Genel

Omurga Hastalıkları (Bel Kayması)

Omurga, omur denilen birbrine bağlı bir seri kemikten oluşur. Erişkin insanların yaklaşık %5’inde bel bölgesinin en altındaki omurların üst ve alt eklemlerini birleştiren kemik kısmında gelişimsel bir kırık olabilir. Bu kırık omurun bir veya iki kenarında birden olabilir. Genellikle çok hareketli olan bel bölgesinin alt omurlarındaki aşırı yüklenmeye bağlı oluşan “stres kırıklarıdır”. Bu kırıklara “spondilolizis” denir. Bu bölgenin çok hareketli olması nedeniyle de bu kırıklar çoğu zaman iyileşmeyebilir. Ancak bu kırıklar genelde adolesan çağda ağrıya neden olurken

640 Kesit Bilgisayarlı Tomografi

Doğru ve Erken Tanıya İhtiyaç Duyduğunuzda, Dünyanın En Gelişmiş Bilgisayarlı Tomografi Sistemi ile Hizmetinizdeyiz!   Birçok hastalığın erken teşhisinden, tedavi planlamasına kadar en son görüntüleme teknikleriyle değerlendirilmesinde büyük rol oynayan yeni üst sınıf Bilgisayarlı Tomografi sistemi, hastalarımız için en doğru ve erken teşhis imkanını sağlıyor. Merkezimiz, tüm hastalarımıza düşük radyasyon doz oranlarıyla ve en yüksek kalitede diyagnostik sonuçlarla en güvenilir, en konforlu ve sağlıkta en hızlı görüntüleme hizmetini sunmaktadır.     Modern Teknolojiyi, Kaliteli ve Etkin Hizmet Anlayışıyla Birleştiriyoruz Aquilion One dünyanın en güçlü ve gelişmiş tarayıcısı

Yemek Borusu (Özofagus) Hastalıkları

Gastroözafagial reflü (GÖRH), mide fıtığı (Hiatal Herni) Yutma güçlüğüne neden olan organik – fonksiyonel hastalıklar ve darlıklar Yemek borusu kanserleri Yemek borusu varisleri Yemek borusu divertikülleri 18.05.2015 tarihinde güncellenmiştir.

Travma ve Acil Cerrahi

Acil servisimizde; yanıklar, elektrik çarpması, yüksekten düşmeler, araç içi ve dışı trafik kazaları, akut apandisit ve benzeri acil durumların ilk müdahalesi ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Genel cerrahi bölümü, alanının geniş olması nedeniyle, çalışmalarını birçok branş ile koordinasyon içinde sürdürmektedir. 20.05.2015 tarihinde güncellenmiştir.

Yenidoğan ve Çocuk Yoğunbakım Üniteleri

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde; güncel yenidoğan yoğunbakım prensipleriyle bebeklerimizi tedavi ederek normal doğan yaşıtları gibi sağlıklı olarak yaşama hazırlamaktayız. Yenidoğan yoğun bakım ünitemiz; erken doğum, çoğul gebelik gibi yüksek riskli bebeklerimiz için bakım sağlar. Ünitemizde; 8 adet küvöz, 2 adet açık müdahale yatağı, 2 adet solunum cihazına sahip tam donanımlı transport küvözü, 4 adet ventilatör, 5 adet seyyar fototerapi cihazı, 8 adet tüm yaşamsal fonksiyonların izlenebildiği monitör, 8 adet hastabaşı oksijen, kuru hava ve aspirasyon sistemi mevcuttur. ​Ünitede yapılabilen tedaviler Solunum desteği (ventilatör tedavisi) Kan değişimi Fototerapi (ışık tedavisi) Ünitemiz diğer hastanelerden de

Travma ve Deformite (Kırıklar ve çıkıklar)

Kliniğimizde her türlü yaralanma neticesinde gelişen kırıklar ve ciddi yumuşak doku yaralanmaları 24 saat hizmet veren travma ekibi ile cerrahi teknikler ve enstrümanlar kullanılarak tedavi edilmekte ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümü ile ortak çalışarak hastalarımıza ameliyat sonrası dönemde yardımcı olunmaktadır. Her türlü eksternal fiksatör yardımlı cerrahi girişimler uygulanmaktadır. Bunlardan başlıcaları; ‘İlizarov Yöntemi’ olarak bilinen kemik uzatma ve düzeltme ameliyatları, ekstremite eşitsizliklerinin ve ciddi boy kısalıklarının telafisi, doğumsal veya sonradan gelişen her türlü uzun kemik ve eklem eğriliklerinin düzeltilmesi, kaynama problemi

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

Zehirlenme, kaza, ameliyat veya ağır hastalık nedeniyle yoğunbakım tedavisi ihtiyacı olan süt çocuğu ve çocukluk çağı yoğunbakım hizmetleri; 20 yataklı genel yoğunbakım ünitesi içindeki tek hastalık yoğunbakım odalarında verilmektedir.  

Torasik Outlet Sendromu

Daha çok bayanlarda görülen her iki üst ekstremitede (kollarda) ağrı, uyuşma veya çabuk yorulma şikayetine neden olan bu hastalıkta esas patoloji göğüs kafesi üst çıkımında kollara giden damar (arter ve ven) ve sinirlerin sıkışması sonucudur. Hastalar genellikle nöroloji-ortopedi-fizik tedavi üçgeninde dolaşmakta olup şikayetlerine kesin çözüm bulamamış ve mutsuz kişilerdir. Hastaların şikayetleri damar ve sinirlerin klavikula 1.kaburga-skalen adaleler (çoğunluk neden olarakta servikal kot) arasında sıkışması nedeni ile nöro-vasküler bulgular olup; çamaşır asarken/yazı yazarken, ağır poşet/eşya taşırken kollarda çabuk yorulma, ağrı ve

Toraks Travmaları

Göğüs kafesini oluşturan yapıların anatomik ve fonksiyonel bütünlüğünün direk veya indirek etki ile bozulmasıdır. Travmalardan ölümlerin% 25-30’unu oluşturmaktadır. Hastalar genelde erkek, 25-50 yaş arasındadır. Sıklıkla nedenler;  yüksekten düşme, trafik  kazası, ateşli  silah  ile  yaralanma, delici-kesici alet yaralanması ve sıkışma (göğüs  kafesinin  baskı  altında  kalması)  ana  başlıklarında görülmektedir. En sık rastladığımız travma şekli künt toraks travmasıdır; düşme, sıkışma ve trafik kazaları sonucu meydana gelmektedir. Hastanın şikayeti o taraf yan ağrısı, nefes darlığı ve ciltaltı amfizemi ile lokal şiddetli ağrıdır (kaburga kırığı