Yükleniyor...
hisarhospital

POLITICA NOASTRA KVKK

Puteți consulta politica noastră KVKK pe această pagină. Veți fi contactat la scurt timp după trimiterea Formularului de solicitare informații de la la sfârșitul paginii - la adresa specificată.

INFORMAȚII DESPRE PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Hisar Health Services Inc. („Hisar Hospital Intercontinental”), acordă importanță securității datelor dvs. personale. Cu această conștientizare, arătăm o mare sensibilitate la prelucrarea și conservarea tuturor datelor cu caracter personal care vă aparțin în cel mai bun mod posibil. Conștientizând această responsabilitate, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în cadrul specificat mai jos, în calitate de operator de date, în baza Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. 6698 („Legea”) și a legislației relevante.

Colectarea, prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a vă oferi standarde ridicate de servicii, solicităm datele dvs. personale – verbal, în scris, sau electronic prin canale precum Call Center, internet, aplicații mobile, locații fizice, în funcție de tipul de  serviciu oferit.

În acest context, principalele date personale generale și specifice, în special datele referitoare la starea dvs de sănătate necesare pentru executarea tuturor serviciilor de diagnostic, examinare, tratament și îngrijire, sunt enumerate mai jos;

Numele, prenumele, numărul de identitate al TC, dacă nu sunteți cetățean turc, numărul pașaportului sau actului de identitate (temporar sau permanent), datele dvs. de identificare cum ar fi locul și data nașterii, starea civilă, genul (M/F) și o copie a Cartii de identitate/ pașaportului sau permisului de conducere pe care l-ați depus,

 • Datele dvs. de contact – cum ar fi adresa de contact, numărul de telefon, adresa de e-mail,
 • Datele dvs. financiare, cum ar fi numărul contului dvs. bancar, codul IBAN,
 • Datele rezultate în urma evaluării stării dvs de sănătate și de conduită sexuală obținute în timpul executării serviciilor de diagnostic medical, tratament și îngrijire, cum ar fi rezultatele de laborator și imagistică, rezultatele testelor, datele examinării, informațiile de prescripție, pe care le trimiteți în scopul urmăririi,
 • Răspunsurile și comentariile pe care le împărtășiți cu scopul de a evalua serviciile noastre,
 • Înregistrarea video și audio a sistemului dvs. de cameră cu circuit închis realizată în timpul vizitei dvs. la spitalele noastre,
 • Dacă contactați Call Center-ul nostru, apelurile vocale înregistrate,
 • Datele dvs. referitoare la asigurările de sănătate private și datele instituției de asigurare – în scopul finanțării și planificării serviciilor de sănătate,
 • Dacă utilizați parcarea și serviciul de valet, date ale mașinii – număr de înmatriculare,
 • Informații de navigare, adresă IP, informații despre browser obținute în timpul utilizării site-ului nostru web și a aplicației mobile, precum și documente medicale, sondaje, informații despre formular și date de localizare pe care le transmiteți cu consimțământul dumneavoastră.

Datele dvs. cu caracter personal generale enumerate mai sus si cele specifice pot fi prelucrate în următoarele scopuri:

Protecția sănătății publice, a medicinei preventive, a diagnosticului medical, a serviciilor de îngrijire și tratament,

 • Partajarea informațiilor solicitate cu Ministerul Sănătății și alte instituții și organizații publice în conformitate cu legislația relevantă,
 • Îndeplinirea cerințelor legale și de reglementare,
 • Finanțarea serviciilor dvs. de sănătate, acoperirea cheltuielilor de examinare, diagnostic și tratament de către serviciile pentru pacienți, afaceri financiare, departamente de marketing, schimbul de informații solicitate de către companiile de asigurări private în cadrul anchetei de plauzibilitate,
 • Vă informăm despre programarea dvs. prin intermediul Call Center și al canalelor digitale,
 • Confirmarea identității dvs. de către serviciile pentru pacienți, profesioniștii din domeniul sănătății și departamentele Call Center,
 • Planificarea și gestionarea funcționării interne a instituției de către conducerea spitalului,
 • Analiza de către departamentele Calitate, Experiența pacientului, Sisteme informaționale în scopul îmbunătățirii serviciilor de sănătate,
 • Oferirea de instruire angajaților noștri de către departamentele Resurse Umane și Calitate,
 • Monitorizarea și prevenirea abuzului și a tranzacțiilor neautorizate de către departamentele de audit și sisteme informatice,
 • Desfășurarea activităților de gestionare a riscurilor și de îmbunătățire a calității de către departamentele Calitate, Experiența pacientului, Sisteme informaționale,

Confirmarea relației dumneavoastră cu instituțiile spitalului nostru prin serviciile pentru pacienți, departamentul financiar, departamentul de marketing,

  • Răspunsul la toate întrebările și reclamațiile cu privire la serviciile noastre de către conducerea spitalului – experiența pacientului, drepturile pacientului, departamentul Call Center,
  • Luarea tuturor măsurilor tehnice și administrative necesare în domeniul securității datelor din sistemele și aplicațiile noastre spitalicești de către departamentele de gestionare sisteme informatice ale spitalului,
  • Participarea la campanii și furnizarea de informații despre campanii de marketing, mass-media și comunicare, departamentele Call Center, proiectarea și transmiterea de conținut special, beneficii tangibile și intangibile pe canalele web și mobile,
  • Măsurarea, creșterea și analiza satisfacției pacienților de către departamentele de management al spitalului – drepturile pacientului, experiența pacientului,
  • Să poată desfășura activități de educație și formare de către instituțiile de învățământ cu care instituția colaborează.
  • „Datele dvs. cu caracter personal” menționate mai sus pot fi păstrate în arhive fizice și electronice de către furnizori externi spitalului Hisar cu mare grijă și respectând prevederile legislației.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal, Legea de bază a serviciilor de sănătate nr. 3359, Decretul-lege nr. 663 privind organizarea și atribuțiile Ministerului Sănătății și ale afiliaților săi, Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 6698, Regulamentul privind spitalele private, Regulamentul privind Prelucrarea și confidențialitatea datelor personale în domeniul medical și a reglementărilor Ministerului Sănătății și altor instituții în cadrul prevederilor legislative și în scopurile descrise mai sus;

Ministerul Sănătății, subunități și centre de medicină de familie afiliate Ministerului

  • Companiile de asigurări private (sănătate, pensii, asigurări de viață etc.),
  • instituția de securitate socială,
  • Direcția Generală a Securității și alte agenții de aplicare a legii,
  • Direcția Generală a Populației,
  • Asociația Farmaciștilor Turci,
  • Autoritățile judiciare,
  • Laboratoare, centre medicale, ambulanțe, dispozitive medicale și instituții care oferă servicii de sănătate în țară sau în străinătate cu care colaborăm pentru diagnostic și tratament medical,
  • instituția de sănătate la care a fost trimis pacientul sau pacientul însuși a aplicat,
  • Reprezentanții legali autorizați,
  • Terțe părți pe care le consultăm, inclusiv avocați, consultanți fiscali și auditori cu care colaborăm,
  • Instituțiile de reglementare și supraveghere și autoritățile oficiale,
  • cu angajatorul dvs.,
  • Poate fi partajat cu furnizorii noștri, furnizorii de servicii de asistență, furnizorii de servicii de arhivă și partenerii de afaceri (pentru informații mai detaliate, puteți face o solicitare în scris la spitalul nostru).

Metoda și motivul juridic pentru colectarea datelor cu caracter personal
Datele dvs. cu caracter personal, colectate pe diverse canale – verbal, scris, vizual sau electronic, în scopurile menționate mai sus și pentru executarea tuturor tipurilor de raporturi contractuale în scopul de activitate al Hisar Hospital Intercontinental stau la baza misiunii Hisar Hospital Intercontinental de a-și îndeplini integral și în mod corespunzător obligațiile legale pentru care acestea sunt colectate și prelucrate. Aceste persoane reprezintă motivul legal pentru colectarea datelor dvs.;

Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 6698,

 • Legea fundamentală a serviciilor de sănătate nr. 3359,
 • Decretul Lege nr. 663 privind organizarea și atribuțiile Ministerului Sănătății și ale afiliaților săi,
 • Regulamentul spitalelor private,
 • Regulamentul privind prelucrarea datelor personale privind sănătatea și protecția vieții private, reglementările Ministerului Sănătății și alte dispoziții legislative.

În plus, după cum se menționează la articolul 6 alineatul (3) din lege, datele cu caracter personal legate de sănătate și viața sexuală pot fi păstrate confidențiale numai în scopul protecției sănătății publice, medicinei preventive, diagnosticului medical, serviciilor de îngrijire și tratament, planificării și gestionării serviciilor de sănătate și financiare.Pot fi procesate de persoane sau instituții și organizații autorizate care au obligația de a solicita consimțământul explicit al persoanei în cauză.

Drepturile dvs. cu privire la protecția datelor cu caracter personal

În conformitate cu legea și legislația relevantă

Aflați dacă datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate,

 • Dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate, solicitând informații despre acestea,
 • Accesarea și solicitarea datelor personale de sănătate,
 • Pentru a afla scopul prelucrării datelor cu caracter personal și dacă acestea sunt utilizate în conformitate cu scopul acestora,
 • Cunoașterea terților către care datele personale sunt transferate în țară sau în străinătate,
 • Solicitarea corectării datelor cu caracter personal în cazul prelucrării incomplete sau incorecte,
 • Solicitarea ștergerii sau distrugerii datelor cu caracter personal,
 • Solicitarea notificării terților către care au fost transferate date cu caracter personal, cu privire la corectarea datelor cu caracter personal și / sau ștergerea sau distrugerea acestora, în cazul prelucrării incomplete sau incorecte a datelor cu caracter personal,
 • Obiectarea apariției unui rezultat împotriva persoanei însăși prin analizarea datelor prelucrate exclusiv prin intermediul sistemelor automate,
 • Aveți dreptul de a cere despăgubirea prejudiciului în caz de pierdere din cauza prelucrării ilegale a datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor și dreptul de a le folosi

Datele dvs. personale sunt protejate cu rigurozitate în cadrul facilităților tehnice și administrative, iar măsurile de securitate necesare sunt furnizate la un nivel adecvat riscurilor posibile, luând în considerare posibilitățile tehnologice.