Check Up Test Tanımları

Her check-up’ta kan basıncı, kalp ve solunum hızı, ateş, genel görünüm gibi hayati bulgulara bakılır; daha sonra kardiyoloji, kulak burun boğaz, ağız ve diş sağlığı, göz hastalıkları, kadın doğum, üroloji, iç hastalıkları muayeneleri yapılır. Erkekler için testis, fıtık ve prostat muayenesi; kadınlar içinse meme ve pelvik muayene yapılır.

Check-up programlarının içeriğinde hastanın yaş ve klinik özelliklerine göre; hekim muayeneleri yanı sıra, hematolojik tetkikler, kalp risk faktörlerinin araştırılması, metabolizma, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ve kan elektrolitlerini içeren biyokimya tetkikleri, hormon tetkikleri, enfeksiyon araştırması, radyolojik tetkikler, endoskopik muayeneler ve kanser tarama testleri özellikle yer almalıdır.

Bunun dışında muayenede ortaya çıkan bulgulara göre doktorunuz özellikli testler de yaptırmanızı  isteyebilir. Check Up programları içerisinde yer alan testlerin kullanım amaçlarını sizler için tanımladık.

AKCİĞER GRAFİSİ: Akciğer ve kalbin radyolojik değerlendirilmesinde kullanılır.

ALP (Alkalen Fosfataz): Karaciğer, safra yolları, kalp ve böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır.

AST (SGOT): Karaciğer, safra yolları, kalp ve böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır.

ALT (SGPT): Karaciğer, safra yolları, kalp ve böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır.

ANTI-HBS (Hepatit B Yüzey Antikoru): Hepatit B hastalığına karşı bağışıklığı gösterir.

ANTI-HCV (Hepatit C Antikoru): Hepatit C hastalığının tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır.

ANTI HIV (AIDS Antikoru): AIDS hastalığının tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır.

AFP (Alfa Fetoprotein): Karaciğer ve germ hücreli kanserler için kullanılan bir tümör belirtecidir.

BIL (Total bilirubin): Hepatit gibi karaciğer hastalıkları( sarılık ve safra yollarının) tıkanıklığının belirlenmesi ve izlenmesi amacıyla kullanılır.

BUN (Üre Azotu): Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek( böbrek yetmezliği), böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır.

CA 125 (Kanser Antijen 125): Over (yumurtalık) tümorleri için bir tümör belirtecidir.

CA 15-3 (Kanser Antijen15-3): Meme tümörleri için kullanılan bir tümör belirtecidir.

CA 19-9 (Kanser Antijen 19-9): Mide, kalınbağırsak, pankreas kanserleri için kullanılan bir tümör belirtecidir.

CEA (Karsinoembriyonik Antijen): Genel olarak çok sayıda kanserin (akciğer, karaciğer,pankreas,mide,kalınbağırsak, meme, prostat) tedavisinin ve nükslerin izlenmesi için kullanılan bir tümör belirtecidir. Tek başına tanı için yeterli olamaz.

CRP (C Reaktif Protein): Genel olarak mikrobik veya toksinlere karşı vücutta ortaya çıkan iltihabi reaksiyonların tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır.

DEMİR VE DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ: Anemi(kansızlık) tanı ve takibinde kullanılır.

EKG (Elektrokardiyografi): kalbin ritim ve sinir iletiminin bozuklukları(aritmi) ile birlikte İnfarktüs (kriz) ile ilgili bulguları ortaya çıkarmak için yapılır.

EFOR TESTİ: Efor sırasında ortaya çıkabilecek kalp ve damar hastalıkları ile ilgili bulguları ortaya çıkarmak için yapılır.

EKOKARDİYOGRAFİ: Kalbin iç yapısının ve fonksiyonlarının ultrasonografik olarak incelenmesidir. Kalp kası ve kapakçıkları, kalpten çıkan damarlarla birlikte, pıhtı ve tümörler değerlendirilir.

TÜM BATIN USG: Karaciğer, safra kesesi, pankreas, böbrek, rahim, prostat gibi karın organların hastalıklarının tanısı için yapılır.

GAITADA GİZLİ KAN: Özellikle mide ve bağırsakla ilgili kanama ve kanserin araştırılmasında kullanılır.

FOSFOR: Osteoporoz(kemik erimesi) tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır.

FOLİK ASİT: Gebelik takibinde, kansızlık(anemi), kol ve bacaklarda uyuşma gibi sinir sistemi ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır.

HBS AG (Hepatit B Yüzey Antijeni): Hepatit B Hastalığının tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır.

HB A1C (Hemoglobin A1c): Diyabet hastalığının tarama, tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır.

HDL-KOL (Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Kolestrol): Kalp ve damar hastalıkları bakımından risklerin belirlenmesi amacıyla kan yağlarının ölçümlenmesinde, diyet düzenlemelerinde kullanılır.

KREATİNİN: Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek(böbrek yetmezliği) böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır.

Kalsiyum: Orteoporoz (kemik erimesi), kalp damar hastalıklarının tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır.

KEMİK DANSİTOMETRESİ: Sıklıkla menopozdan sonra kadınları en çok etkileyen olaylardan biri olan osteoporozun tanısında kullanılır. Erkeklerde de bu durum olabilir. Kemik dansitometri kemik kaybına neden olan diğer olayların gösterilmesinin yanı sıra uygulanan tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesinde de kullanılır.

LDL-KOL (Düşük Yoğunluklu Lipoprotein Kolestrol): Kalp ve damar hastalıkları bakımından risklerin belirlenmesi amacıyla kan yağlarının ölçümlenmesinde, diyet düzenlemelerinde kullanılır.

LDH (Laktat Dehidrogenaz): Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır.

MAMOGRAFİ: Meme kanserinin erken teşhisi amacıyla kullanılır.

MEME USG: Meme kanserinin erken teşhisi amacıyla kullanılır.

PANORAMİK RÖNTGEN: Çene ve tüm dişlerin tek bir filmde görülmesini sağlayan röntgen filmidir.

PSA (Prostat Spesifik Antijen): Erkeklerde prostat kanserinin tanısına yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

SEDİMENTASYON (ESR): Özellikle romatizma, enfeksiyon hastalıkları olmak üzere, çok sayıda hastalığın tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır.

SMEAR SERVİKAL (Rahim Ağzı): Rahim ağzı kanseri ve diğer iltihabi hastalıklarının tanısında kullanılır.

TOTAL KOLESTEROL (T-KOL): Kalp ve damar hastalıkları bakımından risklerin belirlenmesi amacıyla kan yağlarının ölçümlenmesinde, diyet düzenlemelerinde kullanılır.

TRIGLISERID (TRIG): Kalp ve damar hastalıkları bakımında risklerin belirlenmesi amacıyla, kan yağlarının ölçümlenmesinde, diyet düzenlemelerinde kullanılır.

TSH (Tiroid Stimulan Horman): Tiroid hastalıklarının tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır.

TAM KAN SAYIMI (HEMOGRAM, CBC): Kansızlık başta olmak üzere birçok kan hastalığı ve enfeksiyonların tanı ve tedavisinde kullanılır.

TAM İDRAR TAHLİLİ (TİT): Böbrek, idrar yolu ve diğer ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılır.

TÜM VÜCUT YAĞ ANALİZİ: Bir kişinin kilosu ile boyu arasındaki oranı belirleyerek diyet düzenlemelerinde kullanılır.

ÜRİK ASİT (ÜA): Gut ve böbrek hastalıklarının tanısı ve tedavisinin izlenmesinde kullanılır.

ÜRİNER SİSTEM USG: Böbrek, idrar yolları ve mesane patolojilerinin tanı ve tedavisinde kullanılır.

VİTAMİN B12: Kansızlık(anemi), kol ve bacaklarda uyuşma gibi sinir sistemi ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisinin takibinde, ayrıca ileri yaşlarda mental ve davranışsal değişikliklerin değerlendirilmesinde kullanılır.