Üroonkoloji Kliniğimiz Hizmetinizde

Onkoloji alanında hastalıkların oluşum mekanizmaları ve tedavileri konusundaki artan bilgi, üroloji alanında da “üroonkoloji” veya “ürolojik onkoloji” olarak adlandırılan alt bilim dalının oluşmasına neden olmuştur. Üroonkoloji, üroloji temel alanının kapsamına giren idrar yolları ve erkeklerde üreme organlarında görülebilen kanserlerin tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Bu kapsamda böbrek, böbrek üstü bezi (sürrenal, adrenal bez), üreter, mesane, prostat, üretra, penis ve testisin iyi huylu ve kötü huylu (kanser) tümörleri yer alır. Üroonkoloji farmakoloji, moleküler biyoloji, patoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, tümör immünolojisi ve radyolojisi ile multidisipliner bir ilişki içerisindedir. Kansere karşı koruyucu, önleyici önlemler almak, kanseri tedavi ederken hastaya özgü, kişiselleştirilmiş tedavi uygulamak ve hastanın hayat kalitesini korumak temel tedavi prensiplerimizdir.

Üroonkoloji Kliniğimizde Verdiğimiz Hizmetler

Üroonkoloji Kliniği’mizde ana amaç koruyucu hekimliktir. Hastalık oluşmuş ise yaptığımız uygulamalar aşağıda sıralanmıştır:

Böbrek Kanseri

 • Böbrek kanseri tanısı ve evrelendirmesi
 • Düşük evredeki böbrek kanserlerine yönelik parsiyel nefrektomi  ile sadece kanserli dokunun cerrahi ile alınması, sağlıklı dokuların korunması
 • Sağlıklı doku korunamayacak kadar büyük kanserlerde tüm böbreğin çıkarıldığı radikal nefrektomi uygulanması
 • Radikal nefrektomi ile birlikte böbrek üstü bezinin (sürrenal, adrenal bez) çıkarılması, bölgesel lenf bezelerinin çıkarılması
 • Böbrek kanserinin bir uzantısı olarak böbrek toplar damarı ve ana toplar damar olan vena kava içine girmiş, hatta kalbin sağ karıncığı içine girmiş tümör tombüsünün (pıhtı) radikal nefrektomiye ek olarak çıkartılması
 • İlerlemiş böbrek kanserlerinde radikal nefrektomiye ek olarak akciğer ve kemikteki metastazların (yayılmış kanser odakları) çıkartılması
 • İlerlemiş böbrek kanseri hastalarında medikal onkoloji ile yakın işbirliği içerisinde hedefe yönelik ve bireyselleştirilmiş tedavi verilmesi
 • Böbreğin tranzisyonel hücreli kanseri olarak adlandırdığımız özel bir tipinde organ koruyucu ve radikal cerrahi ile tedavi
 • Tüm bu tedaviler güncel laparoskopik ve/veya açık cerrahi yöntemlerle yapılmaktadır.

Böbrek Üstü (Sürrenal, Adrenal) Bezi Kanseri

 • Böbrek üstü bezinin kanserlerinin tanı ve evrelendirmesi
 • Laparoskopik ve/veya açık cerrahi yöntemlerle kanserli dokunun çıkartılması
 • İlerlemiş hastalıkta multidisipliner bir yaklaşımla tedavinin verilmesi.

Üreter Tümörü

 • Üreter tümörünün tanısı ve evrelendirmesi
 • Böbreği mesaneye bağlayan idrar kanalının tümörlerinde endoskopik, laparoskopik ve açık organ koruyucu ve radikal cerrahi yöntemlerle tedavi

Prostat Kanseri

 • Prostat kanserinin tanısı ve evrelendirmesi konusunda güncel tanı yöntemleri kullanılmaktadır
 • Prostat kanserinin evresine ve derecesine göre aktif izlem, radikal prostatektomi ve hormon tedavisi uygulanmaktadır.
 • İlerlemiş prostat kanserinde multidisipliner bir yaklaşımla hastalığın evresine uygun çağdaş ve güncel tedavi yöntemleri hastalara sunulmaktadır
 • Radikal prostatektomi, sinir koruyucu teknikle, hastaya özgü bireyselleştirilmiş laparoskopik ve/veya açık cerrahi ile yapılmaktadır.
 • Lokal ilerlemiş prostat kanserinde hormon ve radyoterapi kombinasyon tedavisi verilmektedir.

Mesane Kanseri

 • Mesane kanseri tanı ve evrelemesi
 • Kasa geçmemiş mesane kanserinde kanserli dokunun endoskopik olarak çıkarılmasını takiben hastalığın evresine ve derecesine göre takip, mesane içine ilaç uygulama gibi yötemlerle tedavisi planlanır ve uygulanır. Doğası gereği sık tekrar etme ve ilerleme potansiyeline sahip mesane kanserinin tedavisi ve takibi bireyselleştirilmiş bir yaklaşımla hassasiyetle yapılmalıdır.
 • Kasa geçmiş mesane kanserinde, radikal sistektomi ile mesane kanserli dokular ve lenf bezeleri çıkarıldıktan sonra barsaktan yeni mesane oluşturulur.
 • İlerlemiş mesane kanserinde multidisipliner bir yaklaşımla hastaya tedavi verilir.

Testis Kanseri

 • Genç yaşlarda görülen testis kanseri testiste sert ama ağrısız bir kitle şeklinde belirti verir. Hastalığın tanı ve evrelendirmesi yapılır.
 • Tüm evrelerde radikal orşiektomi ile kanserli testis çıkarılır. Bazı özel durumlarda sağlıklı dokuyu koruyan parsiyel orşiektomi yapılabilir.
 • Evreleme çalışması sonucu metastaz göstermiş hastalıkta ek olarak multidisipliner bir yaklaşımla kemoterapi ve gerektiğinde karın içinden, akciğerden ve diğer organlardan metastatik kitlenin ve lenf bezelerinin çıkartılması ameliyatları yapılmaktadır.