrent Otit (Seröz) Media
 • Nazal Polipler, Adenoid Vejetasyon
 • Kronik Ürtiker (idiopatik veya otoimmun)
 • Ürtiker ve Anjioödem
 • Alerjik ya da Kontakt Dermatit
 • Böcek Isırığı ve Reaksiyonları
 • İlaç Reaksiyon ve Alerjileri
 • Aspirin ve diğer NSAID ilaçlarına duyarlılık
 • Desensitizasyon uygulamaları
 • Lâteks Alerjisi
 • Anafilaktik ve Anafilaktoid Reaksiyonların Tedavisi
 • Mastositoz
 • Değişik Aşı tedavisi (İmmunoterapi) Uygulamaları
 • SLIT dilaltı ya da ağızdan yapılan- immunoterapi
 • SCIT- subkutan- immunoterapi
 • Rush (raş) immunoterapi
 • Mevsim öncesi yapılan immunoterapi
 • Gıda ve Gıda Katkı Maddelerine Karşı Gelişen Alerjiler
 • Diyet listeleri (sütten ya da yumurtadan arındırılmış vb)
 • Veya elemental/ kazein hidrolizatı mamalarla beslenme
 • Gıda Entoleransına yönelik tedavi yaklaşımları
 • Eosinofilik Ösofajit, Gastroenterit ve Proktokolit’e yönelik tedavi yaklaşımları
 • Primer Immun Yetmezlikler ve İVİG (intravenöz immunoglobulin) tedavisi

Deri Prick Testi Nedir?

Kişinin alerjik olduğu gıda ya da diğer solunum yoluyla taşınan maddeleri/alerjenleri saptamaya yardımcı olur. Bu test Mast hücresi ismi verilen alerji oluşumunda önemli hücrelere yapışık özel (spesifik) IgE nin alerjenle karşılaşmasının bir yansıması olarak meydana gelir.
Ne Zaman Kullanılır?

 • Alerjiden şüphe edildiğinde ilk yapılan test genellikle Deri Prick Testidir.
 • Yaş sınırı yoktur. 3 aydan büyük her çocuğa tecrübeli kişilerce uygulanabilir.
 • Kolay uygulanması, hızlı okunması (15-20 dk) ve kan testine göre daha ucuz olması avantajları arasındadır. Multitest-II 5-10 saniye gibi bir sürede uygulanabilir.

Kimlere Uygulanır?

 • Sık hastalanan hırıltılı, hışıltılı solunumu olan küçük çocuklar
 • Sık sık solunum sıkıntısı ve nefes darlığı atağı yaşayan çocuklar
 • Uzun süren öksürük yakınması olan çocuklar
 • Ailede alerji öyküsü olan ve risk altında olan bebekler (Ailesinde astımlı ya da alerjik hastalığı olanlar)
 • Burun tıkanıklığı, kaşıntı ve hapşırık şikayeti sık olanlar
 • Sık olarak gözlerde yaşarma, kızarma, kaşıntı ve kabarıklık gibi sıkıntıları yaşayan çocuklar
 • Gıdalara bağlı döküntü ve kurdeşen vb şikâyetleri olan çocuklar
 • Egzaması (atopik dermatitli) olan çocuklar

Nasıl Uygulanır?

 • Genellikle ön kol iç yüzüne veya nadiren sırta uygulanır.
 • Uygulanacak maddeler hastanın öyküsüne göre farklılıklar gösterir.
 • Bir seferde 32 ya da daha fazla maddeye karşı alerji olup olmadığına bakılabilir.
 • Maddelerin numaraları kola işaretlenir.
 • Bir damla test maddesi (alerjen) konulur.
 • Daha sonra alerjen damlatılan bölgeler lanset ucu ile nazikçe delinir. (Hastanemizde nadiren kullanılmaktadır.)
 • Multi-Test-II denilen yeni teknolojik bir aparat ile acıtmadan tecrübeli kişilerce yapılabilir. (Hastanemizde bu aparat yaygın olarak kullanılmaktadır.)

Nasıl Okunur?

 • Sonuçlar negatif ve pozitif kontrol ile karşılaştırılarak değerlendirilir.
 • Negatif kontrol tuzlu su solüsyonudur.
 • Pozitif kontrol solüsyonu histamin içerir.
 • Pozitif kontrol ile reaksiyon elde etmek için hastanın ağızdan antihistaminik grubu ilaç kullanımını testten ortalama 3-5 gün önce kesmiş olmalıdır. (İlaç listesi için çağrı merkezimizi arayıp sorabilirsiniz)
 • Eğer pozitif reaksiyon varsa deri bir kaç dakika içinde şişer, kabarır ve kızarık bir hale gelir. Pozitif reaksiyon bazen dermatografik kişilerde yanlışlıkla da saptanabilinir.
 • Pozitifliğin alerjiyi gösterme ihtimali, negatif çıkması kadar, kesin değildir. Hastanın şikâyetleri eşliğinde saptanan pozitiflik değerlendirilmelidir.
 • Kabarıklık 15-20 dakikada belirginleşir ve 3-5 mm ya da daha fazla bir çapa ulaşabilir. Kabarıklığın boyutu alerjinin şiddeti hakkında bilgi verebilir.
 • Negatif reaksiyon kişinin o alerjene karşı alerjisinin olmadığını yüksek oranda bir kesinlikle gösterir.
 • Ağızdan antihistaminik ilaç kullananlarda ve çok yaşlı bireylerde ve bazı hastalıklarda sonuç negatif olabilir.

Doktorlarımız

Uzm. Dr. Yunus NAS

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI, ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Uzm. Dr. Nuh DUMAN

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

Uzm. Dr. Gülen USANMAZ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

Uzm. Dr. Mahi KASAP

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI