Doç. Dr. Yavuz Selim YILDIRIM

Doç. Dr. Yavuz Selim YILDIRIM

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

Doğum Yeri – Tarihi : /1980
Yabancı Dil : İngilizce
Telefon : 0216 524 13 00

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1999 – 2005
 • Uzmanlık: Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2005 – 2010
 • Yüksek Lisans: Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi 2007 – 2009
 • Mecburi Hizmet: Elbistan Devlet Hastanesi KBB Kliniği 2010-2012
 • Yardımcı Doçentlik: Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2012 – 2017
 • Doçentlik: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

 • Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Elbistan Devlet Hastanesi
 • Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Yurtdışı Tecrübeleri:

 • Johns Hopkins University, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Clinic, Baltimore, USA (2015 Haziran-Temmuz)
 • Harvard Univesity, Harvard Medical School, Boston Children’s Hospital, Boston, USA (2015 Temmuz)
 • Tufts University, Otolaryngology- Head and Neck Surgery, Boston, USA (2015 –Temmuz)
 • Cleveland Clinic, Head and Neck Institue, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, CL, OH, USA (2015 Ağustos-Eylül)

Tıbbi İlgi Alanları :

 • Rinoloji (Endoskopik Sinüs Cerrahisi)
 • Rinoplasti
 • Allerji Otoloji Neurootoloji(İşitme Kaybı ve Baş Dönmesi)
 • Tuba Östaki ve Sorunları
 • Tiroid Hastalıkları
 • KBB Kanserleri ve Cerrahi Tedavi Yöntemleri
 • Uyku Apnesi ve Horlama

Ödüller ve Dereceler:

 • 5. Ulusal Rinoloji 28-31 Mayıs 2009, Antalya “ Dinamik Nazal Valv Kollapsı Olan Hastalarda Nazal Kasların Elektromyografik Aktiviteleri” çalışmayla Birincilik Ödülü
 • 31. Ulusal KBB-BBC Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya “Larenjektomili hastalarda Azalmış Olfaktor Bulbus Hacmi” çalışmayla Birincilik Ödülü
 • 6. Ulusal Rinoloji 19-23 Mayıs 2010, Antalya “Lepra Hastalarında Olfaktor Disfonksiyon ve Olfaktor Bulbus Hacminde Azalma” Çalışmayla En iyi İkinci Sözel Sunu Ödülü
 • 8. Ulusal Parkinson Ve Hareket Bozuklukları Kongresi, 30 Eylül -4 Ekim 2009, Mugla “İdiopatik Parkinson Hastalarında Erken Evrede Koku Kaybının Olfaktor Bulbus Hacimleri ve UPDRS Skorları İle İlişkisi” konusu ile En iyi İkinci Poster Ödülü
 • 38. Ulusal KBB-BBC Kongresi 26-30 Ekim 2016, Antalya “ Deneysel Allerjik Rinit Hayvan Modelinde Siklosporin Nazal Spreyin Etkinliğinin Değerlendirilmesi” Çalışmasıyla Rinoloji Alanında En iyi Sözel Sunu

Üyesi Olduğu Kuruluşlar :

 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Rinoloji Derneği
 • İstanbul KBB & BBC Derneği
 • The European Academy of Allergology and Clinical Immunology
 • European Rhinologic Society
 • American Collage of Surgeons

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi

İlgili Bölümler