Yükleniyor...

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ

Tüm dünyada, doğumsal kalp hastalıkları en sık görülen doğum anomalileri arasında birinci sırada yer alıyor. Doğuştan kalp hastalığı görülme sıklığının tüm dünyada yaklaşık %1 olduğu göz önüne alındığında her yıl yaklaşık 12 bin yeni, doğuştan kalp hastası ile karşılaşıyoruz.

RANDEVU AL

Yenidoğan dönemindeki ilk 30 gün içerisinde yaşanan bebek ölümlerinin %15’i doğumsal kalp hastalıklarından kaynaklanıyor. Kalp hastalığı ile doğan bebeklerin yarısından fazlası mutlaka cerrahi tedaviye gereksinim duyar. Yılda en az 6 bin yeni hastaya kalp ameliyatı gerekir. Son yıllarda cerrahi, anestezi, teknoloji ve yoğun bakım tekniklerindeki ilerleme sayesinde doğuştan kalp hastalıkları ile doğan çocukların %90’ından fazlası yapılacak olan ameliyat ve girişimlerle normal veya normale yakın bir hayat kalitesine, hayatta kalma olasılığına sahip olur. Atrial Septal Defekt (ASD), Ventriküler Septal Defekt (VSD) gibi basit kalp delikleri ve Pulmoner Stenoz gibi kalp kapaklarındaki darlık olan durumlarda eğer ameliyat ile tedavi gerekiyorsa bunların çok büyük bir oranı ameliyattan sonra tamamen normal bir kalp ile sağlıklı yaşıtlarıyla ayni aktiviteleri yapabilir hale gelebilirler. Hisar  Hospital Intercontinental bünyesindeki Çocuk Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi İleri Tanı ve Tedavi Merkezi’nin bilgi, deneyim ve modern teknolojik imkânlarıyla, önceleri umutsuz gibi görünen kalp ve damar hastalıkları artık iyileştirilebiliyor.

Çocuk Kardiyolojisi bölümünde anne karnındaki bebeğin kalbinden başlayarak, 18 yaş bitimine kadar olan fetüs, bebek, çocuk ve ergen kalp hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır. Bu hastalıklar arasında daha çok doğuştan kalp hastalıkları (delikler, darlıklar), sonradan gelişen kalp hastalıkları (romatizmal kapak hastalıkları, enfeksiyöz hastalıklar) ve kalp ritmi bozuklukları bulunmaktadır. Hastalarımız sıklıkla kalpte üfürüm duyulması, morarma, çabuk yorulma, göğüs ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma (senkop) ya da yüksek tansiyon gibi yakınmalarla polikliniğimize başvurmaktadır. Hastalarımızın büyük kısmında elektrokardiyografi (EKG), telekardiyografi ve ekokardiyografi (EKO) gibi yöntemlerle tanı konulabilmektedir. Anne karnındaki bebek kalbi ise fötal EKO ile değerlendirilmektedir. Gerekli durumlarda efor testi, HOLTER monitörizasyonu, kalp kateterizasyonu, anjiografi ve diğer yöntemler uygulanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki başlıklara göz atınız.

Neden Çocuk Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi İleri Tanı ve Tedavi Merkezi?

Hisar Hospital Intercontinental modern mimarisi ve ileri tıp teknolojilerini kullanan akademik ve uzman hekim kadrosuyla, bilgi ve beceriyi bir arada harmanlayan eğitimli hemşireleriyle çocuk kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde konsey yaklaşımıyla hizmet sunuyor.

1. Ameliyathaneler  

Hastanemiz bünyesindeki 7 ameliyathanenin 2’si Çocuk Kalp ameliyatlarının yapılabilmesi için özel olarak dizayn edilmiştir. Ameliyathanelerimiz geniş odaları, sterilizasyonu korumayı kolaylaştıran steril ve yarı steril koridorları, güvenli ilaç kullanım sistemi PYXIS ve güvenliği sürekli kontrol edilen anestezi cihazları ile donatılmıştır. Ameliyat odalarının tamamı, içeriden dışarıya pozitif basınçta hava akımı sağlayarak mikropların ve yabancı maddelerin odaya girmesini engelleyen steril hava akım sistemine sahiptir. Ameliyat odalarında, anestezi cihazları, tüm sistemler ve aletler tavandan özel sistemlerle (pendant) asılı tutularak sterilizasyona ve ergonomik kullanıma uygun hale getirilmiştir.

2. Yoğun Bakım Hizmetleri

Minik kalplere yapılmak zorunda olan bu büyük müdahaleler sonrasındaki bakım, hastalığın iyileşme seyrini de önemli ölçüde etkileyen başlıca tedavi basamaklarından birini oluşturur. Hisar Hospital Intercontinental’ın Yenidoğan Yoğun Bakım ve Pediatrik Yoğun Bakım Üniteleri bu hassas ve şefkatli bakım için özel olarak dizayn edilmiştir. Dünyada kabul gören en güncel uygulama olan ünite içerisinde her hastanın ayrı odasının bulunması, hastanemizde de titizlikle gerçekleştirilmektedir. Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi’nde, her odanın başında bulunan özel hemşire bankoları ile hasta takipleri ideal şartlarda yapılmakta, ünite içerisinde oluşturulmuş özel bölümde hasta, yatağından kaldırılmadan tüm vücut yıkaması gerçekleştirilebilmektedir. Yataklar ve küvözler; acil durumlarda anında müdahaleye uygun olarak tasarlanmıştır. Yaşamsal işlevleri gösteren monitörleri, damar yolu ile verilen ilaçların hız kontrolünü sağlayan elektronik enjektör ve serum pompaları, aspirasyon, yapay solunum ve kalbin fonksiyonlarını inceleyen cihazları ve diğer ekipmanları ile en etkili tedavi ve bakıma olanak sağlamaktadır.

3. Deneyim, Bilgi ve Uzmanlık 

Hastanemizde multidisipliner tedavi yaklaşımımız ile, yaşamın her döneminde ihtiyaç duyulabilecek her türlü sağlık hizmeti sunulabilmektedir. Türkiye’nin saygın tıp fakültelerinden mezun olmuş ve dünyanın önemli sağlık merkezlerinde eğitim görmüş, özellikli tedavilerde uzmanlaşmış, dünya tıp literatürüne yayınlarıyla sürekli katkı sağlayan seçkin bir hekim kadrosuyla hizmet sunulmaktadır.Objektif verilere dayalı, bilimsel çalışmalarla doğruluğu kanıtlanmış güvenilir tanı ve tedavi yöntemleri Hisar Hospital Intercontinental’ın akademisyen ve uzman hekimleri tarafından uygulanmaktadır. Hisar Hospital Intercontinental Çocuk Kardiyolojisi ve Kalp Cerrahisi ekibimizin, kendi alanlarında uzun yıllardan beri cerrahi ve tıbbi tedavilerden elde ettikleri başarılarla, deneyimi başarıya dönüştürdüklerinin göstergesidir.

4. İleri Teknolojinin Kullanımı için Yüksek Düzeyde Yatırım 

Çocuk kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi de, diğer hastalıklarda olduğu gibi başarılı bir tedavi için büyük önem taşıyor. Hisar Hospital Intercontinental olarak, minik kalplerin hastalıklarının tanı ve tedavisinde hekimlerimizin daha emin adımlarla hareket etmesini sağlamak için yüksek yatırım maliyetleri gerektiren, günümüzün ileri teknolojilerine sahip modern donanımı, hastanemize kazandırmış bulunuyoruz. Hastanemizde, tüm tetkik sonuçları bilgisayar ortamında görüntülenerek arşivlenebildiği, PACS sistemi ve ilaç hatalarının önüne geçen, bilgisayarlı ilaç hazırlama sistemi PYXIS ile gelişmiş tıbbi hizmet altyapısı kullanılmaktadır. Her türlü tanı ve tedavi işleminin yanı sıra acil cerrahiler de 7 gün 24 saat yapabilen gelişmiş bir tanı ve tedavi kadrosuyla hizmet vermektedir.  Tıp teknolojisini kullanımdaki misyonumuz; “Doğru tanıya, her hastaya en düşük riskli, en hızlı ve en uygun yöntemin özenle seçilmesi ve uygulanmasıyla varılacağına inanmaktır.”

Tanıda Hız ve Üstünlük Kazandıran İleri Teknolojimiz

Ekokardiyografi

Her yaştaki çocuk kalbinin ultrasonografik yöntemle yapısal ve fonksiyonel yönden değerlendirilmesini sağlayan, çocuğa hiçbir şekilde zarar vermeyen tanısal bir yöntemdir.

Fetal Ekokardiyografi 

Hamileliğin 16. Haftasından itibaren, anne karnındaki bebeğin, kalbi ve kalbinden çıkan damarların yapısının incelenebildiği, kalp hastalığı varlığına işaret eden bulguları saptayan ileri teknoloji bir ultrasonografi cihazdır.

Transözofajiyel Ekokardiyografi 

Yaygın olarak kullanılan yüzeyel ekokardiyografi (transtorasik) yönteminin yetersiz veya akciğer hastalığı, şekil bozukluğu gibi nedenlerle hastanın göğüs yapısı yeterli kalitede ekokardiyografik görüntü alınmasına izin vermediği durumlarda Transözofajiyel Ekokardiyografi yöntemiyle yemek borusu yolu ile ekokardiyografi yapılmasını sağlayan cihazdır.

  1. Egzersiz Testi: Çocuk kalbinin efor, egzersiz kapasitesini araştıran bir yöntemdir. Bu yöntemle hem kalp hastalığı olan çocukların efor kapasitesini, hem de efor sırasında yakınması olan sağlıklı çocukların (çabuk yorulma, göğüs ağrısı, bayılma vb) durumu değerlendirilebilir. Aynı zamanda yoğun spor aktivitesinde bulunacak sağlıklı çocukların risk değerlendirilmesi yapılabilir.
  2. Ritim Holter: Ritim bozukluğu olan çocukların, çarpıntı yakınması olan sağlıklı çocukların veya diğer bazı hastalık durumlarında kalp ritminin 24 saat boyunca çocuk üzerine takılan küçük bir zararsız bir cihazla değerlendirilmesidir.
  3. Anjiyo (Kalp Kateterizasyonu-Anjiyokardiyografi)
    Kasık bölgesinden atar veya toplardamarlar içerisine yerleştirilen ve kalbe kadar ilerletilen ince bir katater yardımıyla kalp ve damarlardaki anomaliler saptanabiliyor.

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...