Op. Dr. Bilgehan AYDIN

Op. Dr. Bilgehan AYDIN

ESTETİK PLASTİK ve REKONSTRÜKTİF CERRAHİ

Doğum Yeri – Tarihi : Kayseri, 1982
Yabancı Dil : İngilizce
Telefon : 0216 524 13 00

Eğitim :

  • Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2000-2006
  • Uzmanlık: Yeditepe Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi   2008-2014

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

  • Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
  • Çorlu Devlet Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları :

  • Estetik Cerrahi
  • Piezo Rinoplasti
  • Saç Ekimi
  • İleri Yara Bakımı ve Teknikleri
  • Noninvaziv Teknikler

Bilimsel Yayınlar, Araştırmalar, Kongreler :

Bingöl UA, Aydın B. Keloid Tedavisinde Kullanılan Radyoterapi Sonrası Gelişen Çoklu Bazal Hücreli Karsinom Olgusu. 34. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, PP-149, S116, Antalya, 31 Ekim – 4 Kasım 2012.

Bingöl UA, Çınar C, Arslan H, Aydın B, Uluç BO. Serbest Kas Flebinde Radyoterapiye Bağlı Gelişen Sarkom. 34. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, PP-055, S 99, Antalya, 31 Ekim – 4 Kasım 2012.

Bingöl UA, Aydın B, Erkılınç AC. Akne Sonrası Gelişen Bilateral Simetrik Çok Sayıda Keloid: Nadir Görülen Bir Olgu. 34. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, PP-342, S152, Antalya, 31 Ekim – 4 Kasım 2012.

Bingöl UA, Aydın B, Erkılınç AC. Dirençli El Siğillerinde Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı: ND:YAG Lazer 34. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, PP-205, S126, Antalya, 31 Ekim – 4 Kasım 2012.

Sönmezoğlu M, Aydın B, Bingöl UA. Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarında Major Amputasyon Oranını Arttıran Nedenlerin İncelenmesi. 3. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu, S 237, İstanbul, 08 Mayıs – 10 Mayıs 2014.

Dogan M, Onar C, Aydın B, Gümüştaş S. May peripheral angioplasty reduce rehospitilization rates in diabetic foot ulcer. 7. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu, , İstanbul, Mart 2016.

Kizilcik N, Bilgen S, Menda F, Türe H, Aydın B, Kaspar EC, Koner O. Comparison of Dexamethasone-Dimenhydrinate and Dexamethasone-Ondansetron in Prevention of Nausea and Vomiting in Postoperative Patients. Aesthetic Plast Surg. 2017 Feb;41(1):204-210.

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

  • Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Adı Soyadı: Bilgehan Aydın

Ünvanı: Uzman Doktor

Doğum Tarihi: 1982

Yabancı Dil: İngilizce

Görev Yeri: Hisar Intercontinental Hospital / Plastik,Rekonstüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

 

Öğrenim Durumu  

 

1997-2000 Edirne Fen Lisesi

2000-2006 İstanbul Üniversitesi; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2008-2014 Yeditepe Üniversitesi; Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi AD.

 

Akademik Ünvanları

 

2006 Tıp Doktoru

2008 Araştırma Görevli Doktor

2013 Uzman Operatör Doktor

 

Tıpta Uzmanlık Tez Başlığı

 

M. Palmaris Longus Tendon’u bulunma sıklığının klinik muayene ve görüntüleme teknikleri ile evrimsel analizi.

(Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık tezi)

 

 

Katıldığı Eğitimler ve Sertifikasyon Programları

 

– EPCD 2009 Kış Toplantısı, Katılım Sertifikası. Estetik Plastik Cerrahi Derneği, 2009, İstanbul, Türkiye

– Principles of Operative Treatment of Craniomaxillofacial Trauma and Reconstruction Course, Course Participant Certificate. AOCMF, 2010, İstanbul, Türkiye.

-Botox ve Deneyimin Gücü, Kurs Sertifikası. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 2010, Bolu, Türkiye

-Siz ve Hastalarınız için Güvenli Dolgu Seçimi, Kurs Sertifikası. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 2010, Bolu, Türkiye

-TPRECD Kış Sempozyumu 2010, Yüz Gençleştirmede Güncel Yaklaşımlar, Katılım Sertifikası. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 2010, Bolu, Türkiye

 

-3rd International Eurasian Aesthetic Surgery Course, Certificate of Attendance. Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgery, 2011, İstanbul, Türkiye.

-Istanbul International Rhinoplasty Course, Certificate of Attendance. Rhinoplasty Society (USA) & Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons, 2011, İstanbul, Türkiye.

-Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, Katılım Sertifikası. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 2011, İzmir, Türkiye

-Rosmarie Frick & Gazi Yaşargil International Microsurgery Course, Certificate to Attendance. Yeditepe University School of Medicine, 2014, İstanbul, Türkiye.

-Rosmarie Frick & Gazi Yaşargil International Microsurgery Course, Certificate to Attendance. Yeditepe University School of Medicine, 2014, İstanbul, Türkiye.

-Oliver Gerbault & Yiğit Özer Tiftikçioğlu Istanbul International Ultrasonic Piezo Rhinoplasty Course, Osteotomies & Dorsal Reduction, Certificate of Attendance. Rhinoplasty Society (USA) & Turkish Society of Aestetik & Plastic Surgeons, 2016, İstanbul, Türkiye.

 

 

 

 

 

 

 

Bildiri Ve Yayınlar

 

Bingöl UA, Aydın B. Keloid Tedavisinde Kullanılan Radyoterapi Sonrası Gelişen Çoklu Bazal Hücreli Karsinom Olgusu. 34. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, PP-149, S116, Antalya, 31 Ekim – 4 Kasım 2012.

 

Bingöl UA, Çınar C, Arslan H, Aydın B, Uluç BO. Serbest Kas Flebinde Radyoterapiye Bağlı Gelişen Sarkom. 34. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, PP-055, S 99, Antalya, 31 Ekim – 4 Kasım 2012.

 

Bingöl UA, Aydın B, Erkılınç AC. Akne Sonrası Gelişen Bilateral Simetrik Çok Sayıda Keloid: Nadir Görülen Bir Olgu. 34. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, PP-342, S152, Antalya, 31 Ekim – 4 Kasım 2012.

 

 

Bingöl UA, Aydın B, Erkılınç AC. Dirençli El Siğillerinde Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı: ND:YAG Lazer 34. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kurultayı, PP-205, S126, Antalya, 31 Ekim – 4 Kasım 2012.

 

Sönmezoğlu M, Aydın B, Bingöl UA. Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarında Major Amputasyon Oranını Arttıran Nedenlerin İncelenmesi. 3. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu, S 237, İstanbul, 08 Mayıs – 10 Mayıs 2014.

 

Dogan M, Onar C, Aydın B, Gümüştaş S. May peripheral angioplasty reduce rehospitilization rates in diabetic foot ulcer. 7. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu, , İstanbul, Mart 2016.

 

Kizilcik N, Bilgen S, Menda F, Türe H, Aydın B, Kaspar EC, Koner O. Comparison of Dexamethasone-Dimenhydrinate and Dexamethasone-Ondansetron in Prevention of Nausea and Vomiting in Postoperative Patients. Aesthetic Plast Surg. 2017 Feb;41(1):204-210.

 

İlgili Bölümler