PATOLOJİ

Patoloji, hastalıkların kökenini, nedenlerini, gelişim süreçlerini ve sonuçlarını araştıran uzmanlık alanıdır. Bunun için vücut dokularından ve sıvılarından alınan biyopsi örneklerinde dokularda ve hücrelerde meydana gelmiş olan yapısal değişiklikler incelenir.  Patoloji laboratuvarımıza gelen biyopsi örnekleri ayrıntılı makroskopik incelemelerden sonra en modern doku takip cihazı, parafin bloklama ve kesit cihazları ile işlemden geçmektedir. Bu biyopsi örneklerine mümkün olan en kısa zamanda mikroskopta tanı konulmakta ve sonuç ilgili doktora bildirilmektedir. Böylece zaman kaybı en aza indirilmekte ve hasta için gerekli tedavilere bir an önce başlama imkanı sağlanmaktadır. Cerrahi işlem sırasında gerek duyulduğunda intraoperatif histopatolojik (frozen) tanı  konulabilmektedir. Bu işlem için en modern kryostat cihazımız ile hizmet vermekteyiz.

RANDEVU AL

Laboratuvarımızda histopatolojik incelemelerin yanı sıra vajinal-servikal smear, balgam, tüm vücut sıvılarından alınan örneklerin incelenmesi gibi rutin sitolojik incelemeler de yapılmaktadır. Radyoloji bölümünde USG ya da BT altında meme, tiroid, akciğer, karaciğer, lenf nodülü, tükrük bezi, yumuşak doku kitleleri gibi organ ve dokulardan alınan ince iğne aspirasyon biyopsileri işlem sırasında incelenip tanı için yeterli olup olmadıkları saptanmaktadır. Böylece hastaya daha sonra ikinci kez aynı işlemin yapılmasına gerek kalmamaktadır. Alınan örnekler gerekli teknik işlemlerden geçtikten sonra en kısa zamanda tanı konulmaktadır.  Patoloji laboratuvarımız hastane dışından gelen biyopsi, sitoloji, hazır preparat ve parafin bloklar için de tanı ve konsültasyon hizmeti sunmaktadır. İstenildiği takdirde gerek makroskopik gerekse mikroskopik dijital görüntü kaydı sağlanabilmektedir.

Patoloji Labarotuvarunda Yapılan İşlemler:

1- Histopatoloji:

 • Gross cerrahi spesimen incelenmesi
 • Küçük cerrahi eksizyon materyalleri
 • Endoskopik biyopsiler
 • Bronkoskopik biyopsiler
 • Dermatolojide yapılan punch biyopsiler
 • Jinekolojik biyopsiler (gross cerrahi spesimen dışında kolposkopik ve punch biyopsiler)
 • Radyolojide yapılan iğne biyopsileri (meme, karaciğer, prostat, yumuşak doku, akciğer)

2- Floresan Mikroskopi 

3- Histokimya

4- Intraoperatif Patoloji Konsültasyonu (Frozen)

5- İmmünhistopatoloji

6- Sitopatoloji:

 • Jinekolojik servikal smearler
 • USG ya da BT eşliğinde yapılan ince iğne aspirasyon biyopsileri (tiroid, transtorasik akciğer, meme, karaciğer, lenf nodları, tükrük bezleri)
 • Kist aspirasyonları
 • Vücut sıvıları (Plevra, asit sıvısı, idrar sıvısı)
 • Balgam
 • Bronkoskopik lavaj materyalleri

7- Eksfolyatif Sitoloji

8- İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi 

9- Thin-Prep İncelemeleri 

10-Sitokimya 

Meme Patolojisi 

 • İnce iğne aspirasyon biyopsisi
 • Kist aspirasyonu
 • İğne biyopsileri
 • Eksizyonel biyopsiler
 • Mastektomi + aksiler küraj materyalleri
 • Frozen inceleme
 • Tümörlerde immünhistopatoloji:
 • Estrojen reseptörü
 • Progesteron reseptörü
 • C erb-B2 (Her 2/neu)
 • Sentinel lenf nodlarında mikrometastazlara yönelik ayrıntılı kesitler ve pansitokeratin ile inceleme

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...