BİLGİLER

Ankara - 1983
İngilizce
ekurt@hisarhospital.com
0216 524 13 00

GÖREV ALDIĞI HASTANELER

 • HISAR HOSPITAL INTERCONTINENTAL

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Uzm. Dr. Emel Kurt, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları’nda başladığı uzmanlık eğitimini, “Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozukluk Hastalarının Yürütücü İşlevlerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması” başlıklı tez çalışması ile tamamladı.

TIBBİ İLGİ ALANLARI

 • Depresyon
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Bipolar Bozukluk
 • Travma
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk

Lisans: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık: Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

EĞİTİM ALDIĞI ve ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

 • Medicana International Hastanesi, İstanbul
 • Muş Devlet Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Uzman Doktor, Muş
 • Marmara Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
 • Psikiyatri
 • Türkiye Psikiyatri Derneği,
 • Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği,
 • Bipolar Bozukluklar Derneği,
 • Türk – Alman Psikiyatri Psikoterapi Psikososyal Sağlık Derneği

TIPTA UZMANLIK TEZİ VE DANIŞMANI:

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozukluk Hastalarının Yürütücü İşlevlerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Volkan Topçuoğlu

DİĞER EĞİTİMLER:

 • Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon’da Değerlendirme, Vaka Formulasyonu Oluşturma ve Tedavide Kognitif-Davranışçı Yaklaşımlar – 100 saat teorik ve 100 saat uygulamalı Kognitif Davranış TerapileriEğitimi . Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur. 2008-2010, İstanbul
 • Cinsel İşlev Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Tedavisi – 30 saat teorik Seks Terapileri Eğitimi. Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur. 2012, İstanbul
 • Dinamik Yönelimli Psikoterapi Eğitimi; Temel Bilgi ve Kavramlar, Kişilik Bozukluklarının Terapisi. Prof. Dr. Doğan Şahin. 2009-2012, İstanbul

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

 • Salman A, Kurt E, Topcuoglu V, Demircay Z (2016) Social Anxiety and Quality of Life in Vitiligo and Acne Patients with Facial Involvement: A Cross-Sectional Controlled Study. Am J Clin Dermatol DOI 10.1007/s40257-016-0172-x
 • Kurt E, Karabaş Ö, Yorguner N, Wurz A, Topçuoğlu V (2015) Panik Bozukluğunda Güvenlik Sağlama Davranışlarının Medikal Sonuçları: Polidipsi ve Tip 2 Diabetes Mellitus. Türk Psikiyatri Dergisi 2015;26(): doi:10.5080/u11201.
 • Kurt E, Sinani G, Toğçuoğlu V (2012) Late-Onset Bipolar Disorder and Cognitive Impairment: Case Report.  Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience 24(4):  E32. doi:10.1176/appi.neuropsych.11100267

BİLİMSEL TOPLANTILARDA SÖZLÜ SUNULAN BİLDİRİLER:

 • Buyraz (Kurt) E, Tuncer Z, Sönmez E. Dispneli Hastaya Yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi IV. Ulusal Öğrenci Kongresi, Kardiyolojide Aciller, 21-23 Nisan 2006, İzmir
 • Kurt E, Yorguner N, Bulut S, Sönmez E, Akvardar Y . Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Kadın Hastalarda Aile İçi Şiddet Yaşantısının Değerlendirilmesi. Türkiye Psikiyatri Derneği 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi,2012, Bursa
 • Kurt E. Çeşitli yönleriyle internet temelli kognitif davranışçı terapi. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, 4. Ulusal Kongresi, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

 • Kurt E. Bipolar Bozukluk ve Nöromüsküler Hastalık Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu. Türkiye Psikiyatri Derneği 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2009, Ankara
 • Topçuoğlu V, Kurt E. Duygudurum Bozukluğu Ardından Gelişen Demans, 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2010, İzmir
 • Topçuoğlu V, Gimzal Gönentür A, Kurt E, Bilgin Topçuoğlu Ö. Herpes Simpleks Ensefaliti sonrası sekonder mani. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2010, İzmir.
 • Yorguner N, Kurt E, Bulut S, Durusoy Şükrü F, Balcı H, Kuşçu MK . Bir Üniversite Hastanesine Suicid Girişimiyle Başvuran Hastaların Geriye Dönük İncelemesi. Türkiye Psikiyatri Derneği 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2013, İzmir
 • Yorguner N, Bulut S, Kurt E, Kora K . Vinkristin Kullanımıyla Giden Yapay Bozukluk . Türkiye Psikiyatri Derneği 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2013, İzmir
 • Kurt E, Karabaş Ö, Yorguner N, Würz A, Topçuoğlu V .Panik Bozuklukta Güvenlik Sağlama Davranışlarının Sağlığa Zararlı Sonuçları: Polidipsi ve Tip 2 Diabetes Mellitus. 18. Klinik Eğitim Sempozyumu, 2014, Antalya
 • Kurt E. Pychotic disorder after using synthetic cannabinoid, persistent visual hallucination: case report. 8. International Congress of Psychopharmachology , 2016, Antalya.

KATILDIĞI ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLAR:

 • 3. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 12-15 Mart 2009, İstanbul
 • Gazi Günleri İnteraktif Psikiyatri Kongresi, Psikiyatride Acil Konular Acil Tedavi Yaklaşımları, 01-05 Nisan 2009, Kıbrıs
 • Psikiyatride Sürekli Eğitim Kongresi, PSEKON, 25-28 Haziran 2009, İstanbul
 • Cinsel İşlev Bozuklukları Sempozyumu, 20-22 Ekim 2009, Ankara
 • 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Geçmişten Gelceğe Teşhisten Tedaviye, 20-24 Ekim 2009, Ankara
 • Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği II. Ulusal Kongresi, 6-8 Kasım 2009, İstanbul
 • 22. European College Of Neuropsychopharmacology, 12-16 Kasım 2009, İstanbul
 • Lundbeck Anksiyete Enstitüsü, 18-20 Aralık 2009, Antalya
 • Gazi Günleri İnteraktif Eğitim Kongresi, İlginç Sorular İlginç Yanıtlar, 31Mart- 04 Nisan 2010, Kıbrıs
 • 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi , Çocukluktan Yaşlılığa: Tedaviye Direnç ve Başetme, 05-09 Ekim 2010, İzmir
 • V. Psikiyatri Atölyeleri, 23-24 Ekim 2010, İstanbul
 • 6. Şizofreni Akademisi, 2011’de Şizofreni, 25-27 Şubat 2011, Antalya
 • 4. Nöropsikiyatri Günleri, 26-27 Mart 2011 , İstanbul
 • 7. International Congress of Cognitive Psychotherapy, Clinical Science, 2-5 Haziran 2011, İstanbul
 • 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya
 • 5. Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorder, 14-17 Mart 2012, İstanbul
 • Türkiye Psikiyatri Derneği 17. Klinik Eğitim Sempozyumu, 10-13 Nisan 2013, Antalya
 • Türkiye Psikiyatri Derneği 18. Klinik Eğitim Sempozyumu, 23-26 Nisan 2014, Antalya
 • Türk-Alman Psikiyatr,i Psikososyal Sağlık, Psikoterapiler Derneği 20. Kuruluş Yıldönümü , İnterkültürel Psikiyatri, 4-6 Kasım 2014, Berlin / Almanya