BİLGİLER

-
İngilizce
sidika.kayali@hisarhospital.com
0216 524 13 00

GÖREV ALDIĞI HASTANELER

 • HISAR HOSPITAL INTERCONTINENTAL

Op. Dr. Sıdıka ALTOP KAYALI; Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Uzmanlık eğitimini, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde  tamamladı.

Devlet ve özel sektör olmak üzere birçok klinikte kalp ve damar cerrahisi uzmanı olarak görev yapmış olup çalışmalarını damar hastalıkları ve varis üzerine yoğunlaştırmıştır.

Özellikle varis hastalıkları üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

Bacak damarlarının cerrahisi ve varis hastalıklarının minimal invaziv tedavisi özel ilgi alanlarıdır.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok kongre katılımı olup, yayınlanmış bir çok makalesi bulunmaktadır.

TIBBİ İLGİ ALANLARI

Periferik Damar Hastalıkları

 • Endovasküler Trombektomi Balon Ve Stent Angioplasti
 • Periferik Damar Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi

Venöz Hastalıkların Tedavisi

 • Venöz Yetmezlik Cerrahi Tedavisi
 • Vena Saphena Magna And Parva Komplet Stripping  ,Divizyon ,Ligasyon

Endovenöz Ablasyon Tedavisi

 • Endovenöz Lazer Tedavisi
 • Endovenöz Radyofrekans Ablasyon Tedavisi
 • Endovenöz Embolizan Ajan Tedavisi

Derin Ven Trombozu Tedavisi

 • Akut Derin Ven Trombozunda Endovenöz Kateterizasyonla Tedavi
 • Derin Venöz Yetmezlik Tedavisi
 • Deri Ve Yüzeyel Ven Junction Yetmezliğinde İzole ICT Tedavisi
 • Varislerde Pake Tedavisi
  • Varis Pake Eksizyon Tedavisi
  • Varis Pakelere Skleroterapi Tedavisi
  • Varislerde Yüzeyel Lazer Tedavisi
  • Varis Pakelerine Embolizan Ajan Uygulama Tedavisi
  • Varis Pakelerine Radyofrekans Tedavisi

  Venöz Talenjiektazi Tedavisi

  • Talenjiektazilerde Lazer Tedavisi
  • Talenjiektazilerde Köpük Tedavisi
  • Talenjiektazilerde Radyofrekans Tedavisi
  • Talenjiektazilerde Embolizan Ajan Uygulaması

  Yara Bakımı Ve Ülser Tedavisi

  • Periferik Damar Hastalığı Ve Diabetik Ayak Yara Bakımı
  • Ülser Ve Yara Tedavisinde Örtücü Tedavi Ve Debridman
  • Venöz Ülser Ve Trombotik Zeminde Oluşmuş Yara Debridman Tedavisi
  • Kronik Venöz Yetmezlikte Kompresyon Tedavisi
  • Tedavi Edilememiş Ülser Ve Yaralarda Vakum Tedavisi
  • Yara Bakım Ve Tedavisinde Kök Hücre Uygulamaları

Lisans: Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

EĞİTİM ALDIĞI ve ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

 • Bursa Doğumevi
 • Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Çankırı Devlet Hastanesi
 • FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Şehit Prof. Dr İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • Ulusal Vaskuler & Endovasküler Cerrahi Derneği
 • Fleboloji Derneği
 • Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Derneği

Bilimsel Yayınlar Ve Bildiriler:

1Treatment of mediastinitis with simple debridement and multiple sequential interventions
http://tgkdc.dergisi.org/uploads/pdf/pdf_TGKDC_1198.pdf
2
3Treatment of mediastinitis with simple debridement and multiple sequential interventions http://tgkdc.dergisi.org/text.php?lang=en&id=1198
4Damar Yaralanması Sonrası Derin Metabolik Asidoz (Ph:6.61) ve
Sağkalım Profound Metabolic Asidosis (Ph:6.61) After Vascular Injury and Recovery
http://www.makalesistemi.com/panel/files/manuscript_files_pu blish/72e109a6e5c77267cefea0be223ad18a/7fc6eb44d3ee7242
61329effce76abd5/bfd3f272f323b4e.pdf
5Calcium Dobesilate  Versus Micronised Purfied Flavonoid
Fraction of Diosmin  in The Treatment of Chronic Venous Disease

DOKTOR YAZILARI

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...