Gastroenteroloji ve Hepatoloji

Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Hastalıkları

Sarılıklar (tıkanma sarılıkları ve diğerleri) Kronik hepatitler (B ve C hepatitleri v.s) Siroz ve portal hipertansiyon Karaciğer hastalıkları (kistler, abseler) Karaciğer tümörleri Karaciğerin, alkole bağlı hastalıkları Safra kesesi ve yollarının taşlı-iltihabi hastalıkları Pankreasın iltihabi hastalıkları (pankreatitler) Pankreas kanserleri18.05.2015 tarihinde güncellenmiştir.

Endoskopi Laboratuvarı

Endoskopi; yemek borusu, mide, safra yolları ve bağırsakların, ucunda ışık ve mikro kamera sistemi olan bükülebilen (flexıbl) bir aletle incelenmesi işlemidir. Endoskopi ünitesinde;Gastroduedonoskop Kolonoskop Duedonoskop (ERCP)’ların videoendoskopik modelleri ile hizmet verilmekte, resim ve CD kaydı yapılabilmektedir.Endoskopi ünitesi yalnız tanı amaçlı değil, tedavi amacıyla da kullanılmaktadır. Endoskop ve kullanılan diğer aletlerin temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyonu çok önemlidir. Ünitemizde otomatik yıkama ve sterilizasyon cihazları ile işlem yapılmaktadır. İşlemlerin raporlanması, resimlenmesi ve gerektiğinde CD’ye alınması, arşivlenmesi mümkün olmakta ve bir örneği hastaya verilmektedir. Endoskopik tetkik işlemlerinde komplikasyonlar

Ph-metre

Reflü hastalığında her bir tetkikin yeri ayrıdır. Çoğunluğu oluşturan atipik reflülerde (% 60) PH-metre en hassas ve değerli tanı yöntemidir. Tipik şikayetleri olan ve endoskopide yutma borusu alt ucunda bariz tahribat gözlenen eroziv reflü hastalığında ayrıca PH metre tetkiki şart değildir. PH metre atipik şikayetleri (örneğin geniz ve akciğer şikayetleri) ön planda olup, endoskopide de net olarak reflü durumunu ortaya koyamadığımız non-eroziv hastalarda kesin tanı için mutlak gerekliliktir. Bazen de anti-reflü cerrahisinden sonra ameliyat başarısını değerlendirmede kullanılır. PH-metre ölçümü, hastanın yemek