Yükleniyor...

Stanford Binet Zeka Testi

2- 5 yaş 11 ay çocuklarına uygulanan zeka testidir. Zeka(IQ) testleriyle zihinsel, ruhsal, gelişim aşamalarını değerlendirerek ailelere çocuklarının kapasitesi doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerekliğine dair geleceği hakkında rehberlik yapmayı amaçlıyoruz.

Stanford Binet Zeka Testi

St.Binet zeka testi 2-5 yaş 11 ay yaş grubundaki bireylerin zihinsel becerilerini ölçmek adına uygulanmaktadır. IQ testinde çocukların görsel ve işitsel dikkat seviyesini ortaya koyan dikkat ve konsantrasyon, motor becerileri, kendilerini ifade edebilme kapasitesini ölçen sözel muhakeme, sayısal muhakeme ve kısa süreli bellek kapasitelerini değerlendirerek çocukların zeka potansiyelini ortaya çıkarmış oluyoruz.

Test sonucunda yapılan danışmanlık kapsamında; çocuğun zeka potansiyeli, akademik başarısı, aile ilişkilerinde davranış ve tutumları, akran ilişkilerinde tespit edilen sorunlara aile ile değerlendirip desteklemek ve zeka kapasitesinin ileride olduğu alanlarda nasıl desteklenmesi ve geride olduğu alanlarda nasıl geliştirilmesi konusunda siz değerli ailelere rehberlik hizmeti sağlıyoruz.

 

Stanford Binet Zeka Testi Tarihçesi

 

Stanford Binet ilk zeka testidir. Alfred Binet ve arkadaşı tarafından Theodore Simon Fransız okul sistemi için Paris’teki öğrencilere uygulayarak çocuklarda zihinsel gerilik ya da öğrenme güçlüğünü bulmaya çalışmışlardır.

İlk Stanford Binet Zeka Testi 1905’te tamamlanmıştır. Test uygulama şekli olarak testör ilk sorudan başlayarak çocuğun cevap veremediği soruda testi bitiyordu. 1908 yılında çalışmalarında zeka testi her yaş grubundaki ortalama bir çocuğun performansını tahmin edebilecek kadar veri toplanmayı başardı.

Stanford-Binet Zeka Testi 1916’dan bu yana dört kez revize edilmiştir. 

Testteki yenilemelerin nedenlerini şu şekilde özetlenmektedir:

  • Dil zaman ilerledikçe kendini yenileyen bir kavramdır. Dildeki bu değişim ve yenilik zeka testi sonuçlarını doğrudan etkilemekte olduğu için sözel muhakeme alanlarında değişiklikler yapılmıştır.
  • Kültürel farklılık olması, kelime ve ifade edebilme becerilerinin farklı olması test sonuçlarını her bölge ve ülkede değişiklik gösterebiliyordu bunu önlemek adına değişiklikler yapılmıştır.
  • Bazı sorulara verilen cevapların, testin uygulandığı çocuğun kız ya da erkek olmasına göre farklılık göstermesini önlemek adına değişiklikler yapılmıştır.

Testin eksik görülen kısımları yeniden revize edilerek 4 zihinsel yeteneği ölçecek şekilde düzenlenmiştir.

Bunlar ise;

  • Sözel Yargılama,
  • Soyut/Görsel Yargılama,
  • Niceliksel Yargılama,
  • Kısa Süreli Bellektir

Sözel Muhakeme: Çocuğun okuldan, evden ve sosyal çevresinden edindiği bilgileri anlama ve yorumlama becerisini inceler. Bu maddede çocuğun; kelime dağarcığını, problemler karşındaki farkındalık becerileri ölçülür.

Soyut/ Görsel Muhakeme Çocuğun mantıksal berilerini kullanarak uzamsal algı, üç boyutlu düşünebilme ve şekil kopya becerilerini inceler.

Sayısal Muhakeme: Çocuğun sayısal becerisini hakkındaki bilgi ve pratiğini inceler.

Kısa Süreli Bellek: Çocuğun konsantrasyon becerisini, kısa süreli hafızasını ve anlık dikkatini inceler. Bu bölümde cümle ve sayısal sıralamaları kullanarak çocuğun görsel ve duyusal kısa süreli belleği ölçülür.

Doktorlarımız

Uzman Psikolog Abdulkadir BULUT

RANDEVU AL

Uzman Psikolog Ceylan ŞENGÜL

RANDEVU AL