> Gastroenteroloji ve Hepatoloji - Hisar Intercontinental Hospital

Gastroenteroloji ve Hepatoloji

Gastroenterohepatoloji bölümü sindirim sistemi organlarının yapısı, fonksiyonları ve hastalıklarını inceleyen iç hastalıkları yan dalıdır. Sindirim sistemi; yemek borusu, mide, ince  ve kalın barsaklar karaciğer, safra kesesi ve pankreastan oluşur. Hisar Intercontinental Hospital Gastroenterohepatoloji Bölümünde alanında deneyimli gastroenteroloji hekimi tarafından sindirim sistemine yönelik muayene ve değerlendirme, güncel teknolojiye uygun endoskopik incelemeler ve gereğinde laboratuvar ve diğer görüntüleme yöntemleri ile tanı ve tedavi hizmetleri yürütülmektedir.

Gastroskopi ve kolonoskopi nedir?

İçi boşluklu organların ucunda optik sistemi olan ve görüntüleri bir ekrana yansıtan kıvrılabilir-bükülebilir esnek bir cihazla incelenmesine  ‘endoskopi’ adı verilir. Bu inceleme ağız yoluyla girilerek üst gastrointestinal sisteme (yemek borusu-mide-ince barsak üst bölümü) uygulanacaksa ‘gastroskopi’, anüs yolu ile girilerek kalın barsağın tamamı ve ince barsağın son bölümü incelenecekse ‘kolonoskopi’ olarak adlandırılır. Bu işlemlerde kullanılan cihazlara da sırasıyla ‘gastroskop’ ve ‘kolonoskop’ denilir. Kolonoskopi cihazıyla barsağın yalnızca son 40 cm’lik bölümünün (rektum ve sigmoid kolon) incelenmesine ise ‘rektosigmoidoskopi’ adı verilir.

Endoskopik incelemeler sırasında ‘biyopsi’ adı verilen doku örnekleri alınabilir ve bu örneklerin patoloji bölümünde incelenmesi tanı ve tedavi planlanmasında önemlidir. Polipler, sindirim sistemin iç yüzeyinde bulunan et beni gibi doku büyümeleridir. Farklı boyutlarda olabilirler. Poliplerin özellikte kalın barsakta (kolonda) olanlarının önemli bir bölümü kanser öncülü olabilirler ve endoskopik işlem sırasında çıkarılıp temizlenebilirler (polipektomi). Böylece ileride gelişebilecek bir sindirim sistemi kanserinden korunma ve takip sağlanabilir. Bu işlemlerde sindirim sisteminin özel yapısı nedeniyle acı hissedilmez. Özellikle 50 yaş sonrası kolon polipleri daha sık oluşurlar ve bu nedenle hiçbir yakınması olmasa dahi 50 yaşına gelmiş herkese tarama amaçlı kolonoskopi yapılması ve gerekirse bulgulara göre takip planlanması önerilmektedir. Ailesinde kolon kanseri olan kişilerde daha erken yaşlarda taramaya başlamak gerekir. Endoskopik incelemeler sindirim sistemi kanserlerinin taramasında altın standarttır ve erken tanı hayat kurtarıcıdır.

Endoskopik işlemlerde ağrı duyar mıyım?

Merkezimizde endoskopik işlemlerimiz anestezi uzman hekimi eşliğinde uyku ve rahatlama sağlanarak ağrısız ve konforlu şekilde yapılmaktadır.