Göğüs Hastalıkları

Bronkoskopi Laboratuvarı

Alt solunum sisteminin temel organı olan akciğerin içindeki trakeobronşial ağacı fiberoptik endoskopi ile görüntülemeye bronkoskopi denir. Tanı ve tedavi amaçlı tüm uygulamalar yapılmaktadır. Rapor, çekilen fotoğraflar ve istenildiğinde görüntüleri içeren CD şeklinde hastalara verilmektedir.

Sigarasız Yaşam Polikliniği

Hastanemizde açılan Sigarayı Bırakma Polikliniğinde, sigara ile ilgili sorunların ve bağımlılığın aşılmasında bıraktırma yöntemleri kullanılarak, sigara içmeye son verdirilmeye çalışılmakta, daha kaliteli ve sağlıklı yaşam hedeflenmektedir. Türkiye’de erken ölüme yol açan üç hastalığın (kalp hastalıkları, kanser, beyin damar hastalıkları) en önemli nedenleri arasında sigara gelmektedir. Sigara aynı zamanda bu hastalıkların önlenebilir, kontrol edilebilir nedenleri arasında baş aktördür. Son yıllarda yapılan bilimsel içerikli araştırmalar, hamile kadınlarda, bebeklerde ve çocuklarda, ikinci el duman ya da pasif içiciliğinin zararlarının inanılmaz boyutlarda olduğunu gözler

Akciğer Kanserleri

Sigara ile Kısalan Hayat; Akciğer Kanseri… Kansere bağlı ölümlerde birinci sıraya yerleşen ve gelişiminde sigaranın %90 oranında sorumlu olduğu akciğer kanserinin, en önemli özelliği erken dönemde belirtilerini göstermemesi. Ayrıca bu hastalık hem kadın hem de erkeklerde kansere bağlı ölümlerde birinci sırayı alıyor.    Akciğer Kanseri Nedir? Akciğer kanseri akciğer dokusunda olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içerisinde kitle oluşturmasıdır. Bu kitle bulunduğu ortamda büyümesinin yanı sıra hastalığın ileriki evrelerinde çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara (kemik, beyin, karaciğer gibi) sıçrayarak ciddi

VATS (Video Yardımlı Toraks Cerrahisi)

Video kamera yardımı ile göğüs duvarında açılan 2 veya 3 adet 1,5 cm'lik kesi ile göğüs kafesi içine aletler ile girerek mevcut patolojiyi ortadan kaldırmaya yönelik genel anestezi altında yapılan bir ameliyattır.  Bu  yöntem  ile;Terleme  tedavisi, Akciğer  biyopsileri, Akciğerin  nodüler  lezyonları, Pnömotoraks  tedavisi, Akciğerin  kistik ve  büllöz  hastalıkları,  Metastatik  akciğer tümörleri / kanserleri,   Sınırlı kardiak  rezervi  olan  seçilmiş (erken  evre) akciğer  kanserleri. Eğer geçirilmiş akciğer hastalıkları (veya  ameliyatlar) yapışıklık oluşturmadı ise bu ameliyat yapılabilmektedir. 

Uyku Bozuklukları Laboratuvarı

22 Ocak 2007 itibariyle kurulan merkezimizde sistematik olarak uyku bozukluklarıyla ilgili çalışmalar ve Uyku Testleri (Polisomnografi=PSG) yapılmaktadır. Uyku Bozuklukları, hastanemizde multidisipliner bir yaklaşımla teşhis ve tedavi edilmekte olup; Uyku Merkezimiz Göğüs Hastalıkları Uzmanı çalışmalarını sürdürmektedir. Her Perşembe günü saat 16:00-19:00 arası Uyku Polikliniğinde PSG raporları ve hasta değerlendirme konseyi yapılmaktadır.Uyku Konseyiİlgili Diğer BranşlarEndokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma Kardiyoloji Diyetisyen Psikolog Ortodontist Uyku TeknisyeniYapılan TestlerTüm Gece Polisomnografi (PSG)+Solunum Kayıtları+PLM Tüm Gece Polisomnografi+CPAP/BiPAP titrasyonu PSG+Nokturnal Penil Tümesans Testi (NPT) PSG+Uyku Aktivasyon EEG’si MSLT (Gündüz Aşırı Uykululuk Testi)Tanısı Konulan HastalıklarUyku Apne Sendromu (OSAS) Obesite-Hipoventilasyon

Akciğer Fonksiyon Laboratuvarı

Akciğer ve Alerji ile ilgili poliklinik hizmetleri, hastaların alt birimlere yönlendirilmesi, ilgili branşlardan konsultasyon istenmesi, eğitim ve araştırma ile tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Hafta içi saat 08.00-18.00, hafta sonu Cumartesi günü saat 08.00-14.00 saatleri arası randevulu çalışmaktadır.