Klinik Laboratuvarlar

Mikrobiyoloji, Parazitoloji Ünitesi

Enfeksiyon etkeni bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitlerin direkt ve boyalı incelemeleri, antijen testleri, bakteri veya mantar kültürlerinde üretilmeleri ve tür düzeyinde tanımlanmaları Mikrobiyoloji laboratuvarımızda uzman hekim kontrolünde ve yetkin personellerimizce 24 saat boyunca yapılabilmektedir. Her türlü hasta örneklerinden (Boğaz, idrar, kan, ürogenital örnekler, BOS, Balgam, yara vb ) üretilen mikroorganizmaların antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi gerçekleştirilmekte, 24-48 saat içinde kültür ve antibiyogram sonuçları verilmektedir. Kan kültürleri üreme kontrollü otomatik cihazla (RENDER-BC128 Tam Otomatik Kan Kültürü

Sıcak Havalar Dengenizi Bozmasın

Yaz mevsiminde, havada bulunması gereken %40 ile %60 oranındaki nemin %90’lara çıkmasıyla birlikte hissedilen sıcaklığın miktarı artıyor. Yüksek nem oranı insanlar üzerinde özellikle kalp damar ve solunum sistemi başta olmak üzere psikolojik olarak da olumsuz etkiler yaratabiliyor. Hisar Intercontinental Hospital Klinik Laboratuvar Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bekir Sami Uyanık yaz aylarında yüksek neme karşı alınabilecek önemler hakkında bilgi verdi.   Yüksek nem oranı nefes darlığına sebep olabiliyor Havanın belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği nem miktarının  %100 olması, havanın suyla tamamen doymuş olması demektir. Nem

Seroloji Ünitesi

Bu ünitemizde tam otomatik cihazlar ile vücut sıvılarında bulunan proteinlerin (ASO, CRP, RF, immunglobulinler, kompleman vb.) tahliline yönelik testler, hepatit (Hepatit B, Hepatit C vb.) ve AİDS(HIV) testleri, gebelik enfeksiyonlarını belirleyen testler (TORCH grubu), Brucella ve Tifo için testler, romatolojik hastalıkların teşhisine yönelik otoantikorlar (ANA, ENA, Anti dsDNA, ANCA, Anti CCP vb.) ve diğer bütün serolojik testler yapılmaktadır.

Hematoloji Ünitesi

Tam kan sayımları, 22 parametreli tam otomatik kan sayım sistemleri ile yapılmakta ve periferik yayma  preparatları hematoloji uzmanı tarafından değerlendirilmektedir. PT, aPTT, D-Dimer vb. koagülasyon testleri de bu ünitede otomatize koagülasyon cihazı ile çalışılmaktadır. Aynı şekilde sedimantasyon testi de otomatize sistemlerde çalışılmakta ve rapor edilmektedir.

Sağlıklı Bir Hayat İçin Vazgeçilmez Adresimiz Laboratuvarlar

Bir Tüp Kanla Yaptıracağınız Testlerle, Sağlık Karnenizi Çıkarabilirsiniz. Laboratuvarlarda hastalıklı doku veya organdaki hücresel hasarın belirleyicileri olarak özellikle enzimler olmak üzere yüzlerce test yapılmaktadır. Hastalığın derecesi  enzimin kan seviyesinde önemli değişikliklere yol açmaktadır. Bu sebeple, kanda uygun testler ölçülerek, hastalıklı organ veya doku, hastalığın nedeni, derecesi, yaygınlığı hakkında önemli bilgiler elde edilmektedir. Laboratuvar testlerinden elde edilen sonuçlar, Check-up  programlarında, hastalıkların önlenmesinde,  hastalıkların ayırıcı teşhisinde, en uygun  tedavinin yapılmasında, tedavinin etkinliğinde, hastalığın takibinde hekime çok büyük yararlar sağlamaktadır. Çok sayıda kimyasal, biyolojik, hematolojik, immünolojik testler

Klinik Laboratuvarlarımız

Günümüzde hızla gelişen teknolojiler ve yeni testlerin geliştirilmesi sonucunda, hastalıkların erken teşhisinde, doğru ve etkili  tedavi edilmesinde, laboratuvarlar önemli bir konuma gelmiştir. Hastanemiz Klinik Laboratuvarlarında temel ilkemiz, teknolojideki gelişmelerle var olan yapıyı sürekli güncelleyerek, uluslararası standartlara uygun laboratuvar hizmeti sunmaktır. Laboratuvarlarımız, tıbbın ve teknolojinin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak, gerçekleştirdiği iyi uygulamalarla, laboratuarın bütün üniteleriyle örnek ve referans olmayı hedeflemiştir. Klinik Biyokimya, Hematoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, İmmünoloji (Allerji), Seroloji (Hepatit, AIDS, TORCH), Onkoloji (Kanser Tarama Testleri), Endokrinoloji (Hormon Testleri). Laboratuvar ünitelerimizde analizler üzerinde etkili olabilecek sıcaklık, nem ve havalandırma gibi ortam şartları, optimum düzeyde

Hormon, Tümör Markerleri ve İlaç Düzeyleri Ünitesi

Bu ünitede tam otomatik sistemlerle günlük olarak tiroid bezi, pankreas, paratiroid bezi, böbrek üstü bezi ve fertilite hormonları, ilaç düzeyleri ve vitamin analizleri yapılmaktadır.(TSH, Anti-Tg, Anti-TPO, İnsülin, PTH, 25 Hidroksi Vitamin D3, Kortizol, Prolaktin, FSH, LH,E2, B-HCG, Digoksin, B12, Folik Asit gibi). Ayrıca, bu bölümde gastrointestinal sistem (karaciğer, pankreas mide, kolon), akciğer, prostat, meme, ve overlerle ilgili CEA, AFP, CA 15-3, CA 125, CA 19-9, F-PSA, TPSA gibi tümör markerleri ölçülmektedir.

Alerji Ünitesi

Total IgE ve ECP (eozonofilik Catyonik Protein) testleri ile ev tozu akarları, polenler, küf mantarları, hayvan alerjenleri (kedi köpek gibi ev hayvanları), böcek alerjenleri ve gıda alerjenleri gibi tüm alerjenlere yönelik testler çalışılmaktadır.

Klinik Biyokimya Ünitesi

Kan, idrar, beyin omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvılarından protein, karbonhidrat, enzim ve elektrolit grubunda yer alan birçok rutin ve spesifik testler özel kitler ve otonalizörlerle çalışılmaktadır. Diyabet testleri; kan şekeri (glukoz), glukoz tolerans testi, Hemoglobin A1c, insülin, HOMA IR, idrarda mikroalbümin, idrarda protein Karaciğer, pankreas  ve safra yolları testleri; AST, ALT, GGT ,ALP, LDH, amilaz, lipaz Böbrek testleri; üre(BUN), kreatinin, tam idrar analizi, Kardiyak (kalp) testleri; CK, CK-MB, Troponin T, AST, LDH Kemik marker testleri; ALP, Kalsiyum, fosfor, D vitamini Kan yağları (lipidler); kolesterol, trigliserid,