Doç. Dr. Yavuz Selim YILDIRIM

Doç. Dr. Yavuz Selim YILDIRIM

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

Doğum Yeri - Tarihi: /1980
Yabancı Dil: İngilizce
E-Mail: yavuzselim.yildirim@hisarhospital.com
Telefon: 0216 524 13 00

Randevu Al

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1999 – 2005
 • Uzmanlık: Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2005 – 2010
 • Yüksek Lisans: Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi 2007 – 2009
 • Mecburi Hizmet: Elbistan Devlet Hastanesi KBB Kliniği 2010-2012
 • Yardımcı Doçentlik: Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2012 – 2017
 • Doçentlik: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

 • Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Elbistan Devlet Hastanesi
 • Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Yurtdışı Tecrübeleri:

 • Johns Hopkins University, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Clinic, Baltimore, USA
 • Harvard Univesity, Harvard Medical School, Boston Children’s Hospital, Boston, USA
 • Tufts University, Otolaryngology- Head and Neck Surgery, Boston, USA
 • Cleveland Clinic, Head and Neck Institue, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, CL, OH, USA

Tıbbi İlgi Alanları :

 • Rinoloji (Endoskopik Sinüs Cerrahisi)
 • Rinoplasti
 • Allerji Otoloji Neurootoloji (İşitme Kaybı ve Baş Dönmesi)
 • Tuba Östaki ve Sorunları
 • Tiroid Hastalıkları
 • KBB Kanserleri ve Cerrahi Tedavi Yöntemleri
 • Uyku Apnesi ve Horlama

Ödüller ve Dereceler:

 • 5. Ulusal Rinoloji 28-31 Mayıs 2009, Antalya “ Dinamik Nazal Valv Kollapsı Olan Hastalarda Nazal Kasların Elektromyografik Aktiviteleri” çalışmayla Birincilik Ödülü
 • 31. Ulusal KBB-BBC Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya “Larenjektomili hastalarda Azalmış Olfaktor Bulbus Hacmi” çalışmayla Birincilik Ödülü
 • 6. Ulusal Rinoloji 19-23 Mayıs 2010, Antalya “Lepra Hastalarında Olfaktor Disfonksiyon ve Olfaktor Bulbus Hacminde Azalma” Çalışmayla En iyi İkinci Sözel Sunu Ödülü
 • 8. Ulusal Parkinson Ve Hareket Bozuklukları Kongresi, 30 Eylül -4 Ekim 2009, Mugla “İdiopatik Parkinson Hastalarında Erken Evrede Koku Kaybının Olfaktor Bulbus Hacimleri ve UPDRS Skorları İle İlişkisi” konusu ile En iyi İkinci Poster Ödülü
 • 38. Ulusal KBB-BBC Kongresi 26-30 Ekim 2016, Antalya “ Deneysel Allerjik Rinit Hayvan Modelinde Siklosporin Nazal Spreyin Etkinliğinin Değerlendirilmesi” Çalışmasıyla Rinoloji Alanında En iyi Sözel Sunu

Üyesi Olduğu Kuruluşlar :

 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Rinoloji Derneği
 • İstanbul KBB & BBC Derneği
 • The European Academy of Allergology and Clinical Immunology
 • European Rhinologic Society
 • American Collage of Surgeons

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi

 

 

Eğitim ve Çalıştığı Kurumlar:

Tıp Fakültesi: 1999-2005,           İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Yüksek Lisans: 2007-2009,  Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi

Uzmanlık: 2005-2010,        T.C, Sağlık Bakanlığı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. KBB Kliniği

Mecburi Hizmet: 2010-2012,     Elbistan Devlet Hastanesi KBB Klniği

Yard. Doçentlik: 2012-2017,   Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçentlik: 2017,                    Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Yurtdışı Tecrübelerim:

 • Johns Hopkins University, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Clinic, Baltimore, USA
 • Harvard Univesity, Harvard Medical School, Boston Children’s Hospital, Boston, USA
 • Tufts University, Otolaryngology- Head and Neck Surgery, Boston, USA
 • Cleveland Clinic, Head and Neck Institue, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, CL, OH, USA

 

Üyesi Olduğum Kuruluşlar :

 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dernegi
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (TKBV)
 • İstanbul Tabib Odası
 • Türk Rinoloji Derneği
 • The European Academy of Allergology and Clinical Immunology
 • İstanbul KBB&BBC Uzmanları Derneği
 • European Rhinologic Society
 • American College of Surgeons (FACS)

Tıbbi İlgi Alanları:

Rinoloji (Endoskopik Sinüs Cerrahisi),  Rinoplasti, Allerji

Otoloji Neurootoloji, (İşitme kaybı ve Baş dönmesi)

Tuba östaki ve sorunları, Tiroid Hastalıkları

KBB kanserleri ve Cerrahi tedavi yöntemleri

 • Begelerim

 

 1. Fellow of The American College of Surgeons (FACS)
 2. European Board Examination in Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery (18.11.2011) (Fellow of the European Board of ORL-HNS) (FEBORL-HNS)
 3. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlilik Belgesi (2010-Yenileme 2015)
 4. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, KBB Okulları “Rinoloji Okulu”(2014)
 5. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, KBB Okulları “Otoloji ve Nörootoloji Okulu” Sertifikası (2014)
 6. Bezmialem Vakıf Universitesi “ Eğitici Formasyonu Eğitim Belgesi” (2014)
 7. İleri Klinik Araştırmacı Eğitimi Sertifikası. 27–28 Eylül 2012
 8. İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifikası. İstanbul Tabib Odası, 2009.
 9. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası İstanbul Üniversitesi, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 15–28 Aralık 2008. İstanbul.
 10. Klinik Araştırmalar, Tasarım-Analiz-Yayın, MedCalc Turkey Kullanıcı Eğitimi Sertifikasyonu. 29–30 Kasım 2008. İstanbul.
 11. Akademik Arge Beceri Sertifikası. 26 Aralık 2007. İstanbul.

 

 • Bilimsel Dergilerde Editör Yardımcılıgı & Danışmanlık:
  • The Laryngoscope
  • Annals of Allergy, Asthma & Immunology
  • Annals of Otology, Rhinology & Laryngology
  • Clinical Anatomy
  • World Journal of Otorhinolaryngology
  • Journal of Pediatric Infectious Diseases
  • Bezmialem Sciense

 

 Araştırma Ödülleri

 1. 5. Ulusal Rinoloji 28-31 Mayıs 2009, Antalya “ Dinamik Nazal Valv Kollapsı Olan Hastalarda Nazal Kasların Elektromyografik Aktiviteleri” çalışmayla Birincilik Ödülü
 2. 31. Ulusal KBB-BBC Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya “Larenjektomili hastalarda Azalmış Olfaktor Bulbus Hacmi” çalışmayla Birincilik Ödülü
 3. 6. Ulusal Rinoloji 19-23 Mayıs 2010, Antalya “Lepra Hastalarında Olfaktor Disfonksiyon ve Olfaktor Bulbus Hacminde Azalma” Çalışmayla En iyi İkinci Sözel Sunu Ödülü
 4. 8. Ulusal Parkinson Ve Hareket Bozuklukları Kongresi, 30 Eylül -4 Ekim 2009, Mugla “İdiopatik Parkinson Hastalarında Erken Evrede Koku Kaybının Olfaktor Bulbus Hacimleri ve UPDRS Skorları İle İlişkisi” konusu ile En iyi İkinci Poster Ödülü
 5. 38. Ulusal KBB-BBC Kongresi 26-30 Ekim 2016, Antalya “ Deneysel Allerjik Rinit Hayvan Modelinde Siklosporin Nazal Spreyin Etkinliğinin Değerlendirilmesi” Çalışmasıyla Rinoloji Alanında En iyi Sözel Sunu

 Bilimsel Yayınlar:

 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yer Alan Yayınlarım

 1. Aural and Nasal Temperature Measurements Using an Infrared Thermometer vs Conventional Axillary and Oral Measurements. Fadlullah Aksoy, Yavuz Selim Yıldırım, Bayram Veyseller, Hasan Demirhan. The Open Otorhinolaryngology Journal. 2009; 3: 40-45.
 2. Bilateral choanal atresia in an adult – management with mitomycin C and without stents: a case report. Aksoy F, Demirhan H, Yıldırım YS, Ozturan O. Cases J. 2009 Dec 11;2: 9307.
 3. Total thyroidectomy in benign thyroid diseases. Veyseller B, Aksoy F, Demirhan H, Yıldırım YS, Ertaş B, Açıkalın RM, Kumral TL, Bayraktar GI. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2009 Nov-Dec;19(6):299-303.
 4. Advanced oxidation protein products as an oxidative stress marker in allergic rhinitis. Aksoy F, Demirhan H, Veyseller B, Yıldırım YS, Ozturan O, Basınoğlu F. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2009 Nov-Dec;19(6):279-84.
 5. A new oxidative stress marker in patients with nasal polyposis: advanced oxidation protein products (AOPP). Veyseller B, Aksoy E, Ertaş B, Keskin M, Ozturan O, Yıldırım YS, Bayraktar EG, Oztürk H. B-ENT. 2010;6(2):105-9.
 6. Comparison of Radiofrequency and Monopolar Electrocautery Tonsillectomy. Aksoy F, Ozturan O, Veyseller B, Yıldırım YS, Demirhan H. J Laryngol Otol. 2010 Feb;124(2):180-4. Epub 2009 Nov 30.
 7. Role of nasal muscles in nasal valve collapse. Aksoy F, Veyseller B, Yıldırım YS, Acar H, Demirhan H, Ozturan O. Otolaryngol Head Neck Surg. 2010 Mar;142(3):365-369.
 8. Assesment of internal jugular vein flow and patency with power duplex Doppler ultrasonography after functional neck dissection. Veyseller B, Aksoy F, Açıkalın M, Yıldırım YS, Ivgin Bayraktar FG, Demirhan H. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2010 Jan-Feb;20(1):38-43.
 9. Distortion product otoacoustic emissions results in children with middle ear effusion. Aksoy F, Yıldırım YS, Veyseller B, Demirhan. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2010 Mar-Apr;20(2):71-6.
 10. Use of N-butyl cyanoacrylate in nasal septoplasty; histopathological evaluation using rabbit nasal septum model. Aksoy F, Yılmaz F, Yıldırım YS, Gideroglu K, Tatar Z. J Laryngol Otol. 2010 Jul;124(7):753-8. Epub 2010 Mar 2.
 11. Open functional neck dissection: surgical efficacy and electrophysiologic status of the neck and accessory nerve. Veyseller B, Aksoy F, Ozturan O, Acar H, Ertaş B, Bayraktar FG, Soylu E, Yıldırım YS. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2010 Aug;39(4):403-9.
 12. Aksoy, YS Yıldırım, U. Taskın, G. Bayraktar. Primary Nasal Tuberculosis; a case report. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2010; 58(3): 297-300.
 13. Demirhan H, Aksoy F, Ozturan O, Yıldırım YS, Veyseller B. Medical treatment of adenoid hypertrophy with “fluticasone propionate nasal drops” Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2010 Jul;74(7):773-6. Epub 2010 Apr 28.
 14. Patterns of cervical metastasis from squamous cell carcinoma of the head and neck. Aksoy F, Veyseller B, Binay O, Apuhan T, Yıldırım YS, Ozturan O. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2010 Sep-Oct;20(5):249-54.
 15. Aksoy F, Yıldırım YS, Ozturan O, Veyseller B, Cuhadaroğlu Ç. Eustachian Tube Function in Patients Receiving Continuous Positive Airway Pressure Treatment for Sleep Apnea Syndrome. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2010 Dec;39(6):752-6.
 16. Aksoy F, Yıldırım YS, Veyseller B, Ozturan O, Demirhan H. Midterm outcomes of outfracture of the inferior turbinate. Otolaryngol Head Neck Surg. 2010 Oct;143(4):579-84.
 17. Aksoy, H. Demirhan, O. Özturan, YS Yıldırım. Allerjik Rinitte Subkutan Allerjen Sipesifik Immünoterapi. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(3):674-8.
 18. Reduced olfactory bulb volume in total laryngectomy patients: A magnetic resonance imaging study. Bayram Veyseller, Fadlullah Aksoy, Yavuz Selim Yıldırım, Fatma Gülüm İvgin Bayraktar, Defne Gürbüz, Yıldıray Savaş, Orhan Özturan. Rhinology, 2011 Mar;49(1):112-6.
 19. Çetinkaya E, Veyseller B, Yıldırım YS, Aksoy F, Özgül MA, Gençoğlu A, Altın S. The Value of Autofloresance bronchoscopy system. J Laryngol Otol. 2011: 125; 181-187. 2010 Nov 9:1-7. [Epub ahead of print]
 20. Apuhan T, Yıldırım YS, Aksoy F, Balıkçı HH, Kaya MO. The Effect of Topical Cefepime Solution on Outer Hair Cell Function of Rats. Adv. Otol. 2011; 7:(1) 49-54.
 21. Apuhan T, Yıldırım YS, Ösaslan H. Is there any developmental relationship between mastoid pneumatization and adenoid tissue volume? International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2011;75(3):415-419.
 22. Apuhan T, Yıldırım YS, Ösaslan H. The Developmental Relation between Adenoid Tissue and Paranasal Sinus Volumes in 3-Dimensional Computed Tomography Assessment. Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Jun;144(6):964-71. Epub 2011 Mar 1.
 23. Apuhan T, Yıldırım YS, Aksoy F, Borçin Ö, Özturan O. The Effects of Desflurane and Sevoflurane on the Peri- and Postoperative Bleeding of Adenotonsillectomy Patients. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011 Jun;75(6):790-2. Epub 2011 Apr 1.
 24. Demirhan H, Aksoy F, Ozturan O, Yıldırım YS, Veyseller B. Reply to Letter to the Editor: Is nasal saline just a placebo! Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011;75: 884-5. Mar 21. [Epub ahead of print]
 25. Apuhan T, Yıldırım YS, Gulcu N, Koçoglu H, Karagöz Y. The effect of prilocaine or levobupivacaine infiltration on pain during nasal packing removal. Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Sep;145(3):418-21. Epub 2011 May 25.
 26. Yıldırım YS, Apuhan T, Kocoğlu E, Şimsek T, Kazaz H. High Sensitivity C – reactive protein Levels in Chronic Rhinosinusitis and Allergic Rhinitis. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2011 Sep-Oct;21(5):266-9. doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.039.
 27. Veyseller B, Aksoy F, Yildirim YS, Karatas A, Ozturan O. Effect of recurrent laryngeal nerve identification technique in thyroidectomy on recurrent laryngeal nerve paralysis and hypoparathyroidism. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Sep;137(9):897-900. Epub 2011 Aug 15.
 28. Apuhan T, Yıldırım YS, Eroglu F, Sipahier A.Effect of mitomycin C on endoscopic dacryocystorhinostomy. J Craniofac Surg. 2011 Nov;22(6):2057-9.
 29. Yıldırım YS, Apuhan T, Ersözlü T, Bahar İ. Effects of Anesthesia on Patients Undergoing Surgery for Obstructive Sleep Apnea. J Anesthe Clinic Res. 2011. S7:001. doi:10.4172/2155-6148.S7-001
 30. Apuhan T, Koçoğlu E, Yıldırım YS, Şimşek T, Kazaz H, Gök Ü. Effects of septoplasty on nasal and oropharyngeal microbial flora. African Journal of Microbiology Research Vol. 5(26), pp. 4583-4587, 16 November, 2011
 31. Aksoy F, Yıldırım YS, Demirhan H, Ozturan O, Solakoglu S. Structural Characteristics of Septal Cartilage. J Laryngol Otol. 2012 Jan;126(1):38-42. Epub 2011 Sep 5.
 32. Aksoy F, Demirhan H, Bayraktar GI, Yıldırım YS, Ozturan O, Gönüllü N, Sapmaz B. Effect of nasal mometasone furoate on the nasal and nasopharyngeal flora. Auris Nasus Larynx. 2012 Apr;39(2):180-5. Epub 2011 Sep 1.
 33. Is Transnasal Endoscopic Examination Necessary Before and After Adenoidectomy? Yavuz Selim Yıldırım, Tayfun Apuhan, Fadlullah Aksoy, Bayram Veyseller and Orhan Özturan Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery, Online First, 5 January 2012. DOI: 10.1007/s12070-011-0467-4.
 34. Veyseller B, Aksoy F, Yıldırım YS, Açıkalın RM, Gürbüz D, Özturan O. Olfactory dysfunction and olfactory bulb volume reduction in patients with leprosy. Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery.2012: 64; 261–265; DOI 10.1007/s12070-011-0284-9.
 35. Yıldırım YS, Aksoy F, Ozturan O, Veyseller B, Demirhan H. Otoacoustic Emission Responses of the Cochlea to Acute and Total Ischemia. Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery.Published Online: 28 Agust 2012: DOI 10.1007/s12070-012-0561-2
 36. Aksoy F, Yıldırım YS, Veyseller B, Demirhan H, Ozturan O. Serum Levels of Advanced Oxidation Protein Products in Response to Allergen Exposure in Allergic Rhinitis. Ear Nose Throat J. 2012 Aug;91(8):E32-5.
 37. Veyseller B, Aksoy F, Ozturan O, Özücer B, Yıldırım YS, Gürbüz D. Reduced olfactory bulb volume and diminished olfactory function in total laryngectomy patients: A prospective longitudinal study. American Journal of Rhinology and Allergy.2012; 26(3):191-3.
 38. Özkırış M, Kapusuz Z, Yıldırım YS, Saydam L. The effect of paracetamol, metamizole sodium and ibuprofen on postoperative hemorrhage following pediatric tonsillectomy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012;76: 1027-29.
 39. Apuhan T, Yıldırım YS, Şimşek T, Yılmaz F, Yılmaz F. Concha Bullosa Surgery and the Distribution of Human Olfactory Neuroepithelium. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013;270(3):953-7. doi: 10.1007/s00405-012-2173-6. Epub 2012 Sep 2.
 40. Soylu E, Emir S, Yıldırım YS. Permanent Bilateral Sudden Sensorineural Hearing Loss after Acute Abdominal Surgery under General Anesthesia. Adv. Otol. 2013; 9:(2) 279-282.
 41. Özturan O, Aksoy F, Veyseller B, Apuhan T, Yıldırım YS. Severe Saddle Nose: Choices for Augmentation and Application of Accordion Technique Against Warping. Aesthetic Plast Surg. 2013 Feb;37(1):106-16. doi: 10.1007/s00266-012-0038-4.
 42. Yıldırım YS, Apuhan T, Düzenli S, Arslan AO. Otosclerosis and vitamin D receptor gene polymorphism. Am J Otolaryngol. 2013 Apr 29. doi: S0196-0709(13)00079-3. 10.1016/j.amjoto.2013.03.016. [Epub ahead of print]
 43. Yıldırım YS, Apuhan T, Koçoğlu E. Effects of intranasal phototherapy on nasal microbial flora in patients with allergic rhinitis. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2013 Jul 13;12(3):281-6.
 44. Yıldırım YS. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 Jul;270(7):2171. doi: 10.1007/s00405-013-2512-2.
 45. Soylu E, Soylu N, Yıldırım YS, Polat C, Sakallıoğlu O. The prevelance of psichiatric symptoms in preschool children with adenotonsillar hypertrophy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013 Jul;77(7):1094-8. doi: 10.1016/j.ijporl.2013.04.005. Epub 2013 May 2.
 46. Ersözlü T, Yıldırım YS. Early extrusion and infection of ventilation tubes of otitis media with effusion; alpha-mannosidosis: A report of two siblings. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra. 27 June 2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.pedex.2013.05.001
 47. Hakyemez HA, Veyseller B, Ozer F, Ozben S, Bayraktar GI, Gurbuz D, Cetin S, Yildirim YS. Relationship of olfactory function with olfactory bulbus volume, disease duration and Unified Parkinson’s disease rating scale scores in patients with early stage of idiopathic Parkinson’s disease. J Clin Neurosci. 2013;20(10):1469-70. doi: 10.1016/j.jocn.2012.11.017.
 48. Dogan R, Aksoy F, Yıldırım YS, Ozturan O. Tension pneumocephalus: an extremely small defect leading to an extremely serious problem. Am J Otolaryngol. 2013;34(6):749-52. doi: 10.1016/j.amjoto.2013.07.011.
 49. Soylu E, Soylu N, Yıldırım YS, Sakallıoğlu Ö, Polat C, Orhan I. Psychiatric disorders and symptoms severity in patients with adenotonsillar hypertrophy before and after adenotonsillectomy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013;77(10):1775-81. doi: 10.1016/j.ijporl.2013.08.020.
 50. Ozaydin A, Akbas F, Aksoy F, Yildirim YS, Demirhan H, Karakurt F, Koc A, Onaran I, Sultuybek GK. Investigation of Poly (ADP-Ribose) Polymerase-1 Genetic Variants as a Possible Risk for Allergic Rhinitis. Genet Test Mol Biomarkers. 2013 Nov 1. [Epub ahead of print]
 51. Ersözlü T, Yıldırım YS, Sarıca S. Comparison of Pediatric and Adult Tonsillectomies Performed by Thermal Welding System. Int J Otolaryngol. 2013;2013:265105. doi: 10.1155/2013/265105. Epub 2013 Nov 28.
 52. Yildirim YS, Senturk E, Tugrul S, Ozturan O. Evaluation of the nasal contractility capacity in postmenopausal women. 2014 Dec;52(4):397-402. doi: 10.4193/Rhin.
 53. Aksoy F, Dogan R, Ozturan O, Yildirim YS, Veyseller B, Yenigun A, Ozturk B. Betahistine exacerbates amikacin ototoxicity. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2015 Apr;124(4):280-7. doi: 10.1177/0003489414557020. Epub 2014 Oct 30.
 54. Eren SB, Kocak I, Dogan R, Ozturan O, Yildirim YS, Tugrul S. A comparison of the long-term results of crushing and crushing with intrinsic stripping techniques in concha bullosa surgery. Int Forum Allergy Rhinol. 2014 Sep;4(9):753-8. doi: 10.1002/alr.21360. Epub 2014 Aug 22.
 55. Yildirim YS, Senturk E, Ozturan O. Posterior plica perforation: rare complication of adenotonsillectomy. J Craniofac Surg. 2014 Jul;25(4):e368-9. doi: 10.1097/SCS.0000000000000842.
 56. Ozturan O, Dogan R, Ozucer B, Yildirim YS, Meric A. Dynamometric Analysis of Normative Auricular Stiffness and Comparison With Operated Prominent Ears. J Craniofac Surg. 2015 Oct;26(7):2155-9.
 57. Ozturan O, Dogan R, Yenigun A, Veyseller B, Yildirim YS. Photographic Objective Alterations for Laryngopharyngeal Reflux Diagnosis. J Voice. 2016 Feb 9. pii: S0892-1997(16)00006-0.
 58. Ozucer B, Yildirim YS, Veyseller B, Tugrul S, Eren SB, Aksoy F, Uysal O, Ozturan O. Effect of Postrhinoplasty Taping on Postoperative Edema and Nasal Draping: A Randomized Clinical Trial. JAMA Facial Plast Surg. 2016 May 1;18(3):157-63
 59. Yildirim YS, Senturk E, Eren SB, Dogan R, Tugrul S, Ozturan O. Efficacy of nasal corticosteroid in preventing regrowth after adenoidectomy. Auris Nasus Larynx. 2016 Dec;43(6):637-40.
 60. Kahraman SS, Yildirim YS, Tugrul S, Ozturan O. Repositioning intervals in the modified Epley’s maneuver and their effect on benign paroxysmal positional vertigo treatment outcome. Acta Otolaryngol. 2016 Nov 14:1-5.
 61. Yildirim YS, Degirmenci N, Tugrul S, Ozturan O. Effects of the Smoking on the Oral Healthy Mucosa: a Red-Green-Blue (Photographic) Evaluation. B ENT
 62. Ozturan O, Dogan R, Tugrul S, Gedik O, Pektas Sjöstrand, Yıldırım YS. Dose and Time Dependent Ototoxicity of Aspartame in Rats. Acta Oto-Laryngologica

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

 1. F. Aksoy, YS. Yıldırım, O. Özturan, H. Acar, H. Demirhan, B. Veyseller, 10 th Congress of Europian Association of Clinical Anatomy konferansı dahilinde “Surgical & Radiologic Anatomy” bildiri kitapçığındaki “Electromyographic Actıvıty of the Nasal Muscle In Dynamic Nasal Valve Collapse Patients”, 58-59 pp., Istanbul, Türkiye, 2009. Electromyographic activity of the nasal muscles in dynamic nasal valve collapse patients. Aksoy F, Yıldırım YS, Ozturan O, Acar H, Demirhan H, Veyseller B. Surgical and Radiologic Anatomy. 2009: 31;Suppl.1,58-9.(Abstracts Book)
 2. Veyseller B, Aksoy F, Yıldırım YS, Ozturan O, İvgin Bayraktar FG, Gürbüz D, Savaş Y. 23 Congress of the European Rhinolojic Society 29 th İnternational Symposium of infection and Allergy of the Nose konferansı dahilinde ERS&ISIAN 2010 Bildiri kitapçığındaki ‘’ Reduced Olfactory Bulb Volume in Total laryngectomy Patients –An MRI Study’’, 49-50 pp, Geneva, 2010.
 3. Aksoy F, Yıldırım YS, Ozturan O, Veyseller B, Demirhan H. 23 Congress of the European Rhinolojic Society 29 th İnternational Symposium of infection and Allergy of the Nose konferansı dahilinde ERS&ISIAN 2010 Bildiri kitapçığındaki ‘’ Midterm outcomes of outfracture of the inferior turbinate.’’, 165 pp, Geneva, 2010.
 4. Aksoy, F. Yılmaz, YS. Yıldırım, K. Gideroglu, Z. Tatar. The 33rd Annual Meeting of the European Academy of Facial Plastic Surgery September 1-5, 2010 Antalya konferansı dahilinde. “Use of N-butyl cyanoacrylate in nasal septoplasty: histopathological evaluation using rabbit nasal septum model’’ adlı çalışma EAFPS 2010 Bildiri kitapçıgında poster olarak basılmıştır.
 5. F Aksoy, Yıldırım, H. Demirhan, O. Özturan, S.Solakoğlu. The 33rd Annual Meeting of the European Academy of Facial Plastic Surgery September 1-5, 2010 Antalya konferansı dahilinde. “Structurel charesteristic of septal cartilage’’ adlı çalışma EAFPS 2010 Bildiri kitapçığında poster olarak basılmıştır.
 6. Ozturan O, Aksoy F, Veyseller B, Apuhan T, Yıldırım YS. Elimination of warping of the costal cartilage grafts with accordion technique in saddle noses. 34th Annual Conference of the European Academy of Facial Plastic Surgery, 1-4 September 2011, Bruges, Belgium. EAFPS 2011 Bildiri kitapçığında poster olarak basılmıştır.
 7. Özturan, F.Aksoy, YS. Yıldırım, B. Veyseller, H. Demirhan. Otoacoustic Emission Responses of the Cochlea to Acute and Total Ischemia.  Collegium ORLAS meeting, Bruges/Belgium September 5-7, 2011. Bildiri kitapçığında poster olarak basılmıştır. (Poster Presentation)
 8. Apuhan T, Yıldırım YS, Şimşek T, Yılmaz F, Yılmaz F. Concha Bullosa Surgery and the Distribution of Human Olfactory Neuroepithelium. 9th Annual Middle East Update in Otolaryngology Conference&Exihibition. 22-24 April 2012. Dubai. UAE. (Oral Presentation)
 9. Yildirim YS, Ozturan O, Eren SB, Tugrul S.: Variations of the entrance of the outer ear canal and clinical implications. 29th Politzer Society Meeting, Poster (851) sunusu14-17 Kasım 2013, Antalya, Türkiye. The Journal of International Advanced Otology, 9(3), Suppl 1, pp 183, 2013.
 10. Yildirim YS, Gedik O, Ozturan O, Cakir E, Hakan Gedik A.: Objective acoustic voice analysis parameters in patients with bronchiectasis. 10th Congress of European Laryngological Society, 9-12 Nisan 2014, Antalya, Türkiye.
 11. Yıldırım, R. Dogan, S. Tugrul, O. Gedik, O. Ozturan. Evaluation of Protective Effect of Botulinum Toxin Type A injection on Serous Otitis Media in Rats. 18th International Symposium on Recent Advances in Otitis Media (OM2015). 7-11 June 2015, Maryland, Washington D.C, USA.
 12. Ozturan O, Dogan R, Tugrul S, Gedik O, Pektas Sjöstrand, Yıldırım YS. Dose Dependent Ototoxicity of Aspartame in Rats. 2016 Annual Corlas Meeting. August 28-31, 2016, Bordeaux, France

 

Yazılan uluslararası kitaplar – kitaplarda bölümler

1. Özturan O, Yıldırım YS. Nonalerjik Rinitler. Editör: Prof.Dr. Can Koç. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. Güneş Matbaası, Ankara,

2. Özturan O, Yıldırım YS. Ogmentasyon Rinoplastisi. Editor: Taşkın Yücel. Rinoplasti. Intertıp Yayınevi. 2013.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yer Alan Yayınlarım

 1. Fadlullah Aksoy, Erkan Soylu, Yavuz Selim Yıldırım, Bayram Veyseller, Burak Ertaş, Hasan Demirhan. İnfrared tympanic temperature measurement via nasally. KBB Postası. 2007;17(2):38-42. (Özgün Araştırma)
 2. Fadlullah Aksoy, Hasan Demirhan, Yavuz Selim Yıldırım, Erkan Soylu, Zeynep Tatar. Castleman’s disease: Two cases with hyaline vascular type. KBB Postası. 2007;17(2):22-26. (Olgu Sunumu)
 3. Bayram Veyseller, Fadlullah Aksoy, Levent Sağıt, Fatma Gülüm Ivgin Bayraktar, Burak Ertaş, Yavuz Selim Yıldırım, Abdullah Karataş. 24-hour pH Monitoring by Dual-Sensor Probe for The Diagnosis of Laryngopharyngeal Reflux disorder. Haseki Tıp Bülteni.2009;47(1);23-31. (Özgün Araştırma)
 4. Yavuz Selim Yıldırım, Fadlullah Aksoy, Bayram Veyseller, Sedat Altın. The Factors which affect Patient’s Hospital preferences. Haseki Tıp Bülteni.2009;47(2);11-17. (Özgün Araştırma)
 5. Bayram Veyseller, Fadlullah Aksoy, Hacı Ömer Durmaz, Burak Ertaş, Abdullah Karataş, Fatma Gülüm Ivgin Bayraktar, Hasan Demirhan, Yavuz Selim Yıldırım. Comparison of Preoperative and Late Postoperative Period Immunoglobulin Levels in Children after Tonsillectomy and/or Adenoidectomy. Haseki Tıp Bülteni.2009;47(2);17-22. (Özgün Araştırma)
 6. Bayram Veyseller, Fadlullah Aksoy, Fatma Gülüm İvgin Bayraktar, Yavuz Selim Yıldırım, Nilgün Demirbağ. Maksiller Odontojenik Miksoma Olgusu. Haseki Tıp Bülteni.2009;47(2);43-46. (Olgu Sunumu)
 7. Fadlullah Aksoy, Yavuz Selim Yıldırım. Recurrent Aphthous Ulcers. Haseki Tıp Bülteni.2009;47(3);99-106. (Review)
 8. Fadlullah Aksoy, Haluk Tanrıverdi, Yavuz Selim Yıldırım, Hasan Demirhan. Occupational Health and Safety in Public Sector. Haseki Tıp Bülteni.2009;47(3);110-114. (Özgün Araştırma)
 9. Bayram Veyseller, Fadlullah Aksoy, Yavuz Selim Yıldırım, Hasan Demirhan. Emergency Tyroidectomy. J Surg Arts. 2010; 1: 1-3. (Olgu Sunumu)
 10. Fadlullah Aksoy, Hasan Demirhan, Yavuz Selim Yıldırım, Bayram Veyseller. Treatment of inferior turbinate hypertrophy, radiofrequency application. Göztepe Tıp Dergisi.2010;25(1);29-33. (Özgün Araştırma)
 11. Bayram Veyseller, Fadlullah Aksoy, Yavuz Selim Yıldırım. Our Experience in Parotid Gland Surgery: Analysis 128 Cases. Haseki Tıp Bülteni.2010;48(1);24-28. (Özgün Araştırma)
 12. B Veyseller, F Aksoy, YS Yıldırım, O Özturan. Near Total Larenjektomi Tecrübelerimiz. Acta Oncologica Turcica 2010;43: 23-27. (Özgün Araştırma)
 13. F Aksoy, B Veyseller, YS Yıldırım, H Demirhan, O Özturan. Total larenjektomi sonrası ses restorasyonunda Provox konuşma protezi tecrübelerimiz. Acta Oncologica Turcica 2010;43:65-69. (Özgün Araştırma)
 14. Ozturan O, Yıldırım YS. Fonksiyonel Rinoplasti ve Nazal Valf. Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım Dergisi. 2011;7(1):48-53. (Review)
 15. Apuhan, F. Aksoy, Y.S. Yıldırım, B. Veyseller, O.Özturan. Unilateral konka büllozanin alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi. Turk Arch Otolaryngol 2011; 49: 25-29. DOI: 10.5152/tao.2011.07 (Özgün Araştırma)
 16. Veyseller B, Aksoy F, Yıldırım YS, Karataş A, Durmaz HÖ. Parameningeal rabdomiyosarkomlar: Olgu sunumu Turk Arch Otolaryngol 2012; 50: 88-91. DOI: 10.5152/tao.2012.25.
 17. Yıldırım YS, Yumuşakhuylu AC, Topuz MF. Multi-Opinion Behavior In-patient With Common Otolaryngological Procedures In Turkey. Journal of Otolaryngology Advances. – 1(3):0-0
 18. DOI 10.14302/issn.2379-8572.joa-15-816

 

Ulusal Kongrelerdeki Sunularım ve Bildirilerim

 1. Veyseller B, Özturan O, Yıldırım YS. Acil Tiroidektomi. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-31 Mayıs 2007. ANTALYA (Poster)
 2. Veyseller B, Aksoy F, Bayraktar-İvğin, FG, Yıldırım YS. Maksiler Odontojenik Miksoma Olgusu. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 8–12 Ekim 2008 ANTALYA (Poster)
 3. Veyseller B, Aksoy F, Demirhan H, Yıldırım YS. İlerlemiş Dev Hücreli granülom Olgusu. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 8–12 Ekim 2008 ANTALYA (Poster)
 4. Veyseller B, Aksoy F, Bayraktar-İvğin, FG, Yıldırım YS. Dış Kulak Yolu Relapsı ile seyreden Akut Myeloid Lösemi Olgusu. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi.  8–12 Ekim 2008 ANTALYA (Poster)
 5. Aksoy F, Özturan O, Veyseller B, Yıldırım YS, Ertaş B, Demirhan H. Kokleanın Biolojik Ölümü ve Otoakustik Emisyon Süreleri. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 8–12 Ekim 2008. ANTALYA (Sözel Sunu)
 6. Bayram Veyseller, Fadlullah Aksoy, Fatma Gülüm İvgin Bayraktar, Yavuz Selim Yıldırım, Defne Gürbüz, Yıldıray Savaş, Orhan Özturan. Larenjektomili hastalarda azalmış olfaktör bulbus hacmi. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 28Ekim–1 Kasım 2009 ANTALYA (SS-61, Sözel Sunu, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği En iyi Rinoloji Allerji Araştırması Birinciligi)
 7. Fadlullah Aksoy, Yavuz Selim Yıldırım, Orhan Özturan, Çağlar Çuhadaroğlu, Bayram Veyseller. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Nedeniyle Devamlı Pozitif Hava Basıncı Uygulanan Hastalarda Östaki Tüpü Fonksiyonları. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28Ekim–1 Kasım 2009 ANTALYA (SS-80, Sözel Sunu)
 8. Bayram Veyseller, Fadlullah Aksoy, Abdullah Karataş, Fatma Gülüm İvgin Bayraktar, Yavuz Selim Yıldırım, Orhan Özturan. Tiroidektomi tekniğinin rekürens paralizisi ve hipoparatiroidizm üzerine etkisi var mıdır? (SS-12 ) 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28Ekim–1 Kasım 2009 ANTALYA (SS-12, Sözel Sunu)
 9. Hasan Demirhan, Fadlullah Aksoy, Orhan Özturan, Bayram Veyseller, Yavuz Selim Yıldırım. Adenoid Hipertrofisinde Medikal Tedavi Seçeneği. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28Ekim–1 Kasım 2009 ANTALYA (SS-43, Sözel Sunu)
 10. Veyseller, F.Aksoy, YS Yıldırım, H.Demirhan, A.karataş, O.Özturan. Total larenjektomi veya larengofarenjektomi sonrası ses restorasyonunda provox konuşma protezi tecrübelerimiz. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28Ekim–1 Kasım 2009 ANTALYA (EP- 104- Poster)
 11. Veyseller, YS. Yıldırım, F.Aksoy, H.Demirhan, O.Özturan. Larenksin Primer Malign Fibröz Histiyositomu, Olgu Sunumu. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28Ekim–1 Kasım 2009 ANTALYA (E-38-Poster)
 12. Veyseller, YS. Yıldırım, F.Aksoy, H.Demirhan, O. Özturan. Larenksin Primer Küçük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28Ekim–1 Kasım 2009 ANTALYA (E-37-Poster)
 13. Haluk Tanrıverdi, Fadlullah Aksoy, Yavuz Selim Yıldırım, Hasan Demirhan. Kamu sektöründe iş saglığı ve güvenliği. VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi. 21-24 Mayıs 2009. Girne-KKTC. (Sözel Sunu)
 14. Haluk Tanrıverdi, Hasan Demirhan, Fadlullah Aksoy, Yavuz Selim Yıldırım. Kurumsal kimliğin oluşmasında hekimlerin rolü. VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi. 21-24 Mayıs 2009. Girne-KKTC. (Sözel Sunu)
 15. Aksoy, O. Özturan, YS. Yıldırım, B. Veyseller, H. Demirhan, H. Acar. Dinamik Nazal Valv Kollapsı Olan Hastalarda Nazal Kasların Elektromyografik Aktiviteleri. 5. Ulusal Rinoloji Kongresi & 5th International Consensus Conference on Nazal Polyposis & 2. Ventilasyon Obstrüksiyonları ve Komplikasyonları Kongresi. 28-31 Mayıs 2009 Antalya (S6, Sözel Sunu, Türk Rinoloji Derneği En İyi Rinoloji Araştırması)
 16. Aksoy, YS. Yıldırım, O. Özturan, B. Veyseller, H. Demirhan. Alt Konka Out-Fraktürü Sonrası Erken ve Geç Dönem Sonuçların Analizi. 5. Ulusal Rinoloji Kongresi & 5th International Consensus Conference on Nazal Polyposis & 2. Ventilasyon Obstrüksiyonları ve Komplikasyonları Kongresi. 28-31 Mayıs 2009 Antalya (S7, Sözel Sunu)
 17. Aksoy, H. Demirhan, YS. Yıldırım, O. Özturan, B. Veyseller. Alerjik Rinit ve İleri Oksidasyon Protein Ürünleri (AOPP). 5. Ulusal Rinoloji Kongresi & 5th International Consensus Conference on Nazal Polyposis & 2. Ventilasyon Obstrüksiyonları ve Komplikasyonları Kongresi. 28-31 Mayıs 2009 Antalya. (S5, Sözel Sunu)
 18. Aksoy, B.Veyseller, YS. Yıldırım, O.Ozturan. Septum Kartilajının Yapısal Özellikleri. 6. Ulusal Rinoloji Kongresi. 20-23 Mayıs 2010. Antalya. (Sözel Sunu)
 19. Aksoy, B.Veyseller, Y. Yıldırım, O.Ozturan. Unilateral Konka Büllozanın Alt Konka Üzerine Etkisi: BT Değerlendirmesi. 6. Ulusal Rinoloji Kongresi. 20-23 Mayıs 2010. Antalya. (Sözel Sunu)
 20. Veyseller, F. Aksoy, M.Açıkalın, YS. Yıldırım, D.Gürbüz, O.Ozturan. Lepra Hastalarında Olfaktor Disfonksiyon ve Olfaktor Bulbus Hacminde Azalma-MRG Çalışması. 6. Ulusal Rinoloji Kongresi. 20-23 Mayıs 2010. Antalya. (Sözel Sunu-Türk Rinoloji Derneği En iyi İkinci Sözel Sunu Ödülü)
 21. YS Yıldırım, T Apuhan, F Aksoy, B Veyseller, O Özturan, Ö Borçin. Adenotonsillektomi hastalarında desfluran ve sevofloranın perioperatif kanama üzerine etkisi. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27–31 Ekim 2010 ANTALYA (SS-09 Sözel Sunu)
 22. F Aksoy, YS Yıldırım, T Apuhan, B Veyseller, O Özturan. Adenoidektomi Öncesi ve Sonrası Transnazal Endoskopik Kontrol Gerekli midir ?.  Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27–31 Ekim 2010 ANTALYA (SS-10 Sözel Sunu)
 23. T Apuhan, YS Yıldırım, H Özaslan. Adenoid Vejetasyon ile Paranazal Sinüslerin Volumetrik Gelişiminin 3D Radyolojik Değerlendirilmesi. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27–31 Ekim 2010 ANTALYA (SS-61 Sözel Sunu)
 24. G İvgin Bayraktar, B Veyseller, F Aksoy, O Özturan, H Korkmaz, D Gürbüz, Y Yıldırım, F Özer. İdiopatik Parkinson Hastalığında Koku Fonksiyonları ve Olfaktor Bulbus Hacim Ölçülmesi. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27–31 Ekim 2010 ANTALYA (SS-85 Sözel Sunu)
 25. B Veyseller, F Aksoy, YS Yıldırım, O Özturan. Near Total Larenjektomi Tecrübelerimiz. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27–31 Ekim 2010 ANTALYA (SS-03 Sözel Sunu)
 26. E Çetinkaya, B Veyseller, F Aksoy, YS Yıldırım, M Özgül, A Gençoğlu, S Altın. Larenks Kanserli Hastalarda Otoflorasan Bronkoskopinin Trakeobronşiyal Sistemdeki Prekanseröz Lezyonları Saptamadaki Yeri. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27–31 Ekim 2010 ANTALYA (SS-04 Sözel Sunu)
 27. F Aksoy, B Veyseller, Y Yıldırım, H Demirhan, O Özturan. Total Larenjektomi Sonrasında Ses Restorasyonunda Provaks Konuşma Protezi Tecrübelerimiz. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27–31 Ekim 2010 ANTALYA (EP-07 E-Poster)
 28. T Apuhan, YS Yıldırım, H Özaslan. Adenoid Vejetasyon İle Mastoid Hücrelerin Volumetrik Gelişiminin 3D Radyolojik Değerlendirilmesi. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27–31 Ekim 2010 ANTALYA (EP-32 E-Poster)
 29. Apuhan T, Koçoğlu E, Yıldırım YS. Allerjik Rinitli Hastalarda İntranazal Fototerapinin Nazal Mikrobiyal Flora Üzerine Etkisi. 7. Ulusal Rinoloji Kongresi. 19-22 Mayıs 2011. Antalya. (S-05, Sözel Sunu)
 30. Apuhan T, Koçoğlu E, Yıldırım YS. Şimşek T, Kazaz H, Gök Ü. Kronik Rinosinüzit ve Allerjik Rinitli Hastalarda HsCRP Düzeyleri. 7. Ulusal Rinoloji Kongresi. 19-22 Mayıs 2011. Antalya. (S-07, Sözel Sunu)
 31. Veyseller B, Aksoy F, Yıldırım YS, Gürbüz D, Balıkcı HH, Ozturan O. Total Larenjektomi Sonrası Koku Fonksiyonları ve Olfaktör Bulbus Hacminde Azalma: Prospektif Longitudinal Araştırma. 7. Ulusal Rinoloji Kongresi. 19-22 Mayıs 2011. Antalya. (S-08, Sözel Sunu)
 32. Gülcü N, Apuhan T, Erdurmuş M, Yıldırım YS, Koçoğlu H. Transnazal Fiberoptik Muayenenin İntraoküler Basınç Üzerine Etkisi. 7. Ulusal Rinoloji Kongresi. 19-22 Mayıs 2011. Antalya. (P-01, Poster)
 33. Ersözlü T, Yıldırım YS. Termal Welding Yöntemi ile Yapılan Çocuk ve Erişkin Tonsillektomisinin Karşılaştırılması. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011. Antalya. (S87 Sözel Sunu)
 34. Apuhan T, Yıldırım YS, Aksoy F, Balıkçı HH. Ratlarda Cefepimin Ototoksik Etkisinin Araştırılması. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011. Antalya. (P55 Poster)
 35. Apuhan T, Yıldırım YS, Şimşek T, Kazaz H. Kıkırdak Greft Butterfly Miringoplasti Sonuçlarımız. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011. Antalya. (P58 Poster)
 36. Apuhan T, Yıldırım YS, Eroğlu F, Sipahiler A. Effect of Mitomycin C on Endoscopic Dacryocystorhinostomy. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-28 Nisan 2012 Ankara (E Poster)
 37. Apuhan T, Yıldırım YS, Düzenli S, Arslan AO. Otoskleroz ve Vitamin D reseptör gen polimorfizmi. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012. Antalya. (S-17 Sözel Sunu)
 38. Apuhan T, Yıldırım YS, Tezcan E, Kesgin S, Kazaz H, Seyhan S, Gök Ü. Normal yolla doğan hastalar ile sezaryen ile doğan hastalardaki nasal septum deviasyonunun karşılaştırılması. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi.10-14 Ekim 2012. Antalya. (P180 Poster)
 39. Eren SB. Koçak İ. Doğan R. Özturan O.Yıldırım YS. Konka bülloza tedavisinde crushing ve iç soymalı crushing tekniklerinin karşılaştırılması. 9. Türk Rinoloji Kongresi, 23-26 Mayıs 2013. Antalya da sözlü sunum (S23) olarak sunuldu.
 40. Yıldırım YS, Şentürk E, Tuğrul S, O Özturan. Premenopozal – Postmenopozal Nazal Kontraktilite Değerlendirilmesi. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013/Antalya (SS-243)
 41. Aksoy F, Dogan R, Özturan O, Yıldırım YS, Pektaş A. Timokinon Kullanımının Amikasin Ototoksisitesi Üzerine Etkisi. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013/Antalya (SS-233).
 42. Yıldırım YS, Deveci E, Özücer B, Yılmaz ED, Özturan O, Kırkpınar İ. Obstrüktif Nazal Deformiteli Hastalarda Kişilik Özellikleri. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013/Antalya (SS-341)
 43. Aksoy F, Doğan R, Özturan O, Yıldırım YS, Veyseller B, Yenigün A, Öztürk B.: Betahistin’in vazodilatatör etkisi aminoglikozidlerin iç kulağa olan etkilerini değiştirir mi?Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, 1-4 Mayıs 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-11) olarak sunuldu.
 44. Yıldırım YS, Doğan R,Özturan O, Eren SB.: Yüksek frekans işitme kaybının serum vitamin B12, vitamin D ve folat seviyeleri ile ilişkisi. III.Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, 1-4 Mayıs 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-29) olarak sunuldu.
 45. Özturan O, Şentürk E, Doğan R, Yıldırım YS, Tuğrul S.: Alt konka hipertrofisi tedavisinde kullanılan radyofrekans veya nazal kortikoteroidin mukozal kontraktiliteye etkisi. Türk Rinoloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2014, Antalya’da sözlü sunu (S32) olarak sunuldu.
 46. Yıldırım YS, Özücer B, Deveci E, Dursun AE, Özturan O, Kırkpınar İ.: Nazal polipozisli hastalarda kişilik özellikleri. Türk Rinoloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2014, Antalya’da sözlü sunu (S37) olarak sunuldu.
 47. Yıldırım YS, Şentürk E, Tekkeli Kepekçi ŞE, Kızıltaş MV, Özturan O.: Primer silier diskinezili hastalarda Östaki tüpü fonksiyonunun araştırılması. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-026) olarak sunuldu.
 48. Tuğrul S, Şentürk E, Yıldırım YS, Doğan R, Özturan O.: İntratimpanik dekzametazon uygulamasının sistemik bir etkisi var mıdır? Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-052) olarak sunuldu.
 49. Yıldırım YS, Şentürk E, Tekkeli Kepekçi ŞE, Kızıltaş MV, Özturan O.: Serum ve tonsil tissue melatonin levels of patients with chronic tonsillitis. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-068) olarak sunuldu.
 50. Yıldırım YS, Şentürk E, Tekkeli Kepekçi ŞE, Kızıltaş MV, Özturan O.: Doku düzeyinde Melatonin eksikliği; Nazal polipoziste olası etyolojik faktör. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya’da sözlü sunu (SS-140) olarak sunuldu.
 51. Şentürk E, Özturan O, Iraz M, idin K, Ceylan AN, Yıldırım YS, Doğan R.: Yoğun bakım hastalarında salin sprey ile nazal hijyenin sağlanması. 11. Türk Rinoloji Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Antalya’da sözlü sunu (SS-027) olarak sunuldu.
 52. Doğan R, Şentürk E, Yıldırım YS, Özturan O, Güler B.: Paranazal sinüs malt lenfoması. 11. Türk Rinoloji Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Antalya’da poster sunusu (PP-066) olarak sunuldu.

 

 Yurt İçi ve Yurt Dışı Ulusal ve Uluslararası Katıldığım Kongreler

 1. Endokrinolojide Diyalog Dernegi “Tiroid cerrahisinde sinir Moniterizasyonu” kursu katılımı. 6 Şubat 2010. İstanbul
 2. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 6. Akademi Toplantısı.10-13 Nisan 2008. Çeşme, İzmir. Septum Cerrahisi Kursu, Fasyal Plastik Cerahi Kursu, Vertigo, Miringoplasti Kursuna Katılım.
 3. LİON 2008, The 3RD Otology-Neurotology Live Surgical Broadcast. 21st of May 2008. İstanbul, Türkiye.
 4. İstanbul Masterclass Sempozyumu. 5-6 Nisan 2007. İstanbul
 5. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 7. Uluslar arası Toplantısı. 22-25 Mart 2006. Sheraton Otel & Convention Center, Ankara.
 6. Ulusal Rinoloji Kongresi.23-26 Şubat 2006. Hilton Otel, İstanbul.
 7. Duysan Days III. 6-7 Temmuz 2007. İstanbul.
 8. İstanbul Masterclass Sempozyumu. 15-18 Kasım 2007. İstanbul
 9. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi & 8. Türk Yunan Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı & 2. Ulusal Kulak Burun Boğaz Hemşireliği kongresi. 26-31 Mayıs 2007, ANTALYA
 10. İstanbul Masterclass Sempozyumu. 12-16 Kasım 2008. İstanbul
 11. İstanbul Masterclass Sempozyumu. 12-15 Kasım 2009. İstanbul
 12. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi & 4. Ulusal Kulak Burun Boğaz Hemşireliği kongresi. 28Ekim–1 Kasım 2009 Pine Beach & Atlantis Resort Otel/ ANTALYA
 13. 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009. İstanbul. Turkey.
 14. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 1. Kongresi. 20-21 Haziran 2009. İstanbul.
 15. Ulusal Rinoloji Kongresi & 5th International Consensus Conference on Nazal Polyposis & 2. Ventilasyon Obstrüksiyonları ve Komplikasyonları Kongresi. 28-31 Mayıs 2009 Cornelia Diamond Golf Resort&Spa, Antalya
 16. İstanbul KBB-BBBC Uzmanları Derneği Balon Sinoplasti Kursu, 22 Nisan 2009, Acıbadem Bakırköy Hastanesi. İstanbul.
 17. Endokrinolojide Diyalog Dernegi Web Tabanlı Görsel Eğitim Programları“Cerrahide Klinik Araştırma kursu” katılımı. 27 Mart 2010. İstanbul.
 18. Astım & Rinit Günleri. 5-8 Mart 2009. Acapulco Otel. KKTC.
 19. Ulusal Rinoloji Kongresi. 29 Mayıs-1 Haziran 2008. Kervansaray Otel. Antalya.
 20. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 6. Akademi Toplantısı.10-13 Nisan 2008. Çeşme, İzmir.
 21. Videokonferanslar-8 “Otolarengoloji’de Güncel Konular” 26-28 Mart 2010, Hilton Otel/ Adana.
 22. İstanbul masterclass sempozyumu. 1-4 Nisan 2010. İstanbul.
 23. Akademi Toplantısı. 15-18 Nisan 2010 Ottoman Palace Otel. Hatay.
 24. Bakırköy Tıp Günleri “Yeni Teknik ve Teknolojiler” 23-24 Nisan 2010 Titanic Port Hotel – İstanbul
 25. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültasi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bilim Dalı. 21 Akademik Hafta “Otoloji Nörootoloji Günleri” “Politzer Socıety Workshop” 10-12 Mayıs 2010 Four Seasons Hotel. İstanbul
 26. Ulusal Otoloji Nörootoloji kongresi, 12-16 Mayıs 2010 Kaya Artemis Resort Hotel. Gazimagosa/KKTC
 27. Ulusal Rinoloji kongresi. 20-23 Mayıs 2010, Gloria Golf Otel. Antalya
 28. İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 2. Kongresi, 4-6 Haziran 2010 Wow Hotels & Conventon Center, İstanbul.
 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 27-31 Ekim 2010 Rixos Sungate Otel/Antalya & 5. Türk KBB-BBC Derneği-Amerikan KBB-BBC Akademisi Ortak Toplantısı & 10. Türk-Yunan Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı & 1. Türk-Alman Dernekleri Ortak Toplantısı
 30. İstanbul Masterclass Toplantısı. 24-28 Kasım 2010, İstanbul
 31. İstanbul Masterclass Toplantısı. 8-12 Aralık 2010, İstanbul
 32. Videokonferanslar-9, 18-20 Mart 2011, Hilton Otel/ Adana.
 33. 26-27 Mart 2011 tarihleri arasında Kent KBB Kliniği /Ankara’da Prof. Dr. Metin Önerci önderliğinde yapılan Rhinodays Canlı Ameliyat Eğitimine katılmıştır.
 34. Ulusal Rinoloji Kongresi, Cornelia Diamond Golf Resort & Spa, 19-22 Mayıs 2011 Antalya/Türkiye
 35. 1st Congress of CE-ORL-HNS. July 2-6, 2011, Barcelona, Spain.
 36. Burnun Yeniden Doğuşu, 22-24 Eylül 2011, Mardin
 37. KBB’ de Güncel Bilği Buluşmaları, 30 Eylül 2 Ekim 2011 Ankara
 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2012. Antalya
 39. Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji, Odyoloji Kongresi.24-27 Kasım 2011.Adana
 40. 9th Annual Middle East Update in Otolaryngology Conference&Exihibition. 22-24 April 2012. Dubai. UAE.
 41. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-28 Nisan 2012 Ankara.
 42. Minivideokonferanslar-1 A’dan Z’ye “SEPTORİNOPLASTİ” Canlı cerrahi uygulamaları 16 Haziran 2012 ÇÜTF Balcali Hastanesi/Adana
 43. Vertigo Academy International. 15-18 November 2012. Antalya/Turkey
 44. “Baş dönmesi olan hastada tedavi yaklaşımları” Otoloji Nörootoloji Okulu. 23 Mart 2013 Point Otel/ İstanbul.
 45. European Academy of Allergy and Clinical Immunology &World Allergy Organization, World Allergy &Asthma Congress 2013, 22-26 June, Milan, Italy.
 46. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013/Antalya
 47. Temporal Kemik Diseksiyon Kursu, 6-7 Aralık 2013/ İstanbul
 48. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Rinoloji Okulu, Uygulamalı Eğitim Kursu, 16-18 Aralık 2013/ Ankara
 49. Temporal Kemik Diseksiyon Kursu. 6-7 Aralık 2013/İstanbul
 50. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 17-19 Nisan 2014/Ankara
 51. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi. 1-4 Mayıs 2014/Antalya
 52. Vertigo Academy International. 22-23 May 2015. Moscow, Russia
 53. 18th International Symposium on Recent Advances in Otitis Media, Washington D.C, USA
 54. 15th International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology, 28-30 April 2016. Cappadocia-Turkey
 55. 10th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery. 5-8 June 2016. Edinburgh –UK.
 56. İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 8. Kongresi. 22-25 Eylül 2016 Sapanca-Turkiye
 57. Ulusal Rinoloji 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji ve 1. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-7 Mayıs 2006, Antalya-Türkiye
 58. 4th Congress of European ORL-HNS, 7-11 October 2017, Barcelona-Spain
 59. İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 9. Kongresi. 28 Eylül-1 Ekim 2017 Sapanca-Turkiye
 60. ACS Clinical Congress October 22–26 20-17San Diego, CA, USA
 61. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 8-12 Kasım 2017. Antalya -Türkiye

 

 

İlgili Bölümler