Beyin dokusunda yer alan sinir hücrelerine ilişkin elektriksel sinyaller saçlı derinin belirli bölgelerine yerleştirilen elektrotlarla bilgisayara aktarılır ve nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilir.

 

Tanısında EEG kullanılan hastalıklar:

  • Epilepsi hastalığı,
  • Bilinç ve algı bozuklukları,
  • Bazı psikiyatrik hastalıklar,
  • Uyku bozuklukları vb