Romatoloji

shutterstock_181678892
Romatoloji Bölümü’nde romatizmal hastalıklarla ilgili tanı ve tedavi metodları güncel teknolojinin tüm olanakları kullanılarak İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı tarafından belirlenmektedir. Belirtileri pek çok hastalıkla benzer özellik taşıyan romatizmal hastalıkların teşhisinde çok önemli bir yere sahip olan IFA (İndirekt İmmünflorens) Yöntemi ve diğer tanısal metodlar hastanemizde rutin olarak kullanılmaktadır.

Romatoloji Polikliniğinde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 • Osteoartrit
 • Romatoid Artrit
 • Ankilozan Spondilit ve İlişkili Hastalıklar (Reaktifartrit, Psoriatikartrit, Enteropatikartrit…)
 • Fibromiyalji
 • Behçet Hastalığı
 • Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF)
 • Akut Romatizmal Ateş (ARF)
 • GUT
 • Sistemik Lupus Eritematozus
 • Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıkları
 • Diğer Hastalıklar (Skleroderma, Sjögren Sendromu, Erişkin Başlangıçlı Still Hastalığı, Polimiyaljiya Romatika, Dermatomiyozit- Polimiyozit, Vaskülitler, Temporal Arterit, Wegener Granulomatozusu, Churgh Strauss Sendromu, Henoch Schönlein Purpurası,…)

Doktorlarımız

Prof. Dr. Cihan TOP, Bölüm Başkanı

CHECK-UP, İÇ HASTALIKLARI

Uzm. Dr. Akif Nuri DOĞAN

CHECK-UP, İÇ HASTALIKLARI

Uzm. Dr. Fatma KURAL AYDIN

CHECK-UP, İÇ HASTALIKLARI

Uzm. Dr. Nurettin DEMİRKOL

CHECK-UP, İÇ HASTALIKLARI

Sağlık Rehberi