Prof. Dr. Kadir TAHTA

Prof. Dr. Kadir TAHTA

BEYİN ve SİNİR CERRAHİSİ (NÖROŞİRURJİ)

Doğum Yeri – Tarihi : UŞAK / 1955
Yabancı Dil : İngilizce
Telefon : 0216 524 13 00

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: Ege Üniversitesi – 1978
 • Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi – 1983
 • Doktora: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikronöroşirürji Doktora programı – 1993
 • Yardımcı Doçent: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – 1991 – 1992
 • Doçent: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992 – 1996
 • Profesör: Pamukkale Üniversitesi  – 1998 – 2008

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

 • Medical Park Göztepe Özel Hastanesi Istanbul  2009-2012
 • Memorial Özel Şişli Hastanesi İstanbul  2007-2009
 • Pamukkale Universitesi  Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Denizli  1996 – 2008
 • Massachusetts General Hospital , Department of Neurosurgery  BOSTON  2001
 • Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Ankara 1983 – 1996

Tıbbi İlgi Alanları :

 • Omurilik Travmaları ve Lezyonları Cerrahisi
 • İntraserebral Anevrizmalar
 • Beyin Tümörleri
 • Hipofiz Adenomları
 • Periferik Sinir Cerrahisi

Ödüller ve Dereceler :

Aldığı ödüller: Türk Nöroşirürji Derneği Ali Şükrü İskefiyeli Nöroşirurji Ödülü    1991

Üyesi Olduğu Kuruluşlar :

 • Türk Nöroşirürji Derneği,
 • Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği
 • Amerikan Beyin Cerrahları Birliği

 

ÖZGEÇMİŞ

1.Adı Soyadı: Kadir Tahta

2.Doğum tarihi :19.Mayıs.1955

3.Doğum yeri: Uşak

4.Ünvanı: Profesör Dr.

5.Oğrenim Durumu:

 

Derece                 Alan                                                  Üniversite                              Yıl

Lisans                  Tıp Fakültesi                                     Ege Üniversitesi                1978

Uzmanlık             Tıp Fakültesi -Beyin Cerrahisi         Hacettepe Üniversitesi      1983

Doktora                Nörolojik Bilimler Enstitüsü Mikronöroşirürji Doktora programı            Hacettepe Üniversitesi       1993

 

6.Akademik Unvanlar:

 • Öğretim görevlisi      Tıp Fakültesi            Hacettepe Üniversitesi             1987-1991
 • Yardımcı Doçent       Tıp Fakültesi            Hacettepe Üniversitesi             1991-1992
 • Doçent                       Tıp Fakültesi            Hacettepe Üniversitesi             1992-1996
 • Profesör                     Tıp Fakültesi            Pamukkale Üniversitesi           1998-2008

7.İdari Görevler

 • Anabilim Dalı Başkanlığı                    Pamukkale Üniversitesi             1999-2004
 • Bölüm Başkanlığı                                Pamukkale Üniversitesi             1998-2001
 • Fakülte Kurulu Üyeliği                       Pamukkale Üniversitesi              1996-2001
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği        Pamukkale Üniversitesi              1996-2001
 • Etik Kurul Başkanlığı                         Pamukkale Üniversitesi              1999-2003
 • Enstitü Müdürlüğü                              Pamukkale Üniversitesi              2003-2004
 • Senato üyeliği                                     Pamukkale Üniversitesi              2003-2004

 

8.Ödüller

Aldığı ödüller: Türk Nöroşirürji Derneği Ali Şükrü İskefiyeli Nöroşirurji Ödülü    1991

9. Yurtdışı Deneyim:

BOSTON-Harvard Tıp Fakültesi Massachusetts General Hospital  Nöroşirürji Bölümünde Misafir Profesör  1Şubat-1 Mart 2001  Harvard Tıp Fakültesinde Probleme Dayalı Tıp Eğitimi uygulamalarını gözlemlemiştir.

 

10. Nörolojik Bilimler Doktora Programının üniversitemizde açılmasını sağlamıştır.

Halen programı yürütmektedir.

MESLEKİ UYGULAMALAR:  Mikronöroşirürji doktorası mevcuttur.İntraserebral anevrizmalar, beyin tümörleri, hipofiz adenomları, omurilik travmaları ve lezyonları cerrahisi, periferik sinir cerrahisi yapmaktadır. 45 beyin cerrahisi uzmanı yetişmesinde katkıda bulunmuştur. Omurilikte posttravmatik siringomyelide kök hücre çalışmaları yapmaktadır.

Türk Nöroşirürji Derneği, Türk Tabipler Odası, Avrupa Beyin Cerrahisi Derneği Üyeliği

KİŞİSEL. Satranç, Tenis, Felsefe ile ilgisi mevcuttur.

 

BİLİMSEL YAYINLARI

ULUSLAR ARASI YAYINLAR

1-Tahta K, Özgen T, Başkurt OK,  Özgen C:  Critical stenosis and blood flow in experimental   microvascular end to side arterial anastomosis. Vasc Surg   25 (9):689-695, 1991.

2-Tahta K,  Özgen T,  Özbay G,  Önol B:  The level of thrombus formation in experimental carotid   artery occlusion done by ligation and endarterectomy   method.  Vasc Surg 26(8): 638-641, 1992.

3-Çelik H, Caner H, Tahta K, Özcan OE, Erbengi A, Önol B:  Nonsuture closure of arterial defect by vein greft using   isobutyl-2-cyanoacrylate as a tissue adhesive.   J Neurosurgical Sciences 35:83-87, 1991.

4-Levi E, Başkurt OK, Çağlayan S, Tahta K, Dikmenoğlu N,  Andaç SO:  Erytrocyte deformability does not change due to  experimental hypothyroidism.  Clinical Hemorheology 10: 255-257, 1990.

5-Tahta K, Özgen T, Aras T, Topçu M, Erol U: Applying critical pressure to middle cerebral artery in dogs. Journal of Neurosurgical Sciences 39(4): 237-240, 1995.

6-Turgut M, Önol B, Kılınç K, Tahta K: Extensive damage to the end-plates as a complication of laser discectomy. An experimental study using an animal model. Acta Neurochirurgica 139:404-410, 1997.

7-Süzer T,Coşkun E,Tahta K: Neuroprotective effect of magnesium on lipid peroxidation and axonal function after experimental spinal cord injury. Spinal Cord 37:480-484,1999

8- Süzer T,Coşkun E,Demir S,Tahta K: Lipid peroxidation and glutathion levels after cortical injection of ferric chloride in rats. Effect of trimetazidine and deferoxamine. Res Exp Med 199:223-229,2000.

9-Açıkgöz B, Tahta K:  Acute management of depressed fractures in childhood.  J Pediatric Neurosciences 5 (2):123-127, 1989.

10-Çataltepe O, Tahta K, Çolak A, Erbengi A:  Primary multiple cerebral hydatid cysts.  Neurosurg Rev 14:231-234, 1991.

11-Tekkök İH, Tahta K, Erbengi A, Büyükpamukçu  M, Ruacan Ş,  Topçu M:  Primary intracranial extradural Burkitt-type lymphoma.  Child’s Nerv Syst 7:172-174, 1991.

12-Çolak A, Tahta K, Özcan OE:  Congenital lumbosacral lipomas; presenting as a form of  occult spinal dysraphism.  Zent bl.  Neurochir 53:15-19, 1992.

13-Tekkök İH, Çataltepe O, Tahta K, Bertan V:   Extradural haematoma after continuous anasthesia. Br J   Anaesthesia 67:112-115, 1991.

10-Bavbek M, İnci S, Tahta K, Bertan V:   Primary multiple spinal extradural hydatid cysts. Paraplegia 30:517-519, 1992.

14-Çolak A, Tahta K, Bertan V, Erbengi A, Sağlam S, Gürçay Ö, Özgen T, Benli K, Özcan OE: Craniosynostosis: A review of 143 surgically-treated cases. Turkish Journal of Pediatrics 34:231-238, 1992.

15-Tahta K, Özgen T, Berker M, Ciğer A: Status epilepticus following iohexol myelography. Neuroradiology 35:322-323, 1993.

16-Tekkök İH, Tahta K, Sağlam S: Optic nerve glioma presenting as a huge intrasellar mass. Journal of Neurosurgical Sciences  38(2):137-140, 1994.

17-Süzer T, Coşkun E, Tahta K, Bayramoğlu H, Düzcan E: Intramedullary spinal tuberculoma presenting as a conus tumor: a case report and review of the literature. Eur Spine J 7:168-171, 1998.

18-Süzer T, Tahta K, Coşkun E: Intraradicular lumbar disc herniation: Case report and review of the literature. Neurosurgery 41:956-959, 1997.

19-Tahta K, Bavbek M, Bertan V, Arıkan Ü: Third ventricle choroid plexus papillomas in children: Report of two cases and review of the literature. Romanian in Neurosurgery 6:43-47,1997.

20-Turgut M, Tahta K, Özcan OE, Önol B: The treatment of cerebral oligodendrogliomas with particular reference to features indicating malignancy: Report of seventy-seven cases. Neurosurgical review 21(2-3):138-46,1998.

21-Coşkun E,Süzer T, Yalçın N, Tahta K: Spinal extradural compression caused by granuloma of brusellosis. Scand J Infect Dis 30:311-312, 1998.

22-Coşkun E, Keskin A, Süzer T, Sermez Y, Kıldacı T, Tahta K: Spinal cord compression secondary to extramedullary hematopoesis in thalessemi intermedia. European Spinal Journal 7:501-504, 1998.

23-Süzer T, Demirkan N, Tahta K, Coşkun E, Çetin B: Whipple’s disease confined to the nervous system: case report and review of the literature. Scand J Infect Dis 31:411-414,1999.

24-Süzer T, Coşkun E, Tahta K: Intramedullary spinal tuberculoma. J Neurosurg. Spine 92(1Suppl):124, 2000.

25- Coşkun E, Süzer T, Topuz O, Zencir M, Pakdemirli E, Tahta K: Relationships between epidural fibrozis, pain,disability, and psychological factors after lumbal disc surgery. Eur Spine J 9:218-223,2000.

26- Süzer T, Çolakoğlu N, Çırak B, Keskin A, Coşkun E, Tahta K, Intracerebellar granulocytic sarcoma complicating acute myelogenous leukemia: a case report and review of the literature,. Journal of Clinical Neuroscience 11 (8): 914-917, 2004

27- Süzer T, Coşkun E, Çırak E, Yağcı B, Tahta K. Brain stem abscesses in childhood. Child’s Nervous System 21 (1): 27-31, 2005.

28- Tahta K, Bayram Cirak B,*, Pakdemirli E, Suzer T, Tahta F: Postoperative mutism after removal of a falx meningioma. Journal of Clinical Neuroscience 14(8):793-6, 2007.

29-Ozcelik L,Acar F, Cırak B, Süzer T,Coşkun E, Tahta K, Genç O, Erken AH: The influence of cervical spinal cord stimulation on induced epileptic discharges in rats. Brain Res. Mar 2;1135(1):201-5, 2007.

30-Kıroğlu Y, Benek B, Yağcı B, Çırak B, Tahta K:Spinal cord compression caused by vertebral hemangioma being symptomatic during pregnancy. Surgical Neurology 2009, 71:(4):487-92.

31-Benek B, Acar F, Cirak B, Coskun E, Ozcakar L, Yalcin N, Suzer T, Tahta K.: the effects of clenbuterol on cerebral vasospasm in an experimental rat model of subarachnoid hemorrhage. Acta Neurol Belg. 2011 Sep;111(3):201-4.

 

 

ULUSAL YAYINLAR

1-Tahta K, Caner H, Özcan OE, Özgen T, Atasever A:  Effect of deferoxamine on blood-brain disturbance following   subarachnoid hemorrhage in cats . Turkish Neurosurg   2:60-63, 1991.

2-Levi E, Başkurt OK, Tahta K, Andaç SO: Effect of experimental hyperthyroidism and hypothyroidism on some hematological and hemorheological parameters. Journal of Turkish Physiological Sciences  1(1):74-76, 1992.

3-Tahta K, Süzer T, Kılıç K, Coşkun E: Sıçanlarda bazolateral amigdalanın elektrik stimülasyonu ile limbik sistemde geliştirilen nöbetlerde hipoksik parametrelerin rolü. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 3:43-46, 1997.

4-Süzer T, Tahta K, Çelik H, Özcan OE: Preventive effect of ticlopidine on postoperative thrombus formation after experimental microsurgical carotid endarterectomy in rats. Turkish Neurosurgery 9:59-63, 1999.

5-Tahta K, Akkurt C, Bertan V:  A pro-atlantal intersegmental artery between the vertebral  and occipital arteries.  Turkish Neurosurgery 4:171-173,1990.

6-Tahta K, Özcan OE:  Beyin tümörleri. İliçin  Gürler (ed); Temel Tedavi , Güneş  Kitabevi 1991, s 631-635.

7-Tahta K, Özcan OE, Benli K, Özgen T, Erbengi A, Bertan V, Sağlam S, Gürçay Ö:  Syringomyelia. Turkish Neurosurgery Suppl 1:66-69,1989.

8-Tahta K, Özcan OE, Benli K, Özgen T, Erbengi A, Bertan V, Sağlam S, Gürçay Ö:  Arteriovenous malformations of spinal cord. Turkish  Neurosurgery Suppl 1:60-63, 1989.

9-Tekkök İH, Turgut M, Tahta K, Sağlam S: Angioblastic meningioma with intraparenchymal hemorrhage. Turkish Neurosurgery, 2:165-169, 1992.

10-Turgut M, Tahta K: İntervertebral diskin embriyolojik, morfolojik ve biyokimyasal özellikleri. MN Klinik Bilimler 1(6):136-140, 1995.

11-Tahta K, Özgen T, Süzer T, Altay  T: Loss and recovery of vision with anterior clinoidal meningioma. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  3:68-70,1997.

12-Tahta K, Süzer T: Epilepsi cerrahisi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 3:96-101,1997.

13-Coşkun E, Süzer T, Tahta K,Kıldacı T, Şahin S, Çal H, Tiryaki A, Akkoyunlu N: Nöroşirürjide ameliyat sırasında ultrasonografi. Türk Nöroşirürji Dergisi 8:47-54, 1998.

14-Coşkun E, Süzer T, Tahta K, Kıldacı T, Şahin S: Akut serebellar hematomlarda cerrahi tedavi. Nörolojik Bilimler Dergisi 15:56-62,1998.

15- Coşkun E, Süzer T, , Kıldacı T,  Tahta K: Havalı tüfek mermisinin beyin içinde spontan migrasyonu. Nörolojik Bilimler Dergisi 15:143-148,1998.

16- Coşkun E, Süzer T, Şahin S, Kıldacı T, Çal H, Tahta K: Akut omurilik zedelenmesinde yüksek dozda metilprednizolon tedavisi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 4(2): 73-77, 1998.

17- Coşkun E, Süzer T, Tahta K:Ventriküloatriyal şantın atrial ucunun perkütan yerleştirilmesi. Türk Nöroşirürji Dergisi. 9:47-50, 1999.

18- Coşkun E, Süzer T, Kıldacı T, Şahin S, Çal H, Tahta K: Akut torakolomber kırıklarda transpediküler vida ile fiksasyon.  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 5:10-14, 1999.

19- Coşkun E, Süzer T, Kıldacı T, Şahin S, Tiryaki A, Devrent T, Tahta K: Abdominal psödokist. Nadir görülen bir ventriküloperitoneal şant komplikasyonu. Türk Nöroşirürji Dergisi 9:34-38,1999.

20- Coşkun E, Akkoyunlu N, Süzer T, Tahta K: Multipl neurinomas of cauda equina and conus medullaris with tectal hamartoma: case report. Nörolojik Bilimler Dergisi 15:166-172, 1998.

21-Çırak B, Süzer T, Çoşkun E, Tahta K: Tonsillit sonrası bulgu veren lenfositik adenohipofizit. S Ü Tıp Fak Derg 17:53-56, 2001.

22-Değirmenci E, Bir F, Bir LS,Çolakoğlu N,Turgut H,Çobankara V, Süzer T, Tahta K: Santral sinir sistemi enfeksiyonları ve diagnostik beyin biyopsisi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 25:858-861,2005,

23-Çırak B,Süzer T, Baş M,Coşkun E, Tahta K: Dev hipofiz adenomlarında cerrahi ve radyoterapi kombine tedavisinin etkisi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  (Yayına kabul) 2005.

24-Tahta K, Nöroşirürji.Reçete 2012-2013, Güneş kitapevi, s415-29,2011.

İlgili Bölümler