Prof. Dr. Sinan EKİCİ

Prof. Dr. Sinan EKİCİ

ÜROLOJİ

Doğum Yeri – Tarihi : Kırşehir, 1970
Yabancı Dil : İngilizce
Telefon : 0216 524 13 00

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce), 1995
 • Uzmanlık: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, 2007
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, 2000-2005
 • Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA, 2000
 • University of Miami School of Medicine, Miami, USA, 2002-2003
 • IRCAD, Strasbourg, France, 2015
 • Yardımcı Doçentlik: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, 2006
 • Doçentlik: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, 2007
 • Profesörlük: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, 2013

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • IRCAD, Strasbourg, France
 • University of Miami School of Medicine, Miami, USA
 • Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi İlgi Alanları :

 • Ürolojik Onkoloji (Prostat, Mesane, Böbrek, Üreter, Testis, Üretra ve Penis Kanserleri)
 • Ürolojik Kanserlerin Laparoskopik/Robotik ve Açık Ameliyatları
 • Üriner Taş Hastalığı ve Kapalı Ameliyat Yöntemleri (Perkütan Taş Cerrahisi, Fleksibıl Üreteroskopi, Retrograd İntrarenal Cerrahi, Taş Kırma)
 • Prostat Büyümesi (Greenlight Lazer Ameliyatları, Plazmakinetik, TUR)
 • Erkek Cinsel Sağlığı
 • Erkek Kısırlığı ve Varikosel
 • İdrar Yolları Enfeksiyonları
 • İdrar kaçırma (Kadın, Erkek ve Çocuklarda)
 • Çocuk Ürolojisi

Ödüller ve Dereceler:

 • Proje Yürütücüsü: Çok merkezli TÜBİTAK projesi: Kabarcıklı hidrodinamik kavitasyon ve biyomedikal tedavilerdeki uygulamaları (MAG-111M621), Başlangıç ve bitiş tarihleri:  1 Nisan 2012-1 Nisan 2015, Tamamlandı.
 • Proje Yürütücüsü: Çok merkezli TÜBİTAK projesi: Hidrodinamik kavitasyona dayanan medikal uygulamalar için kullanılacak ulusal endoskopik cihaz tasarım ve geliştirilmesi (113S092). Başlangıç ve bitiş tarihleri:  1 Mart 2013-1 Mart 2016.
 • Zeneca Yurtdışı Asistan Rotasyonu 1999-2000 Bursu- Üroonkoloji.
 • TÜBİTAK NATO B1 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, 2. Dönem-“Üroonkoloji Fellowship”, 2002
 • 17. Ulusal Üroloji Kongresi Schering Alman Poster Ödülleri 2.’lik ödülü, 2002.

Üyesi Olduğu Kuruluşlar :

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Üroloji Derneği
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Üroonkoloji Derneği
 • European Urological Association

Bilimsel Yayınlar, Araştırmalar, Kongreler :

 • Uluslararası 46 makale (654 atıf yapılmıştır- Scopus ve ISI Web of Knowledge-Haziran 2015)
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 21 bildiri
 • Uluslararası 1 kitap bölümü
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 38 makale
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 79 bildiri
 • Ulusal 7 kitap bölümü

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

 • Üroloji

İlgili Bölümler