Çocuk Cerrahisi

Boşaltım Sistemi ve Üreme Organlarına Ait Cerrahi Hastalıklar

Böbrek kistleri, tümörleri ve taş hastalığı Böbrek üreter bileşke darlıkları (UPJ darlığı) Üreter mesane bileşke darlıkları (UVJ darlığı) Üreter genişlemesi, taşları Vezikoüreteral reflü (İdrarın mesaneden üretere geri kaçışı) Mesane enfeksiyonları, taş hastalığı Karın ön duvarının oluşmamasına bağlı mesanının karın dışına açılması Erkek çocuklarda üretranın alta açılması (hipospadias) İnmemiş testis, hidrosel, spermatik kord kisti Epididimoorşit (testis iltihabı), balanit -postit (sünnet derisi iltihabı) ve prostitit gibi enfeksiyonlar Sünnet Kız çocuklarda over kistleri, torsiyonu Hymenin (kızlık zarı) kapalı olması, labial yapışıklıklar

Sünnet

Sünnet penis glansını (uç kısmını) saran, tıp dilinde prepisyum adı verilen sünnet derisinin belirli şekil ve uzunlukta cerrahi yolla kesilerek alınması ve penis uç kısmının açığa çıkarılması işlemidir. Sünnet, bir gelenek olmasının yanı sıra dünya üzerinde en çok uygulanan cerrahi işlemdir. Tüm dünyadaki erkeklerin ortalama %25’i dinsel, kültürel, tıbbi ya da ailevi seçim dolayısıyla sünnet edilmektedir. 19. yüzyılda, yenidoğanda rutin sünnet uygulamasına hastalıklardan korunmak amaçlı yapılmaya başlanmış ve kısa sürede özellikle İngilizce konuşan ülkelerde kabul görmüştür. Bugün Amerika’da yenidoğan sünneti çok

Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları

Yemek borusunun (ösofagus) darlıkları Yemek borusunun yanıcı madde içimine bağlı tıkanıklığı Midede darlık, tıkanıklık ve ülser hastalığı Gastroözofagial reflü (GER) İnce bağırsakların tıkanıklığı, polip hastalığı, inflamatuar bağırsak hastalıkları Apandisit Doğumsal bağırsak sinirlerinin gelişim bozukluğuna bağlı megakolon (genişlemiş kalın bağırsak) Kabızlık, makatta çatlak ve fistül oluşumu Ergenlerde hemoraid ve cerrahisi Kasık fıtığı, göbek fıtığı Karaciğer kist, abse ve tümörleri Safra yollarının doğumsal yokluğu, kistik genişlemesi ve taş hastalığı Pankreas kistleri ve tümörleri Dalak hastalıkları ve kan kastalıklarında dalak çıkarılması

Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları

Doğumsal akciğer hastalıkları, kistleri Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemin tedavisi Soluk borusunun doğumsal hastalıkları Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve bronkoskopik girişimler Pnömotoraks, hemotoraks Göğüs kafesinin deformiteleri (kunduracı göğüs, güvercin göğüs)

SÜNNET

Aileler için gurur kaynağı olan sünnet; çocuklar için biraz korkutucu; ama hediyelerden ve eğlencesinden dolayı bir o kadar da eğlenceli? Hisar Intercontinental Hospital Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Bölümü konusunda uzman kadrosu ve teknolojik altyapısıyla bu güzel olayı ameliyathane ortamında gerçekleştiriyor.   Sünnet, tüm dünya üzerinde