Omurga Sağlığı

Omurga Cerrahisi

Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve omuriliğin çeşitli hastalıkları, bu kritik oluşumlarda yapısal, işlevsel ve/veya mekanik bozukluklara yol açarak klinik hastalıklara neden olur. Omurga, omurilik ve sinir kökleri pek çok hastalık grubu tarafından etkilenerek başlıca ağrı olmak üzere felç ve duyu kayıpları gibi sinir sistemi fonksiyon kayıpları, omurganın hareketlerinde kısıtlanma ve şekil bozuklukları şeklinde klinik belirti ve bulgular ortaya çıkar. Klinik pratikte en çok

Omurga Hastalıkları (Bel Kayması)

Omurga, omur denilen birbrine bağlı bir seri kemikten oluşur. Erişkin insanların yaklaşık %5’inde bel bölgesinin en altındaki omurların üst ve alt eklemlerini birleştiren kemik kısmında gelişimsel bir kırık olabilir. Bu kırık omurun bir veya iki kenarında birden olabilir. Genellikle çok hareketli olan bel bölgesinin alt omurlarındaki aşırı yüklenmeye bağlı oluşan “stres kırıklarıdır”. Bu kırıklara “spondilolizis” denir. Bu bölgenin çok hareketli olması nedeniyle de bu kırıklar çoğu zaman iyileşmeyebilir. Ancak bu kırıklar genelde adolesan çağda ağrıya neden olurken

Omurga Hastalıkları (Spondilolizis ve Spondilolistezis)

Omurga, omur denilen birbrine bağlı bir seri kemikten oluşur. Erişkin insanların yaklaşık %5’inde bel bölgesinin en altındaki omurların üst ve alt eklemlerini birleştiren kemik kısmında gelişimsel bir kırık olabilir. Bu kırık omurun bir veya iki kenarında birden olabilir. Genellikle çok hareketli olan bel bölgesinin alt omurlarındaki aşırı yüklenmeye bağlı oluşan “stres kırıklarıdır”. Bu kırıklara “spondilolizis” denir. Bu bölgenin çok hareketli olması nedeniyle de bu kırıklar çoğu zaman iyileşmeyebilir. Ancak bu kırıklar genelde adolesan çağda ağrıya neden olurken erişkin çağlar da

Omurga Hastalıkları (Omurga Kanal Daralması)

Spinal (omurga) stenoz (darlık), spinal kanalın sagittal çapının, lateral reseslerin ve foramenlerin (sinir kökü kanalları) spinal kanalın bütününde veya bir veya iki vertebrasına belirli ölçülerde daralmasıdır. Doğumsal olabildiği gibi sonradan da oluşabilir.  Lomber spinal kanalın normal sagittal çapı, 15-25 mm’dir. Spinal stenozda temel problem, yetersiz kanal çapıdır. Sagittal çap, 10 mm.den az ise mutlak stenoz; 10-13 mm arasında ise göreceli stenozdan bahsedilir. Lateral reses olarak adlandırılan özel bir bölge ise, anteriordan omur gövdesinin

Omurga Merkezimiz Hizmetinizde!

Hisar  Hospital Intercontinental Omurga Merkezimiz, uluslararası tıp camiasında ileri cerrahi teknikleri kullanan, en zorlu vakalarda bile başarılı tedavi çözümleri sağlamalarıyla ün yapmış, Türkiye’nin en saygın Ortopedi ve Travmatoloji hekimlerinin liderliğinde kurulmuştur. Omurga Merkezimiz, bel ve boyun ağrılarına tek bir uzmanlık alanının yaklaşımını değil; Avrupa ve Amerika’da bu amaçla oluşturulmuş olan Omurga Tedavi Gruplarındaki multisipliner tedavi yaklaşımını benimsemiştir. Bu nedenle merkezimizde, birçok ilgili branş bir araya gelerek, tanı ve tedavi kararı vermektedir. Kliniğimiz bünyesinde; Omurga Cerrahisi konusunda uzmanlaşmış Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı, Omurga

Omurga Hastalıkları (Faset Artropati)

Faset eklemleri omur cisminin arka elamanlarını birbirine bağlar. Faset eklemleri vücudun diğer bölgelerindeki eklemlere benzer özellikler içerir. Vücudun diğer eklemlerini oluşturan kemikler gibi faset ekleminin eklem yüzeyi de düzgün bir kıkırdak ile kaplıdır, güçlü bağlardan oluşan kapsül ile çevrilidir ve kayganlığı sağlayan sinovial sıvı içerir. Kalça ve diz eklemi gibi faset eklemi de artritik ve ağrılı olabilir ve bel ağrısına neden olabilir. Omurganın bu bölgesinin dejenerasyonu ve artritine bağlı ağrı ve rahatsızlık faset artropatisi olarak adlandırılır. Belirtiler Faset artropatisi olan kişilerin çoğu

Omurga Hastalıkları (Servikal Spondiloz)

Servikal spondiloz yaşa bağlı olarak tekrarlayan minör travmalar sonucu boyundaki eklemlerin etkilendiği, genellikle 40 yaşını geçmiş insanlarda görülen ve yaşla birlikte progresyon gösteren, servikal osteoartrit olarak da bilinen bir hastalıktır. Özellikle servikal (boyun) omurlarının en hareketli olduğu bölgelerde ( C4-C5, C5-C6, C6-C7 ) görülür. Her iki cinsi de eşit etkilemekle birlikte erkeklerde kadınlara oranla daha erken yaş grubunda ortaya çıkar. İnsan yaşlandıkça sırt ve boyun omurgamızı oluşturan kemik ve kıkırdaklar ilerleyici bir dejenerasyona maruz kalır ve

Omurga Hastalıkları (Kifoz)

Nedenleri 1-Postural Kifoz: Çocuklarda genellikle okul taramalarında saptanabilen bir deformitedir.Genellikle adolesan dönemde ve kızlarda daha sık görülür.Eğrilik 60º’nin altındadır,omurga esnektir.Röntgenlerde omurgada yapısal bir anormallik yoktur. 2-Scheuermann Kifozu:Toplumda %0.4-8.3 arasında görülen torakal (sırt) ve torakolomber (sırt+bel) omurganın yapısal bir eğriliğidir. Erkeklerde daha sık görülür (E/K:7,3/1).Etyolojisinde çok değişik yorumlar olsa da en sık kabul gören vertebralardaki(omur) ring apofizlerde oluşan avasküler nekrozdur. Genellikle adolesan büyüme piki sırasında görülür.Başvuru yakınmaları ya sırt veya bel ağrısı ya da duruş bozukluğudur. Tanısındaki kriterler kifozun tepe noktasında birbirine komşu en az

Omurga Tümörleri

Omurga tümörleri kemik,sinir ve yumuşak dokudan köken alan tümörleri kapsamaktadır. Omurga tümörleri primer ve sekonder (metastatik) olarak ayrılırlar. Primer olanlar omurgayı oluşturan dokudan kaynaklananlar,seconder ise vücudun diğer dokularından kaynaklanan tümörlerdir. Sekonder tümörler kadınlarda en sık meme ve akciğerden, erkeklerde en sık akciğer ve prostattan köken alırlar. Çocuk ve adelosan dönemde genelde omurga tümörleri primerdir, erişkin dönemde ise sekonderdir. İyi huylu tümörler;