Yükleniyor...

BİLGİLER

Ankara - 1958
İngilizce
fatih.durmusoglu@hisarhospital.com
0216 524 13 00

GÖREV ALDIĞI HASTANELER

 • Hisar Intercontinental Hospital

1958 yılında Ankara’da doğan A. Fatih Durmuşoğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini, Kadın Hastalıkları ve Doğum dalında uzmanlık eğitimini Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Hastanesi’nde tamamlamıştır.

1987-1989 yılları arasında Johns Hopkins Universitesi Jinekoloji ve Obstetrik Departmanı, Üreme Endokrinoloji ve İnfertilite  bölümünde ‘Post doc fellowship’ yapmıştır.

1992 yılında Doçent, 1999 yılında Profesör ünvanını almıştır. 1989-2011 yılları arasında Marmara Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı öğretim üyesi, 1992- 2011 yılları arasında Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı Kurucu Başkanı, 2005-2011 yılları arasında Marmara Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı, 2002-2004 yılları arasında Türk Aile Planlaması Derneği Merkez yönetim Kurulu üyeliği görevlerinin ardından mesleki kariyerine Hisar Hospital Intercontinental Kadın Hastalıkları ve Doğum / IVF Bölüm Başkanı olarak devam etmektedir.

TIBBİ İLGİ ALANLARI

 • İnfertilite
 • Menopoz
 • Menstruel Bozukluklar
 • Polikistik Over Hastalığı
 • Hormonal Bozukluklar
 • Endometriozis
 • Laparoskopik Cerrahi
 • Histereskopik Cerrahi
 • İdrar Kaçırma Tanı ve Tedavisi
 • Tüp Bebek (IVF)
 • Yardımcı Üreme Teknikleri

Lisans: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık: Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Hastanesi

EĞİTİM ALDIĞI ve ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

 • Eskişehir Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
 • Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi
 • Johns Hopkins Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Amerika
 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
 • Marmara Tıp Fakültesi Vakfı Academic Hospital
 • Florence Nightingale Kızıltoprak Hastanesi
 • Intermed Sağlık Grubu
 • Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Tüp Bebek (IVF)
 • Türkiye İnfertilite Vakfı
 • Türk Menopoz Derneği
 • İstanbul Jinekoloji Derneği
 • Türkiye İnfertilite Derneği
 • Amerikan Fertility Society
 • North American Menopause Society
 • American Association Of Gynecologic Laparoscopists

 UZMANLIK SONRASI KURSLAR ve KONGRELER (Post – Graduate Courses):

 

 • Clinical Update Training Workshop in Invitro Fertilization and Assisted Reproductive Technology, The Greater Baltimore Medical Center and Jones Institute, Baltimore, Maryland and Norfolk, Virginia, USA, April 15 – May 5, 1996
 • JHPIEGO A Johns Hopkins Program for International Education in Reproductive Health, The Clinical Standardization Workshop, September 20 -24,1993  Ankara, Turkey.
 • JHPIEGO A Johns Hopkins Program for International Education in Reproductive Health and the Ministry of Health and Family Planning, Clinical Training Workshop,October 28.1993.
 • Clinical Endocrinology and infertility, by the ACOG (American College of Obstetrics and Gynecology) , Atlanta, Georgia, May 20-21, 1989.
 • Infertility Update 1989, by the ACOG (American College of Obstetrics and Gynecology) , Atlanta, Georgia, May 20-21, 1989.
 • Reproductive Endocrinology and Infertılity, by the Oakland Health Education Program, Michigan , April 27-30, 1989.
 • J. Donald Woodruff Symposium in Gynecologic Oncology, by the Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland, April 15,1989.
 • Hysteroscopy, Pathology, Colposcopy, Lower Reproductive Tract and Intra- Abdominal Laser Surgery, by the Greater Baltimore Medical Center, December 5-10,1988.
 • Gynecologic cytopathology rotation, by the Cytopathology Department of the Johns Hopkins University School of medicine, Baltimore,Maryland, August !-30 , 1987.
 • Obstetrics And Gynecological Ultrasonography rotation, by the Department of Ultrasonography of the Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland, September 1-30 , 1987.
 • 5th Graduate Summer Program in Epidemiology, The Johns Hopkins University School of Hygine and Public Health, Baltimore, Maryland, July1987.
 • Gynecology and Obstetrics Update Course, by JHPIEGO, The Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, July 1987.
 • Reproductive Health Through Management of Infertile Couple and Control of STD (Sexually Transmitted Diseases) by JHPIEGO, The Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, November 1987.
 • STD Clinician Training Course, Center Disease Control, U.S. Department of Health and Human Services, May 20-23, 1987.
 • Reproductive Endocrinology Seminars, by the Department of Gynecology and Obstetrics, Division of Reproductive Endocrinology,  The Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, weekly seminars held 1987 to 1989.
 • Work-Shop  on In Vitro Fertilization program at the Greater Baltimore Medical Center and the Howard and Georgeanna Jones Institute for Reproductive Medicine, April 28 to May 4, 1996.
 • American Society of Reproductive Medicine, annual meeting 1998,San Fransisco ,USA
 • North American Menopause Society 1999 September 19, New York, USA
 • American Society of Reproductive Medicine, annual meeting 1999September 23,Toronto Canada.
 • Global Congress of Gynecologic Endoscopy  AAGL 28th annual meeting 7-12 November-1999, Las Vegas, USA
 • ASRM 56 th Annual Meeting 21-26 October-2000, San Diego, USA
 • North Americam Menopause Society 11th annual meeting  7-9 September-2000 USA
 • 4 th International Symposium “Women’s Health and Menopause”  May 19-23,2001,Washington,D.C. (USA),Orlando,USA
 • 10th World Congress on the Menopause,10-14 June 2002,Berlin,Germany
 • 13th Annual meeting ,The North American Menopause Society,October 3-5,2002,Chicago,USA
 • American College ofObstetricians and Gynecologists annual meeting 2003,NewOrleans.26-04-2003,USA
 • American Society for Reproductive Medicine, 59 th Annual Meeting, October 11-15, 2003, San Antonio,USA..
 • American Society for Reproductive Medicine (ASRM) 60th Annual Meeting October 16-20, 2004 Pennsylvania Convention Center Philadelphia, Pennsylvania, USA.
 • 61st Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine (ASRM) October 15-19, 2005, Montreal, Canada
 • World Menoupause Congress – 2005 ARJANTİN
 • American Society for Reproductive Medicine (ASRM62nd Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, October 23-26, 2006.
 • 63th Meeting of the American Society for Reproductive Medicine – October 13-17, Washington, DC. USA 2007 .
 • 64th Annual Meeting of the. American Society for Reproductive Medicine. November 8 – 12, 2008. San Francisco, CA. USA
 • Avrupa Menopoz ve Androloji Kongresi ( EMAS ) 16-20 Mayıs 2009 LONDRA
 • American Society for Reproductive Medicine (ASRM) 65th Annual Meeting. October 17 – 21, 2009; Atlanta, Georgia. USA
 • ‘IVF Preceptorship :current practice in the 21’MADRİD-13-14 Kasım 2009
 • ESHRE Yılllık Kongre ROMA 27-30 Haziran 2010
 • COGI 2010 meeting , Kasım ,2-7, Berlin,Almanya.
 • Challenging issues in ART’ NH Constanza Barselona 12-13 Kasım 2010
 • Bayer Schering Endometriozis toplantısı Ocak 20-22,2011 Danimarka
 • North American Menopause Society Annual Meeting,Ekim,21-24,2011.Washington DC,USA
 • American Assosiciation of Gynecologic Laparoscopy 40th global congress Kasım 6-10 , 2011;Holywood,Florida, USA
 • Endometrozis Akademi; Aralık 18,2011, Double Tree Hilton Moda, İstanbul
 • COGI meeting Ekim,24-27 Viyana,Avusturya
 • COGI meeting Aralık,4-7,Paris,Fransa
 • American Society of Reproductive Medicine, annual meeting October,15-18-2015,Baltimore ,Maryland ,USA
 • 15. World Congress on Menopause,28 September-1 October 2016,Prague,Czech Republic

 

3.ÜYELİKLER

 : American Fertility Society

 : North American Menopause Society

 : Türk Menopoz derneği

 : American Association  of Gynecologic  Laparoscopists

 : Pelvic Ağrı ve Endometriozis Derneği /2.başkan ve yönetim kurulu üyesi.

 

4.LİSANS ve LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE VERDİĞİ DERSLER

:Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

:Pubertal Gelişme

:İnfertiliteye giriş

:Ovulasyon İndiksiyonu

:Menapoz ve Hormon Replasman tedavisi

:Ektopik Gebelik

:Kontrasepsiyon

:Pelvik relaksasyon

:Menstrual bozukluklar

TAMAMLANMIŞ TEZLER

*Gonadotropin Releasing Hormon Agonisti ile birlikte Östrojen uygulamasının (Add-Back) Sıçanlarda Cerrahi Yöntem ile oluşturulan Deneysel Endometriosis Üzerine morfolojik ve Histolojik Etkileri;

  Dr. Mustafa Kır –  1994- Marmara Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.

*Devamlı Kombine Hormon Replasman tedavisinde Kanama;

  Dr. Şebnem  Yalçın İnal – 1997 – Marmara Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.

*Preeklampside Serbest Oksijen Radikalleri ve Eşlik eden  Patalojik Bulgular;

  Dr. Erkan Büyük- 1999 – Marmara Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.

Zayıf polikistik over sendromlu hastaların tedavisinde etinil östradiol ve siproteron asetat kombinasyonuna metformin eklenmesinin hiperandrojenizmin klinik ve laboratuar bulgularına etkileri [The Effect of addition of metformin therapy to ethynil estradol and cyproterone asetate regimen on the clinical and laboratory effects of hyperandrogenism in lean women with polycystic ovary syndrome] Ayşe Gonca İmir 2000

Over rezervine ait bazal parametrelerin ovulatuar ve anovulatuar olgularda değerlendirilmesi  Ergün Tufan 2003

Subfertil hastalarda klomifen sitrat ile uygulanan ovulasyon indüksiyonunun over rezervini ölçmeye yarayan testler üzerindeki etkisi  Alper Şişmanoğlu

Levonorgestrel salgılayan rahim içi sistem kullanan hastalarda endometrial tabakanın değerlendirilmesinde saline infuzyon sonohisterografinin yeri ve önemi [The importance of the saline infusion sonohysterography at the evaluation of the endometrial stripe in patients using lng-ius] Pınar Temir

Subfertil hastalarda klomifen sitrat ile uygulanan ovulasyon indüksiyonunun over rezervini ölçmeye yarayan testler üzerindeki etkisi  Alper Şişmanoğlu 2004

İnfertil olgularda geç foliküler fazda tek başına düşük doz hCG kullanımının ovulasyon indüksiyonundaki etkinliği  Gülfem Şişmanoğlu

İn vitro fertilizasyon hastalarında insan menopozal gonadotropininin foliküler sıvı endokrin değerlerine ve embriyo kalitesine etkisi[The effects of human menopausal gonadotropin on the endocrine profile in follicular fluid and the embryo quality in IVF patients] Gökçe Anık

YAYINLAR

İhtisas Tezi:

Yara infeksiyonlarının önlenmesi amacı ile cilt altı dokusunun povidon-iodine  solüsyonu ile intraoperatuvar irrigasyonu-1986

ULUSLAR ARASI MAKALELER

 1. Oktem OKucuk MOzer KSezen DDurmusoglu F.Relation of body fat distribution to femoral neck bone density and endometrial thickness in postmenopausal women. Gynecol Endocrinol. 2010 Jun;26(6):440-4.

 

 1. Yoldemir TErenus MDurmusoglu F, Follicular dominance on the fifth day of controlled ovarian stimulation reduces implantation in long down-regulated ICSI cycles.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011 Jun;156(2):186-9. Epub 2011

 1. Yildizhan B, Durmusoglu F, Uygur M, Erenus M. A new technique for the diagnosis of fallopian tube patency by using hysteroscopy with ultrasound compared with hysterosalpingography in infertile women. Arch Gynecol Obstet. 2009 Oct;280(4):543-7. Epub 2009 Feb 4.
 1. D, Unay O, Durmusoglu F, Yurdun T, Bilsel AS Plasma markers of NO synthase activity in women after ovarian hyperstimulation: influence of estradiol on ADMA. Vasc Med. 2006 Feb;11(1):7-12.
 1. Elter K, Sismanoglu A, Durmusoglu F.Intercycle variabilities of basal antral follicle count and ovarian volume in subfertile women and their relationship to reproductive aging: a prospective study. Gynecol Endocrinol. 2005 Mar;20(3):137-43.
 1. Ilhan AH, Durmuşoğlu FCase report of a pelvic-peritoneal tuberculosis presenting as an adnexial mass and mimicking ovarian cancer, and a review of the literature. Infect Dis Obstet Gynecol. 2004 Jun;12(2):87-9. No abstract available.
 1. Tufan E, Elter K, Durmusoglu FAssessment of reproductive ageing patterns by hormonal and ultrasonographic ovarian reserve tests. Hum Reprod. 2004 Nov;19(11):2484-9. Epub 2004 Sep 23
 1. Gökaslan H, Türkeri L, Kavak ZN, Eren F, Sişmanoğlu A, Ilvan S, Durmuşoğlu F. Differential diagnosis of smooth muscle tumors utilizing p53, pTEN and Ki-67 expression with estrogen and progesterone receptors. Gynecol Obstet Invest. 2005;59(1):36-40. Epub 2004 Sep 20.
 1. Elter K, Sismanoglu A, Durmusoglu FVariability of ovarian reserve tests. Hum Reprod. 2004 Sep;19(9):2170; author reply 2171.
 1. Durmusoglu F, Elter K, Yoruk P, Erenus M. Combining cycle day 7 follicle count with the basal antral follicle count improves the prediction of ovarian response.

Fertil Steril. 2004 Apr;81(4):1073-8.

 1. Gökaslan H, Oktem O, Durmuşoglu F, Eren F.Apoptosis in the endometrium of postmenopausal women receiving tibolone. Gynecol Obstet Invest. 2003;56(3):124-7. Epub 2003 Sep 22.
 1. Gökaslan H, Sişmanoğlu A, Kaya H, Durmuşoğlu FIncidental carcinoid of appendix in cesarean section. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2002 Aug 5;104(1):76-8.
 1. Elter K, Imir G, Durmusoglu FClinical, endocrine and metabolic effects of metformin added to ethinyl estradiol-cyproterone acetate in non-obese women with polycystic ovarian syndrome: a randomized controlled study.Hum Reprod. 2002 Jul;17(7):1729-37.
 1. Oktem O, Gökaslan H, Durmusoglu FSpontaneous uterine rupture in pregnancy 8 years after laparoscopic myomectomy. J Am Assoc Gynecol Laparosc. 2001 Nov;8(4):618-21.
 1. Yücelten D, Erenus M, Gürbüz O, Durmuşoğlu FRecurrence rate of hirsutism after 3 different antiandrogen therapies.J Am Acad Dermatol. 1999 Jul;41(1):64-8.
 1. Büyük E, Durmuşoğlu F,Dökmeci C. Effect of initial gestagen treatment on bleeding patterns in postmenopausal women receiving continuous combined hormone replacement therapy. Menopause. 1999 Summer;6(2):156-60.
 1. Büyük E, Durmuşoğlu F, Erenus M, Karakoç B. Endometrial disease diagnosed by transvaginal ultrasound and dilatation and curettage. Acta Obstet Gynecol Scand. 1999 May;78(5):419-22.
 1. Erenus M, Yücelten D, Durmuşoğlu F. Gürbüz O. Comparison of finasteride versus spironolactone in the treatment of idiopathic hirsutism. Fertil Steril. 1997 Dec;68(6):1000-3.
 1. Durmuşoğlu F. Erenus M. Efficacy and safety of finasteride? Fertil Steril. 1997 Mar;67(3):589-90.
 1. Erenus M, Yücelten D, Gürbüz O, Durmuşoğlu F. Pekin S. Comparison of spironolactone-oral contraceptive versus cyproterone acetate-estrogen regimens in the treatment of hirsutism. Fertil Steril. 1996 Aug;66(2):216-9.
 1. Erenus M, Durmusoglu F. Effect of systemic hyperandrogenism on the adrenal response to ACTH. Fertil Steril. 1994 Nov;62(5):1095-6; author reply 1097.
 1. Erenus M, Gürbüz O, Durmuşoğlu F. Demirçay Z, Pekin S. Comparison of the efficacy of spironolactone versus flutamide in the treatment of hirsutism. Fertil Steril. 1994 Apr;61(4):613-6.
 1. Tüfekçi EC, Girit S, Bayirli E, Durmuşoğlu F. Yalti S. Evaluation of tubal patency by transvaginal sonosalpingography. Fertil Steril. 1992 Feb;57(2):336-40.
 1. Murphy AA, Schlaff WD, Hassiakos D, Durmusoglu F, Damewood MD, Rock JA. Laparoscopic cautery in the treatment of endometriosis-related infertility.Fertil Steril. 1991 Feb;55(2):246-51.

ULUSAL MAKALELER

 

1– Durmuşoğlu F,: Intestinal sisteme ait özel problemler. Durmuş Z ve Çicek N (Editörler), Obstetrik ve Jinekolojik cerrahi, Medial Yayınlar,1986,Ankara

2– Durmuşoğlu F: Gestasyonel Trofoblastik Neoplazi. S.S.Y.B, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi yayınlar,1987

3– Durmuşoğlu FGülekli B: Synlactin: Yeni bir tümör belirleyici mi? Kadın Doğum Dergisi 4-1:30 1988

4-Durmuşoğlu F:Jinekolojik Cerrahide viseral ve parietal peritonizasyon yapılmamasının yararı ve nedeni. Kadın Doğum dergisi 4-1:30,1988

5– Koçak S, Durmuşoğlu FGülekli B: Nadir görülen bir endometriosis olgusu. Kadın Doğum dergisi 4-1:52,1988

6– Durmuşoğlu F, Gülekli B: Gonadotropin Releasing hormon analoglarının jinekolojik tedavide kullanımı ve önemi. Kadın Doğum dergisi 5-1:1989

7– Kutlay K, Leylek Ö, Durmuşoğlu F, Ceyhan N, Pekin S: Uzun etki süreli Bromokriptin ile laktasyon supresyonu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 22-2:731,1990

8– Pirimoğlu M, Şener C, Durmuşoğlu F, Ceyhan N, Pekin S: Bir gebelik+ ARDS olgusu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 22-2:915,1990

9– Şener C, Pirimoğlu M, Durmuşoğlu F,Ceyhan N, Pekin S: Intrapartum değerlendirmede akustik stimulasyonun yeri. Zeynep Kamil Tıp bülteni 22-2:793,1990

10– Pekin T, Kutlay K, Durmuşoğlu F, Ceyhan N, Pekin S: Primer ovarian gebelik. Zeynep Kamil Tıp bülteni 22-2:919,1990

11– Cankat E, Bölme D, Durmuşoğlu F,Ceyhan N, Pekin S: Bir Throcoomphalopagus vakası. Zeynep Kamil Tıp bülteni 22-2:923,1990

12– Repke JT, Durmuşoğlu FKing TM: AIDS and human reproduction. Acta Reproductiva Turcica ”baskıda” 1989

(derginin basımına ara verilmiştir)

13– Erenus M, Cankat D, Durmuşoğlu F: Hiperprolaktinemik kadınlarda vajinal ve oral yoldan Bromokriptin kullanımının karşılaştırılması. Kadın Doğum Dergisi 7-3:171,1991

14– Erenus M, Durmuşoğlu F: Complete response with alternative combination chemotherapy in endodermal sinus tumor case of the ovary. Marmara Medical Journal 5-1:37,1992

15– Gülekli B, Durmuşoğlu Fİşgör E: Ovarian tumors in pregnancy. Marmara Medical Journal 5-1:37,1992

16- Durmuşoğlu F, Akman MA, Erenus M: Kalsiyum ve paratiroid hormonun preeklamptik vakalarda önemi. Jinekoloji ve Obstetrikde Yeni Görüş ve Gelişmeler.3-1:65,1992

17– Durmuşoğlu F,Erenus M, Gürbüz O, Yücelten D: Hirsutizm olgularının etyolojik orijinine göre dağılımı. Jinekoloji ve Obstetrikde Yeni Görüş ve Gelişmeler..3-1:15,1992

18– Erenus M, Kır M, Durmuşoğlu F:Yasal abortuslarda servikal dilatasyon amacıyla Dilapan kullanımı. Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler 3-1:51,1992

19– Durmuşoğlu FLeylek  Ö : Ektopik gebeliklerde  tanı   yöntemleri.  Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 1-1:5,1992

20-Gülekli B, Durmuşoğlu FGürbüz O: İnsulin ve Over fonksiyonlarına etkisi. Zeynep Kamil Tıp bülteni 23-1,3,4:14,1992

21– Gürbüz O, Erenus M, Durmuşoğlu FYücelten D, Ergun T:Hirsutizm tedavisinde Flutamid ve Spiranolakton etkinliğinin karşılaştırılması. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 26-3:171,1992

22– Erenus M, Gürbüz O, Durmuşoğlu FYücelten D:Menstrual irregularity in Hirsute women. Marmara Medical Journal 5-3:115, 1992

23– Durmuşoğlu FKır M, Erenus M, Pekin T: Vakum ekstraksiyon ile gerçekleştirilen doğumlarda Apgar skorlarının değerlendirilmesi. Sendrom, Ağustos:19,1992

24Durmuşoğlu  F, Tüfekçi EC, Kutlay K, Pekin T: A new technique for minilaparatomy. Marmara Medical Journal 5-2:59,1992

25Durmuşoğlu FAkman MA, Pekin T: Preeklampsi Tanı ve Takibinde mikroalbuminüri’nin yeri. Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler,3-2:59,1992

26-Leylek Ö, Durmuşoğlu F: Operative management of Twisted Dermoid Cyst in the third trimester of pregnancy. Marmara Medical Journal 5-3:123,1992

27- Erenus M, Durmuşoğlu FAkman MA: Vaginal Bromokriptin tedavisi ile gebe kalan bir hiperprolaktinemi olgusu. Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler. 3-2:89,1992

28-Pekin S, Ceyhan N, Durmuşoğlu FErenus M, Pekin T, Leylek Ö, Çelik A. Postmenopausal adnexial masses. Marmara Med J,6-4:137,1993

29- Durmuşoğlu F Leylek Ö, Kutlay L: Tubal gebeliğin tedavisinde konservatif yaklaşım . Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni. 2-1:3,1993

30.Erenus M, Gürbüz O, Durmuşoğlu F Ergun T, Pekin S:The efficacy of flutamide in the treatment of hirsutism. Marmara Medical Journal. 6-1:16,1993

31-Leylek Ö, Ceyhan N, Kutlay L, Durmuşoğlu FAkman MA. Ektopik gebelik. Jinekoloji ve Obstetrik bülteni.3-1: 1994

32-Kavak Z,Leylek Ö, Kutlay K, Durmuşoğlu FPekin S. Erken intrauterin gebeliklerde vajinal ultrasonografi bulguları ile beta-HCG ölçümleri arasındaki ilişkiler Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 3-2:71,1994

33- Ceyhan N, Bayık M, Durmuşoğlu F Pekin T: Akut lenfoblastik ve Myeloblastik Lösemi Kemik İliği nakli olgularında vaginal kanamanın kontrolü. Jinekoloji ve Obstetrik bülteni. Eylül 1993

34-Ceyhan N, İlker Y, Durmuşoğlu F Erenus M, Pekin S: Stress enkontinans olgularında Kelly plikasyonu ve ürodinamik değerlendirme. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni. 3-2:82;94

35-Kavak Z, Leylek Ö, Durmuşoğlu F Pekin S. Myomektomilere genel bir yaklaşım. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni.3-3:115,1994

36-Leylek Ö, Akman MA, Ceyhan N, Durmuşoğlu F. Vulvar varis. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni. 3-4:147,1994

37– Kavak Z, Leylek Ö, Durmuşoğlu F Pekin S: Gebelik ve pelvik Böbrek. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni. 3:178-180,1994

38– Kutlay K, Durmuşoğlu F Kavak Z, Pekin S:Travayda mekonyumla fetal distres arasındaki ilişkiler. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik. 4:245-247,1994.

39 -Dai, Erenus, Durmuşoğlu, Esemenli T, Pekin S: Efficacy of adding intranasal calcitonin to estrogen treatment in postmenopausal osteoporosis. Marmara Medical Journal 8: 15-17, 1995

40-Kır M, Durmuşoğlu F, Erenus M, Ahıskalı R, Pekin S: Adenomyosis Diagnosed by transvaginal ultrasonography: a case report. Marmara Medical Journal 8:96-99, 1995

41-Uluğ U, Erenus M, Dökmeci C.O, Durmuşoğlu FPekin S: A Krukenberg Tumor Case Presenting with Hirsutism. Marmara Medical Journal: 9,1:31-32,1996

42-Akman M.A., Erenus M, Durmuşoğlu F: Recent Advances in Male Factor Infertility and Intracytoplasmic Sperm Injection. Marmara Medical Journal:10,3:154-157,1998

43– Durmuşoğlu F;  İnfertil olgu takibinde ultrasonografinin yeri. Türkiye Jinekoloji Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi;1-1:75, 1998

44-Gerçel G, Durmuşoğlu F; Histerosalpingografi.Obstetrik ve Jinekolojide sürekli Eğitim Dergisi: Cilt:2, Sayı:4,Aralık 1998

45-Gerçel G, Durmuşoğlu F; Endometriozis ve İnfertilite Üzerine Etkisi.Obstetrik ve Jinekolojide sürekli Eğitim Dergisi: Cilt:2, Sayı:4,Aralık 1998

46-.A Case of an old age Postmenapausal Woman With a Giant myoma uteri.

G.imir, Z.Kavak, F.Durmuşoğlu. MarmaraMedical Journal, 2001;14.35-37.  

47. Pekin Tanju, Erdoğan P,Durmuşoğlu F,Anormal uterin Kanması olan Postmenapozal Kadınlara Yaklaşım ve Endometriyum Değerlendirilmesinde kullanılan tanı yöntemlerinin sistematik değerlendirilmesi.Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetric Dergisi,2006

48.F.Durmuşoğlu,T.Yoldemir .Kardiovakuler Sağlık ve Menopoz ,Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik ( menopoz özel sayı ) 1( 3 ):10-22 2008

49.F.Durmuşoğlu,Türkiye Klinikleri ,Jinekoloji Obstetric,Postmenopozal Osteoporoz özel sayısı’ Postmenopozal Osteoporoz Tedavisi : Kalsiyum ve vitamin D’3.sayı 2009

50. F.Durmuşoğlu, Türkiye Klinikleri ,Jinekoloji Obstetrik, Gebelik Komplikasyonları Özel Sayısı ‘ Hiperemezis Gravidarum ‘

sayı:1,cilt no:3 -2010

ULUSLARARASI KONUŞMA VE BİLDİRİLER

1.Durmuşoğlu F. Smıth BR, Huth J, Azziz R, Zacur HA: Effects of  Acute ACTH 1-24 Administration on Serum Luteinization Hormone and Prolactin in HEalthy and Anovulatory Women. 44 th Annual meeting of the American Fertility Society ; October 10-13,1988, Atlanta.

2.Erenus M, Durmuşoğlu FGürbüz O, Pekin T; A Preliminary Report: Comparison of the efficacy of Spirinolactone versus Flutamide in the treatment of Peripheric  Hirsutism.3 rd world congress of Gynecological Endocrinology; February 9-16, 1992 Italy.

3. Erenus M,  Durmuşoğlu FGürbüz O; Menstrual Dysfunction in Hirsute  Women.

3 rd World Congress of Gyncological Endocrinology ;February 9-16, 1992, Italy.

4. Yücelten A.D., Gürbüz O, Erenus M, Durmuşoğlu F. Demirçay Z. A Preliminary Report; Long term Outcome of Hirsute Patients Following A course Of Antiandrogen Therapy. 5th Congress of  the European Academy of Dermatology and Venereology,  October 13-17, 1996,Lisbon, Portugal.

5. Ö.Öktem, Durmuşoğlu F,Özer. K, Bekiroğlu . N: A Preliminary Report; Relation of Body Fat Distribution to Bone Mineral Density and Endometrial Thickness in Postmenopausal Women. 11th  Annual Meeting, The  North American Menopause Society September 7-9, 2000, Orlando,USA

6. Apoptosis in the endometrium of postmenopausal women receiving    tibolone Özgür Öktem, Fatih Durmuşoğlu, Hüsnü Gökaslan, Funda Eren 12th annual meeting of NAMS -2001

7.Elter K, Durmusoglu F, Erenus M, Yoruk P. Combining cycle day 7 follicle count with the basal antral follicle count improves predicting ovarian response. 19th Annual Meeting of the ESHRE, 30 Haziran – 02 Temmuz 2003, Madrid, Ýspanya. (oral presentation)

 8. Meltem Uygur, Mithat Erenus, Fatih Durmuşoğlu. Comparison of transvaginal ultasonography, hysteroscopy and histopathologic findings in the diagnosis of endometrial pathologies.  Gynecologic Endoscopy Congress April, 2007

9. Fatih Durmuşoğlu, Tevfik Yoldemir, Nejat Bozkurt, Mithat Erenus Hysteroscopic management of complete uterine septum with duplication of cervix and vagina MSRM, April 2007

10. Mithat Erenus Tevfik Yoldemir, Fatih Durmuşoğlu.  The appearance of reduced fetus at c-section in a multiple gestation after ART  MSRM, April 2007

11. Tevfik Yoldemir, Cansu Yılmaz, Fatih Durmuşoğlu, Mithat Erenus. Rupture of rudimentary horn pregnancy at the 19th week of gestation  in a woman who had delivered vaginally at term previously.  MSRM, April 2007

12.F.Durmuşoğlu, M.Erenus, T.Yoldemir, N.Karaoğlu.  Trial of Labor after cesarean section (TOLAC) Turkish German Gynecologic Association Meeting, May 2007

13.Fatih Durmuşoğlu, Tevfik Yoldemir, Nejat Bozkurt, Mithat Erenus Vaginal hysterectomy assisted by myomectomy NESA Days 2007, September 1-3, İstanbul

14.Hüsnü Gökaslan, Tevfik Yoldemir, Alper Tural, Fatih Durmuşoğlu, Mithat Erenus Giant Serous cystadenoma. NESA Days 2007, September 1-3, İstanbul

15.F.Durmuşoğlu,T.Yoldemir,N.Bozkurt,M.Erenus Hysteroscopic management of complete uterine septum with duplication of cervix and vagina MSRM  2007

16.F.Durmuşoğlu,T.Yoldemir, M.Erenus .The appearance of reduced fetus at c-section in a multiple gestation after ART,MSRM 2007

17.F.Durmuşoğlu,T.Yoldemir, M.Erenus,C.Yılmaz.Rupture of rudimentary horn pregnancy at the 19 th week of gestation in a woman who had delivered vaginally at term previously .MSRM –Antalya-2007

18.F.Durmuşoğlu,T.Yoldemir, M.Erenus,N.Karaoğlu.Trial of Labor after cesarean section ( TOLAC ) 7 th Turkish German Gynecologic Association Meeting ,Antalya,2007

19.F.Durmuşoğlu,T.Yoldemir,N.Bozkurt,M.Erenus.Vaginal hysterectomy assisted by myomectomy NESA Days ,İstanbul,2007

20.F.Durmuşoğlu,T.Yoldemir,H.Gökaslan,A.Tural,M.Erenus.Giant Serous cystadenoma.NESA Days,İstanbul, 2007

21.F.Durmuşoğlu,T.Yoldemir, C.Yılmaz.Open Lararascopy in late 2nd trimester for a giant ovarian cyst.AAGL Las Vegas,USA ,2008

22.Fatih Durmuşoğlu, Tevfik Yoldemir, Cansu Yılmaz , Open Laparascopy in late 2nd trimester for a giant ovarian cyst AAGL September 2008 Oral Presentation

23.Durmuşoğlu F.UPDATE MEETING, Patogenesis,Diagnosis and Treatment of Hirsutism’ Hirsutism in Postmenopausal Women’ Kayseri 28.Mayıs 2010

24. Durmuşoğlu F.Zekai Tahir Burak Jineko-Patoloji Kongresi ‘HRT ve Osteoporozda Akılcı Yaklaşım’Kıbrıs 17-20 Haziran 2010

25.Durmusoglu F. Chairmen: Fatih Durmuşoğlu “AAGL 5th International Congress On Minimally Invasive Gynecology” April 610 2011 Swissotel The Bosphorus – Istanbul /Turkey

26. Durmuşoğlu FHormon tedavisinde guncel endikasyonlar,   “IX. TürkAlman Jinekoloji Kongresi 4 – 8 Mayıs 2011 Antalya, SuSesi Resort Hotel

27.Durmuşoğlu F.   Staging of Endometriosis: Where we stand? 19th Annual Meeting of the International Pelvic Pain Society,  May 26-29, 2011, Istanbul, Turkey.

28.Durmuşoğlu F.,Management of PCOS patients,Ovulation Induction Workshop,SGI meeting ,September 5,2013,İstanbul / Turkey

29.Durmuşoğlu F.İnfertility session,Chairman,SGI meeting,September 7,2013,İstanbul / Turkey

30.Durmuşoğlu F. The new era of osteoporosis therapies ,June 31,2013,COGI meeting,2013, İstanbul /Turkey

31.Durmuşoğlu F. The role and significance of gynecologist in the treatment of osteoporosis ,X Turkish German Gynecology congress,May 3rd,2014,Antalya / Turkey

32.Durmuşoğlu F. Menopause & Cancer Risks: What to Do to Overcome the Risk? XIV Annual Meeting of the Mediterranean Society for Reproductive Medicine (MSRM)  Izmir, Turkey on April 21-24, 2016.

33.Durmuşoğlu F. Oral Contraceptive in the Treatment of Hyperandrogenism.

XIV Annual Meeting of the Mediterranean Society for Reproductive Medicine (MSRM)  Izmir, Turkey on April 22, 2016

34.Durmuşoğlu.F. Strong and Secure a New Option in Oral Contraception,

XIV Annual Meeting of the Mediterranean Society for Reproductive Medicine (MSRM)  Izmir, Turkey on April 23, 2016.

35. Durmuşoğlu.F. Menopause: current trends,XI. Turkish German Gynecological congress,May 13, 2016.Belek,Antalya

36.Durmuşoğlu F. Progestins and Endometrium,XI. Turkish German Gynecological congress,May 13,2016. Belek,Antalya

ULUSAL SEMPOZYUM / KONGRE / KONFERANS BİLDİRİLERi

1. Ceyhan N, Durmuşoğlu FErenus M, Çamlıbel T (Panel) : Mediko Sosyal açıdan Tüp Bebek. PTT Sanatoryum ve HAstanesi Bilimsel Toplantı Programı, 19.Aralık 1990, Istanbul.

2-.Durmuşoğlu F: Luteal Faz Yetmezliğinde Son Görüşler. VIII: Jineko-Patoloji Kongresi, 20-25 Mayıs 1991,İstanbul.

3-Durmuşoğlu FErenus M, Gürbüz O: Klinimizdeki 50 Hirsutizmli Vakanın Etyolojik yönden değerlendirilmesi. VIII Jinekolo-Patoloji Kongresi, 20-25 Mayıs, 1991,İstanbul.

4- Durmuşoğlu F,Zacur H,Erenus M: Treatment of Mild to Moderate Endometriosis by Laparoscopic Coagulation and Outcome on Infertılıty.

Internatıoanl Istanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology. 43, 3-6 JUne, 1991 Istanbul.

5-Durmuşoğlu F. Pekin S, Pekin T: A New Modified Method for Better Exposure of Retroperitoneal Space ın Ovarian Cancer. International  Istanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology:123, 3-6 June 1991,Istanbul

6- Cankat D, Erenus M, Durmuşoğlu F: Vaginal versus Oral Route of Bromocryptine Treatment in Hyperprolactinemia. International Istanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology:147, 3-6 June 1991, Istanbul

7 -Durmuşoğlu F.Ceyhan N, Erenus M: A New Tehcnique For Minilaparotomy.International Istanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology:207, 3-6 June 1991, Istanbul (makale olarak da mevcuttur.)

8-Kır M, Durmuşoğlu FErenus  M:Estradiol Levels Immediately ,After Bilateral Salpingo Oophorectomy. International Symposium on Obstetrics and Gynecology: 205, 3-6 June 1991, Istanbul.

9-Durmuşoğlu FAkman MA, Pekin T: Preeklampsi Tanı ve Takibinde Mikroalbuminürinin Yeri. IX  Jineko-Pataloji Kongresi 33: 44, 20-22 Mayıs  1992,Z.Kamil Hastanesi,Istanbul.

10-Durmuşoğlu FCaner L, Kutlay K, Pekin T. Kliniğimizde İki Yıllık  Term Doğumlarda Fetal Distress.  IX  Jineko-Pataloji Kongresi 33: 44, 20-22 Mayıs  1992,Z.Kamil Hastanesi,Istanbul.

11- Erenus M, Kır M, Durmuşoğlu F: Yasal Abortuslarda  Dilatasyon Amacıyla Dilapan Kullanımı. IX  Jineko-Pataloji Kongresi 49,92, 20-22 Mayıs 1992,Z.Kamil Hastanesi, Istanbul (makale olarak da mevcuttur)

12-Kutlay K, Kutlay LC, Pekin S, Durmuşoğlu FLeylek Ö. Is the presence of meconium in the amniotic fluid an independent marker of fetal distress? The fetus as a patient.VI.international postgraduate course May 3-5 1993,Ankara

13-Leylek Ö, Durmuşoğlu FKır M, Pekin T, Pekin S. Over kanseri Kliniği veren dev bir endometrioma olgusu. X.jineko-patoloji Kongresi, 26-28 Mayıs 1993,İstanbul

14- Leylek Ö, Durmuşoğlu FKutlay K, Pekin T, Pekin S.Tek tarafta adnexial torsiyon ile birlikte kontralateral 20×15 cmlik paarovarian kisti olan 14 yaşındaki bir vaka takdimi. X.jineko-patoloji Kongresi, 26-28 Mayıs 1993,İstanbul

15-Çelik AN, Durmuşoğlu FLeylek Ö, Pekin T, Pekin S.son iki yıldır preeklampsi nedeniyle Cesarean sectio yapılan hastaların retrospektif dökumantasyonu. X.jineko-patoloji Kongresi, 26-28 Mayıs 1993,İstanbul

16-Leylek Ö, Durmuşoğlu FKutlay L, Pekin T, Pekin S. Yirmi ektopik gebelik olgusunun klinik semptomları teşhis yöntemleri ve tedavi modalitelerine göre literatürle karşılaştırmalı dökumaaantasyonu. X.jineko-patoloji Kongresi, 26-28 Mayıs 1993,İstanbul

17- Leylek Ö, Durmuşoğlu FAkman MA, Pekin T, Pekin S. Yaygın vulvar varis indikasyonu ile sezeryan yapılan bir gebelik vakası. X.jineko-patoloji Kongresi, 26-28 Mayıs 1993,İstanbul (Makale olarak da mevcut)

18-Büyük E, Durmuşoğlu FDökmeci C: The effect of gestagen treatment prior to hormone replacement therapy on breakthrough bleeding. Ovulasyon İndüksiyonu ve Menopoz İnternasyonel Kongresi 98, 20-24 Mayıs, 1998 Side Antalya (Makale olarak da mevcuttur)

19-Başgül A, Durmuşoğlu F: The mamographic findings and incidence of breast cancer. Ovulasyon İndüksiyonu ve Menopoz İnternasyonel Kongresi 98, 20-24 Mayıs, 1998 Side Antalya

20-Büyük E,Durmuşoğlu F:Hipertansiyon,diyabet,obezite,parite ve sigara’nın devamlı kombine HRT alan postmenopozal kadınlarda vajinal kanama üzerine etkisi;19-23  Mayıs 1999,Türk Alman Jinekoloji Derneği 3. Kongresinde, Schering Alman 2.ödülü

21. Durmuşoğlu F.Menapoz sonrası dönemdeki kadınlarda hayat kalitesi…A LOOK INTO THE FUTURE-CHALLENGES AND LESSONS LEARNED..Çırağan Palace Kempınski – 27 Ekim 2007 İSTANBUL

22.F.Durmuşoğlu ,T.Yoldemir,P.Temir ,M.Erenus.Gebelikte dermoid kistin yönetimi.2.Jinekolojik Endoskopi Kongresi ,İzmir 2007

DİĞER YAYINLAR ( KİTAPLAR,DERS NOTLARI )

1- Durmuşoğlu F;  The Merck Manual Tanı / Tedavi El Kitabı, Çeviri: Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Nobel Tıp Kitabları , 1995  İstanbul.

2- Durmuşoğlu F: Hiperprolaktinemi. Reprodüktif  Endokrinoloji ve İnfertilite Kitabı, Editör; Prof. Dr. Erdoğan Ertüngealp, Meta Basım Yayım Sanayi,1995,İstanbul.

3-Durmuşoğlu F:Gebelik Endokrinolojisi.Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Editör: Prof. Dr. Hüsnü Kişnişçi,Güneş Kitabevi Ltd.,1996,Ankara

4-Durmuşoğlu F:Tomruk DG,Yıldırım A; ÖzelDönem ve Durumlarda Kontrasepsiyon.

Aile Planlanmasında Genel Bilgiler Kitabı,  Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bilim Dalı,JHPIEGO;İnsan Kaynağı Geliştirme Vakfı.

 Damla Matbaacılık Reklamcılık ve Yayıncılık ,1997,İstanbul

5-Durmuşoğlu F,Pelvik İnflamatuar Hastalıkları.Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi,

Editör.Prof.Dr.M.Nedim Çiçek ,Prof.Dr.Cemalettin Akyürek ,Doç.Dr.Çetin Çelik , Doç.Dr.Ali Haberal ,Güneş Kitapevi Ltd ,2004 ,İstanbul

6-Durmuşoğlu F:Akut Karında Laparoskopik Yaklaşımın Yeri ,Jinekoloji’de Laparoskopik Cerrahi,Editör ,Dr.Hikmet Hassa,Dr.Recai Papuçcu,Dr.Timur Gürgan,Dr.M.Turan Çetin,Dr.İlkkan Dünder,Dr.Hakan Şatıroğlu,Dr.Yücel Karaman,Dr.Bülent Urman,Dr.Hakan Yaralı,Dr.Bülent Tıraş,Dr.Gürkan Zorlu,Dr.Onur Bilgin,Dr.Sait Yücebilgin..Onursal Editör : Victor Gomel ,2004 Ankara

7-. Durmuşoğlu F.Salpinjektomi ve Ooferektomi, Prof.Dr.Fatih Durmuşoğlu,Yard.Doç.Dr.Hüsnü Gökaslan,Jinekolojik ve Obstetrikal Cerrahi

Editör : Prof.Dr.Haldun Güner, 2005 Güneş Kitap Evi

8- Durmuşoğlu F.Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite,, Konu;Kontrasepsiyon

   Editör; Prof.Dr.Umur Çolgar – İatanbul Medikal Yayıncılık – 2006

9.Durmuşoğlu F; Jinekolojik Muayene;Yetişkinde Fizik Muayene Temel Yöntemler Kitabı;Marmara Tıp  Fakültesi Yayınları. Editörler; Prof Dr.Dilek Gogas Yavuz, 2011

10- Durmuşoğlu F.Hiper Androgenik Bozukluklar, Üreme Tıbbı Derneği Kitabı, Üreme endokrinolojisi Teknikleri ve Cerrahisi;Editör:Prof.Dr. Bülent Gülekli, 2011

VERDİĞİ SEMİNERLER, KONFERANSLAR , KURSLAR

1. Durmuşoğlu F: Hiperprolaktinemi ve Tedavisi. İnfertilitede Temel Tanı ve Tedavi  Kursu, 12-13-14 Kasım 1993, Ankara

2.Durmuşoğlu F: İnfertilite ve bu konudaki yeni gelişmeler, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi  Toplantı salonu, Hemşirelik Müdürlüğü; 26.Ocak.1994

3- Durmuşoğlu F: İnjektabl Progestinler. İnfertilitede Temel Tanı ve Tedavi  Kursu, 28-29-30 Ekim 1994, Ankara

4- Durmuşoğlu F: HPV ‘nin Kadın Genital Sistem Üzerindeki Klinik Etkileri. Türk Patoloji Derneği  XI. Ulusal Patoloji Kongresi, 8 Ekim 1994, Kuşadası.

5-Durmuşoğlu F: Jinekolojide Girişimsel Ultrasonografi. XI Jineko-Pataloji Kongresi  17 Mayıs 1994,Z.Kamil Hastanesi, Istanbul.

6-.Durmuşoğlu F: Endometriosisin  Hormonal Tedavisi.XII. Jineko-Pataloji Kongresi, 20 Mart 1995, Z.Kamil Hastanesi, İstanbul.

7- Durmuşoğlu F: Hiperprolaktinemi . Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 19-21 Nisan 1995, İstanbul.

8- Durmuşoğlu F: Ovulasyon İndüksiyonu. İstanbul Jinekoloji Derneği Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, İstanbul Tıp Fakültesi 14 Mart Anfisi, 22-25 Kasım

1995,İstanbul

9-Durmuşoğlu F: Overyen Hiperandrogenizm Tedavisinde son Gelişmeler.ESHRE, May 15-19, 1996, Istanbul – Turkey

10-.Durmuşoğlu F: Oral Kontraseptiv kullananlarda Hematolojik Değişiklikler.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ; 4. İnternasyonel Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi , 1-5 Eylül,1997

11-Durmuşoğlu F: Klimakteriumda hasta seçim kriterleri ve takip kriterleri. III. Ulusal Menopoz-Osteoporoz Reprodüktif Tıp Kongresi, 24-28 Eylül 1997.

12-Durmuşoğlu F:Hyperprolactinemia-Optimization and treatment. Ovulasyon İndüksiyonu ve Menopoz İnternasyonel Kongresi 98, 20-24 Mayıs, 1998 Side Antalya

13-Durmuşoğlu F: Endometriozis ve İmmunoloji. I. Mezuniyet sonrası eğitim kursu; Kocaeli Üniversitesi  Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı. !8.Eylül.1998, Kocaeli.

14-Durmuşoğlu F-Baysal B. Reproduktif endokrinolojide  karşıt görüşler.Şubat 1998, Istanbul

15-Durmuşoğlu F. Hormon replasman tedavisinde öncelikler. Şubat 1998,Wyeth, Conrad, Istanbul

16-Durmuşoğlu F: Oturum başkanlığı;Endometriozis Paneli.İkinci Reprodüktif Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası  Eğitim Kursu,27-28 Kasım,1998, Istanbul

17-Durmuşoğlu F. HRT tedavisinde güncel gelişmeler Aralık 1998,Schering,Princess Hotel,İstanbul

18-Durmuşoğlu F. Ovulatuvar Faktör;Fertilearn 1. İnfertilite kursu 15-16-17 Ekim 1999,Organon, Green Park Hotel İstanbul

19-Durmuşoğlu F.Menopoz ve östrojen; III. Mezuniyet sonrası eğitim programı 6-5-2000,Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmit Büyükşehir Belediyesi,Süleyman Demirel Kültür Merkezi.

20-Durmuşoğlu F. Premature Ovariyen Yetersizlik;Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve  Doğum ABD, 21.Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi,14-17 Eylül 2000,Kuşadası

21- Durmuşoğlu F.Hafif Orta Şiddetli Endometriozis tedavisinin Fertilite  üzerine  etkisi; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi;2000’ li yıllarda Kadın Sağlığı Kongresi 12-14  Ekim 2000,Sheraton Oteli, Ankara

22-Durmuşoğlu F. Luteal Faz Defekti; “İstanbul  Panelleri” ; Türk Jinekoloji Derneği İstanbul Şübesi 30 Kasım 2000, The  Marmara Oteli.

23-Durmuşoğlu F.Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi 75. yıl Bilimsel Günleri; Yardımla Üreme Teknikleri Paneli,oturum Başkanlığı,15.07.2000,Dedeman oteli,Ankara

24. Durmuşoğlu F.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi;2000’ li yıllarda Kadın Sağlığı kongresi: Hafif orta şiddette Endometriozisin Fertilite üzerine etkisi; 12-14 Ekim 2000,Shereton Oteli Ankara.

25.Durmuşoğlu F.Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Kongresi, Antalya Topkapı Palace, 17-Mayıs.2000,Poster seçici kurul üyeliği.

26.Durmuşoğlu F. III.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi: Menopoz ve Tedavisinde güncel yaklaşım panelisti, 13-16 Eylül 2001,İstanbul.

27. Durmuşoğlu F. İstanbul Dedeman Hoteli, Schering mezuniyet sonrası Menopoz kursu; Menopozda Alternatif tedavi Yöntemleri, Haziran 2002.

28. Durmuşoğlu F. İstanbul jinekoloji derneği eğitim toplantıları, Organon merkez Binası toplantı salonu; Hormon replasman tedavisi ve venöz trombozis,,Mayıs,2002,İstanbul

29.Durmuşoğlu F. 2.İnternasyonel ve 5. Nasyonel Menopoz ve Osteoporoz Kongresi,18-21,Eylül,2002 Conrad Hotel İstanbul.

Wyeth Satellite toplantısı, 20-Eylül-2002 , oturum başkanlığı

30. Durmuşoğlu F.16-18 Ekim 20002 Osman Gazi Kadın Doğum Günleri; Eskişehir-Oturum başkanlığı

31.Durmuşoğlu F. Dr.Pakize İ. Tarzi Hastanesi Yardımla Üreme Merkezi  6.Kuruluş Yıldönümü,18-12-2002.Çırağan Kempinski İstanbul,Yardımla Üreme Yöntemleri  öncesinde gerekli testler.

32.Durmuşoğlu F.Yardımla Üreme Teknikleri Üniteleri aylık Toplantıları; 19.Mart-2003, Ceylan Otel İstanbul. Zayıf yanıt veren olgularda tanı yöntemleri.

33.Durmuşoğlu F.Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği,İstanbul Panelleri;27.Mart.2003,Menopozda Güncel Gelişmeler,; Endometriyum Değerlendirilmesi

34.Durmuşoğlu F. IV. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı ; 20.Nisan.2003,Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları veDoğum AnabilimDalı; Yardımcı Üreme Tekniklerinde Hasta Şeçimi

35.Durmuşoğlu F.Novo Nordisk Halki Palas Heybeliada,İstanbul;Hormon Replasman Toplantısı.Düşük Doz Hormon Replasman tedavisi.10.Mayıs-2003

36.Durmuşoğlu F.Novo Nordisk Halki Palas Heybeliada,İstanbul;Hormon Replasman Toplantısı.Hormon Replasmanı veEndometrıyum Değerlendirilmesi.10.Mayıs-2003

37. Durmuşoğlu F.Türk Alman Jinekoloji Derneği Kongresi Antalya,19-Mayıs-2003:Zayıf  cevap veren olgularda kontrollü hiperstimulasyon.

38. Durmuşoğlu F.Türk Jinekoloji Derneği İstanbul Şübesi Uzmanlık sonrası Kurs;Hiperandrojenizm Paneli. Metformin ve PKOS ilişkisi.31.Haziran.2003

39.Durmuşoğlu F.Pediatrik Endokrinoloji ve Oksoloji derneği Sempozyomu-II; Çocukluktan Erişkinliğe Turner Sendromu:PanelBaşkanlığı;Over Yetmezliğinin Tedavisi.7-Haziran-2003

40.Durmuşoğlu F.6.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi-HiltonConvention Center.Gynecology Session II,oturum Başkanlığı; 24.Kasım.2003.Istanbul

41. Durmuşoğlu F.New Developments İn Obstetrıcs And Gynecology ,Oturum Başkanı

Askeri Müze Kültür Sitesi Harbiye , 5 Aralık 2003 İstanbul

42. Durmuşoğlu F. TJOD , Uterin Kanamalar , Postmenopozal Kanamalarda Tedavi Yöntemleri , Askeri Müze Kültür Sitesi Harbiye ,27 Aralık 2003

43. Durmuşoğlu F.Marmara ÜniversitesiTıp Fakültesi Halk Eğitim Toplantıları.Menopoza sorunsuz giriş.Marmara Üniversitesi Hastanesi Konferans  salonu.6-Kasım-2003.Istanbul

44. Durmuşoğlu F., 4.Geleneksel Zekai Tahir Burak Günlari , Hormonal Kontrasepsiyon Uygulama Tartışmalar , Dedeman Otel , 11 – 13 Mart Ankara

45. Durmuşoğlu F.Cerrahpaşa Tüp Bebek Günleri , Swissotel ,oturum Başkanı

20  Mart 2004 İstanbul

46. Durmuşoğlu F.Cerrahpaşa Tüp Bebek Günleri ,Embryo Transfer Teknikleri Swissotel , 20  Mart 2004 İstanbul

47.Durmuşoğlu F.1.Jinekolojik Endoskopi Kongresi ,Sheraton Oteli , Oturum Başkanı 18 – 21 Mart  2004  Ankara

48.Durmuşoğlu F.Scherıng Alman İlaç ve Ecza Ltd.Toplantıları ,Menapozda Güncel Yaklaşım , Bostancı Green Park Otel.26.Mart.2004 İstanbul

49. Durmuşoğlu F. 4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite – 6, Polistik Over Sendromu, Oturum Başkanlığı  21 – 25 Nisan 2004 Antalya

50. Durmuşoğlu F. 22.Jinekoloji Kongresi, Çoğul Gebelik, Oturum Başkanlığı,Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9 – 11 Haziran 2004  İstanbul

51. . Durmuşoğlu F. 3.Ulusalararası & 6. Ulusal Menopox ve Osteoporoz Kongresi Bilimsel Program, Kalsitonin, 19 – 22 mayıs, Antalya

52. . Durmuşoğlu F.V.Mezuniyet Sonrası Eğitim Proğramı Konuşmacısı, Slektif östrojen reseptör modülatörleri,Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı, Grand Yükseliş Oteli,30 Mayıs 2004. İzmit

53. Durmuşoğlu F.1.Uluslararası Üreme Endokrinolojisi, İnfertilite ve Yardımla Üreme Teknikleri  Kongreesi.Oturum Başkanlığı – Endometriozis – 22-25 EYLÜL 2004; SWİSSOTEL,İSTANBUL

54. Durmuşoğlu F. PKOS tanı ve yaklaşımı , Konuşmacı Prof.Dr.Fatih Durmuşoğlu

Acıbadem Hastanesi Konferans Salonu-Saat : 08:00   21/12/2004 ACIBADEM – İstanbul

55. Durmuşoğlu F.Polikistik Over Sendromu Ve Ovulasyon İndiksiyonu,Moderatör  ve Konuşmacı : Prof.Dr.Fatih Durmuşoğlu, PCO de İndüksiyon, 30 Aralık 2004 Saat : 19:00 – 22:00  Askeri Müze Kültür Sitesi,Harbiye – istanbul

56. Durmuşoğlu F. 7 Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi – PCOS – Yeni Tanı Kriterleri Tedaviyi Etkileyecek mi? Konuşmacı –13 – 16 Ocak 2005 – Grand Yazacı Otel – ULUDAĞ , BURSA

57. Durmuşoğlu F.Kadın Sağlığı Senpozyumu, Obstetrik Jinekoloji ve Piskiyatride Ortak Sorunlar.PANEL ; Edinsel ve Çevresel Eksende Doğum Sürec, 6 Mart 2005, İstanbul Hilton Oteli

58. Durmuşoğlu F.Actonel ve Kemik Kalitesi – Moda Deniz Kulübü-İST  Mart 2005

59. Durmuşoğlu F.Osteoporoz Tedavisinde Paradigma Değişimi;KMY’DAN Kemik GücüVerileri.Kocaeli Snayi Odası – 15 Nisan 2005 – KOCAELİ

60. Durmuşoğlu F. 4. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlanması Kongresi,

Osteoporoz Tedavisinde Paradigma Değişimi :KMY’dan Kemik Gücü’ne :Risedronat ” konulu uydu sempozyumumuzda konuşmacı; 20-23 Nisan 2005

Bilkent Otel – ANKARA

61. Durmuşoğlu F. VI.Türk- Alman Jinekoloji Derneği Kongresi,Ovülasyon indüksiyonunda over rezervi önemli mi?  Ve PCOS’da uzun dönem sonuçları

 18 – 22 Mayıs 2005  – Port Royal Resort Hotel – Antalya

62. Durmuşoğlu F. IVF 13th World Congress On In Vıtro Fertılızatıon Ovulatıon Indductıon- ı  26 Mayıs 2005 Hilton Oteli – Türkiye

62. Durmuşoğlu F. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Günleri – IUI veya IVF ne zaman (ALGORİTMA) – 8-11 Eylül 2005 Porto Bello Otel – ANTALYA

64. Durmuşoğlu F. III.Ulusal Üroloji Kongresi- Oturum Başkanlığı-22 Eylül 2005 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi / İSTANBUL

65.. Durmuşoğlu F ‘İdiopatik Menoraji Tedavisinde Mirene ‘nın SF’36 ile Sağlığa Bağlı Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi ‘Hilton Otel İstanbul 12 Aralık 2005

66. Durmuşoğlu F.ART in the 21 st Century : a Time for Reflection and Nev Horizons 11 – 12 kasım 2005

67.  Durmuşoğlu F Moderatör,’ Reprodüktif Tıp ve Psikiyatri ‘Psikosomtik Tıp Buluşmaları -1,Lütfi Kırdar İstanbul 16-17 Aralık 2005

68. Durmuşoğlu FKavitenin Histereskopik değerlendirilmesi,, Histeroskopi Sertifikasyon Kurs Programı , Oturum Başkanlığı 25/02/2006 Cumartesi,,ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ KONFERANS SALONU

69. Durmuşoğlu F. Dünya Menopoz Derneği (IMS) ile Türk Menopoz Derneği, ‘ Adult Women’s Health and Medicine’’ , Session 1 , Moderator . 24-26.03.2006 Ramada Plaza İstanbul

70. Durmuşoğlu F.Palan Döken Kadın Doğum Kış Kongresi, Ovulasyon İndiksiyonunda  Hcg – 17 MART 2006, Polat Renaissance – ERZURUM

71. Durmuşoğlu F.Over rezervinin değerlendirilmesi, Ovulasyon İndiksiyonu Kurs Programı, PKOS’lu İnfertilit Kadınarının Tedavisinde YÜT Gereklimi,,.İNFERTİLİTE GÜNLERİ 5-7 Nisan 2006 – Ceylan Inter-Continental – İSTANBUL

72. Durmuşoğlu F.İnfertilit Günleri..PKOS’lu infertilit kadıntedavisinde YÜT gerekli mi? 7 Nisan 2006 – Ceylan Inter-Continental – İSTANBUL

73. Durmuşoğlu F.5.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,,Uydu Senpozyum ; Konuşmacı ;Osteoporoz tedavisinde son nokta,,16 – 21 Mayıs 2006 Kervansaray otel – Antalya

74. Durmuşoğlu F.EMAS 7.Avrupa Menapoz Kongresi, Oturum Başkanlığı 3-7 Haziran – İstanbul – Türkiye

75. Durmuşoğlu F. Cerrahpaşa Tüp Bebek ve Üreme Endpkrinolojisi, Yardımcı Üreme Tekniklerinde Ülkemizde Yaşanmakta Olan Sorunlar, Yasal ve Etik Uygulamalar,,,

12 Haziran 2006 – Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – İstanbul

76.Durmuşoğlu F.’’ Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi VII. Geleneksel Eğitim Günleri ‘’Konuşmacı ;YÜT Uygulamalarında Yenilikler,

02 Eylül 2006 – Hilton Hotel – Ankara

77. Durmuşoğlu F.2.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Panel ; Hipogonadizm ve Ovaryan Yaşlanma – I , Foliküler stimülasyonda LH/HCG Desteği,,,

08/09/2006 – Sungate Port Royal Otel – Kemer- ANTALYA

78. Durmuşoğlu F. HT Güncel Yaklaşım,,Non Hormonal Tedavinin Yeri,,

18 Kasım 2006 – Anemon Otel , Eskişehir

79. Durmuşoğlu F.8.Ulusal Jinekoloji ve Obsestetri Kış Kongresi, Osteporozda Jinekologların Rolü,, 17-21 Ocak 2007 Karina Otel – ULUDAĞ / BURSA

80. Durmuşoğlu F.Yardımcı Üreme Teknikleri,Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

2 Nisan 2007 –Haydarpaşa – İstanbul

81. Durmuşoğlu F. II.Jinekolojik Endoskopi Kongresi – Histeroskopik myomektomi,polipektomi , 5-7 Nisan 2007 Sheraton Hotel – Çeşme ,İzmir

82. Durmuşoğlu F.Scientific rationale fort he use of androgens in postmenopausal women,Discussions,, 20 – 23 Nisan 2007 Antalya – Türkiye

83. Durmuşoğlu F. VII.Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi – Adölesan Çağda PCOD’E Yaklaşım. 17 Mayıs 2007 – Sungate Port Royal Resort, Beldibi – Antalya

84. Durmuşoğlu F.ESOGÜ. Eskişehir Osmangazi Kadın Doğum Günleri -2007

85. Durmuşoğlu F.Menopause&Osteoporosis; Androgens and sexual function;

17-21 October 2007- Antalya – Türkiye

86. Durmuşoğlu F.( CKM )– Tüp Bebek (IVF) Halka Açık Seminer. 21 Şubat 2008 – Cadde Bostan Kültür Merkezi- Kadıköy – İstanbul

87. Durmuşoğlu F.İstanbul Tıp Fakültesi İnfertilite Ve Perinatoloji Günleri ; ART  Öncesinde Uterin Kavitenin Değerlendirilmesi -27 Mart Perşembe 2008 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi – İstanbul Türkiye

88. Durmuşoğlu F Oturum Başkanlığı , Cerrahpaşa Kadın Doğum ve Tüp Bebek Günleri ,Harbiye Askeri Müze İstanbul 30-31 Mayıs 2008

 89. Durmuşoğlu F. Kardiyovasküler Hastalık Önlem Stratejileri’,2.Güncel Üreme Endokrinolojisi ve Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ,Sheraton Çeşme İzmir 17-20 Nisan 2008

90.Durmuşoğlu F. 6 Ulusal  Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi – Obezitenin Üreme Fonksiyonuna Etkisi – 18 Mayıs 2008 –Su Sesi Deluxe Otel –Antalya

91. Durmuşoğlu F.. Kohda LH Eklenmeli mi ?’, Uzmanla Buluşma Toplantısı 3.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi ( TSRM ) Antalya 15-19 Ekim 2008

92. Durmuşoğlu F ‘Obezitenin Üreme Fonksiyonuna Etkisi’,6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,Su Sesi Deluxe Otel Antalya 14-19 Mayıs 2008

93.Durmuşoğlu F. İNFERTİLİTEDE MİNİMAL CERRAHİ KURS PROGRAMI İnfertilite Diagnostik Laparoskopi Mutlak Gerekli midir?  25 Ekim  2008 Askeri Müze ve Kültür Sitesi – HARBİYE – İSTANBUL

94. Durmuşoğlu F Oturum Başkanı , Jinekoloji Pratiğinde Meme Hastalıklarına Yaklaşım,Marriot Asia Hotel İstanbul       21 Kasım 2008

95. Durmuşoğlu F. Jinekloji Pratiğinde Meme Hastalıklarına Yaklaşım ( Panalist ve Oturum Başkanı ) Marrioto Hotel Ataşehir  -21 Kasım 2008 – İstanbul 

96Durmuşoğlu F. ‘Hormon Tedavisi –Kardiovasküler Hastalık İlişkisi’,Üreme Derneği Senpozyumu ,Hilton Ankara            21 Aralık 2008

97 . Durmuşoğlu F.Bayer Schering Pharma Toplantısı –‘ Hormonal Kontrasepsiyonda Güncel Yaklaşımlar ‘ Oturum Başkanlığı20-21.şubat 2009 Sheraton Otel Çeşme – İZMİR

98. Durmuşoğlu F.Bayer Schering Pharma Toplantısı-‘ OC kullanımı ve yararları’20-21.şubat 2009 Sheraton Otel Çeşme – İZMİR

99. . Durmuşoğlu F.Beyazıt Rotary Klubü ‘Sağlıklı Toplum için Sağlıklı Kadınlar Semineri’ Menopoza Bakış ve Hormonlar – 10.mart 2009 Swissotel-İSTANBUL

100. Durmuşoğlu F.Zekai Tahir  Burak 9. Geleneksel Eğitim Günleri ‘Infertil Çifte Yaklaşım’panelist  14.mart.2009 Wow Kremlın Palace –ANTALYA

101. . Durmuşoğlu F.TJOD İstanbul IVF Çalıştayı ‘Embriyo Seçimi ve Endometrial Reseptivite’ oturum başkanlığı 15 mart 2009 Harbiye Askeri Müze – İSTANBUL

102. . Durmuşoğlu F. 3.Jinekolojik Endoskopi Kongresi ‘ Rahim İçi Progesteron Sistemi’ Sheraton Hotel  09.Nisan 2009 İZMİR  Progesteron Salan Rahim İçi Araç Uygulamaları , 3.Jinekolojik Endoskopi  Kongresi,Sheraton Otel Çeşme ,07-11 Nisan 2009

103. Durmuşoğlu F. TJOD ‘ Meme ve Hormon Tedavisi ’17.Nisan 2009 ANTALYA

104. Durmuşoğlu F.Türk Alman Jinekoloji Derneği Kongresi , ‘Meme Kanseri ve Hormon İlişkisi’ 03.Mayıs 2009 ANTALYA

105. Durmuşoğlu F.Mirena Concensus Meeting , 13-15 Mayıs 2009 BERLİN

106. Durmuşoğlu F.II.Üreme Tıbbi Derneği Kongresi-Konuşmacı’ Osteoporoz Tanı ve Tedavi Prensipleri ‘- 01-04 Ekim 2009 Gloria Golf Resort Belek – ANTALYA

107. Durmuşoğlu F. II.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi- Konuşmacı- Bayer Schering Uydu Sempozyumu; Premenstrual Semptomatoloji:PMS / PMDD 01-04 Ekim, Antalya

108. Durmuşoğlu F. Rahim içi Sistemin Kontrasepsiyon  Dışı Kullanımı ve Yararları ,Hormonal Kontrasepsiyonda Güncel Yaklaşımlar,Sapanca Güral Otel   03-05 Temmuz 2009

109. Durmuşoğlu F. Oturum Başkanlığı, Hormonal Kontrasepsiyonda Güncel Yaklaşımlar,Sapanca Güral Otel   03-05 Temmuz 2009

110. Durmuşoğlu F. OC Kullanımı ve Yararları ,Hormonal Kontrasepsiyonda Güncel Yaklaşımlar,Sapanca Güral Otel             03-05 Temmuz 2009

111. Durmuşoğlu F. Hormonal Kontrasepsiyon Meme Kanseri İlişkileri, Hormonal Kontrasepsiyonda Güncel Yaklaşımlar,Sapanca Güral Otel  03-05 Temmuz 2009

112. Durmuşoğlu F. Osteoporoz:Tanı ve Tedavi Prensipleri 2. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi  Gloria Golf Resort Belek Antalya  01 – 04 Ekim 2009

113. Durmuşoğlu F. Menopoz ve Ürojinekolojide Güncel Yaklaşımlar  Kadıköy Şifa Kadın Sağlığı Paneli  Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri 18 Kasım 2009

114. Durmuşoğlu F. Durmuşoğlu F . 2. Üreme Endokrinoloji ve Endoskopi Kongresi ,  Adana Hilton Otel, 03-06 Aralık 2009

115. Durmuşoğlu F Menopoz Sonrası Kadınlarda Hayat Kalitesi ,TİKAD Sempozyum ‘ Geleceğe Bakış –Kazanılmış Dersler ‘Çırağan Palas İstanbul 27 Ekim 2007

116. Durmuşoğlu F,Merck Serono İstanbul Üreme Endokrinoloji ve İnfertilite Grubu,’Reproduktif Endokrinolojide Dünden Bugüne’ The Point Hotel Barbaros İstanbul,19.01.2010

117. Durmuşoğlu F ’ART: Experimental bases for improving outcomes for the benefit of patients’ Conrad Otel İstanbul 19-20 Şubat 2010

118. Durmuşoğlu F,10.Geleneksel Zekai Tahir  Burak Günleri,’ PCOS Tanı ve Tedavi Seçenekleri ‘ Bilkent Otel Ankara 13 Mart 2010

119. Durmuşoğlu F. Marmara Üniversitesi 2009 -2010 Bahar Dönemi Halk Okulu Programı ‘Çocuk Sahibi Olmakta Güçlük Çeken Aileler İçin Tıbbi Çözümler ‘Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen –Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 03.Nisan 2010

120. Durmuşoğlu F.Bayer Schering 10. Yıl Mirena Eğitim Toplantısı ‘ Mirena Kullanımında Danışmanlık ‘Güral Sapanca Otel 09-10 Nisan 2010

121. Durmuşoğlu F. TJOD Oturum Başkanlığı,Antalya,20.Mayıs.2010

122. Durmuşoğlu F.XXVIII.Zeynep Kamil Jineko – Patoloji Kongresi ,’Kontrasepsiyon’ Oturum Başkanlığı,Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Konferans Salonu İstanbul 11 Haziran 2010

123.F.Durmuşoğlu,Expert Meeting ,07-09 Mayıs 2010 BODRUM

124.F.Durmuşoğlu,Menopoz Derneği Senpozyumu,’Hormon Replasmanı ve Meme Üzerine Etkisi’Grand Hayat Otel İstanbul

18-19 Eylül 2010

125. F.Durmuşoğlu,4.Ulusal Üreme ve Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi Yazz Yeni nesil Kontraseptif

 Rixos Otel Antalya 07.10.2010

126. F.Durmuşoğlu, 4.Ulusal Üreme ve Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi ‘’Hormon Tedavisinde Progesteronlar’’

 Rixos Otel Antalya 08.10.2010

127. F Durmuşoğlu, İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum günleri,Endokrin Oturumu-1, Oturum Başkanlığı;11-13-Mart 2011,İstanbul üniversitesi Rektörlük binası,İstanbul.

128. F.Durmuşoğlu,Menopoz, insülin resistansı ve kardiovasküler riskler, kardiovasküler risklerin tedavi modaliteleri cinsiyet odaklı yaklaşım 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ( 17-22 Mayıs 2011 ),Kervansayar Hotel, Antalya.

129. F.Durmuşoğlu, Hirşutizmde kombine terapi “III. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi” 5-9 Ekim 2011, AntalyaCornelia Diamond Hotel

130. F.Durmuşoğlu, PKOS da tanı ve tedavi  seçenekleri,11. Geleneksel Zekai Tahir Burak Günleri,29.Ekim.2011,Hatay

131. F.Durmuşoğlu, Adolesan ve postmenopozda  hirsutism ,

TJOD İSTANBUL ŞUBESİ  PAZAR SABAHI TOPLANTILARI 20 Kasım 2011 /

 ASKERİ MÜZE VE KÜLTÜR SİTESİ, HARBİYE

132.F.Durmuşoğlu,Yardımcı Üreme Tekniklerinde Başarıyı Belirleyen Faktörler,

İstanbul Üniversitesi 3. Kadın Doğum Günleri,2 Mart 2013,Harbiye Askeri Müze ,İstanbul

133.F.Durmuşoğlu, REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİDETARTIŞMALI KONULAR Panel başkanlığı, TJOD İSTANBUL ŞUBESİ  PAZAR SABAHI TOPLANTILARI,14 Nisan 2013,İstanbul

134.F.Durmuşoğlu, Vajinal Mikrobiyata ve Vajinozis ,ULUSLARARASI KATILIMLI

1. ULUSAL PROBİYOTİK PREBİYOTİK VE FONKSİYONEL GIDALAR KONGRESİ,

12 Nisan 2013, Antalya

135.F.Durmuşoğlu, IVF’te başarıyı etkileyen faktörler,Dr.ZTB günleri,6 Haziran 2013,Trabzon

136. F.Durmuşoğlu,  Adölesan PCOS güncel yaklaşım, IV.Üreme Tıbbı Kongresi,

29 Eylül 2013 Antalya

137.F.Durmuşoğlu,   WHI dan 10 yıl sonra neredeyiz ?

 VII. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Kongresi,5-Aralık-2013,SwissOtel,İstanbul

138.FDurmuşoğlu,Oturum başkanlığı;Üreme Tıbbı Derneği Polikistik Over Sendromu Kursu,

oturum II,23-Şubat-2014;Florence Nightingale,Gayrettepe,İstanbul

139.F Durmuşoğlu,Oturum Başkanlığı;Hormon Hastalıkları ve Yönetimi,

TJOD İstanbulToplantıları,13-Nisan-2014,Harbiye Askeri Müze,İstanbul

140.F.Durmuşoğlu, Progesterone hormon’nun Menapozda Güncel yeri ,

TJOD İstanbul Toplantıları,12-Ekim-2014,Harbiye Askeri Müze,İstanbul

141.F.Durmuşoğlu, WHI, KEEPS, ve ELITE çalışmalarının hormon tedavisi için mesajları

,TSRM 2014 , 6-Kasım-2014,BELEK ANTALYA

142: F.Durmuşoğlu,Vaginitis tedavisinde güncel yaklaşmlar.Exeltis, 17-18 Mart,-2015Antalya

143.F.Durmuşoğlu, İnfertilite oturum başkanlığı ve Panelist,

TJOD İstanbul, HarbiyeAskeri Müze 15-2-2015.

144.F.Durmuşoğlu,Oral Kontrasepsiyonda Güçlü ve Güvenilir seçenek,

“V. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Kongresi,28-10-2015,Belek,Antalya.

145.F.Durmuşoğlu, Menopozda Hormon Tedavisindeki Son Yenilikler.

 Klasik Tedavilere Göre Avantaj ve Dezavantajları 30 Ekim 2015, V. Üreme Tıbbı ve

Cerrahisi Kongresi.

146.F.Durmuşoğlu,Zeynep Kamil Günleri, Oral Kontrasepsiyonda Güçlü ve Güvenilir seçenek,

07-Kasım-2015,Kalamış,İstanbul

147.F.Durmuşoğlu 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ,12-14 Kasım 2015 ,

JW Marriott Hotel Ankara / Oturum başkanlığı.

148.F.Durmuşoğlu,Kadıköy Şifa ,Kadın Sağlığı Paneli,Vaginal Doğum Komplikasyonları ve önlemleri.

29-Kasım-2015,Fenerbahçe.İstanbul.

149.F.Durmuşoğlu,  Bursa’da TJOD Bursa Şubesi, 19-Ocak-2016,

 “ Kişiye Özel Oral Kontraseptif Kullanımı  ”

150.F.Durmuşoğlu,TJOD İstanbul şubesi toplantısı,20.Mart.2016, Abnormal Kanamalarda

 Oral Kontraseptif kullanımı ve oral kontraseptif kullanımı esnasında oluşan kanamalar.

Harbiye Askeri müzesi toplantı salonu.İstanbul.

151.F.Durmuşoğlu. Her yönü ile Oral kontrasepsiyon 1. Üreme Endokrinolojisi ve

 İnfertilite Akademisi,09-Mart-2016,Uludağ,Bursa

152. F.Durmuşoğlu. Oral Kontrasepsiyonda Güçlü ve Güvenilir seçenek,

TJOD İstanbul şubesi, 12-06-2016,Altunizade,İstanbul.

153. F.Durmuşoğlu, Gebelik ve sonrası için Harmonizan takviye, TJOD İstanbul şubesi,

12-06-2016,Altunizade,İstanbul

154.F.Durmuşoğlu, Menopozal semptomlara yaklaşımda doğal destek ürünlerinin yeri,

14.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi(TJOD),6-09-2016,Antalya.

155.F.Durmuşoğlu,Kontrasepsiyon oturumu,oturum başkanlığı,

7. Ulusal  Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite 18-11-2016,Antalya

156.F.Durmuşoğlu, Anne ve Bebek Sağlığı için Omega 3 Kullanımı,         

          Gebelik ve lohusalık kongresi 03-12-2016 , Ankara

157.F.Durmuşoğlu,Postpartum Kontrasepsiyon, Gebelik ve lohusalık kongresi 04-12-2016 ,

Ankara.

158.F.DurmuşoğluPerimenopozdaki hastanin yönetimi ,TJOD İstanbul toplantıları,15-01-2017

Harbiye,İstanbul.

Yorumlar

 • S***** G*******

  Merhaba,
  8 sene sonra tüp bebek tedavisi ile anne olmamı sağlayan sevgili hocama ne kadar teşekkür etsem azdır. Sayesinde ailemiz tamamladı
  İyi ki varsın Hisar Hospital, iyi ki varsın Fatih hocam.
  Saygılarımla.

Yorum Yaz