Doç. Dr. Yavuz Selim YILDIRIM

Doç. Dr. Yavuz Selim YILDIRIM

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

Doğum Yeri – Tarihi : /1980
Yabancı Dil : İngilizce
Telefon : 0216 524 13 00

Eğitim :

  • Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1999 – 2005
  • Uzmanlık: Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2005 – 2010
  • Yüksek Lisans: Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi 2007 – 2009
  • Mecburi Hizmet: Elbistan Devlet Hastanesi KBB Kliniği 2010-2012
  • Yardımcı Doçentlik: Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2012 – 2017
  • Doçentlik: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

  • Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Elbistan Devlet Hastanesi
  • Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Yurtdışı Tecrübeleri:

  • Johns Hopkins University, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Clinic, Baltimore, USA (2015 Haziran-Temmuz)
  • Harvard Univesity, Harvard Medical School, Boston Children’s Hospital, Boston, USA (2015 Temmuz)
  • Tufts University, Otolaryngology- Head and Neck Surgery, Boston, USA (2015 –Temmuz)
  • Cleveland Clinic, Head and Neck Institue, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, CL, OH, USA (2015 Ağustos-Eylül)

Tıbbi İlgi Alanları :

  • Rinoloji (Endoskopik Sinüs Cerrahisi)
  • Rinoplasti
  • Allerji Otoloji Neurootoloji(İşitme Kaybı ve Baş Dönmesi)
  • Tuba Östaki ve Sorunları
  • Tiroid Hastalıkları
  • KBB Kanserleri ve Cerrahi Tedavi Yöntemleri
  • Uyku Apnesi ve Horlama

Ödüller ve Dereceler:

  • 5. Ulusal Rinoloji 28-31 Mayıs 2009, Antalya “ Dinamik Nazal Valv Kollapsı Olan Hastalarda Nazal Kasların Elektromyografik Aktiviteleri” çalışmayla Birincilik Ödülü
  • 31. Ulusal KBB-BBC Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya “Larenjektomili hastalarda Azalmış Olfaktor Bulbus Hacmi” çalışmayla Birincilik Ödülü
  • 6. Ulusal Rinoloji 19-23 Mayıs 2010, Antalya “Lepra Hastalarında Olfaktor Disfonksiyon ve Olfaktor Bulbus Hacminde Azalma” Çalışmayla En iyi İkinci Sözel Sunu Ödülü
  • 8. Ulusal Parkinson Ve Hareket Bozuklukları Kongresi, 30 Eylül -4 Ekim 2009, Mugla “İdiopatik Parkinson Hastalarında Erken Evrede Koku Kaybının Olfaktor Bulbus Hacimleri ve UPDRS Skorları İle İlişkisi” konusu ile En iyi İkinci Poster Ödülü
  • 38. Ulusal KBB-BBC Kongresi 26-30 Ekim 2016, Antalya “ Deneysel Allerjik Rinit Hayvan Modelinde Siklosporin Nazal Spreyin Etkinliğinin Değerlendirilmesi” Çalışmasıyla Rinoloji Alanında En iyi Sözel Sunu

Üyesi Olduğu Kuruluşlar :

  • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
  • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı
  • İstanbul Tabip Odası
  • Türk Rinoloji Derneği
  • İstanbul KBB & BBC Derneği
  • The European Academy of Allergology and Clinical Immunology
  • European Rhinologic Society
  • American Collage of Surgeons

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

  • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi

İlgili Bölümler