Psikiyatri

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk psikiyatrisi, çocuk ve ergenlerin ruh sağlığının değerlendirilmesi, koruyucu önlemlerin alınması, tanı ve tedavinin planlanması gibi alanlarla ilgilenen bir tıp dalıdır. Çocukları bebeklikten alıp ergenlik çağının sonuna kadar getirişimiz uzun ve kimi zaman da çetin bir yolculuktur. Henüz olgunlaşmamış, özel bir yapıda dünyaya gelen insan yavrusu ilk aylarda anne babasına çok yakından bağımlıdır. Yaşamın ilk yıllında bebekler, tehlikelerden uzak ama aynı zamanda duygusal yönden zengin ve besleyici bir ortama ihtiyaç duyarlar. Çocukların büyümelerine, dış dünyaya hazırlanmalarına eşlik ederken, onların iç dünyalarının

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon

Çok yakın zamana kadar çocuklarda depresyon görülmediği düşünülmekteydi. Erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da depresyon görülebilmektedir. Erişkinlerde ergenlerde ve çocuklarda depresyonun temel belirtilerinde önemli benzerlikler olmasına karşın yaşa bağlı belirgin ayrılıklar da vardır. Çocuk ve ergenlerin yaşam deneyimleri erişkinlerden az olduğundan ve onlar duygusal durumlarını sözel olarak erişkinler kadar iyi anlatamadığından depresyonlarını genellikle davranışlarıyla gösterirler. Depresyondaki bir çocukta eskisine oranla huzursuzlukta artış, daha sinirli ve gergin olma, söz dinlememe gibi davranışsal belirtiler olabilir. Ayrıca her çocuk ve ergenin depresyonu birbirinden ayrıdır.

Yaygın Gelişimsel Bozukluk

Otistik Bozukluk Asperger Sendromu Rett Sendromu Dezintegratif Bozukluk Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk, hastalık başlıklarını içeren bir bozukluktur.Çocuk ve Ergen psikiyatrisinde erken tanının en önemli sonuçlar doğurduğu acil hastalıklardan birisidir. Otizm tanısının konulabilmesi için iletişim ve sosyal alanlarda sorunlar olması, yineleyici sınırlı ilgi ve davranışlar olması ve bunların 30 ay öncesinden beri görülüyor olması gerekmektedir. Klinik özellikler Yaygın gelişimsel bozukluğu olan her birey diğerinden farklıdır. Bu nedenle buradaki tanımlamalar yol göstericidir. Bebeklerdeki davranışlar;Bebeklerin çoğu sakindir, bunlara melek gibi bebekler denebilir, Daha azınlıktaki grup ise gece

Çocuklarda İdrar Kaçırma Bozukluğu

Enüresis (İdrar Kaçırma) Çocuklarda en az beş yaşından sonra, yineleyici bir şekilde, istemsiz ya da amaçlı olarak, gündüz ve /veya gece yatağa ya da giysilere idrar kaçırılması olarak tanımlanabilir. Bu durumun hastalık olarak kabul edilmesi için en az ardışık üç ay, haftada iki kez ortaya çıkan bir sıklıkta olması ya da klinik açıdan belirgin bir sıkıntı oluşturması gerek toplum içinde gerekse diğer işlevsellik alanlarında bozukluğa yol açması gerekmektedir. Yapılan araştırmalarda enüresisli çocuklarda daha çok uyum sorunları, davranış problemleri, zaman içerisinde öz

Çocuklarda yeme bozuklukları

Anoreksiya Nevroza Anoreksiya nevroza vücut ağırlığının beklenenin %85 inden daha az olmasına yol açan aşırı kilo kaybı, beden algısında bozukluk ve şişman olmakla ilgili yoğun kaygının görüldüğü genelde ergen ve genç kadınlarda görülen önemli oranda morbidite ve mortaliteye (çeşitli hastalıklara veya ölüme) yol açan bir hastalıktır. Tedaviye direnci ve riskleri açısından çocuk ve ergen psikiyatrisi için tanınması ve tedavi edilmesi önemli bir patolojidir. Bu hastalığın temel psikopatolojik özelliği şişman olma korkusudur ve hasta kilosunun fazla olduğuyla ilgili değiştirilmesi güç bir inanca sahiptir