Nükleer Tıp

Nükleer Tıbbın Tarihçesi ve Genel Kullanım Alanları

Nükleer tıp, en basit tanımıyla nükleer tıp hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanımıdır. Halen ülkemizde üniversitelerde, büyük illerin devlet ve sigorta hastaneleri ile bazı özel merkezlerde hizmet veren nükleer tıp bölümlerinde hemen her organ sistemiyle ilgili hastalıklarda fonksiyon (işlev) görüntülemesi yapılır. Bu merkezlerde yapılan tanısal tetkikler tiroid, kemik, kalp, böbrek ve diğer birçok organın ve hastalığın sintigrafik görüntülenmesi olup aynı zamanda tiroid hastalıkları başta olmak üzere bazı tümör ve enflamatuar hastalıkların tedavisi de yapılmaktadır. Nükleer tıp tarihçesi, 1800’lü yılların başında

Nükleer Tıp Tetkikleri

Tc-99m tiroid sintigrafisi Tiroid uptake çalışması Paratiroid sintigrafisi Dinamik böbrek sintigrafisi(TC-99m DTPA işaretli) diüretikli veya diüretiksiz Dinamik böbrek sintigrafisi(TC-99m MAG3 işaretli) Kaptopril renogram(Çift çalışma) Statik böbrek sintigrafisi Adrenal korteks sintigrafisi Testis sintigrafisi Kemik sintigrafisi ve kemik SPECT Kemik iliği sintigrafisi Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi Miyokard perfuzyon Gated sintigrafisi(SPECT) Miyokard perfuzyon sintigrafisi (rest) Lenfosintigrafi Sentinal lenfnodu sintigrafisi Beyin perfüzyon sintigrafisi Tc-99m HMPAO beyin SPECT GİS kanama tespiti Özafagus transit zamanı ve motilite çalışması Mide boşalma süresi hesabı sıvı Mide boşalma süresi hesabı katı Gastroözefagial reflü Meckel sintigrafisi KC-Dalak sintigrafisi Hepatobilier sintigrafisi Akciğer perfüzyon sintigrafisi Akciğer ventilasyon sintigrafisi Kantitatif akciğer perfüzyon sintigrafisi Tc-99m sestamibi ile tümör görüntülemesi Tükrük bezi sintigrafisi Dakriosintigrafisi Tc-99m HIG ile