Yemek Borusu (Özofagus) Hastalıkları

  • Gastroözafagial reflü (GÖRH), mide fıtığı (Hiatal Herni)
  • Yutma güçlüğüne neden olan organik – fonksiyonel hastalıklar ve darlıklar
  • Yemek borusu kanserleri
  • Yemek borusu varisleri
  • Yemek borusu divertikülleri

18.05.2015 tarihinde güncellenmiştir.