Op. Dr. Sıdıka ALTOP KAYALI

Op. Dr. Sıdıka ALTOP KAYALI

KALP DAMAR CERRAHİSİ

Doğum Yeri – Tarihi :
Yabancı Dil : İngilizce
Telefon : 0216 524 13 00

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

 • Bursa Doğumevi
 • Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Çankırı Devlet Hastanesi
 • FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Şehit Prof. Dr İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları :

Periferik Damar Hastalıkları

 • Endovasküler Trombektomi Balon Ve Stent Angioplasti
 • Periferik Damar Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi
 • Venöz Hastalıkların Tedavisi
 • Venöz Yetmezlik Cerrahi Tedavisi
 • Vena Saphena Magna And Parva Komplet Stripping  ,Divizyon ,Ligasyon
 • Endovenöz Ablasyon Tedavisi
 • Endovenöz Lazer Tedavisi
 • Endovenöz Radyofrekans Ablasyon Tedavisi
 • Endovenöz Embolizan Ajan Tedavisi
 • Derin Ven Trombozu Tedavisi
 • Akut Derin Ven Trombozunda Endovenöz Kateterizasyonla Tedavi
 • Derin Venöz Yetmezlik Tedavisi
 • Deri Ve Yüzeyel Ven Junction Yetmezliğinde İzole ICT Tedavisi
 • Varislerde Pake Tedavisi
 • Varis Pake Eksizyon Tedavisi
 • Varis Pakelere Skleroterapi Tedavisi
 • Varislerde Yüzeyel Lazer Tedavisi
 • Varis Pakelerine Embolizan Ajan Uygulama Tedavisi
 • Varis Pakelerine Radyofrekans Tedavisi
 • Venöz Talenjiektazi Tedavisi
 • Talenjiektazilerde Lazer Tedavisi
 • Talenjiektazilerde Köpük Tedavisi
 • Talenjiektazilerde Radyofrekans Tedavisi
 • Talenjiektazilerde Embolizan Ajan Uygulaması
 • Yara Bakımı Ve Ülser Tedavisi
 • Periferik Damar Hastalığı Ve Diabetik Ayak Yara Bakımı
 • Ülser Ve Yara Tedavisinde Örtücü Tedavi Ve Debridman
 • Venöz Ülser Ve Trombotik Zeminde Oluşmuş Yara Debridman Tedavisi
 • Kronik Venöz Yetmezlikte Kompresyon Tedavisi
 • Tedavi Edilememiş Ülser Ve Yaralarda Vakum Tedavisi
 • Yara Bakım Ve Tedavisinde Kök Hücre Uygulamaları

Üyesi Olduğu Kuruluşlar :

 • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • Ulusal Vaskuler & Endovasküler Cerrahi Derneği
 • Fleboloji Derneği
 • Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Derneği

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

 • Kalp ve Damar Cerrahisi

Bilimsel Yayınlar Ve Bildiriler:

1Treatment of mediastinitis with simple debridement and multiple sequential interventions
http://tgkdc.dergisi.org/uploads/pdf/pdf_TGKDC_1198.pdf
2 
 
3Treatment of mediastinitis with simple debridement and multiple sequential interventions http://tgkdc.dergisi.org/text.php?lang=en&id=1198
4Damar Yaralanması Sonrası Derin Metabolik Asidoz (Ph:6.61) ve
Sağkalım Profound Metabolic Asidosis (Ph:6.61) After Vascular Injury and Recovery
http://www.makalesistemi.com/panel/files/manuscript_files_pu blish/72e109a6e5c77267cefea0be223ad18a/7fc6eb44d3ee7242
61329effce76abd5/bfd3f272f323b4e.pdf
5Calcium Dobesilate  Versus Micronised Purfied Flavonoid
Fraction of Diosmin  in The Treatment of Chronic Venous Disease

İlgili Bölümler