PSİKİYATRİ

Psikiyatri ruhsal sorun ve bozukluklarla ilgilenen bir tıbbi disiplindir. Modern tıp, insanı biyopsikososyal bir varlık olarak ele alır. Dolayısıyla insanın olduğu her yerde psikoloji de etkin ve belirleyici bir etmen olarak bulunur. Psikiyatrik bozukluklar, genetik, çevresel ve bireysel faktörler nedeniyle ortaya çıkabilir. Kişiler arası ilişkileri veya mesleki başarıyı etkiler.

RANDEVU AL
Psikiyatri ruhsal sorun ve bozukluklarla ilgilenen bir tıbbi disiplindir. Modern tıp, insanı biyopsikososyal bir varlık olarak ele alır. Dolayısıyla insanın olduğu her yerde psikoloji de etkin ve belirleyici bir etmen olarak bulunur. Psikiyatrik bozukluklar, genetik, çevresel ve bireysel faktörler nedeniyle ortaya çıkabilir. Kişiler arası ilişkileri veya mesleki başarıyı etkiler.

A- Psikiyatrik Bozukluklar 

1- Organik Mental Bozuklular

 • Deliryum
 • Demans ve Amnestik Bozukluklar
 • Genel Tıbbı Duruma Bağlı Bilişsel ve Ruhsal Bozukluklar

2- Madde kullanımına Bağlı Bozukluklar

 • Alkol, Tütün, Esrar, Eroin, LSD, Kokain ve İlaç kötüye kullanım-bağımlılık
 • Madde Kullanımına Bağlı veya Eşlik Eden Ruhsal Bozukluklar

3- Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

 • Şizofreni
 • Şizoafektif Bozukluk
 • Sanrısal (Paranoid) Bozukluk
 • Diğer Psikotik Bozukluklar

4- Duygudurum Bozuklukları

 • Depresyon
 • Bipolar Bozukluk
 • Distimi
 • Siklotimi
 • Diğer Duygudurum Bozuklukları

5- Anksiyete Bozuklukları

 • Panik (Atak) Bozukluk
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı)
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Fobik Bozukluk
 • Somatizasyon Bozukluğu
 • Vücud Dismorfik Bozukluğu

6- Somotoform Bozukluklar

 • Somatizasyon Bozukluğu
 • Konversiyon Bozukluğu
 • Ağrı Bozukluğu

7- Yeme Bozuklukları

 • Anoreksiya Nervoza
 • Bulimiya  Nevroza
 • Diğer Yeme Bozuklukları

8- Uyku Bozuklukları

 • Primer İnsomnia
 • Uyku ritminde Bozukluklar
 • Narkolepsi
 • Uyku Terörü, Kabus, Uyurgezerlik

9- Dürtü Kontrol Bozuklukları

 • Patolojik Kumar Oynama
 • Kleptomani
 • Tirikotilomani
 • Piromani
 • Aralıklı Patlayıcı Bozukluk

10- Kişilik Bozuklukları

 • A Küme (Şizoid, Paranoid, Şizotipal Kişilik Bozuklukları)
 • B Küme (Borderline, Antisosyal, Histriyonik Kişilik Bozuklukları)
 • C Küme (Çekingen, Bağımlı, Obsesif  Kişilik Bozuklukları)

11- Uyum Bozuklukları

12- Cinsel Bozukluklar

 • Sapkınlıklar
 • Cinsel Kimlik Bozuklukları

B- Diğer Hastalıklar ve Psikiyatri 

Herkesin ruhsallığı, parmak izi gibi biriciktir. Dolayısıyla yaşam olaylarına verilen tepkiler de kişiden kişiye farklı olabilir. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar, özellikle süreğen (kronik) ve yeti yitimine neden olan hastalıklarda psikiyatrik tabloların görülebileceğini göstermiştir. Aşağıda bazı hastalıklar ve eşlik eden psikiyatrik bozukluklar özetlenmiştir:
 • Bunama: Depresyon, Anksiyete Bozukluğu, Atipik Psikoz
 • Parkinson: Depresyon, Anksiyete Bozukluğu
 • Epilepsi: Kişilik değişimleri, Depresyon, Psikotik Bozuklular
 • Felç (inme): Depresyon, Psikotik Bozukluklar
 • Kalp Hastalıkları: Panik Atak, Depresyon Kişilik değişimi
 • Şeker Hastalığı: Uyum Boz. Depresyon, Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Guatr Hastalıkları: Depresyon, Bipolar Bozukluk, Anksiyete Boz.
 • KOAH, Astım: Depresyon, Panik Atak
 • Böbrek Yetmezliği: Depresyon, Deliryum
 • Kanser: Depresyon, Yas Reaksiyonu

Öte yandan Gastrit- Ülser, Sinirsel Barsak (İBS), Migren, Astım, Ürtiker, Kaşıntı, Sedef Hastalığı, Fibromyalji, Kronik Ağrılar vb. kimi hastalıklar psikolojik faktörle ortaya çıkabilir veya şiddetlenebilir. Hastanemizde yatan veya ayaktan başvuran hastalara Konsultasyon-Liyezon Psikiyatri hizmeti verilmektedir.

C- Psikoterapi

Yaygın olarak sanıldığının aksine psikiyatristler sadece ilaç yazmaz. Psikoterapi, kişinin iç dünyasını ve yaşamdaki ilişkilerini anlamaya yönelik bir tedavi yöntemidir. “Konuşarak tedavi” olarak bilinen psikoterapi çeşitleri, uygun durum ve vakalarda bazen tek başına bazen ilaç tedavisi ile birlikte uygulanır. Hastanemizde psikiyatri başvurusu yapan her hasta psikoterapi açısından değerlendirilmektedir. Psikoterapiler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
 • Psikanalitik Psikoterapi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Aile ve Çift Terapisi
 • Cinsel Terapi
 • Oyun Terapisi
 • Grup Terapisi

İLGİLİ BÖLÜMLER

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...

BÖLÜM YAZILARIMIZ

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...

BÖLÜM VİDEOLARIMIZ

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...