Prof. Dr. Serhat FINDIK

Prof. Dr. Serhat FINDIK

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Doğum Yeri – Tarihi : Kocaeli, 1969
Yabancı Dil : İngilizce
Telefon : 0216 524 13 00

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
 • Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Yan Dal: Uyku, American Colage of Chest Physicions
 • Doçentlik: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Göğüs Hastalıkları
 • Profesörlük: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Göğüs Hastalıkları

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

 • Medical Park Bahçelievler
 • American Collage of Chest Physicions
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Vanderbilt University
 • Hacettepe Üniversitesi

Tıbbi İlgi Alanları :

 • Göğüs Hastalıkları
 • Alerji ve Uyku Bilimi ile ilgili tüm klinik sorunlar
 • Astım-Tüberküloz, Akciğer Kanseri, Koah, Plevra Hastalıkları, Bronkoskopi
 • Öksürük, İlaca bağlı alerjiler, Akciğer Radyolojisi, Akciğer Embolisi,
 • Uyku Apnesi, Sarkoidoz, Akciğer Kanaması, Uykusuzluk,
 • Pnömoni, Lazer (Kriyoterapi) Silent uygulamaları, Mesleki Akciğer Hastalıkları
 • Bronşit, Alerjik Rinit, Alerjik Konjonktivit, Akciğer Fibrozisi
 • Sigarayı bıraktırma stratejileri, Pulmoner Hipertansiyon

Ödüller ve Dereceler:

 • Fellow, American Collage of Chest Physicions – Global Governor (Küresel Yönetici)
 • Great Minds of the 21st Century, American Biographical Centre
 • Top 100 Health Professionals – 2011, İnternational Biographical Centre

Üyesi Olduğu Kuruluşlar :

 • American Collage of Chest Physicions
 • International Association For the Study of Hung Cancer
 • American Academy of Sleep Medicine
 • Akademik Solunum Derneği

Bilimsel Yayınlar, Araştırmalar, Kongreler:

 • Global Governor (Küresel Yönetici), American Collage of Chest Physicions
 • Dergi Eleştirmenliği; Chest, Expert Opinion on Drug Metobolism & Toxicology, Journal of Thoracic Disease, World Journal of Surgical Oncology Hung, Jorunal of Cancer Research and Experimental Oncology, International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Medicine, Multidisiplinary Respiratory Medicine, Solunum Hastalıkları Dergisi, Toraks Dergisi, Toraks Bülteni Solunum Dergisi ‘Advisory Board’

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

 • Göğüs Hastalıkları
 • Alerji
 • Uyku
 • Bronkoskopi
 • Solunum Fonksiyon Testleri
 • Sigarayı Bırakma Ünitesi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Serhat Fındık

Doğum Tarihi: 08 Mart 1969

Doğum yeri: İzmit /Kocaeli

Medeni Durumu : Bekar, 1 erkek çocuk babası

Öğrenim Durumu:

1986-1993: Tıp Fakültesi, Hacettepe TIP (İngilizce) Fakültesi

1993-1997: Uzmanlık, Hacettepe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2004: Fellow, American College of Chest Physicians, Chicago, IL, Amerika Birleşik Devletleri

2005: Doçent Doktor (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı)

2012: Profesör Doktor (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana:bilim Dalı)

2013 : Global Governor (Küresel Yönetici), American College of Chest Physicians, Chicago, IL, Amerika Birleşik Devletleri Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1-  Atıcı AG, Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2001

2-  Dirican A, Kliniğimizde akciğer kanseri tanısı alan hastaların prospektif olarak değerlendirilmesi ve sağkalıma etki eden faktörlerin belirlenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2004

3-  Özkaya Ş, İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde cisplatin ve gemcitabine kombinasyon tedavisi ile cisplatin ve vinorelbine kombinasyon tedavilerinin karşılaştırılması Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2005

4-  Çete H, KOAH’a bağlı akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde standart medikal tedavi ile noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyonun karşılaştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2006

5-  Çapraz A, Vena kava süperior sendromu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2008

6-  Aktaş T, Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ikinci basamak karboplatin ve paklitaksel kemoterapisinin yeri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2010

7-  Ersoy A, Soliter pulmoner nodüle yaklaşım, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2010

8-  Karabiber E, KOAH’a bağlı akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde noninvaziv pozitif basınçlı ventilatörün etkinliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2010.

9– Sarıaydın M. Stabil KOAH hastalarında solunum fonksiyonları,yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi bulguları ve SGRQ yaşam kalitesi arasındaki korelasyon.2011

10-Bülbül R. Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda 6. Ve 7. Evreleme (TNM)nin karşılaştırmalı olarak prognozu belirlemedeki rollerinin değerlendirilmesi. 2012

11– Bakırcı M. Masif Pulmoner Tromboemboli hastalarının değerlendirilmesi. 2012

12– İnce Ö. Submasif pulmoner tromboemboli hastalarının değerlendirilmesi. 2012

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

1- Akciğer kanserli hastaların el-bilek grafilerinin değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Projesi (PYO.TIP.1901.09.028), Proje yöneticisi, 2011.

2-  Pulmoner Tromboemboli Tanısı Konulan Hastalarda Plazma Viskozitesi’nin İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Projesi (T.566), Proje Yöneticisi, 2009 (devam ediyor).

3- Sarkoidozlu Hastalarda Karbonmonoksid Difüzyon Testinin Pulmoner Fibrozise Gidişi Engellemede Rolü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Projesi (T.563), Proje Yürütücüsü, 2009.

 

Bilimsel Kuruluşlardaki Görevler

1- American College of Chest Physicians (GLOBAL GOVERNOR)

2- American College of Chest Physicians (FELLOW, FCCP)

3- American Thoracic Society

4- International Association for the Study of Lung Cancer

5- European Respiratory Society

6-The Association of American Art Therapy

7- Akademik Solunum Derneği’nde sekreterlik

 

Dergilerde Eleştirmenlik

1- CHEST

2– Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology

3– Journal of Thoracic Disease

4-  World Journal of Surgical Oncology

5-  Journal of Cancer Research and Experimental Oncology

6- International Journal of Chronic Obstrucive Pulmonary Disease

7– Multidisciplinary Respiratory Medicine

8–  Lung

9– Solunum Hastalıkları Dergisi

10-Toraks Dergisi

11-Toraks Bülteni

12- Anadolu Kardiyoloji Dergisi

13– Solunum dergisi (“advisory board”)

 

Ödüller:

Merkezi Cambridge İngiltere’de bulunan “International Biographical Centre” tarafından 2011 yılının dünyanın en iyi 100 sağlık profesyoneli (“TOP 100 HEALTH PROFESSIONAL”) ve “2000 OUTSTANDING INTELLECTUALS OF THE 21ST CENTURY” ödülleri.

American Biographical Institute” tarafından “GREAT MINDS OF THE 21ST CENTURY” ödülü  (2011)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Yurtdışı Bilimsel Yayın Ödülü (2004)

 

Diğer Eğitim Faaliyetleri:

1- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uygulanan PDÖ eğitim programında eğitim yönlendiriciliği, Tıp Fakültesi dönem 3 ve dönem 4 dersler

2-    Dönem III solunum dolaşım blok başkan yardımcılığı : 2005-2009

3-    Dönem III solunum dolaşım blok başkanlığı : 2009-2010, 2010-2011

4-    Dönem III yönetim kurulu üyeliği , 2005- 2011

 

KATILDIKLARI ULUSLARARASI KURSLAR VE ALDIĞI SERTİFİKALAR

1-     European Respiratory Society School Course, “Sleep medicine”, Grenoble, France, December 18-20, 2008.

2-     European Respiratory Society School Course, “Intensive Hands-on Course on Thoracoscopy”, Marseille, France, April 2009.

3-     American College of Chest Physicians Simulation Course, “Simulation Critical Care Echocardiography” (7479), Northbrook, Illinois, USA, September 11-12, 2009.

4-     American College of Chest Physicians Simulation Course, “Difficult airway management” (7584), Northbrook, Illinois, USA, March 26-28, 2010.

5-     American College of Chest Physicians Simulation Course, “Simulation pleural/vascular ultrasound” (7530), Northbrook, Illinois, USA, September 9-10, 2009.

6-      European Respiratory Society School Course, “Monitoring of airway diseases”, Amsterdam,    The  Netherlands, March 12-14, 2009.

7-       European Respiratory Society School Course, “State of the art for nonsmall cell lung cancer”,   Leuven, Belgium, November 27-29, 2008.

 

ESERLER

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

A1- Belet U, Findik S, Ozmen Z , At i c i AG, A k an H . Percutaneous cavitary lavage in the diagnosis of pulmonary cavities. J Thorac Dis 2013;5(4):440-445.

A2–  Tuna T, Ozkaya S, Dirican A, Findik S, Atici AG, Erkan L. Diagnostic efficacy of computed tomography-guided transthoracic needle aspiration and biopsy in patients with pulmonary disease. OncoTargets and Therapy 2013;6:1553-1556.

A3-  Ozkaya S, Bilgin S, Findik S, Kok HC, Yuksel C, Atici AG. Endobronchial tuberculosis: histopathologic subsets and microbiological results. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2012;7:34-39.

A4- Ozkaya S, Sengul B, Hamsici S, Findik S, Sahin U, Gumus A, Cinarka H. Right sided arcus aorta as a cause of dyspnea and chronic cough. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2012;7:37-41

A5- Findik S. Pleural effusion in pulmonary embolism. Curr Opin Pulm Med 2012 Jul; 18(4):347-354.

A6- Findik S. Tracheal bronchus inTurkish adult population. Journal of Bronchology and Interventional Pulmonology. 2011; 18(2):149-153.

A7– Ozkaya S, Findik S, Atici AG, Dirican A. Cisplatin-based chemotherapy in elderly patients with advanced stage (IIIB and IV) non-small cell lung cancer patients. Neoplasma 2011;58(4):348-351.

A8- Ozkaya S, Findik S, Atici AGThe costs of hospitalization in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Clinicoeconomics and Outcomes Research. 2011;3:15-18.

A9- Atıcı AG, Findik S, Light RW, Özkaya Ş, Erkan L, Akan H. Vena caval thromboses. J Crit Care 2010;25:336-342.

A10- Ozkaya S, Sengul B, Hamsici S, Findik S. Unusual cause of dyspnea. Journal of Asthma. 2010 Oct; 47(8):946-948.

A11- Uzun O, Atasoy Y, Findik S, Atici AG, Erkan L. A prospective evaluation of hemoptysis cases in a tertiary referral hospital. Clin Respir J 2010;4(3):131-138.

A12- Sariaydin M, Findik S, Atici AG, Ozkaya S, Uluisik A. Asymptomatic double aortic arch. International Medical Case Reports Journal 2010;3:63-66.

A13- Findik S, Bulbul R, Ozbenli T, Arslan E, Sandikci U, Aydin D, Atici AG, Ozkaya S. Sarcoidosis and Guillain Barre syndrome. Acta Neurol Bel . 2011 Mar;111(1):72-5.

A14- Özkaya S, Findik S, Atıcı AG. Penile metastasis as a first sign of lung cancer. International Medical Case Reports Journal 2009;2:19-21.

A15- Özkaya S, Findik S, Demir H, Yüksel C, Atıcı AGPolyostotic fibrous dysplasia of the ribs: An unusual cause of chest pain and dyspnea. International Medical Case Reports Journal 2009;2:23-25.

A16- Nural MS, Elmali M, Findik S, Yapıcı O, Uzun O, Sunter AT, Erkan L. Computed tomographic pulmonary angiography in the assessment of severity of acute pulmonary embolism and right ventricular dysfunction. Acta Radiologica 2009;50:629-637.

A17- Şengül B, Uzun O, Fındık S, Atıcı AG, Erkan L. Kliniğimizde intertisyel akciğer hastalığı tanısı alan 92 hastanın incelenmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2009;57(3):314-326.

A18- Özkaya S, Demir H, Findik S. A case of endobronchial lipoma mimicking bronchial asthma. International Medical Case Reports Journal 2009;2:1-3.

A19- Elmali M, Akan H, Findik S, Kale M, Celenk C. Hereditary hemorrhagic telengiectasia associated with pulmonary arteriovenous malformations presenting as hemothorax. J Thorac Imaging 2008;23(4):295-297.

A20- Uzun O, Erkan L, Akpolat I, Findik S, Atıcı AG, Akpolat T. Pulmonary involvement in Behçet’s disease. Respiration 2008;75:310–321.

Bu makale 2 ATIF almıştır.

A21- Erkan LUzun OFindik SKatar DSaniç AAtıcı AG. Role of bacteria in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2008;3(3):463-7.

A22- Özkaya S, Findik S, Uzun O, Atıcı AG, Erkan L. Comparison of vinorelbine-cisplatin with gemcitabine-cisplatin in patients with advanced non-small cell lung cancer. Clinical Medicine: Circulatory, Respiratory and Pulmonary 2008;2: 27–34.

A23- Findik S, Erkan L, Light RW, Uzun O, Atıcı AG, Akan H. Massive pulmonary emboli and CT pulmonary angiography.Respiration 2008;76(4):403-12.

Bu makale 16 atıf almıştır

A24- Erkan L, Uzun O, Findik S, Atıcı AG, Özkaya Ş. Isolated pleural and pericardial effusion in a patient with ankylosing spondylitis. Respir Med 2007;1001:356-358.

Bu makale 1 ATIF almıştır.

A25- Findik S, Dirican A, Şengül B, Uzun O, Atıcı AG, Erkan L. Acute pulmonary edema secondary to long-term use of oral ritodrine in a woman with a triplet pregnancy. Int J Gyneacol Obstet 2007;96:208-211.

A26- Findik S, Erkan L, Gökçay S, Yıldız L, Uzun O, Atıcı AG. Usual interstitial pneumonia as an initial manifestation of ankylosing spondylitis. Respir Med 2007;3:48-51.

A27- Findik S, Erkan L, Light RW. Iatrogenic bilateral pneumothorax following unilateral transbronchial lung biopsy. The British Journal of Radiology 2006;79:e22-e24.

A28- Basoglu A, Findik S, Celik B, Yildiz L. Pulmonary hyalinizing granuloma mimicking lung carcinoma. Thorac Cardiov Surg 2006;54:282-283.

A29- Findik S, Akan H, Barış S, Atıcı AG, Uzun O, Erkan L. Preoperative embolisation in surgical treatment of a primary hemangiopericytoma of the rib. J Korean Med Sci 2005;20:316-8.

Bu makale 1 ATIF almıştır.

A30– Atıcı AG, Findik S, Şengül B, Yıldız L, Uzun O, Erkan L. Diffuse panbronchiolitis. Ann Saudi Med 2005;25(6):501-504.

A31- Altıntop L, Yardan T, Cander B, Findik S, Yılmaz O. An increase of BNP levels in massive pulmonary embolism and the reduction in response to the acute treatment. Resuscitation 2005;65:225-229.

Bu makale 6 ATIF almıştır.

A32- Uzun O, Findik S, Danacı M, Katar D, Erkan L. Pulmonary and cerebral oil embolism after hysterosalpingography with oil soluble contrast medium. Respirology 2004;9:134-136.

Bu makale 1 ATIF almıştır.

A33- Erkan L, Findik S, Akpolat I, Uzun O, Incesu L, Basoglu T. What’s your diagnosis? Ann Saudi Med 2004;24(1):40,68-69.

A34- Doru FA, Erkan L, Findik S, Uzun O, Atıcı AG. Correlation of serum IgE levels with severity of acute pulmonary thromboembolism. Tuberk Toraks 2004;52(1):24-30.

A35- Atıcı AG, Erkan L, Fındık S, Uzun O, Kandemir B. Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların klinik özellikleri. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2004;52(2):150-8.

A36- Erkan L, Findik S, Uzun O, Atıcı AG, Light RW. A new radiologic appearance of pulmonary thromboembolism. Chest 2004;126:298-302.

A37- Findik S, Erkan ML, Selçuk MB, Albayrak S, Atıcı AG, Doru F. Low- molecular-weight heparin versus unfractionated heparin in the treatment of patients with acute pulmonary thromboembolism. Respiration 2002;69:440-4.

Bu makale 20 ATIF almıştır.

A38- Erkan ML, Findik S, Kandemir B, Atıcı AG, Tatlısöz H. The prevalance of clubbing in different types of lung cancer. Ann Saudi Med 2002;22(5-6):295-6.

Bu makale 3 ATIF almıştır.

A39- Erkan L, Talu A, Findik S, Talu C. Serum IgE concentration in acute pulmonary thromboembolism. The Internet Journal of Pulmonary Medicine 2002;2(2):1-8.

A40-  Karakoca Y, Demir AU, Kısacık G, Kalyoncu AF, Findik S. Speleotherapy in asthma and allergic diseases. Clinical and Experimental Allergy 1995;25:666.

Bu makale 1 ATIF almıştır.

A41- Ozkaya S, Bilgin S,Hamsici S, Findik S. The pulmonary radiologic findings of rheumatoid arthritis. Respiratory Medicine CME 2011;1-6.

 

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (“PROCEEDINGS”) BASILAN BİLDİRİLER:

B1- Erkan L, Findik S, Uzun O, Atıcı AG, Tatlısöz H. Lung cancer cases from northside of Turkey (P433). 10th world conference on lung cancer, 10-14 August, 2003, Vancouver, Canada. Lung Cancer 2003;41(2):S201.

B2- Erkan L, Findik S, Atıcı AG, Uzun O. Thrombolytic therapy in massive pulmonary thromboembolism (P1544).  12th ERS annual congress, Stockholm, Sweden, September 14 – 18, 2002.  European Respiratory Journal 2002;20(38s): 237s.

B3- Atıcı AG, Erkan L, Findik S, Uzun O, Doru F. Clinical features of non-small cell lung cancer cases (P567). 12th ERS annual congress, Stockholm, Sweden, September 14 – 18, 2002.  European Respiratory Journal 2002;20(38s): 75s.

B4- Erkan ML, Findik S, Başoğlu T. A new radiologic appearance of pulmonary thromboembolism:Localised pleural effusions, European Respiratory Society Annual Congress, Berlin. 2001;18(suppl 33):382.

B5- Findik S, Erkan ML, Talu A, Atıcı AG, Doru F. Low-molecular-weight heparin versus unfractionated heparin in acute pulmonary thromboembolism (P2609). 11th ERS annual congress, Berlin, Germany, September 22 – 26, 2001. European Respiratory Journal 2001;18(33s):381s.

B6- Erkan ML, Findik S. A new etiology of occupational asthma. Allergy,   XIX.Congress of the European Academy of the Allergology and Clinical Immunology, Lisbon. 2000;55(suppl 63):152.

B7- Erkan ML, Findik S, Kandemir B, Atıcı AG, Tatlısöz H. Digital clubbing in lung cancer in northside of Turkey (P1681). World congress on lung health and 10th ERS annual congress, Florence, Italy, August 30 – September 3, 2000. European Respiratory Journal 2000;16(31s):227s

B8- Findik S, Erkan ML, Talu A. Is there a seasonal clustering of pulmonary thromboembolism in northside of Turkey? World congress on Lung Health and 10th European Respiratory Society Annual Congress, Florence. 2000;16(suppl 31):114.

B9- Tatlısöz H, Erkan ML, Findik S, Uzun O, Uğurlu D. Clinical features and outcomes of small cell lung carcinoma cases from northside of Turkey.  European Respiratory Society Annual Congress, Madrid. 1999;14(suppl 30):510.

B10- Erkan ML, Talu A, Findik S, Talu C. Serum IgE concentrations in pulmonary thromboembolism.  European Respiratory Society Annual Congress, Madrid. 1999;14(suppl 30):476.

B11- Çöplü L, Emri S, Selçuk ZT, Bağcı AT, Findik S, Kalyoncu AF, Şahin AA, Artvinli M. The prevalances of cigarette smoking among the medical students of Hacettepe University in Ankara. European Respiratory Society Annual Congress, Geneva. 1998;12(suppl 28):80.

B12- Kısacık G, Karakoca Y, Demir AU, Findik S, Kalyoncu AF, Şahin AA, Barış Yİ. Analgesic intolerance in Ankara. XV. European Congress of Allergology and Clinical Immunology, Madrid.1995;50(suppl 26):204-205.

B13- Cila A, Emri S, Akhan O, Findik S, Çöplü L, Şahin AA, Barış Yİ. MR imaging versus CT in staging of environmental malignant pleural mesothelioma. European Respiratory Society Annual Congress, Barcelona. 1995;8(suppl 19):370.

C. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

C1- Ozkaya S, Yilmaz MA, Furtun K, Hamsici S, Findik S. Mediastinal cystic teratomas. Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi dergisinde yayınlanmak için kabul edildi.

C2- Arseven O, Sevinç C, Alataş F, Ekim N, Erkan L, Fındık S, Karabay Ö, Metintaş M, Müsellim B, Oğuzülgen İK, Okumuş NG, Öngen G, Şahin A. Türk toraks derneği pulmoner tromboembolizm tanı ve tedavi uzlaşı raporu. Türk Toraks Dergisi 2009;10 (supplement 11):1-47.

C3- Fındık S. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve akut alevlenme. Clinical Medicine Eylül 2007 (infeksiyon hastalıkları özel sayısı);30-39.

C4- Fındık S. Akut respiratuar distres sendromu: Patogenez ve patofizyoloji. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007;3(19):20-29.

C5- Uzun OYıldız L, Fındık S, Erkan L. Primary endobronchial actinomycosis simulating bronchial carcinoma in a patient with stroke. Turkish Respiratory Journal 2006;7(1):28-30.

C6- Özkaya Ş, Fındık S, Uzun O, Atıcı AG, Erkan L. Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarımızın epidemiyolojik ve klinik özellikleri. Solunum Hastalıkları 2007;18:47-52.

C7- Bayrak MG, Erkan L, Uzun O, Fındık S, Atıcı AG, Özkaya Ş. Plevral efüzyonlu 153 hastanın değerlendirilmesi. Solunum Hastalıkları 2006;17:66-72.

C8- Fındık S, Erkan L, Uzun O, Akan H, Atıcı AG, Bayrak M. Kliniğimizde sağ arkus aorta tanısı alan hastaların radyolojik ve klinik özellikleri. Toraks Dergisi 2005;6(1):13-8.

C9- Fındık S, Atıcı AG, Uzun O, Erkan L. Psödoşilotoraks tanısı konulan hastalarımızın klinik, radyolojik ve plevral mayi özellikleri. Toraks Dergisi 2004;5(3):171-6.

C10- Fındık S, Bayrak MG, Erkan ML, Aydın O, Atıcı AG, Uzun O. Solitary fibrous tumor of the pleura: A huge intrathoracic mass. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2004;21(1):35-8.

C11- Doru F, Erkan L, Fındık S, Uzun O, Atıcı AG. Akut pulmoner tromboembolizmin ağırlığı ile serum IgE düzeylerinin korelasyonu. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2004;52(1):24-30.

C12- Fındık S. Pulmoner tromboembolizm: Tedavi. Türkiye Klinikleri Göğüs Hastalıkları 2003;1(3):125-146.

C13- Erkan L, Fındık S, Öztürk A, Akan H, Başoğlu T, Doru F. Masif pulmoner tromboembolide trombolitik tedavi. Solunum Hastalıkları 2002;13(3):163-171.

C14- Uzun O, Şalk M, Fındık S, Bayrak M, Erkan L. Severe measles pneumonia in an immunocompetent adult. Turkish Respiratory Journal 2002;3(1):32-34.

C15- Erkan ML, Atıcı AG, Fındık S. A case of pseudochylothorax. Turkish  Respiratory Journal 2001;2(1):23-5.

Bu makale 1 ATIF almıştır.

C16- Fındık S, Erkan ML, Kandemir B. A case report: Primary malignant fibrous histiocytoma of the lung. Turkish Respiratory Journal 2001;2(3):44-46.

Bu makale 1 ATIF almıştır.

C17- Fındık S, Erkan ML, Atmaca H. A case of bronchiolitis obliterans secondary to rheumatoid arthritis that diagnosed by the aid of high resolution computed tomography. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2000;48(4):353-356.

C18-  Fındık S, Erkan ML, Tatlısöz H, Kandemir B. Bronchiectasis: A sign of chronic graft-versus-host disease after allogeneic bone marrow transplantation. Turkish Respiratory Journal 2000;1(2):42-44.

C19- Tatlısöz H, Erkan ML, Fındık S, Kandemir B. Clinical features and outcomes of small-cell lung cancer cases from northern Turkey. Turkish Respiratory Journal 2000;1(2):26-30.

C20- Erkan ML, Fındık S, Uzun O, Atıcı AG, Akan H. Zafirlukast’ın hiperplastik rino-sinüzite etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2000;17(4):262-6.

C21- Erkan L, Fındık S, Tatlısöz H, Uğurlu D, Atıcı AG. Yeni bir mesleksel astma nedeni: Rhizoma zingiberis. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2000;17(3):184-6.

C22- Atıcı AG, Fındık S, Başoğlu A, Erkan L. Motility of pulmonary fungus ball shown with thoracic computed tomography on prone position. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2000;17(2):103-6.

C23- Fındık S, Erkan L, Uğurlu D, Atıcı AG, Çakır M, Yılmaz H, Barış Yİ. Hava bronkogramı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1999;16(2):139-47.

C24- Fındık S, Erkan ML, Yıldız L, Uğurlu D, Çakır M, Doru AF, Kandemir B. Idiopathic bronchiolitis obliterans organising pneumonia: The first case that was diagnosed in our hospital. Ondokuz Mayıs Dergisi 1999;16(2):148-152.

C25-  Karakoca Y, Şafak AA, Fındık S, Er M, Turut M. Akciğer kist hidatiğini taklit eden bir adenoid kistik karsinom olgusu. Tüberküloz Toraks 1998;46(4):372-373.

D. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

D1- Fındık S, Erkan L, Ersoy A, Uzun O, Atıcı AG. Trakeal bronş (EP-218). Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 31. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Çeşme / İzmir. Solunum Dergisi 2009;11:68.

D2- Fındık S, Erkan L, Atmaca H, Uzun O, Atıcı AG, Kandemir B.  Küçük hücreli akciğer kanserli hastaların bronkoskopik özelliklerinin değerlendirilmesi (EP-213). Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 31. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Çeşme / İzmir. Solunum Dergisi 2009;11:66.

D3- Uluışık A, Fındık S, Atıcı AG, Uzun O, Erkan L, Kandemir B. Endobronşial metastaz yapan testis germ hücreli tümörü (EP-187). Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 31. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Çeşme / İzmir. Solunum Dergisi 2009;11:59.

D4- Tuna T, Fındık S, Uzun O, Atıcı AG, Kandemir B, Erkan L. Cilt tutulumunun ilk bulgu olduğu bir küçük hücreli akciğer kanseri vakası (EP-178). Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 31. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Çeşme / İzmir. Solunum Dergisi 2009;11:57.

D5- Fındık S, Özkaya Ş, Atıcı AG, Erkan L. Is there any difference for five year survival rate of two chemotherapy regimens in patients with non-small cell lung cancer ? (EP-139). Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 31. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Çeşme / İzmir. Solunum Dergisi 2009;11:45.

D6- Erkan L, Fındık S, Bakırcı M, Uzun O, Atıcı AG, Kandemir B. Milier tüberkülozlu hastaların bronkoskopik bulgularının değerlendirilmesi (EP-117). Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 31. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Çeşme / İzmir. Solunum Dergisi 2009;11:38.

D7- Aktaş T, Fındık S, Atıcı AG, Uzun O, Erkan L. Swyer-James Macleoad sendromu ile Behçet hastalığı (EP-084). Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 31. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Çeşme / İzmir. Solunum Dergisi 2009;11:28.

D8- Atmaca H, Uzun O, Fındık S, Atıcı AG, Erkan L. Kronik öksürük ile başvuran hastaların prospektif olarak incelenmesi (EP-007). Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 31. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Çeşme / İzmir. Solunum Dergisi 2009;11:4.

D9- Erkan L, Fındık S, Özkaya Ş, Uzun O, Atıcı AG, Dirican A. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ne değişti? 17 yıllık gözlem (SS-20). Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 28. Ulusal Kongresi, Eylül 2006, Antalya. Solunum Dergisi 2006;8:18.

D10- Özkaya Ş, Fındık S, Atıcı AG, Uzun O, Erkan L. İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde cisplatin+vinorelbine ile cisplatin+gemcitabine rejimlerinin karşılaştırılması (TP-213). Toraks Derneği 9. yıllık kongresi 19 – 23 Nisan 2006 Antalya. Toraks Dergisi Bildiri Özetleri 2006:7(Ek1):91.

D11- Atıcı AG, Fındık S, Özkaya Ş, Uzun O, Akan H, Erkan L. Vena kaval trombozlar (TP-028).  Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi 19 – 23 Nisan 2006 Antalya. Toraks Dergisi Bildiri Özetleri 2006:7(Ek1):15.

D12- Atıcı AG, Fındık S, Uzun O, Özkaya Ş, Kaymaz Y, Erkan L. Klebsiella pneumonia’ya bağlı septik pulmoner emboli (PS-094). Toraks Derneği 8. yıllık kongresi 27 Nisan – 1 Mayıs 2005 Antalya. Toraks Dergisi Bildiri Özetleri 2005;6(Ek1):134.

D13- Atıcı AG, Fındık S, Uzun O, Özkaya Ş, Çete H, Erkan L. Bir aortik ark anomalisi: Aberan sağ subklavian arter (PS-117). Toraks Derneği 8. yıllık kongresi 27 Nisan – 1 Mayıs 2005 Antalya. Toraks Dergisi Bildiri Özetleri 2005;6(Ek1):139.

D14- Özkaya Ş, Atıcı AGFındık S, Erkan L, Çete H. Akciğer kanserinde tanı öncesi saptanan ve çok nadir görülen ilk ve tek başvuru nedeni: Penil metastaz (SS-09). Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 27. Ulusal Kongresi, Ekim 2005, Antalya. Solunum Dergisi 2005;7:12.

D15- Atıcı AG, Fındık S, Akpolat T, Kandemir B, Uzun O, Özkaya Ş, Erkan L. Wegener granülomatozisi’ne bağlı bir diffüz alveoler hemoraji vakası (PS-82). Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 27. Ulusal Kongresi, Ekim 2005, Antalya. Solunum Dergisi 2005;7:50.

D16- Özkaya Ş, Erkan L, Atıcı AG, Fındık S, Uzun O. İntrakranial kitle ile başvuran sistemik sarkoidoz (PS-83). Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 27. Ulusal Kongresi, Ekim 2005, Antalya. Solunum Dergisi 2005;7:51.

D17- Çapraz A,  Erkan L, Fındık S, Atıcı AG, Özkaya Ş. Nedeni bilinmeyen ateşe yol açan bir akut pulmoner emboli vakası (PS-90). Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 27. Ulusal Kongresi, Ekim 2005, Antalya. Solunum Dergisi 2005;7:52.

D18- Ulukaya H, Uzun O, Fındık S, Atıcı AG, Erkan L. Astım semptomlarını taklit eden laringeal meme Kanseri Metastazı (PS-13).  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 27. Ulusal Kongresi, Ekim 2005, Antalya. Solunum Dergisi 2005;7:33.

D19- Erkan L, Fındık S, Uzun O, Atıcı A, Tatlısöz H, Dirican A, Bayrak M. Kliniğimizde tanı alan akciğer kanserleri (PS-125). Toraks Derneği 7. yıllık kongresi 28 Nisan – 1 Mayıs 2004 Antalya. Toraks Dergisi Bildiri Özetleri 2004:5(Ek1):35.

D20- Dirican A, Fındık S, Uzun O, Atıcı AG, Erkan L. Evre 3B ve evre 4 küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinin tedaviye yanıtı ve sağkalım süreleri (PS-437). Toraks Derneği 7. yıllık kongresi 28 Nisan – 1 Mayıs 2004 Antalya. Toraks Dergisi Bildiri Özetleri 2004:5(Ek1):121.

D21- Fındık S, Atıcı AG, Uzun O,  Bayrak M, Özkaya Ş,  Erkan L. Swyer-James sendromu: Ondört hastanın bilgisayarlı tomografi bulguları (PS-546). Toraks Derneği 7. yıllık kongresi 28 Nisan – 1 Mayıs 2004 Antalya. Toraks Dergisi Bildiri Özetleri 2004:5(Ek1):149.

D22- Dirican A, Fındık S, Uzun O, Atıcı AG, Erkan L. Küçük hücreli akciğer kanserli hastalarımız ve tedaviye yanıtları (MS-617). Toraks Derneği 7. yıllık kongresi 28 Nisan – 1 Mayıs 2004 Antalya. Toraks Dergisi Bildiri Özetleri 2004:5(Ek1):169.

D23- Uzun O, Fındık S, Atıcı AG, Dirican A, Bayrak M, Erkan L. Behçet hastalığında pulmoner vaskülit: Beş hastanın retrospektif analizi (PS-813). Toraks Derneği 7. yıllık kongresi 28 Nisan – 1 Mayıs 2004 Antalya. Toraks Dergisi Bildiri Özetleri 2004:5(Ek1):222.

D24- Bayrak M, Erkan L, Uzun O, Fındık S, Atıcı AG, Dirican A, Şengül B. Ondokuz Mayıs Üniversitesi hastanesinde plevral efüzyonlu hastaların prospektif analizi (PS-814). Toraks Derneği 7. yıllık kongresi 28 Nisan – 1 Mayıs 2004 Antalya. Toraks Dergisi Bildiri Özetleri 2004:5(Ek1):222.

D25- Atıcı AG, Erkan L, Fındık S, Uzun O, Özkaya Ş. Oral antikoagülan kullanımına bağlı diffüz alveoler hemoraji: Bir vaka sunumu (TP-513). Toraks Derneği 6. yıllık kongresi 23 – 26 Nisan 2003 Antalya. Toraks Dergisi Bildiri Özetleri 2003;4(Ek1):131.

D26- Erkan L, Katar D, Uzun O, Saniç A, Fındık S, Atıcı AG. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı akut atakta görülen mikroorganizmaların sık kullanılan antibiyotiklere karşı yüksek direnç oranları (SS-257). Toraks Derneği 6. yıllık kongresi 23 – 26 Nisan 2003 Antalya. Toraks Dergisi Bildiri Özetleri 2003;4(Ek1):66.

D27- Fındık S, Erkan L, Uzun O, Atıcı AG, Bayrak M, Kandemir B. Bronşiolitis obliterans organize pnömoni (PS-410). Toraks Derneği 6. yıllık kongresi 23 – 26 Nisan 2003 Antalya. Toraks Dergisi Bildiri Özetleri 2003;4(Ek1):104.

D28- Atıcı AG, Fındık S, Şengül B, Yıldız L, Uzun O, Erkan L. Diffüz panbronşiolit: Bir vaka sunumu (TP-032). Toraks Derneği 6. yıllık kongresi 23 – 26 Nisan 2003 Antalya. Toraks Dergisi Bildiri Özetleri 2003;4(Ek1):9.

D29- Erkan ML, Fındık S, Doru F, Uzun O, Talu A. Masif pulmoner tromboembolide trombolitik tedavi, Toraks Deneği 4.Yıllık Kongresi, İzmir, 2001;2(ek 1):88.

D30– Atıcı AG, Erkan L, Fındık S, Uzun O, Doru F. Clinical features of non-small cell lung cancer cases (TP-358). Toraks Derneği 4. yıllık kongresi 30 Mayıs – 2 Haziran 2001, İzmir. Toraks Dergisi Bildiri Özetleri 2001;2(Ek1):97.

D31- Karakoca Y, Fındık S, Er M. Künt toraks travmasına bağlı kalsifiye ventrikül anevrizması. XXIV. Ulusal Kongre TUSAD, 8-11 Haziran 1997

D32- Er M, Karakoca Y, Emri S, Fındık S, Kısacık G, Arıyürek M, Barış Yİ. Kendir tozu inhalasyonuna bağlı bisinozis, 4 olgu sunumu. 8-11 Haziran, 1997.

 

E. KİTAP BÖLÜMLERİ:

E1- Findik S. Endokrin hastalıkları ve akciğerler. In: Özlü T, Metintaş M, Karadağ M, Kaya A (ed), Solunum sistemi ve hastalıkları, birinci baskı, İstanbul, 2010;2387-2398.

E2. Erkan ML, Fındık S. Akut solunum yetmezliği, In: Şahinoğlu H(ed), Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri, İkinci Baskı, Ankara, 2003;717-723.

E3-. Çöplü L, Fındık S. Anaerobik pulmoner enfeksiyonlar, In:Barış Yİ(ed), Solunum Hastalıkları Temel Yaklaşım, Ankara, Kent Matbaası, 1995:195-199.

E4-. Karakoca Y, Fındık S, Emri S. Plevral efüzyon, In:Barış Yİ (ed), Solunum Hastalıkları Temel Yaklaşım, Ankara, Kent Matbaası, 1995;329-343.

E5. Fındık S. Sarkoidoz da yeni tedavi yaklaşımları. In: Okutan O, Kartaloğlu Z (eds), Sarkoidoz/Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları, Deomed Yayıncılık, 2012;154-158.

 

F- DİĞER YAYINLAR

F1Fındık S. Yetişkinlerde tüberküloz tedavisi. 21.Yüzyılda tüberküloz sempozyumu, 11-12 Haziran, 2003;178-183.

F2Fındık S. Radyasyon pnömonisi. Samsun İç Hastalıkları Bülteni 2003;7(4):6-8.

F3Fındık S. Masif pulmoner tromboemboli. Samsun İç Hastalıkları Bülteni 2003;8(2):8-14.

F4Fındık S. İdiopatik bronşiolitis obliterans organize pnömoni. Samsun İç Hastalıkları Bülteni 2003;8(2):4-7.

F5Fındık S, Erkan L. Pneumocystis carini pnömonisi. Samsun İç Hastalıkları Bülteni 2002;7(1):5-9.

F6- Fındık S. Teofilin. Samsun İç Hastalıkları Bülteni 2000;4(4):3-7.

F7Fındık S. KOAH ve sosyoekonomik düzey, In: Erdinç E ve Umut S (eds), Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, Ankara, 2000;279-282.

F8- Fındık S. Hipersensitivite pnömonileri. Alerji ve İmmünoloji Bülteni 1999;28-30:215-218.

F9-  Erkan ML, Fındık S. Yağ embolisi sendromu. Samsun İç Hastalıkları Bülteni 1999;3(6):15-17.

F10-  Fındık S. Soliter pulmoner nodül. Samsun İç Hastalıkları Bülteni 1998;3(1):3-10.

 

G- YER ALDIĞI ULUSLAR ARASI ÇALIŞMALAR

G1-  ‘Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Bulunan Hastalarda Respimat İnhalerle Uygulanan 5 μg (2.5 μg’lık 2 puf) Tiotropium İnhalasyon Solüsyonunun Uzun Dönemli (Bir Yıl) Etkinliğinin ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Paralel Gruplu Çalışma (Protokol No. 205.372

G2-  ‘İleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri İçin Paklitaksel ve Karboplatin ile Kombine Edilen AMG 706 Faz 3, Çok Merkezli, Randomize, Plasebo Kontrollü, Çift Kör Çalışması’ (Protokol No: 20050201).

G3-  Efficacy and safety of symbicort (budesonide/formoterol) turbuhaler as single therapy in patients with moderate-severe asthma. Comparison with conventional asthma therapy, pulmicort (budesonide) turbuhaler as maintainance treatment complemented with bricanyl (terbutaline) turbuhaler (STEP), Araştırmacı, 2002.

G4-  A multi-centre, open label trial to demonstrate the onset of efficacy and safety of accolate (20 mg bid) when used in the treatment of asthma in clinical practise, Araştırmacı, 2001.

G5-  Comparison of the safety and efficacy of clarithromycin immediate release (IR) tablets versus Augmentin for the treatment of penicilin-resistant S.pneumoniae [macrolide-resistant S.pneumoniae (PRSP)] in community-acquired pneumonia, Araştırmacı, 2001.

G6- Real life effectiveness of oxis turbuhaler as needed in asthmatic patients during six months (RELIEF), Araşturmacı, 2000.

 

H- DÜZENLEME VE BİLİMSEL KURULDA YER ALDIĞI KONGRELER:

H1- Genç Yaşam Kongresi, 1.Uluslararası, 8.Ulusal Kongre, The Met Hotel, Selanik, Yunanistan, 16-19 Mayıs 2014.

H2-  Genç Yaşam Kongresi, 7.Ulusal Kongre, Grand Yazıcı Mares Otel, Marmaris-Muğla, 4-7 Ekim 2012.

H3-  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TUSAD) Kongresi 2009

H4-  Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Türkiye Allerji, Astma ve İmmünoloji Tedavi ve Araştırma Vakfı (TAİTAV) tarafından düzenlenen allerjik hastalıklar ve astım sempozyumu, Samsun, 7-9 Mayıs 2009.

H5-  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TUSAD) Kongresi 2007

H6-  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TUSAD) Kongresi 2006

H7-  Uluslar arası katılımlı 21.Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II.Tüberküloz Laboratuar Tanı Yöntemleri Kursu, 11-14 Haziran 2003, Samsun:Düzenleme Kurulu Genel Sekreteri.

H8-  Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi: 6-9 Kasım 2000, Antalya: Bilimsel komite üyesi.

H9-  Uluslar arası katılımlı astma ve alerjik hastalıklar kongresi ve mezuniyet sonrası eğitim kursu: 8-10 Eylül 1999, Samsun: Düzenleme kurulu genel sekreter yardımcısı ve bilimsel kurul üyesi.

 

I- KONGRE, SEMPOZYUM, SEMİNER VE DİĞER TOPLANTILARA KONUŞMACI VE/VEYA OTURUM BAŞKANI OLARAK KATILIMLAR:

I1- CHEST 2014,  Austin Convention Center, Austin, Texas, US, October 25-30, 2014.

I2- 1st CHEST-TRS Pulmonary Board Review Course, Cesme, İzmir, Turkey, October 14-15, 2014.

I3-    Genç Yaşam Kongresi, 1.Uluslararası, 8.Ulusal Kongre, The Met Hotel, Selanik, Yunanistan, 16-19 Mayıs 2014.

I4- Pulmoner Hipertansiyon “Farkı Neler var ?” Bayer HealthCare Bilim Kulübü’nün düzenlediği bir eğitim toplantısı. Kocaeli Ramada Otel, İzmit, Kocaeli, 24 Mayıs 2013

I5- CHEST 2012

I6-  Genç Yaşam Kongresi, 7.Ulusal Kongre, Grand Yazıcı Mares Otel, Marmaris-Muğla, 4-7 Ekim 2012.

I7- Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Karadeniz Şubesi Toplantısı , Giresun, 30 Ocak 2010.

I8-    Alerjik Hastalıklar ve astım sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, 7-9 Mayıs 2009

I9-    Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31.Ulusal Kongresi, Çeşme, İzmir, 17-21 Ekim 2009

I10-  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Karadeniz Şubesi Dünya KOAH Günü Toplantısı, Çorum, 18 Kasım 2009.

I11-  Türk Toraks Derneği 11.Yıllık Kongresi, Antalya, 23-27 Nisan 2008

I12-  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Bölgesel Sempozyumları-IX, Samsun, 2008

I13-  Erkan L, Uzun O, Fındık S. KOAH FORUM 2007, Samsun, 14 Kasım 2007.

I14-  TORAKS kongresi 2007,

I15-  Toraks Derneği Orta Karadeniz Şubesi Aylık Toplantısı. Panel: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH); KOAH’ta epidemiyoloji, patogenez, klinik. Samsun, 24 KASIM 2006

I16-  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 27.Ulusal Kongresi. Panel (P12). Akciğer Embolisi:Tanısal algoritma. Antalya, 19-23 Ekim 2005.

I17-  Solunum Sohbetleri, Samsun, 9 Mayıs 2005.

I18-  Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve inflamasyon, Büyük Samsun Oteli, 9 Ocak 2004.

I19–  Fındık S, Uzun O, Atıcı AG, Erkan L. Günümüzde KOAH. Boehringer Ingelheim ve Pfizer’in düzenlediği bir eğitim toplantısı, Büyük Samsun Oteli, Samsun, 6 Aralık 2003.

I20–  Göğüs Hastalıkları Paneli ve Hipertansiyon Forumu. Panel:Göğüs Hastalıkları Forumu:Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, klinik ve laboratuar değerlendirme, Büyük Samsun Oteli, 29 Mart 2002.

I21-  Fındık S, Karşı R, Atıcı AG, Uzun O. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, bilinmeyen bir küresel salgın (Panel). Dünya KOAH günü, Büyük Samsun Oteli, Samsun, 20 Kasım 2002.

I22-  Akut koroner sendromlarda ve venöz tromboembolide düşük molekül ağırlıklı heparinler toplantısı, Büyük Samsun Oteli, 19 Ekim 2002.

I23–  Genel pratisyenlik bölgesel eğitim günleri, Samsun-Sinop Tabip Odası. Genel oturum: Sigara, Büyük Samsun Oteli, 9 Eylül 2001.

I24-  Tüberkülozda tanı sorunu sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Klimik Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu. Panel 1.Akciğer tüberkülozu: Klinik tanıda sorunlar: Yetişkin tip akciğer tüberkülozu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu, 3 Kasım 2000.

I25-  Bronş astması, lökotrienler ve lökotrien reseptör antagonistleri: Samsun Büyük Otel, 15 Mayıs 1999.

I26-  Toraks Derneği 2.Bahar Toplantısı, Panel: Volüm küçültme ameliyatı, Büyük Efes Oteli Kongre Merkezi, İzmir, 11 Nisan 1997.

 

J- KATILDIĞI KOGRE VE TOPLANTILAR:

J1-    COPD3 Birmingham, UK, 2002.

J2-   European Respiratory Society 10th Annual Congress, Florence, Italy, 2000.

J3-    Toraks derneği ikinci bahar toplantısı, İzmir, 1997.

J4-   Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXIV.Ulusal Kongresi, İstanbul, 1997.

J5-   Toraks Derneği Seminerleri: Kronik obstrüktif akciğer hastalığında son gelişmeler, İstanbul, 2003.

J6-   European Respiratory Society 12th Annual Congress, Stockholm, Sweden, 2002.

J7-   European Institute of Healthcare: Interventional Pulmonology, Barcelona, Spain, 2004.

J8-   Perspectives in Lung Cancer 7th European Conference, Athens, Greece, 8-9 September 2006.

J9-   Türk Akciğer Kanseri Derneği Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2006.

J10- Pfizer CV185-056/CV185-057 Investigators’ meeting, 16-18 November, Budapest, Hungary, 2008.

J11- Second International Pulmonary Hypertension Meeting For The Eastern Mediterranean Region, Casablanca, Moracco, 17-20 February, 2009.

J12- International Association for the Study of Lung Cancer 13th World Conference on Lung Cancer, San Francisco, California, USA, July 31-August 4, 2009.

J13- American College of Chest Physicians CHEST 2009, San Diego, California, Ocotober 31-November 5, 2009.

J14- The American Thoracic Society 2008, Toronto, Ontario, Canada, May 16-21, 2008.

J15- Thoracic Regional Medical Conference “Current Management of Thoracic Cancer”, Turino, Italy, 13 March 2008.

J16- Perspectives in Lung Cancer 9th European Congress, Torino, Italy, 14-15 March 2008.

J17- XXVIII. Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Warszawa, Poland, 6-10 June 2009.

J18- World Allergy Congress 2009, Buones Aires, Argentina, 6-10 December 2009.

J19- European Respiratory Society Annual Congress 2007, Stockholm, Sweden, September 15-19, 2007.

J20- Türk Toraks Derneği 9.Yıllık Kongresi, Antalya, 19-23 Nisan 2006.

J21-Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 28.Ulusal Kongresi, Antalya, 20-23 Eylül 2006

J-22-  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29.Ulusal Kongresi 2007

J23-  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 27.Ulusal Kongresi, Antalya, 2005

J24-  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 30.Ulusal Kongresi, Bodrum, 26-29 2008.

J25-  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Karadeniz Şubesi Toplantısı, Samsun, 19 Haziran 2009.

J26-  Türk Toraks Derneği 12.Yıllık Kongresi, Antalya, 8-12 Nisan 2009.

J27-   Toraks Derneği Gelecek Tasarım Toplantısı, Bursa, 24-25 Haziran 2005.

J28–   Horizons II Lung Cancer Expert Forum Geneva, Swetzerland, March 29,2007.

J29–   III. Pulmoner arteriel hipertansiyon sempozyumu, Antalya, 03 Ekim 2007.

J30-   Türk Toraks Derneği 11.Yıllık Kongresi, Antalya, 23-27 Nisan 2008.

J31-   Inhalation therapy in clinical practise, Helsinki, Finlandiya, 30 November 2007.

 

K- KATILDIKLARI ULUSAL KURSLAR:

K1-  Toraks Derneği Bahar Toplantısı’nda akciğer hastalıklarında mekanik ventilasyon kursu, Antalya, 1995.

K2-  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım ve Acil Kursu, Ankara, 1997.

K3-  Toraks Derneği 1.Yıllık Kongresi’nde Mesleki Akciğer Hastalıklarında Radyolojik İnceleme Kursu, Nevşehir, 1996.

K4-  Toraks Derneği İkinci Bahar Toplantısında Klinik Fizyoloji Kursu, İzmir, 1997.

K5-  Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi’nde Klinisyenler için İstatistik ve Makale Yazım Teknikleri Kursu, Antalya, 2000.

K6-  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen ‘VIII. Probleme Dayalı Öğrenim Kursu’, Samsun, 20 – 24 Aralık 2004.

 

L- YAPTIKLARI KİTAP TERCÜMELERİ:

L-1  Fındık S. Fishman’s Manual of Pulmonary Diseases and Disorders, third edition, 285-560, 2005.

L2- Fındık S, Uzun O, Atıcı AG. Sabiston Cerrahi Kitabı, Bölüm 55 ‘Göğüs Duvarı ve Plevra’, (Sabiston Textbook of   Surgery), 18. Ed.(2004), Nobel Tıp Kitabevi, 2009

L3- Fındık S, Uzun O, Atıcı AG. Sabiston Cerrahi Kitabı, Bölüm 56 ‘Mediastinum’, (Sabiston Textbook of Surgery), 18. Ed. (2004), Nobel Tıp Kitabevi, 2009.

İlgili Bölümler