Tik Bozuklukları

Tik istem dışı hızlı, aralıklı, ritmik olmayan, basmakalıp tekrarlayıcı şekilde bir grup kasın kasılmasıdır. Vücudun, baş başta olmak üzere herhangi kas grubunda gözlemlenebilir. Tik bozuklukları geçici ve kalıcı olarak aile yaşamını sosyal durumu okul ve iş başarısını etkiler.Tik aniden oluşan tekrarlayan bir hareket veya ses biçiminde ortaya çıkar. Genelde kısa süreli nöbetler halinde ve aralıklı olarak ortaya çıkar. Tourette bozukluğu en ağır tik bozukluğudur. Genelde erken çocuklukta geçici basit motor tik nöbetleriyle başlar ve bir süre sonra bu tikler sürekli hale gelir ve çocuğun yaşamını etkiler. Basit motor tikler hastalık ilerledikçe komplike (karışık) motor tiklere dönüşebilir. Bunun ardından vokal tikler eklenir. Vokal tikler boğaz temizleme, konuşmanın hızı ve ritminde belirgin değişim ve küfür şeklinde kendini gösterebilir.

Sizi Arayalım