Prof. Dr. Cihan TOP, Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Cihan TOP, Bölüm Başkanı

CHECK-UP, İÇ HASTALIKLARI

Doğum Yeri - Tarihi:İskenderun / 1966
Yabancı Dil: Ingilizce
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0216 524 13 00

Randevu Al

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi 1990
 • Uzmanlık:  İç Hastalıkları GATA Ankara, Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi 1997
 • Yan Dal Uzmanlık:  Yoğun Bakım  GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 2013

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

2015-2017 Florence Nightingale Kadıköy Hastanesi

1998-2015 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi (Öğretim üyesi-Servis şefi)

1997-1998 Elazığ Asker Hastanesi (İç Hastalıkları uzmanı)

1993-1997  GATA Ankara, Tıp Fakütesi Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları Bilim Dalı

1990-1993 Ege Ordu Komutanlığı Karargah Tabibi-İzmir

Tıbbi İlgi Alanları :

 • Romatizmal Hastalıklar
 • Endokrin Hastalıkları (Diyabet, Tiroid, İnsülin Direnci)
 • Sindirim Sistemi Hastalıkları
 • Kritik Yaşlı Hasta Takip-Tedavi-Nutrisyonu
 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi
 • Obezite
 • Kalp ve Solunum Yetmezliği
 • Sıvı-elektrolit Denge Bozuklukları
 • Yoğun Bakım Hastası
 • Yoğun Bakımda Solunum Desteği (invaziv, non-invaziv mekanik ventilasyon)
 • Karaciğer-Safra Kesesi Hastalıkları
 • Böbrek Hastalıkları
 • Kas-Bağ Dokusu- Eklem Hastalıkları

Üyesi Olduğu Kuruluşlar :

 • Türk Diyabet Cemiyeti
 • Türk Obezite ve Araştırma Derneği
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

 • İç Hastalıkları
 • Check-Up

Prof.Dr. Cihan TOP

Lisans: GATA Tıp Fakültesi

Tıpta Uzmanlık Alanı: GATA –İç Hastalıkları

Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yoğun Bakım

 

Özgeçmiş:

1.Adı Soyadı: Cihan Top

2. Doğum Tarihi: 13.09.1966

3. Ünvanı: Profesör

4. Öğrenim Durumu:

Lisans: GATA Tıp Fakültesi (1984-1990)

Tıpta Uzmanlık: GATA İç Hastalıkları BD (1993-1997)

Tıpta Yandal Uzmanlık: Tıpta Uzmanlık Kurulu (2013)

5. Akademik Ünvanlar:

Yardımcı Doçent (1998-2003), Doçent (2003-2009), Profesör (2009-halen)

6-Yönetilen Yüksek Lisans Ve Doktora tezleri:

 1. Demirci M. Tip 2 Diyabetik hastalarda İnsülin Direnci ile Serum Ekstrasellüler Süperoksit Dismutaz, Serum Adiponektin ve Hs-CRP Düzeyleri Arasındaki İlişki.  GATA H.Paşa Eğitim Hastanesi, 2006.
 2. Demirel F. Tip 2 Diyabetik Hastalarda Cerrahi Girişim Sonrası Nötrofil Aktivasyon Göstergeleri (CD11A, CD11B, CD62L, CD66B) ve Serum Nötrofil Elastaz Düzeylerindeki Değişiklik, Bunların Operasyon Öncesi Metabolik Kontrol Parametreleriyle İlişkisi. GATA H.Paşa Eğitim Hastanesi, 2007.
 3. Tunçel T. Primer Açık Açılı Glokomlularda Göz İçi Basıncı ile İnsülin Direnci (HOMA-IR, HOMA2-IR, QUICKI İNDEKS), hs-CRP, Serum Adiponektin, Visfatin Düzeyleri Arasındaki İlişki. GATA H.Paşa Eğitim Hastanesi, 2008.
 4. Özdemir G. Tip 2 Diyabetik Hastalarda Serum Apelin Düzeyleriyle İnsülin Direnci, Karotis arter Pulsatilite ve Resistivite İndeksi Arasındaki ilişki. GATA H.Paşa Eğitim Hastanesi, 2010.
 5. Çelik S. Genç Obez Erkeklerde Açilasyon Stimüle Edici Protein ile Oksidatif Stres ve İnsülin Direnci İlişkisi. GATA H.Paşa Eğitim Hastanesi, 2011.
 6. Kılıçaslan E. Ailevi Akdeniz ateşi Hastalığında İnflamasyon ile Rezistin ve Kalprotektin Arasındaki ilişki. GATA H.Paşa Eğitim Hastanesi, 2011.
 7. Aksir A. Makrovasküler Komplikasyon Gelişmiş Tip 2 Diyabetik Olgularda, Serum Visfatin, Hs-CRP Düzeyleri ve HOMA-IR ile Koroner Vaskülopati Arasında Korelasyon. GATA H.Paşa Eğitim Hastanesi, 2011.
 8. Tangı F. Obez Ratlarda D Vitamini Suplementasyonunun Açilasyon Stimüle Edici Protein Üzerine Olan Etkileri. GATA H.Paşa Eğitim Hastanesi, 2012.

 

Jüri üyesi görevlendirmeleri

 1. 2005 yılı H.Paşa İç Hastalıkları Servisi, Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin İhtisas Bitirme Sınav Jüri Üyesi (Jüri başkanı)
 2. 2005 yılı H.Paşa Kardiyoloji Servisi, Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin İhtisas Bitirme Sınav Jüri Üyesi (Jüri üyesi)
 3. 2004 yılı H.Paşa Hematoloji Servisi, Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin İhtisas Bitirme Sınav Jüri Üyesi (Jüri üyesi)
 4. 2004 yılı H.Paşa Kardiyoloji Servisi, Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin İhtisas Bitirme Sınav Jüri Üyesi (Jüri üyesi)
 5. 2004 yılı Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı, Klinik Eczacılık BD, Yüksek Lisans Tez Sınav Jürisi (Aday:Senem Özgür Sarı), Jüri üyesi
 6. 2007 yılı Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim Dalı, Klinik Eczacılık BD, Yüksek Lisans Tez Sınav Jürisi (Aday:Şule Apikoğlu Rabuş), Jüri üyesi
 7. 2008 yılı H.Paşa İç Hastalıkları Servisi, Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin İhtisas Bitirme Sınav Jüri Üyesi (Jüri üyesi)
 8. 2009 yılı H.Paşa İç Hastalıkları Servisi, Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin İhtisas Bitirme Sınav Jüri Üyesi (Jüri üyesi)
 9. 2010 yılı H.Paşa İç Hastalıkları Servisi, Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin İhtisas Bitirme Sınav Jüri Üyesi (Jüri üyesi)
 10. 2011 yılı H.Paşa İç Hastalıkları Servisi, Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin İhtisas Bitirme Sınav Jüri Üyesi (Jüri başkanı)
 11. 2011 yılı GATA Ankara İç Hastalıkları Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin İhtisas Bitirme Sınav Jüri Üyesi (Jüri üyesi)
 12. 2012 yılı H.Paşa İç Hastalıkları Servisi, Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin İhtisas Bitirme Sınav Jüri Üyesi (Jüri başkanı)
 13. 2012 yılı GATA Ankara İç Hastalıkları Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin İhtisas Bitirme Sınav Jüri Üyesi (Jüri üyesi)
 14. Nisan 2011 dönemi Doçentlik Sözlü Sınavı jüri üyesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi (29.06.2012)         (3 aday)
 15. 2011 GATA Yardımcı Doçentlik Deneme Dersi ve Değerlendirmesi Jüri Üyesi (02.05.2011)
 16. 2011 2.Dönem Profesör Ön Değerlendirmesi Jüri Üyeliği (Mart 2012)
 17. 2011 Profesör Ön Değerlendirmesi Jüri Üyeliği (Eylül 2011)
 18. 2012 Doçentlik Değerlendirme Jüri üyeliği (Ocak 2012)
 19. Ekim 2012 dönemi Doçentlik Sözlü sınavı jüri üyesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi (08.02.2013, 15.02.2013) (2 aday)
 20. Nisan 2013 dönemi Doçentlik Sınavı jüri üyeliği (yayın aşaması) (02.09.2013) (3 aday)
 21. Nisan 2013 dönemi Doçentlik sözlü sınav jüri üyeliği,

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (07.02.2014) (1 aday)

 1. Nisan 2014 dönemi Doçentlik sözlü sınav jüri üyeliği,

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (15.10.2014) (1 aday)

 1. Nisan 2014 dönemi Doçentlik jüri üyeliği (yayın aşaması), (6 aday)

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü tarafından istenilen Doç.Dr.Sinan Çağlayan’ın doçentlik kadro yayın değerlendirmesi (25-09-2014)

7- Yayınlar

1A- SCI Expanded (Science Citiation Index-expanded ), SSCI (Social Science Citiation Index ) ve AHCI ( Arts and Humanities Citiation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan araştırma ve derlemeler

 1. Us M.H., Özkan S., Oral L., Oğuş T., Acar H.V., Çakır O., Keskin Ö., Top C., Gökben M.: Comparison of the effects of hypertonic saline and crystalloid infusions on haemorrhagic shock in dogs.  J. Int. Med. Res. 29, 508-515 (2001).
 2. Top C., Cingözbay B.Y., Terekeci H., Küçükardalı Y., Önde M.E., Danacı M.: The effects of valsartan on insulin sensitivity in patients with primary hypertension. J. Int. Med. Res. 30, 15-20 (2002).
 3. Cingözbay B.Y., Top C., Terekeci H., Keskin Ö., Önde M.E.: The effects of fluvastatin on insulin sensitivity in patients with primary hyperlipidamia. The Journal of International Medical Research 30, 21-25 (2002).
 4. Öncül O., Top C., Özkan S., Çavuşlu S., Danacı M.: The serum interleukin 2 levels in patients with rheumatoid arthritis and correlation with insülin sensitivity. J. Int. Med. Res. 30: 386-390 (2002).
 5. Ebrinç S., Top C., Öncül O.,Başoğlu C., Çavuşlu S., Çetin M.: The serum interleukin 1-alpha and interleukin 2 levels in patients with Schizophrenia. J. Int. Med. Res. 30: 314-317 (2002).
 6. Öncül O., Keskin Ö., Küçükardalı Y., Evrenkaya R., Atasoyu M., Top C., Nalbant S., Özkan S., Emektaş G., Çavuşlu S., Us M.H., Pasha A, Gökben M.: Hospital acquired infections following the 1999 Marmara earthquake. J. Hosp. Infect. 51: 47-51 (2002).
 7. Nalbant S, Koc B, Top C, Kucukardali Y, Baykal Y, Danaci M, Kocer IH. Hypersensitivity vasculitis and cytokines. Rheumatol. Int. 22(6): 244-248 (2002).
 8. Küçükardalı Y., Cinan U., Acar H.V., Özkan S., Top C., Nalbant S., Çermik H., Çankır Z., Danacı M.: Comparison of the therapeutic efficacy of 4-methylpyrazole and N-Acetylcysteine on asetaminophen (paracetamol) hepatotoxicity in rats. Curr. Med. Res. Opin. 18(2), 78-81 (2002).
 9. Karadayı K, Top C, Gülecek O. The relationship between soluble L-selectin and the development of diabetic retinopathy. Ocular Immunology and Inflammation II(2), 123-129 (2003)
 10. Erşanlı D, Karadayı K, Toyran S, Akın T, Sönmez M, Çiftçi F, Top C, Elbüken E. The efficacy of hyperbaric oxygen for the treatment of experimental uveitis induced in rabbits. Ocul Immunol Inflamm 13(5): 383-388 (2005).
 11. Karadayı K, Akın T, Çiftçi F, Top C, Keskin O, Kardeşoğlu E, Bilge AH. The association between hypermetropia and essential hypertension. Am J Ophthalmol 140(3): 446-453 (2005).
 12. Öncül O, Yıldız S, Gürer US, Yeniz E, Üredi T, Top C, Göçer P, Akarsu B, Çevikbaş A, Çavuşlu Ş. Effect of the function of polymorphonuclear leukocytes and interleukin-1 beta on wound healing in patients with diabetic foot infections. J Infect 54:250-256 (2007)
 13. Erşanlı D, Top C, Öncül O, Terekeci H. The relationship between the serum soluble E-selectin levels and development of diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes. Scand J Clin Lab Invest 67: 474-479 (2007)
 14. Uzun G, Solmazgül E, Curuksulu H, Turhan V, Ardıc N, Top C, Yıldız Ş, Cimsit M. Procalcitonin as a diagnostic aid in diabetic foot infections. Tohoku J Exp Med 213: 305-312 (2007).
 15. Top C, Yıldız Ş, Öncül O, Qydedi T, Çevikbaş A, Soyoğul UG, Çavuşlu Ş. Phagocytic activity of neutrophils improves over the course of therapy of diabetic foot infections. J Infect 55: 369-373 (2007).
 16. Top C, Şahan B, Önde ME. The relationship between left ventricular mass index and insulin sensitivity, postprandial glycaemia, and fasting serum triglyceride and adiponectin levels in patients with type 2 diabetes. J. Int. Med. Res. 35: 909-916 (2007).
 17. Öncül O, Erenoğlu C, Top C, Küçükardalı Y, Karabudak O, Kurt Y, Akın ML, Çavuşlu Ş, Çelenk T. Necrotizing fasciitis: a life-threatening clinical disorder in uncontrolled type 2 diabetic patients. Diabetes Research and Clinical Practice 80: 218-223 (2008).
 18. Erenoğlu C, Uluutku AH, Top C, Akın ML, Çelenk T. Do MRI agents cause or worsen acute pancreatitis? Turkish Journal of Trauma, Emergency Surgery 13 (1): 78-79 (2007).
 19. Uzun G, Solmazgul E, Curuksulu H, Turhan V, Ardic N, Top C, Yildiz S, Cimsit M. Procalcitonin as a diagnostic aid in diabetic foot infections. Tohoku J Exp Med. 213(4):305-312 (2007)
 20. Erikci AA, Ozturk A, Karagoz B, Bilgi O, Turken O, Top C, Kandemir EG. Results of combination therapy with amifostine, pentoxifylline, ciprofloxacin and dexamethasone in patients with myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia.Hematology. 13(5):289-292 (2008).
 21. Terekeci HM, Oktenli C, Ozgurtas T, Nalbant S, Top C, Celik S, Tapan S, Kucukardali Y, Sanisoglu YS, Solmazgul E, Sahan B, Sayan O. Increased asymmetric dimethylarginine levels in young men with familial Mediterranean fever (FMF): is it early evidence of interaction between inflammation and endothelial dysfunction in FMF? J Rheumatol. 35(10):2024-2029 (2008).
 22. Onem Y, Kucukardali Y, Sahan B, Atasoyu EM, Ipcioğlu O, Terekeci H, Solmazgul E, Top COktenli C. Analyses of subjects with hypokalemic metabolic alkolosis, Gitelman’s and Bartter’s syndrome. Ren Fail. 30(7):691-694 (2008).
 23. Terekeci H, Kucukardali Y, Top C, Onem Y, Celik S, Oktenli C. Risk assessment study of the pressure ulcers in intensive care unit patients. Eur J Intern Med. 20(4):394-397 (2009).
 24. Terekeci HM, Senol MG, Top C, Sahan B, Celik S, Sayan O, Kucukardali Y, Ipcioglu O, Cagiltay E, Oktenli C, Ozata M. Plasma osteoprotegerin concentrations in type 2 diabetic patients and its association with neuropathy. Exp Clin Endocrinol Diabetes.117(3):119-123 (2009).
 25. Celik S, Erikci AA, Tunca Y, Sayan O, Terekeci HM, Umur EE, Torun D, Tangi F, Top C, Oktenli C. The rate of MEFV gene mutations in hematolymphoid neoplasms. Int J Immunogenet. 37(5):387-391 (2010).
 26. Terekeci HM, Kucukardali Y, Onem Y, Erikci AA, Kucukardali B, Sahan B, Sayan O, Celik S, Gulec M, Sanisoglu YS, Nalbant S, Top C, Oktenli C. Relationship between anaemia and cognitive functions in elderly people. Eur J Intern Med. 21(2):87-90 (2010).
 27. Onem Y, Terekeci H, Kucukardali Y, Sahan B, Solmazgül E, Senol MG, Nalbant S, Sayan O, Top C, Oktenli C. Albumin, hemoglobin, body mass index, cognitive and functional performance in elderly persons living in nursing homes. Arch Gerontol Geriatr. 50(1):56-59 (2010).
 28. Umur EE, Oktenli C, Celik S, Tangi F, Sayan O, Sanisoglu YS, Ipcioglu O, Terekeci HM, Top C, Nalbant S, Kucukardali Y. Increased iron and oxidative stress are separately related to cognitive decline in elderly. Geriatr Gerontol Int. 11(4):504-509 (2011).
 29. Ozari HO, Oktenli C, Celik S, Tangi F, Ipcioglu O, Terekeci HM, Top C, Uzun M, Sanisoglu YS, Nalbant S. Are increased carotid artery pulsatility and resistance indexes early signs of vascular abnormalities in young obese males? J Clin Ultrasound 40(6):335-340 (2012).
 30. Çetinkaya H, Karagöz B, Bilgi O, Özgün A, Tunçel T, Emirzeoğlu L, Top C, Kandemir EG: Nesfatin-1 in advanced lung cancer patients with weight loss. Regulatory peptides 181:1-3 (2013)
 31. Çelik S, Tangı F, Kılıçaslan E, Sanişoğlu YS, Öktenli Ç, Top C. Increased acylation stimulating protein levels in young obese males is correlated with systemic markers of oxidative stres. Obesity(Silver Spring) 21(8):1613-7 (2013)

 

1B- SCI Expanded (Science Citiation Index-expanded ), SSCI (Social Science Citiation Index ) ve AHCI ( Arts and Humanities Citiation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi, literatür review, klinik tarama vb. özet türünden yayınlar 

 

 1. Top C., Çankır Z., Şilit E., Yıldırım Ş., Danacı M.: Mönckeberg’s sclerosis. An unusual presantation. Angiology 53(4): 483-486 (2002).
 2. Öncül O.,Top C., Çavuşlu S.: Corelation of serum leptin levels with insulin sensitivity in patients with chronic hepatitis C infection. Diabetes Care 25(5), 937 (2002).
 3. Öncül O, Top C, Çavuşlu S. Response to Fukuki et al. Diabetes Care 25(10): 1901-1902 (2002).
 4. Nalbant S, Aktay D, Top C, Kucukardali Y, Danacı M. Homocysteine and Behcet’s Disease. J Clin. Rheumatol. 9(1): 65-66 (2003).

Karadayı K, Akın T, Çiftçi F, Top C, Keskin O, Kardeşoğlu E, Bilge AH. Hypermetropia is not associated with hypertension: the Blue Mountains Eye Study. Am J Ophthalmol 142(2): 359-360; author reply 360-361 (2006).

 

2A- Madde 1.1’de sayılan indeksler dışındaki uluslar arası  indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan araştırma ve derlemeler

 

 1. Küçükardalı Y, Çankır Z, Özkan S, Turken O,Top C, Cakır O, Gokben M, Danacı M: Oncologic emergencies that need supportive care in ICU. Internet Journal of Oncology. 2002. Volume 1, Number 2.

 

2B- Madde 1.1’de sayılan indeksler dışındaki uluslar arası  indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar ile indekslere dahil olmayan Yurtdışı dergilerde yayınlanan makale ve olgu sunumları, literatür review, klinik tarama türünden yayınlar

 

1.  Terekeci MH, Top C, Erikçi Akyol A, Şahan B, Yücetürk T. An uncommon presentation of venous thrombosis of upper extremity: protein C, S deficiency and factor V leiden mutation. Case Rep Clin Pract Rev 8: 236-238 (2007).

 

3A (1)- TUBİTAK Ulakbim Türk Tıp Dizini Kurulu tarafından indekslenen (listelenen) ulusal hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makaleleri

 

 1. Top C., Vural A., Ünal M.T., Doruk H., Sağlam K., Kocabalkan F.: Nefrotik sendromlu hastalarda kronik gastrit, helikobakter pilori prevalansı. GATA Bülteni 40(1), 62-69 (1998).
 2. Doruk H., Ünal M.T., Turan M., Top C., Sağlam K., Kocabalkan F.: İnflamatuar artritlerde sinoviyal sıvıda eosinofil cationic protein (ECP) düzeyleri ve tanısal değeri. GATA Bülteni 40(1), 91-96 (1998).
 3. Kandemir E.G., Türken O., Önde M.E., Yaylacı M., Çankır Z., Top C., Ünal M.T., Üskent N.: Sisplatine bağlı gecikmiş emezisin kontrolünde akut emezisin başarılı kontrolünün rolü ve dekzametazon ile ondansetron artı dekzametazonun karşılaştırılması. Gülhane Tıp Dergisi 41(3), 278-282 (1999).
 4. Kandemir E.G., Akın L., Ünver S., Önde M.E., Türken O., Top C., Yıldırım Ş., Yaylacı M., Üskent N., Ünal M.T.: Erken evre meme kanserinde tümör dokusu ferritin düzeyinin prognostik önemi ve diğer prognostik faktörlerle ilişkisi. Gülhane Tıp Dergisi 41(3), 286-291 (1999).
 5. Cingözbay B.Y., Özmen N., Top C., Us M.H., Cebeci B.S., Demiralp E.: Akut inferior miyokard infarktüsünde infarkttan sorumlu arteri elektrokardiyografik olarak tahmin edebilme. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 1(3), 148-152 (2001).
 6. Küçükardalı Y., Öncül O., Nalbant S., Çankır Z., Top C., Ağdaş Ş., Şilit E., Danacı M.: Yaşlı populasyonda toplum kökenli pnömoni olguları. Turkish Journal of Geriatrics 4(2), 59-62 (2001).
 7. Nalbant S., Top C., Topallar F., Berdan E., Aslan E., Küçükardalı Y., Vural N., Danacı M.: Yoğun bakım hasta ilişkisi. Turkish Journal of Geriatrics 4(4), 135-140 (2001).
 8. Nalbant S., Serdar M.A., Yönem A., Top C., Küçükardalı Y., Çankır Z., Çekem K., Danacı M.: Diabetik ayak hastalarında lipid profilinin Wagner sınıflaması ile korelasyonunun araştırılması. Endokrinolojide Yönelişler 11(1), 29-32 (2002).
 9. Önde M.E., Top C., Tor H. Normoglisemik obez hastalarda hipofiz-adrenal aks aktivasyonu, insülin direnci ve beta-hücre indeksi ile ilişkisi. Endokrinolojide Yönelişler 11(3), 108-110 (2002).
 10. Top C,  Tuncel A., Keskin Ö., Önde M.E.: Romatoid artritli hastalarda akut insülin cevabı değişiklikleri. Göztepe Tıp Dergisi 18:166-167 (2003)
 11. Top C, Cingözbay BY, Keskin Ö, Terekeci H, Önde ME. Normoglisemik obez hastalarda prolaktin ve insülin direnci ilişkisi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 28(3): 85-87 (2002).
 12. Top C, Cingözbay BY, Keskin Ö, Tuncel A, Önde ME. Romatoid artritli hastalarda serum interlökin 1alfa düzeyleri ile insülin direnci arasındaki ilişki. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 28(3): 81-84 (2002).
 13. Küçükardalı Y, Yazgan Y, Çankır Z, Top C, Nalbant S, Berdan E, Keskin Ö, Danacı M. Geriatrik popülasyonda non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlara bağlı olan ve olmayan üst gastrointestinal sistem kanamalı olguların karşılaştırılması. Turkish Journal of Geriatrics 5(3): 87-90 (2002).
 14. Terekeci H, Top C, Önde ME. Normoglisemik obez olgularda hipofiz adrenal aks aktivasyonu ile insülin direnci, beta hücre indeksi ve serum leptin düzeyleri arasındaki ilişki. Endokrinolojide Yönelişler 12(2): 57-63 (2003).
 15. Top C., Cesur H., Cingözbay B.Y., Cebeci B.S., Önde M.E., Tor H.: Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda makrovasküler komplikasyon gelişiminde enfeksiyöz ajanların rolü. Endokrinolojide Yönelişler 11(4): 149-154 (2002).

 

3A (2)- TUBİTAK Ulakbim Türk Tıp Dizini Kurulu tarafından indekslenmeyen (listelenmeyen) ulusal hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makaleleri

 

 1. Sağlam K., Mas M.R., Ateşkan Ü., Erdem H., Baykal Y., Top C., Kutlu M., Kocabalkan F.: Diabetik ketoasidozu presipite eden faktörler. Türk Diabet Yıllığı (Year Book of Turkish Diabetology, 1995-1996 ) : 159-164.
 2. Çankır Z., Top C., Cingözbay B:Y:, Nalbant S., Silan B., Terekeci H., Önde M.E., Danacı M.: Normoglisemik obez hastalarda serum fibrinojen düzeyleri, insülin direnci ve beta-hücre indeksi ile ilişkisi. Hipokrat Kardiyoloji 3(18), 7-9 (2001).
 3. Top C., Önde M.E.: Tip 2 diyabetik hipertansif hastalarda nefropati gelişimi ile insülin direnci, beta hücre indeksi arasındaki ilişki .Türk Diabet Yıllığı (Year Book of Turkish Diabetology, 2000-2001 ) 173-180 (2001).
 4. Top C., Keskin Ö., Cingözbay B.Y., Nalbant S., Danacı M.: Tip 2 diyabetik hipertansif hastalarda QT dispersiyonu ile insülin direnci, beta hücre indeksi arasındaki ilişki. Hipokrat Kardiyoloji 3(21), 15-19 (2002).
 5. Cingözbay B.Y., Top C., Kardeşoğlu E., Cebeci B.S., Dinçtürk M., Demiralp E.: Tip 2 diyabetik hastalarda QT dispersiyonu ile serum sL-selektin düzeyleri arasındaki ilişki. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi 1: 54-56 (2002).
 6. Öncül O, Top C, Çavuşlu S. Tip 2 diyabet gelişiminde kronik HCV infeksiyonu için bir risk faktörü müdür? Viral Hepatit Dergisi 8(1): 436-440 (2002).
 7. Kardeşoğlu E, Demiralp E, Cebeci BS, Özmen N, Çelik T, Top C, Cingözbay BY, Yalçın M. Hipertansif hastalarda sol ventrikül hipertrofisi gelişmesine leptin düzeylerinin etkisi. Nobel Med. 2(1): 10-14 (2006).
 8. Terekeci MH, Top C, Demirci M, Önde ME. Tip 2 diyabetik hastalarda insülin direnci ile serum ekstrasellüler süperoksit dizmutaz aktivitesi, serum adiponektin ve hs-CRP düzeyleri arasındaki ilişki. Endokrinolojide Diyalog 2: 129-137 (2007).

Demirel F, Top C, Karagöz B, Terekeci H, Şahan B. Tip 2 diyabetik hastalarda cerrahi girişim sonrası nötrofil aktivasyon göstergeleri (CD11a, CD11b, CD62l, CD66b) ve srum nötrofil elastaz düzeylerindeki değişiklik, bunların operasyon öncesi metabolik kontrol parametreleriyle ilişkisi. Diabet Bilimi. 5(6):207-215 (2007).

 

3B- Yurtiçi hakemli dergilerde yayımlanan olgu sunumu, teknik not, klinik tarama, literatür review gibi yayınlar

 

 1. Mas M.R., Top C., Erdem H., Koç B., Baykal Y., Nalbant S., Özotuk H., Sağlam K., Kocabalkan F.: Spontaneous bilateral rupture of kidneys in two patients with poliarteritis nodosa. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 16(6) , 455-547 (1996).
 2. Top C., Terekeci H.: Romatizmal hastalıklarda metotreksat kullanımı. İç Hastalıkları Progres 1(10), 319-322 (2000).
 3. Top C., Cesur H., Danacı M.: Ateroskleroz ve enfeksiyöz ajanlar. Sendrom 13(9), 52-57 (2001).
 4. Top C., Erikçi A., Nalbant S., Danacı M.: Serious lithium intoxication (case report).  Gülhane Tıp Dergisi 43(1), 71-73 (2001).
 5. Küçükardalı Y.,Nalbant S, Evrenkaya R., Özkan S., Çankır Z., Top C., Keskin Ö, Danacı M., Ebrinç S.: Zehirlenme olgularının analizi. Gülhane Tıp Dergisi 43(2), 181-185 (2001).
 6. Küçükardalı Y., Nalbant S., Yazgan Y., Atasoyu E.M., Çankır Z., Top C., Keskin Ö., Naz A., Akyatan N., Danacı M.: Kaza ile oluşan oral cyclonit (RDX) toksisitesi : 5 olgu raporu. Gülhane Tıp Dergisi 43(3), 328-332 (2001).
 7. Küçükardalı Y., Çankır Z., Ebrinç S., Nalbant S., Başoğlu C., Evrenkaya R., Top C., Danacı M.: Serotonin syndrome caused by moclobemide-clomipramine interaction. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 11(1), 33-36 (2001).
 8. Küçükardalı Y., Koçak N., Yazıcı H., Çankır Z., Nalbant S., Top C., Danacı M.: Nedeni Bilinmeyen ateş: 82 olgu bildirisi. Flora 6(3), 171-177 (2001).
 9. Top C., Cingözbay Y., Önde M.E.: Romatoid artrit ve insülin direnci ilişkisi. Folia (Hipertansiyon Diyabet, Ateroskleroz Dergisi) 2: 18-23 (2002).
 10. Top C., Erikçi A., Danacı M.: Düşük doz metotreksat kullanımına bağlı pansitopeni. T Klin  Gastroenterohepatoloji. 14: 93-95 (2003).
 11. Cingözbay B.Y., Kardeşoğlu E., Top C.: Kardiyovasküler hastalıklarda sidenafil sitrat kullanımı. Sendrom 14(4): 120-124 (2002).
 12. Keskin Ö., Kalemoğlu M., Top C.: Rabdomiyoliz. Sendrom 14(9): 81-88 (2002).
 13. Top C., Danacı M.: İnsülin direnci ve tümör nekroze edici faktör alfa. Sendrom 14(7): 108-116 (2002).
 14. Keskin Ö., Kalemoğlu M., Top C., Cingözbay Y.: Asemptomatik miyokart infarktüsü. Sendrom 14(12): 91-94 (2002).
 15. Keskin Ö., Kalemoğlu M., Top C., Cingözbay Y. : Acil servis ve deprem planlaması. Sendrom 14(8): 53-57 (2002).
 16. Keskin Ö., Kalemoğlu M., Top C. : Hipertansif Aciller. Sendrom 14(11): 30-36 (2002).
 17. Keskin Ö., Kalemoğlu M., Us M.H., Özkan S., Top C., Pekedis A.: Aort disseksiyonu ve aortik anevrizma rüptürü. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni 10(1): 36-40 (2002).
 18. Keskin Ö, Kalemoğlu M., Top C. : Deprem ve hasta profili. Göztepe Tıp Dergisi 17(2): 68-70 (2002).
 19. Keskin Ö, Kalemoğlu M., Top C. : Deprem ve asinobakter enfeksiyonu. Göztepe Tıp Dergisi 17(3): 132-134 (2002).
 20. Top C, Önde ME. Obez olgularda hipofiz adrenal aks hiperaktivasyonu ve insülin direnciyle ilişkisi. Folia (Hipertansiyon Diyabet, Ateroskleroz Dergisi) 4: 25-31 (2002).
 21. Top C, Önde ME. İnsülin direnci ölçüm yöntemleri. İç Hst. Progres Dergisi 3(10): 316-319 (2002).
 22. Top C., Terekeci H., Yıldırım Ş., Danacı M.: Budd-Chiari Sendromu. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi 14: 41-44 (2003).
 23. Keskin Ö, Kalemoğlu M., Top C. : Frontal sinüzit komplikasyonu olarak gelişen orbital sellülit ve subdural ampiyem. Göztepe Tıp Dergisi 18:58-60 (2003).
 24. Top C., Çankır Z., Terekeci H., Şilit E., Yıldırım Ş., Karadayı K., Küçükardalı Y., Nalbant S., Danacı M., Unilateral complet renal artery occlusion due to polyarteritis nodosa. T Klin İmmünol Romatol 3: 78-81 (2003).
 25. Top C. Vasküler endoteliyal büyüme faktörü (VEGF), anjiyogenez ve diyabetik retinopati. Folia (Hipertansiyon Diyabet, Ateroskleroz Dergisi) 4(2): 14-21 (2004).
 26. Özmen N, Top C. Tip 2 diyabet ve koroner kalp hastalığı. Folia (Hipertansiyon Diyabet, Ateroskleroz Dergisi) 5(3): 25-27 (2005).
 27. Keskin Ö, Top C. Acil serviste hipoglisemi. Folia (Hipertansiyon Diyabet, Ateroskleroz Dergisi) 5(3): 33-37 (2005).
 28. Top C. Hipertansiyon tedavisinde ACE inhibitörleri ve AII antagonistleri. Hipokrat Dergisi 14(1): 27-30 (2005).
 29. Top C. Diyabet (İnsülin direnci) ve hipertansiyon. Türk Kardiyoloji Seminerleri 5(2): 209-223 (2005).
 30. Top C, Demirci M, Öncül O, Terekeci H. Tip 2 diyabette inflamasyon, adipoz doku ve adipositokinler. Folia (Hipertansiyon Diyabet, Ateroskleroz Dergisi) 6(4): 8-11 (2006).
 31. Top C. Çocuk yaşı ve ergenlikte şişmanlık. Obezite 6(1): 10-11 (2006).
 32. Terekeci MH, Top C, Şahan B, Önde ME. Adipositokinler. Folia (Hipertansiyon Diyabet, Ateroskleroz Dergisi) 5(2): 55-62 (2007).
 33. Top C, Demirci M, Terekeci H. Tip 2 diyabette antioksidanlar, oksidatif stres ve endotel disfonksiyonu. Folia (Hipertansiyon Diyabet, Ateroskleroz Dergisi) 7(2): 12-16 (2007).
 34. Terekeci H, Top C. Tip 2 diyabet ve ortalama trombosit hacmi değişiklikleri. Diabet Bilimi 5(5): 151-156 (2007).
 35. Demirel F, Top C. Tip 2 diyabet, major cerrahi girişim ve enflamasyon. Diabet Bilimi 5(6): 202-206 (2007).
 36. Terekeci MH, Şahan B, Top C. Hücre adezyon molekülleri. Nobel Med 4(1): 4-10 (2008).
 37. Çelik S, Terekeci MH, Top C. Sistemik hastalıklarda kalp kapak tutulumu. Türkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics 4(5): 29-33 (2011).
 38. Baytak M, Top C. Lipoprotein metabolizması. Türkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics 5(1): 1-6 (2012).
 39. Gök M, Top C. Hiperlipidemi Tedavisi. Türkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics 5(1): 24-30 (2012).
 40. Tangı F, Top C. Hiperlipidemi tedavisine güncel yaklaşım. Türkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics 5(1): 31-37 (2012).

Çelik S, Top C. Hiperlipidemi tedavisinde yeni ufuklar. Türkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics 5(1): 62-66 (2012).

 

3C(1-2)- Uluslar arası kongre ve sempozyumlarda sunulan sözel bildiriler

 

 1. Karadayı K, Top C, Çiftçi F, Sönmez M. Hypermetropia or emmetropia: a new risk factor for essential hypertension? A priliminary study. 14th Congress of the European Society of Ophthalmology, 7-12 June 2003, Madrid, Spain, Abstract number: FP 127.
 2. Top C, Şahan B, Önde ME. The relationship between systolic, diastolic blood pressures and proteinuria, HbA1c, insulin sensitivity, postprandial glysemia, fasting serum triglyserid and hs-CRP levels, left ventricular mass index in patients with type 2 diabetes. Fouth Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, 9-12 May 2007, Fethiye, Turkey, Abstract number: OP-2.

 

3C(3-4)- Uluslar arası kongre ve sempozyumlarda sunulan poster bildirileri

 

 1. Sağlam K., Mas M.R., Ateşkan Ü., Erdem H., Baykal Y., Top C., Kutlu M., Kocabalkan F.: Precipitating factors of diabetic ketoacidosis. 8th Balkan Congress of Endocrinology, May 3-5, 1995 Bursa, Türkiye : Abstract no-405145.
 2. Erdil A., Sağlam K., Baykal Y., Turan M., Koç B., Top C., Kocabalkan F.: The relation of serum sialic acid level with the blood pressure and retinopathy in non-insulin dependent diabetes mellitus patients. 8th Balkan Congress of Endocrinology, May 3-5, 1995 Bursa, Türkiye : Abstract no-405139.
 3. Mas M.R., Ateşkan Ü., Dinç A., Sağlam K., Ünal T., Nalbant S., Top C., Kocabalkan F.: Pancreatic ultrasonographic measurements in non-insulin dependent diabetes ( NIDDM ) patients. GUT, An International Journal of Gastroenterology and Hepatology, 4th United European Gastroenterology Week : 17-21 September 1995 : Abstract no-2068.
 4. Top C., Baykal Y., Sağlam K., Mas R., Koç B., Ülgey M., Özdemir Ç.: ICAM-I levels in patients with Behçet’s Disease. 8thMediterranean Congress of Rheumatology Abstract Book, 24-26 June 1996, Istanbul : P II-131.
 5. Top C., Baykal Y., Karaayvaz M., Koç B., Mas R., Pay S., Çalışkaner Z., Ünal T., Kocabalkan F.: Parvovirus B19 antibodies in vasculitis syndrome. 8th Mediterranean Congress of Rheumatology Abstract Book, 24-26 June 1996, Istanbul : P III-152.
 6. Top C., Cömert B., Bulucu F., Koç B., Sağlam K., Öktenli Ç.,Mas M.R., Kocabalkan F.: The prevalance of chronic gastritis and helicobacter pylori infection in nephrotic patients. 3rd Congress of Balkan Military Medical Committee, May 10-13, 1998 Athens-Greece : EA 118
 7. Küçükardalı Y., Yazıcı H., Çankır Z., Başak M., Top C., Danacı M.: Fever of unknown origin: a review of 82 cases. 4rd Congress of Balkan Military Medical Committee, June 6-10, 1999 Bucharest, Romania : 07E110.
 8. Küçükardalı Y., Çankır Z., Top C., Nalbant S., Türken O., Danacı M.: Oncologic emergencies that need supportive care in ICU. 13 th International Intensive Care Symposium, May 4-5, 2001, Istanbul, Turkey: P44
 9. Nalbant S., Serdar M.A., Yönem A., Top C., Küçükardalı Y., Çankır Z., Danacı M.: Lipids and diabetic foot. American Diabetes Association 61st Scientific Sessions, June 22-26, 2001, Philadelphia, Pennsylvania-USA: 2044-PO. (Diabetes 50(Supplement 2): A487, 2001).
 10. Top C., Silan B., Tuncel A., Berdan E., Önde M.E., Haksever N.,  Tor H.: İnsulin resistance and serum leptin levels in patients with euthyroid goiter. The 24th Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey ,4-6 october, İstanbul, Turkey: P40 (Endocrine Practice Supplement for September/October 2001).
 11. Haksever N, Top C., Demirci M., Üredi M.: Is TSH supression alone enough for the treatment of thyroid nodules? The 24thCongress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey ,4-6 october, İstanbul, Turkey: P9 (Endocrine Practice Supplement for September/October 2001).
 12. Top C., Tuncel A, Öncül O., Önde M.E., Danacı M.: The correlation of insulin resistance with serum TNF-alpha levels in patients with rheumatoid arthritis. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2002), 12-15 June 2002, Stockholm, Sweden, Abstract number: SAT0084 (2002).
 13. Top C., Öncül O., Önde M.E., Çavuşlu Ş., Danacı M.: The serum interleukin 2 levels in patients with rheumatoid arthritis and  correlation with insulin sensitivity. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2002), 12-15 June 2002, Stockholm, Sweden, Abstract number: AB0041 (2002).
 14. Top C., Öncül O., Önde M.E., Danacı M.: The serum interleukin 1-alpha levels in patients with rheumatoid arthritis and  correlation with insulin sensitivity. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2002), 12-15 June 2002, Stockholm, Sweden, Abstract number: AB0042 (2002).
 15. Top C, Karadayı K, Gülecek O, Danacı M. The relationship between soluble L-selectin and the development of diabetic retinopathy. 38th Annual Meeting of The European association for the Study of Diabetes (EASD 2002), 1-5 September 2002, Budapest, Hungary, Abstract number: 1068 (2002).
 16. Top C, Çankır Z, Küçükardalı Y, Danacı M. A clinical review of young patients with acute onset arthritis. 7th Congress of Balkan Military Medical Committee (BMMC 2002), 6-10 October 2002, Athens, Greece, Abstract number : P117 (2002).
 17.  Öncül O, Top C, Çavuşlu Ş. Correlation of serum leptin levels with insulin sensitivity in patients with chronic hepatitis-c infection. 7th Congress of Balkan Military Medical Committee (BMMC 2002), 6-10 October 2002, Athens, Greece, Abstract number : P112 (2002).
 18.  Ebrinç S, Top C, Öncül O, Başoğlu C, Çavuşlu Ş, Çetin M. Serum interleukin 1alpha and interleukin 2 levels in patients with schyzophrenia. 7th Congress of Balkan Military Medical Committee (BMMC 2002), 6-10 October 2002, Athens, Greece, Abstract number : P170 (2002).
 19. Keskin Ö, Kalemoğlu M, Top C, Cingözbay Y. Hypoglycemia and emergency department. 7th Congress of Balkan Military Medical Committee (BMMC 2002), 6-10 October 2002, Athens, Greece, Abstract number : P100 (2002).
 20. Küçükardalı Y, Yazgan Y, Çankır Z, Top C, Danacı M. Analysis of cases with upper gastrointestinal bleeding. 7th Congress of Balkan Military Medical Committee (BMMC 2002), 6-10 October 2002, Athens, Greece, Abstract number : P108 (2002).
 21. Top C, Oncül O, Cevikbas A, Soyogul A, Cavuslu S. The importance of phagocytic index for determining the early period efficacy of treatment modalities, and its relationship with metabolic control parameters in diabetic patients with foot infections. 15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2-5 April 2005, Copenhagen, Denmark, Clinical Microbiology and Infection 11(Supplement 2):611, Abstract number:P1849 (2005).
 22. Oncul O, Erenoglu C, Top C, Kurt Y, Akın M, Cavuslu S, Celenk T. Necrotizing fasciitis: a life-threating clinical disorders in uncontrolled type-II diabetes mellitus patients. 47th ICAAC (Interscience conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy) 17-20 September 2007, Chicago, Illinois, USA, Abstract number: K-1128 (2007).
 23. Demirel F, Top C, Oncul O, Karagöz B. The changes of neutrophil activation markers (CD11A, CD11B, CD62L, CD66B), serum neutrophil elastase levels after the operation period, and its relationship with pre-operative metabolic control parameters in type 2 diabetic patients. 18th ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) 19-22 April 2008, Barcelona, Spain, Clinical Microbiology and Infection 14 (Supplement 1): S468, Abstract number:P1619 (2008).
 24. Özalper V, Çetindağlı İ, Karagöz E, Solmazgül E, Top C.Severe hyperkalemia and lower extremity paralysis without any Ecg changes. 32nd World Congress of Internal Medicine 2014(WCIM 2014) 24-28 October 2014, Seoul, Korea, The Korean Journal of Internal Medicine Vol.29, No.5 (Suppl.1):S76, Abstract number:PS0116   (2014).

Tekin Ö, Önem Y, Çetindağlı İ, Yönem A, Deniz F, Yalçın M, Arıkan R, Top C. Is serum amylin level associated with myocardial function in type 2 diabetes mellitus patient without cardiac diseases? 32nd World Congress of Internal Medicine 2014(WCIM 2014) 24-28 October 2014, Seoul, Korea, The Korean Journal of Internal Medicine Vol.29, No.5 (Suppl.1):S77, Abstract number:PS0121   (2014).

 

3D(1-2)- Ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulan sözel bildiriler

 

 1. Top C., Önde M.E., Çankır Z., Terekeci H., Nalbant S., Cingözbay B.Y., Erikçi A., Danacı M.: Normoglisemik obez hastalarda vücut kitle indeksi ile insülin duyarlılığı ve diğer metabolik parametreler arasındaki ilişki. I.Ulusal Obezite Kongresi, 8-10 Nisan 2001, İstanbul, O-06.(Sözlü sunum)
 2. Top C., Terekeci H., Önde M.E., Nalbant S., Çankır Z., Küçükardalı Y., Danacı M.: Tip 2 diyabetik hipertansif hastalarda nefropati gelişimi ile insülin direnci, beta-hücre indeksi arasındaki ilişki. XXXVII. Ulusal Diyabet Kongresi , 21-25 Mayıs 2001 Kuşadası, SS 4/48 (Sözlü sunum)
 3. Top C., Keskin Ö., Cingözbay Y., Nalbant S., Danacı M.: Tip 2 diyabetik hipertansif hastalarda QT dispersiyonu ile insülin direnci, beta-hücre indeksi arasındaki ilişki.XVII. Ulusal Kardiyoloji kongresi, 13-16 Ekim 2001, İzmir, SB 29. (Sözlü sunum)
 4. Top C., Karadayı K., Berdan E., Gülecek O., Danacı M.: Tip 2 diyabetik hastalarda diyabetik retinopati gelişimi ile serum sL-selektin düzeyleri arasındaki ilişki. 38. Ulusal Diabet Kongresi. 13-17 Mayıs 2002. Belek/Antalya. SS-009 (Sözlü sunum)
 5. Terekeci H, Top C, Önde ME, Danacı M: Normoglisemik obez olgularda hipofiz adrenal aks aktivasyonu ile insülin direnci, beta hücre indeksi ve serum leptin düzeyleri arasındaki ilişki. 2. Ulusal Obezite Kongresi, 13-16 Nisan 2003, Çeşme, İzmir, S-7. (Sözlü sunum)
 6. Solmazgül E, Çüruksulu H, Uzun G, Kaplan M, Turhan V, Ardıç N, Top C, Yıldız Ş. Diyabetik ayak infeksiyonlarında prokalsitoninin tanısal önemi 42. Ulusal Diyabet Kongresi, 10-14 Mayıs 2006, Antalya, SS08 (Sözlü sunum).
 7. Terekeci MH, Demirci M, Şahan B, Top C, Önde ME. İnsülin direnci mevcut diyabetik ve non-diyabetik olgularda HbA1c, hs-CRP düzeyleri ile serum ekstrasellüler süperoksit dizmutaz düzeyleri arasındaki ilişki. 29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 6-10 Eylül 2006, Antalya, SB0011 (Sözlü sunum).

Top C, Cingözbay Y, Öncül O, Demirel F, Karagöz B, Öztürk A, Gürbüz AK. Tip 2 diyabetik olgularda trombosit morfolojisi ile nötrofil beta2(CD18) integrin ekspresyonu arasındaki ilişki. 30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 24-28 Ekim 2007, Antalya, SD1 (Sözlü sunum).

 

3D(3-4)- Ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulan poster bildirileri

 

 1. Mas M.R., Ateşkan Ü., Dinç A., Gönlüşen C., Ünal T., Sağlam T., Cömert B., Top C., Kocabalkan F.: Semptomatik safra taşlı hastaların tedavisinde ESWL ve adjuvan oral litolitik tedavi : Deneyimlerimiz. XI. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı, 6-9 kasım 1994, Antalya : P308.
 2. Solmazgül E., Top C., Çankır Z., Özel M., Demirtürk L., Danacı M.: Helikobakter pilori pozitif ülser ve non-ülser dispepsili hastalarda CAG-A ( Cytotoxin Associated Gene A ) seropozitifliği ve histopatoloji ile ilişkisi. I. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 3-7 Kasım 1999, Antalya : P-105.
 3. Top C., Çankır Z., Çayır Ö., Silan B., Önde M.E., Tor H., Danacı M.: Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda ocreotide’in glukoz ve hormon profili üzerine etkileri. I. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 3-7 Kasım 1999, Antalya : P-77.
 4. Top C., Çankır Z., Özer A., Silan B., Önde M.E., Tor H., Danacı M.: Hipotiroidizmde solunum merkezinin karbondioksit ile uyarılabilirliğinin ölçülmesi. I. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 3-7 Kasım 1999, Antalya : P-76.
 5. Çankır Z., Top C., Karagöz B., Silan B., Özel M., Demirtürk L., Danacı M.: Hemodiyaliz hastalarında çinko replasmanının hepatit B aktif bağışıklamasına etkisi. I. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 3-7 Kasım 1999, Antalya : P-71.
 6. Top C., Terekeci H., Çankır Z., Keskin Ö., Danacı M.: Budd-Chiari sendromu : olgu sunumu. II. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 20-24 Eylül 2000, Antalya : P-28.
 7. Top C., Keskin Ö., Çankır Z., Danacı M.: 17 ağustos marmara depremi sonrası göçük altında kalan hastalarda, rabdomiyolize bağlı akut böbrek yetmezliği görülme sıklığı ve mortalite oranları. II. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 20-24 Eylül 2000, Antalya : P-59.
 8. Top C., Çankır Z., İşgüzar M., Keskin Ö., Danacı M.: Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda diabetik otonom nöropati tedavisinde hiperbarik oksijen tedavisinin yeri. II. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 20-24 Eylül 2000, Antalya : P-65.
 9. Keskin Ö., Küçükardalı Y., Top C., Nalbant S., Günay A., Danacı M.: Marmara depreminde GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde yatırılarak tedavi edilen hastalardaki nosokomial infeksiyonlar. II. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 20-24 Eylül 2000, Antalya : P-137.
 10. Nalbant S., Küçükardalı Y., Top C., Çankır Z., Danacı M.: Reaktif artrit sebebi olarak stafilokoklar. II. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 20-24 Eylül 2000, Antalya : P-154.
 11. Küçükardalı Y., Nalbant S., Evrenkaya R., Çankır Z., Top C., Özkan S., Ebrinç S., Danacı M.: İntoksikasyon olgularımızın analizi. II. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 20-24 Eylül 2000, Antalya : P-160.
 12. Top C., Erikçi A., Çankır Z., Keskin Ö., Danacı M.: Ciddi derecede lityum intoksikasyonu : olgu sunumu. II. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 20-24 Eylül 2000, Antalya : P-162.
 13. Keskin Ö., Top C., Günay A., Küçükardalı Y., Nalbant S., Danacı M.: 17 ağustos marmara depremi sonrası acil kardiyak olay sıklığında artış. II. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 20-24 Eylül 2000, Antalya : P-163.
 14. Keskin Ö., Top C., Günay A., Küçükardalı Y., Nalbant S., Danacı M.: 17 ağustos marmara depremi sonrası acil hipertansif olay sıklığında artış. II. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 20-24 Eylül 2000, Antalya : P-164.
 15. Nalbant S., İzci Ö., Top C., Aslan E., Küçükardalı Y., Çankır Z., Danacı M.: Salmonella enfeksiyonundan sonra gelişen bir lökositoklastik vaskulıt olgusu. II. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 20-24 Eylül 2000, Antalya : P-177.
 16. Çankır Z., Top C., Terekeci H., Silan B., Önde M.E., Danacı M.: Normoglisemik obez hastalarda serum fibrinojen düzeyleri, insülin direnci, beta-hücre indeksi arasındaki ilişki. I.Ulusal Obezite Kongresi, 8-10 Nisan 2001, İstanbul, P14.
 17. Top C., Terekeci H., Silan B., Çankır Z., Nalbant S., Danacı M.: Normoglisemik obez hastalarda hipofiz adrenal aks aktivasyonu ile insülin direnci, beta-hücre indeksi arasındaki ilişki. I.Ulusal Obezite Kongresi, 8-10 Nisan 2001, İstanbul, P15
 18. Top C., Terekeci H., Silan B., Çankır Z., Önde M.E., Danacı M.: Normoglisemik obez hastalarda tiroid hormon ve tirotropin (TSH) düzeyleri, insülin direnci, beta-hücre indeksi arasındaki ilişki. I.Ulusal Obezite Kongresi, 8-10 Nisan 2001, İstanbul, P16
 19. Top C., Silan B., Çankır Z., Terekeci H., Önde M.E., Danacı M.: Normoglisemik obez hastalarda serum prolaktin düzeyleri, insülin direnci, beta-hücre indeksi arasındaki ilişki. I.Ulusal Obezite Kongresi, 8-10 Nisan 2001, İstanbul, P17.
 20. Nalbant S., Serdar M., Yönem A., Top C., Küçükardalı Y., Çankır Z., Çekem K., Danacı M.: Diabetik ayak hastalarında  lipid profilinin Wagner sınıflaması ile korelasyonunun araştırılması. XXXVII. Ulusal Diabet Kongresi. 21-25 Mayıs 2001. Kuşadası/ Aydın PS 8/55
 21. Küçükardalı Y., Nalbant S., Çankır Z., Top C., Yönem A., Cinan U., Keskin Ö., Danacı M.: Diabetik Ketoasidoz olgularının klinik ve laboratuar özellikleri. XXXVII. Ulusal Diabet Kongresi. 21-25 Mayıs 2001. Kuşadası/ Aydın. PS 2/13
 22. Top C., Nalbant S., Çankır Z., Küçükardalı Y., Tuncel A., Danacı M.: Tip 2 diyabetik hastalarda diyabetik ayak gelişiminde, insülin direnci ve mediyal arter kalsifikasyonunun önemi.XXXVII. Ulusal Diyabet Kongresi , 21-25 Mayıs 2001 Kuşadası, PS 8/56.
 23. Top C, Çankır Z, Terekeci H, Küçükardalı Y, Nalbant S, Danacı M.: Poliarteritis nodosaya bağlı tek taraflı komplet renal arter obstrüksiyonu: nadir bir olgu. 3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 26-30 Eylül 2001, Antalya, P013.
 24. Küçükardalı Y, Yazgan Y, Top C, Nalbant S, Çankır Z, Berdan E, Danacı M.: Geriatrik grupta non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlara bağlı olan ve olmayan üst gastrointestinal sistem kanamalarının prezantasyonu ve seyri farklımıdır?  3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 26-30 Eylül 2001, Antalya, P049.
 25. Küçükardalı Y, Çanlır Z, Top C, Nalbant S, Yazgan Y, Berdan E, Danacı M.: Üst gastrointestinal sistem kanamalı olgularımızın analizi. 3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 26-30 Eylül 2001, Antalya, P050.
 26. Küçükardalı Y, Ağdaş Ş, Nalbant S, Top C, Çankır Z, Yazgan Y, Öncül O, Danacı M.: Fulminant hepatik yetmezlik: olgu sunumu. 3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 26-30 Eylül 2001, Antalya, P051.
 27. Küçükardalı Y, Yazgan Y, Berdan E, Çankır Z, Top C, Nalbant S, Danacı M.: Anemisi olan üst gastrointestinal sistem kanamalı olguların, laboratuar ve prognostik özellikleri farklımıdır? 3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 26-30 Eylül 2001, Antalya, P065.
 28. Nalbant S, Top C, Topallar F, Berdan E, Aslan E, Küçükardalı Y, Çankır Z, Danacı M.: Yoğun bakım yaşlı hasta ilişkisi. 3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 26-30 Eylül 2001, Antalya, P080.
 29. Küçükardalı Y, Cinan U, Nalbant S, Çermik H, Top C, Çankır Z, Avşar K, Özkan S, Danacı M, Gönen Z: Rat modeli asetaminofen hepatotoksisitesinde 4-metilprazolun terapotik etkinliğinin N-asetilsistein ile karşılaştırılması. 3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 26-30 Eylül 2001, Antalya, P082.
 30. Top C, Tuncel A, Nalbant S, Küçükardalı Y, Çankır Z, Önde ME, Danacı M: Romatoid artritli hastalarda akut insülin cevabı ve insülin direncinin, serum tümör nekroze edici faktör alfa düzeyleriyle ilişkisi. 3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 26-30 Eylül 2001, Antalya, P102.
 31. Top C, Tuncel A, Nalbant S, Küçükardalı Y, Çankır Z, Önde ME, Danacı M: Romatoid artritli hastalarda akut insülin cevabı değişiklikleri. 3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 26-30 Eylül 2001, Antalya, P103.
 32. Top C, Tuncel A, Nalbant S, Küçükardalı Y, Çankır Z, Önde ME, Danacı M: Romatoid artritli hastalarda insülin direnci gelişimi. 3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 26-30 Eylül 2001, Antalya, P104.
 33. Top C, Terekeci H, Nalbant S, Küçükardalı Y, Çankır Z, Danacı M: Pakidermoperiostozis: nadir bir olgu. 3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 26-30 Eylül 2001, Antalya, P105.
 34. Küçükardalı Y, Öncül O, Nalbant S, Çankır Z, Top C, Ağdaş Ş, Şilit E, Danacı M: Yaşlı popülasyonda toplum kökenli pnömoni olguları. 3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 26-30 Eylül 2001, Antalya, P148.
 35. Küçükardalı Y, Özgün A, Yıldırım Ş, Top C, Çankır Z, Nalbant S, Danacı M: Kikuchi hastalığı: olgu sunumu. 3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 26-30 Eylül 2001, Antalya, P159.
 36. Keskin Ö, Kalemoğlu M, Top C: Endokrin acillerimiz. 4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 25-29 Eylül 2002, Antalya, P074.
 37. Keskin Ö, Kalemoğlu M, Top C: Acil servis ve morbit obezite. 4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 25-29 Eylül 2002, Antalya, P077.
 38. Öncül O, Top C, Cavuslu S. Tip 2 diyabet gelişiminde kronik HCV infeksiyonu bir risk faktörü müdür? XXX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 30 Eylül-5 Ekim 2002, Antalya, P06-06.
 39. Öncül O, Keskin Ö, Acar HV, Küçükardalı Y, Evrenkaya R, Atasoyu EM, Top C, Nalbant S, Özkan S, Emekdaş G, Çavuşlu Ş, Us MH, Pasha A, Gökben M. 1999 Marmara depremi sonrası görülen hastane infeksiyonlarının irdelenmesi. XXX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 30 Eylül-5 Ekim 2002, Antalya, P17-15.
 40. Top C, Uslu A, Danacı M: Otonomik nöropati mevcut Tip 2 diyabetik olgularda insülin direnci ile QT dispersiyonu ilişkisi. 39. Ulusal Diyabet Kongresi, 12-16 Mayıs 2003, İstanbul, PS-65.
 41. Top C, Keskin Ö, Kardeşoğlu E, Kalemoğlu M, Cingözbay BY, Cebeci BS: Akut miyokard infarktüslü olgularda erken dönemde kardiyak enzimler ile akut inflamasyon göstergeleri, serum TNF-alfa düzeyleri arasındaki ilişki. 5.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 26-30 Eylül 2003, Antalya, P10212
 42. Top C, Keskin Ö, Cebeci BS, Kardeşoğlu E, Kalemoğlu M, Cingözbay BY: Non-Q miyokard infarktüslü olguların kardiyak enzimler, akut inflamasyon göstergeleri, serum TNF-alfa düzeyleri yönünden Q dalgalı miyokard infarktüslü olgularla karşılaştırılması. 5.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 26-30 Eylül 2003, Antalya, P10213
 43. Top C, Uslu SA, Kardeşoğlu E, Danacı M, Demiralp E: Diyabetik kardiyak otonomik nöropati mevcut hastalarda QTc intervali ve QT dispersiyonu değişiklikleri. 5.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 26-30 Eylül 2003, Antalya, P20504
 44. Nalbant S, Akmaz İ, Küçükardalı Y, Aslan E, Top C, Danacı M. Non-steroid anti-inflamatuarların etkinliklerinin değerlendirilmesi. 5.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 26-30 Eylül 2003, Antalya, P10404
 45. Karademir K, Nalbant S, Top C. Penisin nekrotizan vasküliti. 5.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 26-30 Eylül 2003, Antalya, P30910
 46. Top C, Uslu SA, Cingözbay BY, Nalbant S, Danacı M: Tip 2 diyabetik hastalarda glisemik kontrol ile sol ventrikül kitle indeksi arasındaki ilişki. 5.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 26-30 Eylül 2003, Antalya, P20510
 47. Top C, Berdan E, Önde ME, Danacı M: Tip 2 diyabetik hastalarda serum VEGF düzeyleri ile insülin direnci arasındaki ilişki. 5.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 26-30 Eylül 2003, Antalya, P20519
 48. Top C, Uslu SA, Kardeşoğlu E, Danacı M: Tip 2 diyabetik hastalarda kardiyak otonomik nöropati gelişimi ile sol ventrikül kitle indeksi arasındaki ilişki. 26. Türkiye endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 1-5 Ekim 2003, Adana, P125
 49. Top C, Uslu SA, Kardeşoğlu E, Danacı M: Tip 2 diyabetik hastalarda sol ventrikül kitle indeksi ile insülin direnci arasındaki ilişki. 26. Türkiye endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 1-5 Ekim 2003, Adana, P126
 50. Top C, Berdan E, Karadayı K, Önde E, Danacı M: 26. Türkiye endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 1-5 Ekim 2003, Adana, P141
 51. Top C, Erşanlı D, Şahan B, Danacı M. Tip 2 diyabetik hastalarda retinopati gelişimi ile insülin direnci arasındaki ilişki. 41. Ulusal Diyabet Kongresi, 11-15 Mayıs 2005, Antalya, P32
 52. Ebrinç S, Top C, Şahan B, Semiz ÜB, Başoğlu C, Çetin M. Psikotik bozukluk olgularında insülin duyarlılığındaki değişiklikler. 42. Ulusal Diyabet Kongresi, 10-14 Mayıs 2006, Antalya, PS41
 53. Ebrinç S, Top C, Şahan B, Solmazgül E, Semiz ÜB, Başoğlu C, Çetin M. Psikotik bozukluk olgularında serum lipid düzeylerindeki değişiklikler ve insülin duyarlılığı ile ilişkisi. 42. Ulusal Diyabet Kongresi, 10-14 Mayıs 2006, Antalya, PS26
 54. Demirci M, Terekeci MH, Top C. Tip 2 diyabetik hastalarda serum ekstrasellüler süperoksid dismutaz düzeyleriyle serum adiponektin, hs-CRP arasındaki korelasyon ve insülin direnci ile ilişkisi. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 13-17 Eylül 2006, Antalya, P194
 55. Top C, Terekeci MH, Şahan B, Önde ME, Gürbüz AK. Tip 2 diyabetik olgularda proteinüri ile HbA1c, insülin duyarlılığı, tokluk kan şekeri, serum açlık trigliserid ve hs-CRP düzeyleri, sistolik ve diyastolik kan basıncı arasındaki ilişki. IV.Metabolik Sendrom Sempozyumu, 14-18 Mart 2007, Antalya, PS-41
 56. Top C, Terekeci MH, Şahan B, Demirci M, Önde ME. Tip 2 diyabetik olgularda, sol ventrikül kitle indeksi ile insülin direnci ve serum adiponektin düzeyleri arasındaki ilişki. IV.Metabolik Sendrom Sempozyumu, 14-18 Mart 2007, Antalya, PS-30
 57. Top C, Sayan Ö, Demirci M, Terekeci MH. Tip 2 diyabetik hastalarda serum süperoksit dismutaz aktivitesi, insülin direnci ile trombosit morfolojisi arasındaki ilişki. IV.Metabolik Sendrom Sempozyumu, 14-18 Mart 2007, Antalya, PS-34
 58. Demirel F, Top C, Terekeci H, Karagöz B, Şahan B, Gürbüz AK. Tip 2 diyabetik olgularda cerrahi girişim sonrası serum nötrofil elastaz düzeylerindeki değişiklik. 30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 24-28 Ekim 2007, Antalya, P125
 59. Top C, Cingözbay Y, Öncül O, Demirel F, Karagöz B, Öztürk A, Gürbüz AK. Tip 2 diyabetik olgularda cerrahi girişim sonrası nötrofil beta2 (CD18) integrin ekspresyonunda artış. 30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 24-28 Ekim 2007, Antalya, P156
 60. Terekeci H, Top C, Oktenli C, Ipcioglu O, Çağıltay E, Onde E. Increased serum osteoprotegerin levels in type 2 diabetic patients in accordance with disease duration. (2008) Abstracts of 5th Metabolic Syndrome Symposium, Obesity Reviews 9 (3): 270-294, Abstract number:4
 61. Sahan B, Top C, Terekeci H, Öktenli Ç, Önde E. The increased serum apelin levels in type 2 diabetic patients with disease duration shorter than one year. (2008) Abstracts of 5th Metabolic Syndrome Symposium, Obesity Reviews 9 (3): 270-294, Abstract number: 5
 62. Top C, Çağıltay E, Sahan B, Terekeci H, Oktenli Ç, Onde E. The correlation of body mass index with serum osteoprotegerin levels and the metabolic control parameters in type 2 diabetic patients with different disease duration. (2008) Abstracts of 5th Metabolic Syndrome Symposium, Obesity Reviews 9 (3): 270-294, Abstract number: 10
 63. Top C, Tuncel T, Çelik S, Sahan B, Terekeci H, Öktenli Ç. The correlation of intraocular pressure with insulin resistance, serum adiponectin levels and the metabolic control parameters in type 2 diabetic patients. (2008) Abstracts of 5th Metabolic Syndrome Symposium, Obesity Reviews 9 (3): 270-294, Abstract number: 21
 64. Top C, Sahan B, Erikçi A, Solmazgül E, Terekeci H, Öktenli Ç. The correlation of serum visfatin levels with insulin sensitivity index, serum adiponectin levels in insulin resistant subjects. (2008) Abstracts of 5th Metabolic Syndrome Symposium, Obesity Reviews 9 (3): 270-294, Abstract number: 30
 65. Top C, Sahan B, Erikçi A, Solmazgül E, Terekeci H, Öktenli Ç. The correlation of serum HDL-cholesterol levels with insulin resistance, serum adiponectin levels in patients with varying degrees of insulin sensitivity. (2008) Abstracts of 5th Metabolic Syndrome Symposium, Obesity Reviews 9 (3): 270-294, Abstract number: 38
 66. Top C, Sahan B, Erikçi A, Solmazgül E, Terekeci H, Öktenli Ç. The correlation of serum HDL-cholesterol levels with serum apelin, visfatin and interleukin-6  levels in patients with varying degrees of insulin sensitivity. (2008) Abstracts of 5th Metabolic Syndrome Symposium, Obesity Reviews 9 (3): 270-294, Abstract number: 46
 67. Terekeci H, Top C, Sahan B, Çağıltay E, Öktenli Ç, Önde E. The increased serum osteoprotegerin levels in type 2 diabetic patients with disease duration longer than ten years. (2008) Abstracts of 5th Metabolic Syndrome Symposium, Obesity Reviews 9 (3): 270-294, Abstract number: 66
 68. Çelik S, Tangı F, Uslu SA, Top C. Diyabetik ketoasidozlu olgularda akut presipitan faktörlerin analizi. (2011) 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya, P160
 69. Tangı F, Sirkeci Ö, Top C. Hemodiyaliz gerektiren Diyabetik ketoasidoz olgusu. (2011) 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya, P161
 70. Çelik S, Tangı F, Tığlıoğlu M, Top C. Yoğunbakım gerektiren diyabetik olguların analizi. (2011) 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya, P162

Acar A, Hatipoğlu M, Haholu A, Erikçi A, Karagöz B, Top C, Çiftçi F, Görenek L, İncedayı M, Bilgi O, Öncül O, Baylan O, Sayan Ö, Turhan V, Küçükodacı Z.. Febril nötropenik hastaların surveyans analizi (2013) 16. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 13-17 Mart 2013, Antalya, P15-06

 

 

 

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki atıflar

 

ISI WEB OF SCIENCE h-index = 11

 

 

 

Türkçe bilimsel kitapta ya da ders kitaplarında bölüm yazarlığı veya editörlük (kitap başına)

 

 1. Özcan N., Top C.: Esansiyel hipertansiyonun doğal seyri ve tanısal yaklaşım. Hipertansiyon, (Ed) N.Özcan, Ankara 1995 : 55-68.
 2. Özcan N., Top C.: Variant angina pektoris. Koroner Kalp Hastalıkları, (Ed) N.Özcan, Ankara 1997 : 297-318.
 3.  Tangı F, Top C.: Metabolik sendrom. Endokrinoloji, Metabolizma Ve Diyabet, (Ed) M.Özata, İstanbul 2011: 495-503.

 

 

Ulusal kongre, sempozyum ve panellerde davetli konuşmacı veya workshoplarda eğitici olmak

 

 1. Top C. Ateroskleroz Patogenezi. Aterotromboz Paneli. 23 Mart 2001, İstanbul,
 2. Top C. Tip 2 DM’de oral antidiyabetik tedavide yenilikler. Tip Diyabet Tedavisinde Yenilikler Paneli, 15 Mart 2002, İstanbul.
 3. Top C. Özel durumlarda nutrisyon-II diyabetli hastada nutrisyon, solunum yetersizliği olan hastada nutrisyon. Nutrisyon Paneli, 19 Nisan 2002, İstanbul.
 4. Top C. Obezite komplikasyonları. Ulusal Diabet ve Obezite Programı Kapsamında Diabet Ve Obezite Eğitim Kursu. 15-17 Nisan 2002, KırklareliOturum tarih ve saati: 17 Nisan 2002 saat: 1130-1200.
 5. Top C. Sorular ve Tartışma. Ulusal Diabet ve Obezite Programı Kapsamında Diabet Ve Obezite Eğitim Kursu. 22-24 Kasım 2002, KastamonuOturum tarih ve saati: 22 Kasım 2002 saat: 1130-1230.
 6. Top C. Metabolik hedefler, klinik durum. Ulusal Diabet ve Obezite Programı Kapsamında Diabet Ve Eğitim Obezite Kursu. 22-24 Nisan 2005, Çorum, Oturum tarih ve saati: 22 Nisan 2005 saat: 1000-1030.
 7. Top C. Diyabetik nöropati ve tedavisi. Ulusal Diabet ve Obezite Programı Kapsamında Diabet Ve Obezite EğitimKursu. 22-24 Nisan 2005, Çorum, Oturum tarih ve saati: 22 Nisan 2005 saat: 1200-1230.
 8. Top C. Obezite tedavisinde ilaç kullanımı ve tedavide yeni ufuklar. Ulusal Diabet ve Obezite Programı Kapsamında Diabet Ve Obezite Eğitim Kursu. 22-24 Nisan 2005, Çorum, Oturum tarih ve saati: 24 Nisan 2005 saat: 1100-1200.
 9. Top C. Diyabetik hastada nutrisyon. Nutrisyon Temel Eğitim Kursu (GATA HEH) 20-22 Aralık 2005, İstanbul, Oturum tarihi ve saati: 21 Aralık 2005 saat: 0900-0920.
 10. Top C. Nutrisyon ve immunite. Nutrisyon Temel Eğitim Kursu (GATA HEH) 20-22 Aralık 2005, İstanbul, Oturum tarihi ve saati: 21 Aralık 2005 saat: 1520-1540.
 11. Top C. Ağır metaller, zehirlenmeleri ve yaşlanmadaki rolleri. Anti-aging Sempozyumu, 5-6 Ekim 2006, İstanbul, Oturum tarih ve saati: 5 Ekim 2006 saat: 1340-1400.
 12. Top C. Yaşlıda hipoglisemi.  Geriatrik Yoğun Bakım Sempozyumu, 20-22 Mart 2007, İstanbul, Oturum tarih ve saati: 21 Mart 2007 saat: 1020-1040.
 13. Top C. Birlikte Tartışalım. Diyabetik ayak konseyleri deneyimleri. II.Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu, 24-26 Mayıs 2012, İstanbul, Oturum tarih ve saati: 25 Mayıs 2012 saat: 1700-1830.
 14. Top C, (Konuşmacı). Yoğun bakımda hemodinamik monitorizasyon. Oturum tarihi ve saati: 15 Kasım 2013 saat 0945-1045, 3.İstanbul Dahiliye Kilinkleri Buluşması, 15-16 Kasım 2013, İstanbul

15.Top C, (Konuşmacı) Diyabetin tanımı, önemi ve risk faktörleri saat: 0930-0950, Diyabet Hemşireliği Sempozyumu (GATA H.Paşa), 28 Kasım 2013, İstanbul.

 

 

Ulusal sempozyum ve kongrelerde oturum başkanlığı yapmak, düzenleme kurulunda görev almak.

 

 1. Top C, Özyazar M: Sözlü sunum oturum başkanı. 2.Ulusal Obezite Kongresi, 13-16 Nisan 2003 , Çeşme, İzmir, Oturum tarih ve saati: 15 Nisan 2003 saat: 1630-1800.
 2. Top C, (Bilimsel Kurul Üyesi) 2. Ulusal Obezite Kongresi, 13-16 Nisan 2003 , Çeşme, İzmir,
 3. Top C, (Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi) Geriatrik Yoğun Bakım Sempozyumu, 20-22 Mart 2007, İstanbul,
 4. Top C, Yoğun bakımda diabetik yaşlı konulu oturum başkanı. Geriatrik Yoğun Bakım Sempozyumu, 20-22 Mart 2007, İstanbul, Oturum tarih ve saati: 21 Mart 2007 saat: 1000-1050.
 5. Top C, (Bilimsel Kurul Üyesi) 1.İstanbul Dahiliye Kilinkleri Buluşması, 10-11 Haziran 2011 , İstanbul.
 6. Top C. Febril nötropeni konulu oturum başkanı. Febril Nötropeni Sempozyumu, 19.04.2012, GATA HEH İstanbul, Oturum tarihi ve saati: 19 Nisan 2012 saat 0900-1010.
 7. Top C, (Bilimsel Kurul Üyesi) 2.İstanbul Dahiliye Kilinkleri Buluşması, 09-10 Kasım 2012 , İstanbul.
 8. Top C, (Bilimsel Kurul Üyesi) 3.İstanbul Dahiliye Kilinkleri Buluşması, 15-16 Kasım 2013, İstanbul.
 9. Top C, (Düzenleme Kurulu Üyesi) Diyabet Hemşireliği Sempozyumu (GATA H.Paşa), 28 Kasım 2013, İstanbul.
 10. Top C, (Oturum Başkanlığı) I.Oturum, saat 0900-1030, Diyabet Hemşireliği Sempozyumu (GATA H.Paşa), 28 Kasım 2013, İstanbul.
 11. Top C, (Bilimsel Kurul Üyesi) 4.İstanbul Dahiliye Kilinkleri Buluşması, 14-15 Kasım 2014, İstanbul.
 12. Top C, (Bilimsel Kurul Üyesi) 6.Ulusal Obezite Kongresi, 27-29 Kasım 2014, İstanbul.
 13. Top C, (Oturum Başkanlığı)Akılcı ilaç kullanımı, saat0900-0930, 6.Ulusal Obezite Kongresi, 27-29 Kasım 2014, İstanbul.

 

 

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve yayın kurulu üyeliği

 

 1. Top C. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

(2007-2014) (7 yıl)

 

 

Yurtdışında yayınlanan dergilerde makale danışmanlığı

 

 1. Graham M. Arterial pulse wave velocity, inflammatory markers, pathological GH-IGF states, cardiovascular and cerebrovascular disease (Review article, manuscript number: EJIM-D-07-00347) European Journal of Internal Medicine (13.12.2007)
 2. Beishuize D. Differential effects of statin therapy on CRP in patients with type 2 diabetes with and without the metabolic syndrome (Original article, manuscript number: EJIM-D-08-00108) European Journal of Internal Medicine (13.05.2008)
 3. Immune abnormalities in patients with diabetic foot ulcers infected particularly by resistant pathogens (Original article, manuscript number: CVI00160-14) Clinical and Vaccine Immunology (20.04.2014)

 

Ulusal dergilerde her yıl için editörlük ve yayın kurulu üyeliği ile makale danışmanlığı

 

Gebeliğin birinci, ikinci ve üçüncü trimesterlerinde oluşturulan deneysel hipotiroidinin nöral plastisite ve öğrenmeye etkisi (Orijinal araştırma, No:2009-13962) Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (11.10.2009)

30(5): 1524-1532, 2010. Makale Danışmanlığı

2.The relation between metabolic parameters, some cardiovascular risk factors and visfatin in hyperlipidemic females (Orijinal araştırma, No:2010-18090) Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi (14.09.2010)

5(2): 62-67, 2010. Makale Danışmanlığı

3. The effect of smoking on insulin resistance and serum resistin levels (Orijinal araştırma, No:2010-20595) Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi ( 27.12.2010)

6(1): 23-28, 2011. Makale Danışmanlığı

4. Lingual thyroid with its normal position: report of two cases (Olgu sunumu, No:2010-22255) Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (03.03.2011)

32(4) 1183-1186, 2012. Makale Danışmanlığı

5. Severe Hashimoto hypothyroidism with pseudograves appearance: a case report (Olgu sunumu, No:2011-24815) Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi (11.09.2011)

6(2): 98-100, 2011. Makale Danışmanlığı

6. Metabolik sendromda bir gen-diyet etkileşimi örneği: PPAR PRO12ALA polimorfizmi ve diyet yağları (Derleme, No:2011-26257) Türkiye Klinikleri Cardiovascular sciences (25.11.2011). Makale Danışmanlığı

7. Association between C-reactive protein, uric acid, microalbuminuria and insulin resistance in type 2 diabetic patients (Orijinal araştırma, No:2012-30270) Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi (17.06.2012)

7(2): 50-55, 2012. Makale Danışmanlığı

8. Hiperlipidemi Özel Sayısı. Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi 5(1), 2012. Sayı Editörü

9. Coexistence macroprolactinoma and orbital pseudotumor in a patient with unilateral exopthalmos : a case report (Olgu sunumu, No:2012-30042) Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi (03.09.2012)

Makale Danışmanlığı

10.C-reactive protein, homocysteine and lipoprotein (a) levels in a patients who have myocardial infarction with and without diabetes (Orijinal araştırma, No:2012-31481) Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi (22.11.2012) 8(1): 10-15, 2013. Makale Danışmanlığı

11.Relation of obesity with serum 25 hydroxy vitamin D3 levels in type 2 diabetic patients (Orijinal araştırma, No:2013-36661) Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi (28.06.2013) 9(1): 1-5, 2014. Makale Danışmanlığı

12.Nadir görülen bir endokrinolojik acil olgusu: ketotik hipoglisemi (Olgu sunumu, No:2013-38490) Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi (11.02.2014) Makale Danışmanlığı

13.Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences Dergisi Danışma Kurulu üyeliği (2014)

14.Gülhane Tıp Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

(1998-2014=17 yıl)(GATF tüm ögretim üyeleri derginin yayın kurulu üyesidir)

15.Yoğun Bakımda İmmunonutrisyon (Derleme) Yoğun Bakım Dergisi (15.07.2014) Makale danışmanlığı

 

 

Eğitim-Öğretim faaliyetleri kapsamında Sınıf ders Kurul üyeliği

 

GATF 4.sınıf ders kurul üyeliği (1998-2014=17 yıl)

 

Tıp Fakültesi veya diğer fakülteler ve yüksek okulları derece ile bitirmek, ÖSS ve TUS başarısı (ilk üç derece için)

 

GATA Askeri tıp fakültesini 1990 yılında ikincilikle bitirdi.

 

 

İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLER

 

1A- Merkez Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Ana Bilim Dalı, Bilim Dalı Başkanlığı, Servis Şefliği ve vekilliği

 

1. İç Hastalıkları Kısmı Servis Şefi (2011-2014)

 

2-Nefroloji ve Hipertansiyon Kısmı Şef vekilliği (2012-2014)

 

1B- Akademi kurulu kararı uyarınca; GATA bünyesinde yada resmi kurum ve kuruluşlarda atama, seçilme veya görevlendirme yoluyla oluşturulan komisyon veya kurul üyeliği

 

-Antibiyotik Kullanımı Kontrol Alt Komitesi-2012 (Başkan)

2-Bilimse Konsey-2012 (Üye)

3-Böbrek Transplantasyon Komitesi-2012 (Üye)

4-Diyabetik Ayak Kurulu Komitesi-2012 (Üye)

5-Febril Nötropeni Kurulu-2011-2012 (Üye)

6-Hasya Dosyası İnceleme Komitesi-2012 (Üye)

7-Hastene İnfeksiyon Kontrol Komitesi-2012 (Üye)

8-Hastane Transfüzyon Komitesi-2012 (Başkan)

9-İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme İhtiyaçlarını İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu-2012 (Üye)

10-Personel Sağlığını Koruma Komitesi-2012 (Başkan)

11-Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Konseyi-2012 (Üye)

12-Tıbbi Cihaz ve Malzeme İstekleri İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu-2012 (Üye)

13-Antibiyotik Kullanımı Kontrol Alt Komitesi-2013 (Başkan)

14-Bilimse Konsey-2013 (Üye)

15-Böbrek Transplantasyon Komitesi-2013 (Üye)

16–Diyabetik Ayak Kurulu Komitesi-2013 (Üye)

17-Febril Nötropeni Kurulu-2013 (Üye)

18-Hasya Dosyası İnceleme Komitesi-2013 (Üye)

19-Hastene İnfeksiyon Kontrol Komitesi-2013 (Üye)

20-Hastane Transfüzyon Komitesi-2013(Başkan)

21-İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme İhtiyaçlarını İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu-2013 (Üye)

22-Personel Sağlığını Koruma Komitesi-2013 (Başkan)

23-Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Konseyi-2013 (Üye)

24-Tıbbi Cihaz ve Malzeme İstekleri İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu-2013 (Üye)

25-Bilimse Konsey-2014 (Üye)

26-Hastene İnfeksiyon Kontrol Komitesi-2014 (Üye)

29-İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme İhtiyaçlarını İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu-2014 (Üye)

30-Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Konseyi-2014 (Üye)

31-Tıbbi Cihaz ve Malzeme İstekleri İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu-2014 (Üye)

 

1C-Adayın öğretim üyesi kadrosunda geçirdiği yıl

 

17 yıl süresince Yrd.Doç (5 yıl), Doç. (6 yıl), Prof. (6yıl) öğretim üyesi kadrosunda bulundu.

İlgili Bölümler