Glokom (Göz Tansiyonu)

Göz içi basıncının yükselmesiyle görme sinirinde hasar oluşması ve buna bağlı görme alanı kaybına glokom adı verilir. Çoğunlukla hastalarda başlangıçta bir şikayet olmaz. Bazen hastalık fark edilmeden körlük yapabilir. Ülkemizde ve tüm dünyada hala kalıcı körlüklerin önemli nedenlerinden biridir. Bu nedenle glokomda erken teşhis çok önemlidir. Özellikle ailesinde glokomlu hasta bulunan bireylerin düzenli kontrol altında olmaları gerekmektedir. Kliniğimizde glokom hastalığı, OCT aleti ve Bilgisayarlı Görme Alanı taramasıyla, ayrıntılı ve dikkatli muayene ile görme siniri analizi yapılarak erken dönemde saptanabilmektedir. Hastalarımızın takip ve kontrolleri itina ile yapılmaktadır. Tedavi gerektiren hastalarda hangi tedavi seçeneğinin uygun olduğuna karar verilir. Tedavisinde ilaç kullanımı, lazer tedavisi ve ameliyat uygulamaları yapılır.

Glokom nedir?

Glokom göz içindeki sıvının artışına bağlı olarak görme sinirinde tahribat oluşmasıdır.

Glokom neden gelişir?

Göz içi sıvısı sürekli üretilir ve bazı yollardan gözü terk eder. Glokom en sık göz içi sıvısını dışarı boşaltan kanallarda bir tıkanıklık olması sonucu meydana gelmektedir.

Glokomu olan hastalarda ne gibi şikayetler ortaya çıkar?

Glokom’un en sık görülen tipi olan primer açık açılı glokomda hastalarda hiçbir şikayet olmayabilir. Çok sinsi ilerleyen bir hastalık olup görme alanını dıştan içeri doğru daraltır. En bilinçli insanların bile bu kaybı fark etmesi oldukça güçtür. Bu nedenle özellikle hastalığın daha sık görüldüğü 40 yaş ve sonrasında rutin göz muayenesi ve göz içi basıncı ölçümü büyük önem taşımaktadır.

Glokom’un tespiti için hangi testler yapılır?

Göz içi basıncı yüksekliği saptadığımız ya da görme sinirinde glokom bulguları olan kişilerde görme alanı, pakimetri ve sinir lifleri analizi yapmak hastalığın erken teşhisi için büyük önem taşımaktadır. Glokomda görme sinirinde oluşan tahribat kalıcıdır. Bir başka deyişle görme sinirinde giden, yerine gelmemektedir. Dolayısıyla yılda en az 1 kez yapılacak göz muayenesi koruyucu hekimlik ve oluşabilecek kalıcı görme kayıplarının önlenmesi açısından son derece önemlidir.

Glokom riskini artıran faktörler nelerdir?

  • İlerleyen yaş
  • Ailede glokom öyküsü (Genetik yatkınlık)
  • Sigara
  • Şeker hastalığı
  • Yüksek-Düşük kan basıncı
  • Miyopi
  • Uzun süreli kortizon tedavisi
  • Göz yaralanmaları
  • Migren
Bu özelliklere sahip kişilerin glokom yönünden göz muayenelerini yaptırmaları uygun olur.

Glokomda tedavi alternatifleri nelerdir?

Son dönemlerde geliştirilen ilaçlarla göz tansiyonu büyük ölçüde kontrol altına alınabilmektedir. Glokom tanısı alan kişilerde ilaç kullanımı süreklidir. Yani ilaçlar kullanıldıkları süre boyunca göz içi basıncını düşürmektedirler. Zaman içinde bazı ilaçlara karşı tolerans gelişebileceğinden ya da oluşabilecek yan etkilerin önlenmesi amacıyla hekim gözetiminde ilaç değiştirilmesi gerekebilmektedir. Eğer ilaçlarla göz tansiyonu kontrol altına alınamıyorsa lazer uygulamaları ve cerrahi tedaviler tercih edilmektedir. Göz kliniğimizde glokomun erken teşhisini sağlayabilecek tüm tetkikler mevcuttur.