Ses Hastalıkları, Dil ve Konuşma Terapisi

Sesi değiştirmeye yönelik davranışsal yöntemler olarak tanımlanabilir ve ses bozukluklarının temel tedavi yaklaşımıdır. Ses oluşum aşamalarında ortaya çıkan bir aksama hem ses bozukluğuna hem de nodül gibi bir organik patolojiye yol açabilir. Ses terapisinin mantığı, bu ses oluşumu sırasında ortaya çıkan aksaklığı tespit ederek kişinin yaş, cinsiyet, sosyal yaşantı ve mesleğine göre doğru sesi öğretmektir. Ancak sadece bu sesi öğretmek yeterli olmayıp; kişiye doğru sesi hayat akışı sırasında doğru şekilde ve düşünmeden kullandırmak amaçlanır. Ses terapisinde indirekt yöntemler ve direkt ses terapi teknikleri kullanılabilir.

İndirek yöntemler arasında ses istirahatı, ses hijyeni, nefes desteği, postur, gevşeme, hipnoz, akupunktur, psikoterapi ve biofeedback yöntemleri bulunur.

Direkt Ses terapi tekniklerinde ise Rezonans terapi, Vokal fonksiyon egzersizleri, Vurgu yöntemi, Lax-Vox tekniği, şan teknikleri gibi bütüncül yaklaşımlar veya patolojiye göre farklı tekniklerin uygulandığı spesifik yaklaşımlar kullanılır. Örneğin, hiperfonksiyonda larengeal masaj, soluklu fonasyon, çiğneme yöntemi gibi teknikler kullanılırken, hipofonksiyonda Lee-silverman tekniği, izometrik kasılma veya yutarken fonasyon tekniği kullanılabilir. Bunların dışında perde değiştirme teknikleri, afonide kullanılan vejetatif sesleri kullanma veya inhalasyon fonasyon teknikleri de spesifik yaklaşımlara örnek olarak gösterilebilir.