Uzm. Dr. Nuriye Ayça GÜL

Uzm. Dr. Nuriye Ayça GÜL

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

Doğum Yeri – Tarihi :
Yabancı Dil : İngilizce
Telefon : 0216 524 13 00

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık: Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

 • Kadıköy Şifa Hastanesi / İstanbul
 • Göztepe Medicalpark Hastanesi / İstanbul
 • VKV. Amerikan Hastanesi / İstanbul
 • Amasya Taşova Devlet Hastanesi / Amasya (Mecburi Hizmet)
 • Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları :

 • Çocuk Allerji, Astım, Egzema
 • Çocuk Üriner Sistem Enfeksiyonları
 • Çocuk Solunum Yolu Enfeksiyonları
 • Çocuk Sindirim Sistemi Hastalıkları: Kabızlık, Reflü, Karın Ağrısı
 • Çocuk Cilt Hastalıkları
 • Çocuk Enfesiyon Hastalıkları
 • Yenidoğan Takibi ve Bakımı

Ödüller ve Dereceler

 • Neonatal Resusitasyon Kursu
 • Pediyatrik Radyoloji Kursu
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu
 • Çocuk Göğüs Hastalıklarında Tanısal Yöntemler Kursu
 • Pediyatrik Yoğun Bakım Kursu
 • Çocuk Allerji Kursu
 • Çocuk Acil Kursu

Üyesi Olduğu Kuruluşlar :

 • Türk Pediyatri Kurumu
 • Archdischild Pediyatri
 • ESPID (European Socıety for Paedıatrıc Infectıous Dıseases)
 • EAACI (European Academy of Allerji and Clicicl Immunology )

Bilimsel Yayınlar, Araştırmalar, Kongreler :

 • Malign İnfantil Osteoporoz: Bakırköy Tıp Dergisi
 • Bir merkezin Mortalite Verileri: Bakırköy Tıp Dergisi
 • Yenidoğanda Ciddi Solunum Sıkıntısı Nedeni: Bir Laringeotrakeomalasi Olgusu: Bakırköy Tıp Dergisi, PS-16, 14.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya
 • Adölesan Dönemde İnme Olgu Sunumu: P 033,42. Türk Pediyatri Kongresi, Antalya
 • Herediter Sferositoz ve Kurşun Zehirlenmesi Birlikteliği Olgu Sunumu: P226,42.Türk Pediyatri Kongresi, Antalya
 • Anemik Hastalarda Tekli ve Çoklu Demir Tedavisinin Karşılaştırılması: P227,42. Türk Pediaatri Kongresi, Antalya
 • Venöz Tromboz-Faktör V leiden Mutasyonu Olgu Sunumu: P228,42. Türk Pediatri Kongresi,  Antalya
 • Makulopapuler Döküntü: Gerçekten Kızamık mı? P019,42. Türk Pediatri, Antalya
 • Akut Transvers Miyelit Sunumu: P019,42.Türk Pediatri Kongresi, Antalya
 • Ailesel Akdeniz Ateşi-Amiloidoz Olgu Sunumu: P191,42.Türk Pediatri Kongresi, Antalya
 • Yenidoğan Servisi Mortalite Çalışması. PS-51, 14.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya
 • Neonatal Sepsis Olgularının Prospektif Değerlendirilmesi: PS-51. 14.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya
 • Konjenital Kistik adenomatoid malformasyonlu Olgu Sunumu: PS-53, 14.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya
 • Perinatal  Asfiksi Risk Faktörler: Çocuk Dergisi 7(3): 186-190, 2007

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

İlgili Bölümler