Uzm. Dr. Emel KURT

Uzm. Dr. Emel KURT

PSİKİYATRİ

Doğum Yeri - Tarihi: Ankara / 1983
Yabancı Dil: Ingilizce
E-Mail: emel.kurt@hisarhospital.com
Telefon: 0216 524 13 00

Randevu Al

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık: Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

 • Medicana International Hastanesi, İstanbul 2015
 • Muş Devlet Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Uzman Doktor, Muş 2014-2015
 • Marmara Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi

Tıbbi İlgi Alanları :

 • Depresyon
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Bipolar Bozukluk
 • Travma
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk

Üyesi Olduğu Kuruluşlar :

 • Türkiye Psikiyatri Derneği,
 • Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği,
 • Bipolar Bozukluklar Derneği,
 • Türk – Alman Psikiyatri Psikoterapi Psikososyal Sağlık Derneği

Bilimsel Yayınlar, Araştırmalar, Kongreler :

TIPTA UZMANLIK TEZİ VE DANIŞMANI:

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozukluk Hastalarının Yürütücü İşlevlerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Volkan Topçuoğlu

DİĞER EĞİTİMLER:

 • Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon’da Değerlendirme, Vaka Formulasyonu Oluşturma ve Tedavide Kognitif-Davranışçı Yaklaşımlar – 100 saat teorik ve 100 saat uygulamalı Kognitif Davranış TerapileriEğitimi . Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur. 2008-2010, İstanbul
 • Cinsel İşlev Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Tedavisi – 30 saat teorik Seks Terapileri Eğitimi. Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur. 2012, İstanbul
 • Dinamik Yönelimli Psikoterapi Eğitimi; Temel Bilgi ve Kavramlar, Kişilik Bozukluklarının Terapisi. Prof. Dr. Doğan Şahin. 2009-2012, İstanbul

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

 • Salman A, Kurt E, Topcuoglu V, Demircay Z (2016) Social Anxiety and Quality of Life in Vitiligo and Acne Patients with Facial Involvement: A Cross-Sectional Controlled Study. Am J Clin Dermatol DOI 10.1007/s40257-016-0172-x
 • Kurt E, Karabaş Ö, Yorguner N, Wurz A, Topçuoğlu V (2015) Panik Bozukluğunda Güvenlik Sağlama Davranışlarının Medikal Sonuçları: Polidipsi ve Tip 2 Diabetes Mellitus. Türk Psikiyatri Dergisi 2015;26(): doi:10.5080/u11201.
 • Kurt E, Sinani G, Toğçuoğlu V (2012) Late-Onset Bipolar Disorder and Cognitive Impairment: Case Report.  Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience 24(4):  E32. doi:10.1176/appi.neuropsych.11100267

BİLİMSEL TOPLANTILARDA SÖZLÜ SUNULAN BİLDİRİLER:

 • Buyraz (Kurt) E, Tuncer Z, Sönmez E. Dispneli Hastaya Yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi IV. Ulusal Öğrenci Kongresi, Kardiyolojide Aciller, 21-23 Nisan 2006, İzmir
 • Kurt E, Yorguner N, Bulut S, Sönmez E, Akvardar Y . Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Kadın Hastalarda Aile İçi Şiddet Yaşantısının Değerlendirilmesi. Türkiye Psikiyatri Derneği 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi,2012, Bursa
 • Kurt E. Çeşitli yönleriyle internet temelli kognitif davranışçı terapi. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, 4. Ulusal Kongresi, 5-8 Kasım 2015, İstanbul.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

 • Kurt E. Bipolar Bozukluk ve Nöromüsküler Hastalık Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu. Türkiye Psikiyatri Derneği 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2009, Ankara
 • Topçuoğlu V, Kurt E. Duygudurum Bozukluğu Ardından Gelişen Demans, 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2010, İzmir
 • Topçuoğlu V, Gimzal Gönentür A, Kurt E, Bilgin Topçuoğlu Ö. Herpes Simpleks Ensefaliti sonrası sekonder mani. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2010, İzmir.
 • Yorguner N, Kurt E, Bulut S, Durusoy Şükrü F, Balcı H, Kuşçu MK . Bir Üniversite Hastanesine Suicid Girişimiyle Başvuran Hastaların Geriye Dönük İncelemesi. Türkiye Psikiyatri Derneği 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2013, İzmir
 • Yorguner N, Bulut S, Kurt E, Kora K . Vinkristin Kullanımıyla Giden Yapay Bozukluk . Türkiye Psikiyatri Derneği 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2013, İzmir
 • Kurt E, Karabaş Ö, Yorguner N, Würz A, Topçuoğlu V .Panik Bozuklukta Güvenlik Sağlama Davranışlarının Sağlığa Zararlı Sonuçları: Polidipsi ve Tip 2 Diabetes Mellitus. 18. Klinik Eğitim Sempozyumu, 2014, Antalya
 • Kurt E. Pychotic disorder after using synthetic cannabinoid, persistent visual hallucination: case report. 8. International Congress of Psychopharmachology , 2016, Antalya.

KATILDIĞI ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLAR:

 • 3. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 12-15 Mart 2009, İstanbul
 • Gazi Günleri İnteraktif Psikiyatri Kongresi, Psikiyatride Acil Konular Acil Tedavi Yaklaşımları, 01-05 Nisan 2009, Kıbrıs
 • Psikiyatride Sürekli Eğitim Kongresi, PSEKON, 25-28 Haziran 2009, İstanbul
 • Cinsel İşlev Bozuklukları Sempozyumu, 20-22 Ekim 2009, Ankara
 • 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Geçmişten Gelceğe Teşhisten Tedaviye, 20-24 Ekim 2009, Ankara
 • Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği II. Ulusal Kongresi, 6-8 Kasım 2009, İstanbul
 • 22. European College Of Neuropsychopharmacology, 12-16 Kasım 2009, İstanbul
 • Lundbeck Anksiyete Enstitüsü, 18-20 Aralık 2009, Antalya
 • Gazi Günleri İnteraktif Eğitim Kongresi, İlginç Sorular İlginç Yanıtlar, 31Mart- 04 Nisan 2010, Kıbrıs
 • 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi , Çocukluktan Yaşlılığa: Tedaviye Direnç ve Başetme, 05-09 Ekim 2010, İzmir
 • V. Psikiyatri Atölyeleri, 23-24 Ekim 2010, İstanbul
 • 6. Şizofreni Akademisi, 2011’de Şizofreni, 25-27 Şubat 2011, Antalya
 • 4. Nöropsikiyatri Günleri, 26-27 Mart 2011 , İstanbul
 • 7. International Congress of Cognitive Psychotherapy, Clinical Science, 2-5 Haziran 2011, İstanbul
 • 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya
 • 5. Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorder, 14-17 Mart 2012, İstanbul
 • Türkiye Psikiyatri Derneği 17. Klinik Eğitim Sempozyumu, 10-13 Nisan 2013, Antalya
 • Türkiye Psikiyatri Derneği 18. Klinik Eğitim Sempozyumu, 23-26 Nisan 2014, Antalya
 • Türk-Alman Psikiyatr,i Psikososyal Sağlık, Psikoterapiler Derneği 20. Kuruluş Yıldönümü , İnterkültürel Psikiyatri, 4-6 Kasım 2014, Berlin / Almanya

KATILDIĞI KURSLAR:

 • Güçlü Bir Terapötik Değişim Aracı Olarak Ev Ödevleri: Ev Ödevlerine Uyum Nasıl Artırılabilir? Zor Vakalarda Ev Ödevleri, Nikolaos Kazantzis , 20-21 Eylül 2008, İstanbul
 • Introduction to Cognitive Therapy, Cognitive Therapy Depression, Cognitive Therapy of Anxiety Disorders, Cognitive Therapy of Personality Disorders, Leslie Sokol, 25-26 Nisan 2009, Antalya
 • Türk Grup Davranışı Kursu, Prof. Dr. Erol Göka, 25 Haziran 2009, İstanbul
 • Anksiyete Bozukluklarında Tedavi Stratejileri, 18-20 Aralık 2009, Antalya
 • Adli Psikiyatri Kursu, 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 06 Ekim 2010, İzmir
 • İstatistik Analize Giriş ve Orta Düzey İstatistik Analiz Eğitimi, Doç. Dr. Murat Hayran, 18 Aralık 2010, İstanbul
 • Klinik Araştırma Metodolojisi Eğitim Programı, 09-10 Nisan 2011, İstanbul
 • Treatment Resistant Anxiety: Using Roadblocks as Opportunities for Change, 7. International Congress of Cognitive Psychotherapy, Clinical Science,  Robert Leahy, 03 Haziran 2011, İstanbul
 • Kronik Ruhsal Hastalıklarda Tedavi İşbirliği Programı, 2011, İstanbul
 • Cinsel İşlev Bozuklukları, Prof. Dr. Doğan Şahin, 28 Ocak 2012, İstanbul
 • Gebelik ve Postpartum Dönemde Psikiyatrik Problemler, Dr. Çağatay Karşıdağ, Dr. Gökşen Yüksel, 11 Şubat 2012, İstanbul
 • Duygudurum Bozukluklarında Tanıdan Tedaviye, Prof. Dr. E. Timuçin Oral , 09 Şubat 2013, İstanbul

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

 • Psikiyatri

İlgili Bölümler