Meme Kanseri Uluslararası İletişim Ağı

504 Haberler

Meme kanseri için oluşturulan yeni iletişim ağı dünya çapında standartları yükseltmeye çalışıyor.


Kanser klinisyenleri hangi terapilerin ve metotların daha efektif olduğunu bulmak için uzun zamandır ulusal sınırlarının ötesindeki meslektaşlarıyla işbirliği içindeler. Şimdi ise önde gelen meme kliniklerinin oluşturduğu yeni bir grup, kendi klinik uygulamalarının kalitesini yükseltmek amacıyla uluslararası bir iletişim ağı kurarak bir ilke imza attı.


Oluşturulan iletişim ağı SenoNetwork, hastalara kendi ülkelerindeki yüksek kalitede tedavi hizmeti sunan veya hastaların ikinci görüş alabilecekleri meme kliniklerini bulma konusunda yardımcı olmayı amaçlıyor. Grubun web sitesinde (www.senonetwork.org) yayınlanan rehberde bütün üye kliniklerin iletişim detaylarıyla birlikte kaç meme cerrahına sahip oldukları, hangi hizmetlerin sağlandığı, yıllık hasta sayıları ve mamografi sayıları yer almakta.
İstanbul`daki özel Hisar Intercontinental Hospital -şimdilik grubun Asya`daki tek üyesi- modern ekipmanları ile rekonstrüktif cerrahi, profesyonel danışma ve rehabilitasyon hizmetleri sağlamakta. Aynı zamanda meme koruma ve sentinel node biyopsilerinin kullanımı konusunda da çok güçlü olan merkezin klinik direktörlü Şerife Şimşek, bu prosedürlerin öncüsü Umberto Veronesi`den eğitim almıştır.


Hastanede, Avrupa`daki birçok meme kliniğinden farklı bir ortamda çalışılmakta ve Doktor Şimşek, kliniğinin, Türkiye`deki diğer meme kanseri merkezlerine bilgi yaymak konusunda önemli bir role sahip olduğunu düşünmekte.