Kemik İliği Nakli Ünitesi

Hisar Intercontinental Hospital Kemik iliği Nakli Merkezi uluslararası standartlarda hasta bakımı ve konforu gözetilerek dizayn edilmiş, güncel tıp teknolojisi ile donatılmıştır. Bölümümüz; hastalığın bulgularının değerlendirildiği ve tedavi protokolüne karar verildiği Poliklinik Bölümü;  HLA Tiplendirme Laboratuvarı, Hemaferez Laboratuvarı, Kriyoprezervasyon, Kök Hücre İşleme Laboratuvarı, nakil sonrası hastaların bakım ve takiplerinin yapıldığı Yoğun Bakım Üniteleri ve Yatan Hasta Servisi’nden oluşmaktadır.Tedavi süreçlerini multidisipliner yapı içinde gerçekleştiren merkezimizde, malign ve benign hastalıkları olan hastalarımıza, en hassas bakım ve tedavi seçenekleri sunulmaktadır. Uzman psikoloğumuz nakil öncesi ve sonrasında hastalara gerekli psikolojik destekte bulunmaktadır. Kemoterapi ve diğer ilaç uygulamalarında ilaç saklama ve hazırlama esasları için bir eczacı merkezimizde hizmet vermektedir. Multipl Miyelom (Plazma hücrelerinin yaptığı habis kemik iliği hastalığı), lenfoma (Hematolojik lenf bezi kanseri), akut lösemi (Kan kanseri) ve kronik lösemi, aplastik anemi gibi kan hastalığı olan hastalar merkezimize otolog ve allojenik nakil için başvurabilecektir. Her yıl dünyanın 30 farklı ülkesinden 1.000’den fazla hastaya hizmet veren Hisar Intercontinental Hospital, Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Transplantasyonu Merkezi ile de, yalnızca Türkiye’den değil, dünyanın pek çok ülkesinden gelecek hastaların kemik iliği nakli ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır.