Yükleniyor...

Wısc-R Zeka Testi

Wısc-R zeka (IQ) testi  1970’den bu zamana kadar uygulanan Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği’nin testidir. Günümüz gençlerine daha uyumlu olan bu test 6 yaştan başlayıp 16 yaşa kadar uygulanabilmektedir. Wısc-R iki Sözel ve Performans olmak üzere iki bölümlerden oluşup zekânın işleyişi ile ilgili süreçleri inceler.

Wısc-R Zeka Testi

Wısc-R zeka (IQ) testi  1970’den bu zamana kadar uygulanan Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği’nin testidir. Günümüz gençlerine daha uyumlu olan bu test 6 yaştan başlayıp 16 yaşa kadar uygulanabilmektedir. Wısc-R iki Sözel ve Performans olmak üzere iki bölümlerden oluşup zekânın işleyişi ile ilgili süreçleri inceler.

Wısc-R zeka testi ile elde edilen bilgiler çocuk hakkında fikirler verir. Bu bilgiler çocuğunuzun zeka sevilerini (üstün zeka, parlak zeka ve normal zeka) öğrenmenin yanında ruhsal yapısı ile alakalı ipuçları sağlar.  Zeka(IQ) testi sonrasında ailelere danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Danışmanlık içerisinde çocuğunuzu tüm yönleriyle değerlendirmek adına; psikolojik yapısını, aile içi iletişim durumlarına yönelik süreçleri incelemek aynı zamanda zeka seviyesinin ve akademik başarısının etkileyen zayıf yönlerini geliştirmek, güçlü ve baskın olduğu yönlerinde ise nasıl desteklenmesi gerektiği konusunda siz değerli ailelere kapsamlı rehberlik hizmeti sağlıyoruz.

Wısc-R Zeka Testi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Wısc-R zeka testi günümüzde psikolojik ve nörolojik problemlerin tespitinde yardımcı olan bir ölçektir.

1) Öğrenme Güçlüğü(Disleksi, Diskalkuli, Disgrafi): Çocuğunuz öğrenmekte, okumakta, matematik alanında veya yazmakta güçlük çekiyorsa.

2) Dikkat Dağınıklığı

3) Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu

4) Okula Uyum Sorunları

5) Ders Başarısızlığı

6) Sınav kaygısı

7) Zeka Seviyesini Öğrenmek ve Kapasitesi Doğrultusunda Yetenekli Olduğu

Alanlara Yönelik Yol Haritası Çizmek İçin

 

WISC-R Zeka Testi Hakkında Genel Bilgiler ve İçeriği

Tüm dünya ve Türkiye genelinde en yaygın, güvenilir olan “Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği” (WISC-R) 6 yaş ile 16 yaşa aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini değerlendiren zeka ölçeğidir.

Zeka testi uygulama süresi 60 ila 90 dakika arasında değişmektedir. Uygulamada çocuğun

ihtiyaç ve performansına bağlı olarak kısa bir mola verilebilmektedir. Testi yapılan bir çocuğun yeni bir WISC-R değerlendirmesi için en az 1 yıl beklemek gerekmektedir.

WISC-R, 2 kısımdan oluşmaktadır;

1-Sözel Testler: Çocuğun öğrenme kapasitesini ve dış dünyadan edindiği bilgileri ifade edebilme ve yansıtabilme becerilerini ölçer. Bu bilgiler çocuğun aileden, sosyal çevreden ve eğitim hayatından öğrenip edindiği bilgilerdir.

 

2-Performans Testler: Çocuğun görsel dikkat, genel dikkat, çalışma hızı, görsel-mekânsal-motor alandaki becerilerini ölçer. Testin performans bölümü daha çok görsel ve elle manipule edilebilen, dikkat becerisi gerektiren alt testlerden oluşmaktadır.

 

Sözel ve Performans grubuna ait alt testler çocuğa sırayla verilir. Test süresince çalışmadan kopmaması ve teste ilgisini devam ettirebilmesi için, sözel zekâ bölümüne ait bir alt test verildikten sonra bir performans alt testi verilir.

 

Sözel Zekâ Bölümünün Alt Testleri

 1. Genel Bilgi: Bu bölüm çocuğun eğitimden, aileden ve sosyal çevreden öğrendiği bilgileri, öğrendiği bilgileri aktarımını ve bilgileri uzun süreli bellekte(USB) tutabilme (long term memory) becerisini ölçen alt testtir.
 2. Benzerlik: Bu test çocuğun soyut düşünebilme, soyut durumları kavrayabilme ve sınıflama becerisini ölçer.
 3. Aritmetik: Bu test çocuğun zihinden hesap yapma, kısa süreli bellek(KSB), zihinsel organizasyon ve dikkat becerilerini ölçen alt testtir.
 4. Sözcük Dağarcığı: Bu test çocuğunuzun sözcüklerin kavramlarını bilmesi ve bunları ifade edebilme becerisini ölçen alt testtir.
 5. Yargılama: Bu test çevresel olayları değerlendirme, fark edebilme ve çevresel durumlara çözümler üretebilme becerilerini ölçen alt testtir.
 6. Sayı Dizisi: Bu test çocukların işitsel dikkatini, odaklanma problemini ölçen alt testtir.

 

 

Performans Zekâ Bölümünün Alt Testleri

 1. Resim Tamamlama: Bu test çocuğunuzun görsel dikkatini, ayrıntıyı görebilme kapasitesini görmeyi sağlayan, ayırt etme becerilerini ölçen alt testtir.
 2. Resim Düzenleme: Bu test olayları görebilme, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilme ve olaylara bütüncül bakabilme becerilerini ölçen alt testtir.
 3. Küplerle Desen: Görsel algı kapasitesini, el-göz koordinasyon ve parçadan bütünü, bütünden parçayı görebilme becerilerini ölçen alt testtir.
 4. Parça Birleştirme: Parça bütün ilişkilerini kavrama, öngörebilme ve parçalardan yeni bir bütün oluşturabilme becerilerini ölçen alt testtir.
 5. Şifre: Zamana karşı yarışabilme, dikkati devam ettirebilme, kısa süreli görsel hafıza, yeni bir görevi hızlı bir şekilde öğrenebilme ve bu görevdeki psikomotor hız becerilerini ölçen alt testtir.

 

Labirentler: Bu test çocuğun motor becerisini, görsel dikkatini, görsel ve motor koordinasyon kabiliyetini ölçen alt testtir.

Doktorlarımız

Uzman Psikolog Abdulkadir BULUT

RANDEVU AL

Uzman Psikolog Ceylan ŞENGÜL

RANDEVU AL