Kardiyoloji

Koroner Anjiyografi

Koroner anjiyografi; kalbi besleyen damarların görüntülenmesi yöntemidir. Katater salonunda yapılır. Kalp damarlarının içine röntgende görülen opak madde (kontrast madde) verilerek kalp damarlarının anatomisi gözlenir. Neden yapılır? (Yapılması için kişide hangi tür şikayetlerin olması gerekir?)  Kalp damarlarının kalp kasını beslemede yetersiz kaldığının düşünüldüğü, buna ait deliller olduğu durumlarda yapılır. Eforla oluşan göğüs ağrısı olan hastalarda ve bu sebeple uygulanan efor testinin anormal olduğu durumlarda,  ya da son zamanlarda giderek artan ya da istirahatla dahi gelmeye başlayan uzun süren göğüs ağrılarında, ani kalp krizinde

Radial Anjiyografi (El Bileğinden Kalp Anjiyosi)

Radial Yoldan Koroner Anjiyografi  (El Bileğinden Kalp Anjiyosu) Radial koroner anjiografi el bileğinde bulunan 2 atar damardan biri olan radial arter (nabız sayılan atar damar) kullanılarak yapılan koroner anjiyografidir. Hekime uygulama kolaylığı sağlaması, eğitim süresinin daha kısa olması sebebiyle ülkemizde daha sık ve yaygın kullanılan femoral anjiografi (kasıktan kalp anjiyosu), girişim yerine bağlı komplikasyonların (kanama, şişlik vs.) daha fazla olması ve hasta konforunun kötü olması nedeniyle özellikle deneyimli merkezlerde yerini giderek radiyal anjiografiye bırakmaktadır. Radial Arter (Bilek Damarı): Radial arter, el bileğinde birbirine paralel seyreden,

Girişimsel Kardiyoloji

Koroner Anjiyografi Periferik Anjiyografi Dijital Substruction Anjiyografi Bilgisayarlı Koroner Anjiyografi (CT Anjiyo) Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Kalp Pili Taşikardi (SVT-Supraventriküler Taşikardi) Atrial fibrilasyon Atrial taşikardi Koroner Anjiyografi nedir? Kalbi besleyen damarların görüntülenmesi yöntemidir. Katater salonunda yapılır. Kalp damarlarının içine röntgende görülen opak madde (kontrast madde) verilerek damarlarının anatomisi gözlenir. Neden ve ne zaman yapılır?  Kalp damarlarının kasını beslemede yetersiz kaldığının düşünüldüğü, buna ait deliller olduğu durumlarda yapılır. Eforla oluşan göğüs ağrısı olan hastalarda ve bu sebeple uygulanan efor testinin anormal olduğu durumlarda, ya da son zamanlarda giderek artan ya da istirahatla dahi gelmeye

Bilgisayarlı Koroner Anjiyo

BT Koroner Anjiyografi nedir? Kalp damarlarının yeni nesil Bilgisayarlı Tomografi cihazları ile ağrısız ve 10-12 saniye gibi çok kısa bir sürede gösterilmesidir. Bugün 40 ve 64 dedektörlü BT cihazları yüksek kalitede görüntüler elde edilebilmektedir. Her hastadan yaklaşık 300-500 kesit elde edilmekte olup veriler kesitten çok hacim bilgisi taşımaktadır. Bilgi teknolojisindeki ilerlemeler, bilgisayar destekli tanı programları, gelişmiş ve hızlı bilgisayarlarla, elde edilen veriler; yüksek hız ve doğrulukta işlenmekte ve bildiğimiz kasık atar damarından girilerek yapılan kateter anjiografiye neredeyse eşdeğer olabilecek tanısal görüntüler elde

Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk Kardiyolojisi bölümünde anne karnındaki bebeğin kalbinden başlayarak, 18 yaş bitimine kadar olan fetüs, bebek, çocuk ve ergen kalp hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır. Bu hastalıklar arasında daha çok doğuştan kalp hastalıkları (delikler, darlıklar), sonradan gelişen kalp hastalıkları (romatizmal kapak hastalıkları, enfeksiyöz hastalıklar) ve kalp ritmi bozuklukları bulunmaktadır. Hastalarımız sıklıkla kalpte üfürüm duyulması, morarma, çabuk yorulma, göğüs ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma (senkop) ya da yüksek tansiyon gibi yakınmalarla polikliniğimize başvurmaktadır. Hastalarımızın büyük kısmında elektrokardiyografi (EKG), telekardiyografi ve ekokardiyografi