Op. Dr. Ali GÖZÜKÜÇÜK

Op. Dr. Ali GÖZÜKÜÇÜK

ÇOCUK CERRAHİSİ

Doğum Yeri – Tarihi :Adana / 1969
Yabancı Dil : İngilizce
Telefon : 0216 524 13 00

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Tıp PR
 • Uzmanlık: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

 • Adana Kozan Devlet Hastanesi
 • Erciyes Üniversitesi Çocuk Cerrahisi
 • Kahramanmaraş Çocuk Hastanesi
 • Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Adana Seyhan Devlet Hastanesi

İdari Görevler

 • Kahramanmaraş Çocuk Hastanesi – Başhekim Yardımcısı
 • Adana Kozan Devlet Hastanesi – Başhekim
 • Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Danışmanı

Tıbbi İlgi Alanları :

 • Çocuk Cerrahisi
  • Fıtıklar (Kasık Fıtığı, Göbek Fıtığı)
  • Karın Ağrısı (Apandisit)
  • Kabızlık
  • Anal Fissür, Hemoroid (Basur)
  • Tırnak Batması
  • Dil Bağı
  • Sünnet
  • Yenidoğan Cerrahisi
 • Çocuk Ürolojisi
  • İdrar Kaçırma
  • Hipospadias (Peygamber Sünneti)
  • İnmemiş Testis
  • Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonları (VUR)

Üyesi Olduğu Kuruluşlar :

 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
 • Pediatrik Üroloji Derneği

Bilimsel Yayınlar, Araştırmalar, Kongreler :

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1- Prevalence and associated factors of day wetting and combined day and night wetting.

Toktamis A, Demirel Y, Ozkan KU, Garipardiç M, Gözüküçük A, Nur N.

Urol Int. 2008;81(1):54-9. doi: 10.1159/000137641. Epub 2008 Jul 16.

PMID: 18645272

2- Congenital scaphoid megalourethra: report of two cases.

Ozokutan BH, Küçükaydin M, Ceylan H, Gözüküçük A, Karaca F.

Int J Urol. 2005 Apr;12(4):419-21.

PMID: 15948736

3- Nonketotic Hyperosmolar Coma Associated With Splenic Rupture in Congenital Afibrinogenemia.

Akcakus M, Patiroglu T, Keskin M, Koklu E, Gozukucuk A.

J Pediatr Hematol Oncol. 2004 Oct;26(10):668-671.

PMID: 27811610

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1-PALPE EDİLEMEYEN İNMEMİŞ TESTİSTE LAPAROSKOPİ
LAPAROSCOPY IN THE MANAGEMENT OF IMPALPABLE UNDESCENDED TESTIS
H Okur,M Küçükaydın,M Özdemir,Ö Köse,KU Özkan,M Kabaklıoğlu,F Karaca,A Gözüküçük
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri
HDepartment of Pediatric Surgery Erciyes University Medical Faculty, Kayseri/Turkey
 

2-ÇOCUKLARDA PANKREAS PSÖDOKİSTLERİNİN TEDAVİSİ: NONOPERATİF YAKLAŞIM YETERLİ Mİ?

MANAGEMENT OF PANCREATIC PSEUDOCYSTS IN CHILDREN: IS NONOPERATIVE APPROACH EFFECTIVE?
H Okur,C Turan,Ö Köse,KU Özkan,M Kabaklıoğlu,M Özdemir,A Gözüküçük ,F Karaca,M Küçükaydın
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri
Department of Pediatric Surgery Erciyes University Medical Faculty, Kayseri/Turkey

 

3-HIRSCHSPRUNG HASTALIĞINDA TEK SEANSLI TRANSANAL PULLTROUGH
TARNSANAL ONE-STAGE PULL-THROUGH FOR HIRSCHSPRUNG?S DISEASE
Küçükaydın M, Özkan KU, Köse Ö, Özdemir M, Karaca F, Gözüküçük A
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Department of Pediatric Surgery, Erciyes University Medical Faculty, Kayseri/Tur
 

4-ÇOCUKLARDA PEPTİK ÜLSER PERFORASYONLARI

PEPTIC ULCER PERFORATIONS IN CHILDREN
H Okur*, C Turan*, D Arslan**, A Gözüküçük*, M Kabaklıoğlu*, F Karaca*, M Özdemir*, Y Alkan*, M Küçükaydın*
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi* ve Pediatri** Anabilim Dalları, Kayseri
H Okur*, C Turan*, D Arslan**, A Gözüküçük*, M Kabaklıoğlu*, F Karaca*, M Özdemir*, Y Alkan*, M Küçükaydın* Departments of Paediatric Surgery* and Paediatrics**, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey

 

5-ÖSOFAGUS ATREZİSİNDE BİR KONSULTANIN DENEYİMLERİ
ONE CONSULTANT?S EXPERIENCE WİTH ESOPHAGEAL ATRESIA
M Küçükaydın, M Özdemir, M Kabaklıoğlu, Y Alkan, A Gözüküçük, F Karaca, AE Karakaya, B Orhan
Erciyes Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilimdalı
Erciyes University Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery

 

6-NADİR GÖRÜLEN ANOMALİLER BİRLİKTELİĞİ
A RARE COMBAINED CONGENITAL MALFORMATION
M Küçükaydın, A Gözüküçük,M Kabaklıoğlu,Y Alkan, AE Karakaya
Erciyes Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilimdalı
Erciyes University Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery

 

7-KONJENİTAL PREPUBİK SİNÜS
CONGENITAL PREPUBIC SINUS
H Okur, F Karaca, M Kabaklıoğlu, A Gözüküçük, Y Alkan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri
H Okur, F Karaca, M Kabaklıoğlu, A Gözüküçük, Y Alkan Department of Paediatric Surgery, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey

 

8-NADİR BİR İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON NEDENİ: GEZİCİ DALAK
Abstract in English is NA. Please mail to:
A. Gözüküçük, M. Özdemir, C. Turan
Erciyes Ü. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi
turanc@erciyes. edu.tr
9-YÜKSEK TİP ANOREKTAL MALFORMASYONLU ERKEK ÇOCUKLARDA PSARP YERİNE LAPAROSKOPİ YARDIMI İLE ANOREKTAL PULL-THROUGH
Abstract in English is NA. Please mail to:
M. Küçükaydın, A. Gözüküçük, F. Karaca, B. Orhan, İ. Alkan, H. Ayangil
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
mkucukaydin@hotmail.com
 

10-REKTOVESTİBULER FİSTÜLÜN CERRAHİ TEDAVİSİNDE KOLOSTOMİ ZORUNLU MU?

Abstract in English is NA. Please mail to:
M. Küçükaydın, A. Karakaya, H. Okur, C. Turan, B. Orhan, İ. Alkan, H. Ayangil, F. Karaca, A. Gözüküçük
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
mkucukaydin@hotmail.com

 

11-EKSTRAHEPATİK VEN OBSTRÜKSİYONUNA BAGLI PORTAL HİPERTANSİYONLU ÇOCUKLARDA SUGIURA İŞLEMİ
Abstract in English is NA. Please mail to:
M. Küçükaydın, F. Karaca, A. Gözüküçük, H. Okur, D. Arslan, B. Orhan, İ. Alkan, H. Ayangil, A. Karakaya
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
mkucukaydin@hotmail.com

 

12-PREMATÜRE BİR BEBEKTE BAŞARILI KOLONİK İNTERPOZİSYON VE AORTOPEKSİ
SUCCESFUL COLONIC INTERPOSITION AND AORTOPEXY IN A PREMATURE BABY
M Küçükaydın, A Gözüküçük, AE Karakaya, AN Çiftler, İY Alkan, HR Ayangil, B Orhan , M Güzel
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, Kayseri
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, Kayseri

 

13-DENEYSEL VEZİKOÜRETERAL REFLÜDE OLUŞAN BÖBREK HASARINA E VİTAMİNİNİN ETKİSİ
THE EFFECT OF VITAMIN E ON THE KIDNEY DAMAGE IN EXPERIMENTAL VESICOURETERAL REFLUX
A Gözüküçük, H Okur, M Kula, F Öztürk, S Muhtaroğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, Nükleer Tıp, Patoloji ve Biyokimya Anabilim Dalları
Erciyes University, School of medicin

 

 

Katıldığı ulusal ve uluslararası kongreler:

1-Hypos’12 3. Uluslararası Hypospadias Çalıştayı 6-7 Aralık 2012 İstanbul/Türkiye

2-19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2001, Antalya

3-21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2003, Şanlıurfa

4-9. Ulusal Çocuk Urolojisi Kongresi 2007, Antalya

5-4. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi 2003, Kayseri

6-3. Ulusal Pediyatrik Uroloji Kongresi 2012, Bursa

7-24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2006, Adana

8-22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2004, Bursa

9-8. Ulusal Çocuk Urolojisi Kongresi 2005, Marmaris

10-  . Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2009,

11- . Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2016, KKTC

12- . Ulusal Pediyatrik Üroloji  Kongresi 2017, Antalya

13-Pediyatrik Üroloji Kongresi 2015, Diyarbakır

Katıldığı kurslar ve çalıştaylar:

 1. Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2003, Bursa
 2. Çocuklarda Akut Karın 2015, Gaziantep
 3. Çocuklarda İşeme Bozuklukları Çalıştayı 2012, Adana
 4. Çocukluk Çağı Taş Hastalıkları 2012, Ankara
 5. Çocuklarda Motolite Bozuklukları Kursu 2010, Kahraman Maraş
 6. Çocuklarda Temel Ultrasonografi Kursu 2017, Antalya
 7. Çocuklarda Üroterapi Kursu 2017, Antalya
 8. İşyeri Hekimliği Kursu 2011, Adana
 9. Deneysel ve klinik Araştırma Kursu 2003, Kayseri

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

 • Çocuk Cerrahisi

Op. Dr. ALİ GÖZÜKÜÇÜK                                  

 

Öğrenim bilgisi

Tıpta uzmanlık                                ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

1998-2004                                      TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ

Tez adı: DENEYSEL VEZİKOÜRETERAL REFLÜDE OLUŞAN BÖBREK HASARINA E VİTAMİNİNİN ETKİSİ

(Hamit OKUR)

Yüksek Lisans                                ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

1987-1993                                      TIP FAKÜLTESİ  / TIP PR

 

Görevler

1993-1994 Niğde Altunhisar Akmanlar Sağlık Ocağı Tabibi

1995-1998 Adana Kozan Devlet Hastanesi Acil Tabibi

1998-2004 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Araştırma Görevlisi

2004-2005 Kahraman Maraş Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı

2005-2006 Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzman Hekim

2006-2008 Kahraman Maraş Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı

2008-2017 Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı

 

İdari görevler

2007-2008 Kahraman Maraş Çocuk Hastanesi Başhekim Yardımcısı

2008-2009 Adana Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi

2009-2012 Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Danışmanı

 

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1- Prevalence and associated factors of day wetting and combined day and night wetting.

Toktamis A, Demirel Y, Ozkan KU, Garipardiç M, Gözüküçük A, Nur N.

Urol Int. 2008;81(1):54-9. doi: 10.1159/000137641. Epub 2008 Jul 16.

PMID: 18645272

2- Congenital scaphoid megalourethra: report of two cases.

Ozokutan BH, Küçükaydin M, Ceylan H, Gözüküçük A, Karaca F.

Int J Urol. 2005 Apr;12(4):419-21.

PMID: 15948736

3- Nonketotic Hyperosmolar Coma Associated With Splenic Rupture in Congenital Afibrinogenemia.

Akcakus M, Patiroglu T, Keskin M, Koklu E, Gozukucuk A.

J Pediatr Hematol Oncol. 2004 Oct;26(10):668-671.

PMID: 27811610

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1-PALPE EDİLEMEYEN İNMEMİŞ TESTİSTE LAPAROSKOPİ
LAPAROSCOPY IN THE MANAGEMENT OF IMPALPABLE UNDESCENDED TESTIS
H Okur,M Küçükaydın,M Özdemir,Ö Köse,KU Özkan,M Kabaklıoğlu,F Karaca,A Gözüküçük
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri
HDepartment of Pediatric Surgery Erciyes University Medical Faculty, Kayseri/Turkey
 

2-ÇOCUKLARDA PANKREAS PSÖDOKİSTLERİNİN TEDAVİSİ: NONOPERATİF YAKLAŞIM YETERLİ Mİ?

MANAGEMENT OF PANCREATIC PSEUDOCYSTS IN CHILDREN: IS NONOPERATIVE APPROACH EFFECTIVE?
H Okur,C Turan,Ö Köse,KU Özkan,M Kabaklıoğlu,M Özdemir,A Gözüküçük ,F Karaca,M Küçükaydın
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri
Department of Pediatric Surgery Erciyes University Medical Faculty, Kayseri/Turkey

 

3-HIRSCHSPRUNG HASTALIĞINDA TEK SEANSLI TRANSANAL PULLTROUGH
TARNSANAL ONE-STAGE PULL-THROUGH FOR HIRSCHSPRUNG?S DISEASE
Küçükaydın M, Özkan KU, Köse Ö, Özdemir M, Karaca F, Gözüküçük A
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Department of Pediatric Surgery, Erciyes University Medical Faculty, Kayseri/Tur
 

4-ÇOCUKLARDA PEPTİK ÜLSER PERFORASYONLARI

PEPTIC ULCER PERFORATIONS IN CHILDREN
H Okur*, C Turan*, D Arslan**, A Gözüküçük*, M Kabaklıoğlu*, F Karaca*, M Özdemir*, Y Alkan*, M Küçükaydın*
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi* ve Pediatri** Anabilim Dalları, Kayseri
H Okur*, C Turan*, D Arslan**, A Gözüküçük*, M Kabaklıoğlu*, F Karaca*, M Özdemir*, Y Alkan*, M Küçükaydın* Departments of Paediatric Surgery* and Paediatrics**, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey

 

5-ÖSOFAGUS ATREZİSİNDE BİR KONSULTANIN DENEYİMLERİ
ONE CONSULTANT?S EXPERIENCE WİTH ESOPHAGEAL ATRESIA
M Küçükaydın, M Özdemir, M Kabaklıoğlu, Y Alkan, A Gözüküçük, F Karaca, AE Karakaya, B Orhan
Erciyes Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilimdalı
Erciyes University Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery

 

6-NADİR GÖRÜLEN ANOMALİLER BİRLİKTELİĞİ
A RARE COMBAINED CONGENITAL MALFORMATION
M Küçükaydın, A Gözüküçük,M Kabaklıoğlu,Y Alkan, AE Karakaya
Erciyes Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilimdalı
Erciyes University Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery

 

7-KONJENİTAL PREPUBİK SİNÜS
CONGENITAL PREPUBIC SINUS
H Okur, F Karaca, M Kabaklıoğlu, A Gözüküçük, Y Alkan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri
H Okur, F Karaca, M Kabaklıoğlu, A Gözüküçük, Y Alkan Department of Paediatric Surgery, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey

 

8-NADİR BİR İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON NEDENİ: GEZİCİ DALAK
Abstract in English is NA. Please mail to:
A. Gözüküçük, M. Özdemir, C. Turan
Erciyes Ü. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi
turanc@erciyes. edu.tr
9-YÜKSEK TİP ANOREKTAL MALFORMASYONLU ERKEK ÇOCUKLARDA PSARP YERİNE LAPAROSKOPİ YARDIMI İLE ANOREKTAL PULL-THROUGH
Abstract in English is NA. Please mail to:
M. Küçükaydın, A. Gözüküçük, F. Karaca, B. Orhan, İ. Alkan, H. Ayangil
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
mkucukaydin@hotmail.com
 

10-REKTOVESTİBULER FİSTÜLÜN CERRAHİ TEDAVİSİNDE KOLOSTOMİ ZORUNLU MU?

Abstract in English is NA. Please mail to:
M. Küçükaydın, A. Karakaya, H. Okur, C. Turan, B. Orhan, İ. Alkan, H. Ayangil, F. Karaca, A. Gözüküçük
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
mkucukaydin@hotmail.com

 

11-EKSTRAHEPATİK VEN OBSTRÜKSİYONUNA BAGLI PORTAL HİPERTANSİYONLU ÇOCUKLARDA SUGIURA İŞLEMİ
Abstract in English is NA. Please mail to:
M. Küçükaydın, F. Karaca, A. Gözüküçük, H. Okur, D. Arslan, B. Orhan, İ. Alkan, H. Ayangil, A. Karakaya
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
mkucukaydin@hotmail.com

 

12-PREMATÜRE BİR BEBEKTE BAŞARILI KOLONİK İNTERPOZİSYON VE AORTOPEKSİ
SUCCESFUL COLONIC INTERPOSITION AND AORTOPEXY IN A PREMATURE BABY
M Küçükaydın, A Gözüküçük, AE Karakaya, AN Çiftler, İY Alkan, HR Ayangil, B Orhan , M Güzel
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, Kayseri
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, Kayseri

 

13-DENEYSEL VEZİKOÜRETERAL REFLÜDE OLUŞAN BÖBREK HASARINA E VİTAMİNİNİN ETKİSİ
THE EFFECT OF VITAMIN E ON THE KIDNEY DAMAGE IN EXPERIMENTAL VESICOURETERAL REFLUX
A Gözüküçük, H Okur, M Kula, F Öztürk, S Muhtaroğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, Nükleer Tıp, Patoloji ve Biyokimya Anabilim Dalları
Erciyes University, School of medicin

 

 

Katıldığı ulusal ve uluslararası kongreler:

1-Hypos’12 3. Uluslararası Hypospadias Çalıştayı 6-7 Aralık 2012 İstanbul/Türkiye

2-19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2001, Antalya

3-21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2003, Şanlıurfa

4-9. Ulusal Çocuk Urolojisi Kongresi 2007, Antalya

5-4. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi 2003, Kayseri

6-3. Ulusal Pediyatrik Uroloji Kongresi 2012, Bursa

7-24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2006, Adana

8-22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2004, Bursa

9-8. Ulusal Çocuk Urolojisi Kongresi 2005, Marmaris

10-  . Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2009,

11- . Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2016, KKTC

12- . Ulusal Pediyatrik Üroloji  Kongresi 2017, Antalya

13-Pediyatrik Üroloji Kongresi 2015, Diyarbakır

 

Katıldığı kurslar ve çalıştaylar:

 1. Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2003, Bursa
 2. Çocuklarda Akut Karın 2015, Gaziantep
 3. Çocuklarda İşeme Bozuklukları Çalıştayı 2012, Adana
 4. Çocukluk Çağı Taş Hastalıkları 2012, Ankara
 5. Çocuklarda Motolite Bozuklukları Kursu 2010, Kahraman Maraş
 6. Çocuklarda Temel Ultrasonografi Kursu 2017, Antalya
 7. Çocuklarda Üroterapi Kursu 2017, Antalya
 8. İşyeri Hekimliği Kursu 2011, Adana
 9. Deneysel ve klinik Araştırma Kursu 2003, Kayseri

İlgili Bölümler