Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk psikiyatrisi, çocuk ve ergenlerin ruh sağlığının değerlendirilmesi, koruyucu önlemlerin alınması, tanı ve tedavinin planlanması gibi alanlarla ilgilenen bir tıp dalıdır. Çocukları bebeklikten alıp ergenlik çağının sonuna kadar getirişimiz uzun ve kimi zaman da çetin bir yolculuktur. Henüz olgunlaşmamış, özel bir yapıda dünyaya gelen insan yavrusu ilk aylarda anne babasına çok yakından bağımlıdır. Yaşamın ilk yıllında bebekler, tehlikelerden uzak ama aynı zamanda duygusal yönden zengin ve besleyici bir ortama ihtiyaç duyarlar. Çocukların büyümelerine, dış dünyaya hazırlanmalarına eşlik ederken, onların iç dünyalarının sağlıklı bir şekilde gelişmesi, zenginleşmesini sağlayabiliriz. “Yeterince iyi” bakım sayesinde gelişen güven duygusu, güvenli bir bağlanma sağlandıktan sonra adım adım gerçekleşen ayrılma, bağımsızlaşma yaşantılarını izleyebiliriz. Bunlar ilk aylarda anne ve bebek arasında, sonrasında babanın da ilişkiye daha aktif katılımıyla aile içinde karşılıklı yaşanan süreçlerdir. Bebek gelişip büyürken, ebeveynler de bu ilişkiden çok şey öğrenirler ve dönüşürler.

Her çocuk doğuştan getirdiği özelliklerle birbirinden farklıdır. Bu nedenle her çocuğun ihtiyaçlarına özel olarak uyum sağlamamız gerekmektedir. Bazı çocukların yeni adımlar atmalarını olanaksız hale getiren kişisel güçlükleri olabilir. Bu durum yardım almayı gerektirebilir. Bazı durumlarda ise çocuğun ayrılması, dış dünyaya açılmasıyla ilgili ebeveynler güçlükler yaşayabilir. Çocuğu kendi büyüme çizgisi içinde izlemek ve büyümenin her evresinde gereken koruyuculuğu ve özgürlüğü dengeli bir şekilde çocuğa sunmak, ebeveynlerin esnek olmasını gerektirir. Çocukta ruh sağlığının değerlendirilmesi, gelişim dönemlerinin özelliklerinin iyi bilinmesine bağlıdır. Çocukluk dönemi, korkular kaygılar yoksunluklar ve mutsuzluklarla dolu olabilmektedir.

Erken başvuru kayıpları en aza indirir ve tedavi başarısını artırır. Aşağıda çocuk ve ergenlik döneminde meydana gelebilen sorunlar yer almaktadır. Kliniğimizde çocukların psikiyatrik ve psikolojik sorunlarını değerlendiren ve tedavilerini yapan çocuk ve ergen psikiyatristi ve çocuk psikologu bulunmaktadır.  Ayrıntılı psikiyatrik muayene ve gerekliyse psikolojik testler yapıldıktan sonra sorunun türüne göre şu tedaviler uygulanmaktadır:

 • Bireysel psikoterapi,
 • Grup terapisi,
 • Oyun terapisi,
 • İlaç tedavileri.

Çocuk ve ergen psikiyatristi, çocuk/ergeni muayene ettikten sonra tanıya yardımcı olabilecek bazı psikolojik testler isteyebilir. Bu testler, test yapma konusunda özel eğitim almış psikologlar tarafından yapılmaktadır. Bölümümüzde uygulanan testlerden bazıları;

 • Zeka testleri,
 • Gelişim testleri,
 • Kişilik testleri,
 • Dikkat testleri,
 • Nöropsikolojik testler

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Hangi Sorun ve Bozukluklarla İlgilenir?

 • Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu
 • Özel öğrenme bozukluğu
 • Kaygı bozuklukları (sınav kaygısı, okul fobisi, takıntılı bozukluklar, korkular vb…)
 • Tik bozuklukları
 • Depresyon
 • Davranım bozuklukları
 • Otizm ve benzeri bozukluklar
 • Zihinsel gelişim gerilikleri
 • Konuşma bozuklukları (Kekemelik, telaffuz problemleri vb)
 • Uyku bozuklukları
 • Alt ıslatma ve tuvaletini kaçırma gibi dışa atım bozuklukları
 • Ergenlik sorunları
 • Yeme bozuklukları
 • Psikotik bozukluklar (şizofreni vb…)
 • Hastalık, ölüm, boşanma, göç, afet vb. olaylar sonrası yaşanan uyum güçlükleri)