Gastroenteroloji ve Hepatoloji

Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Hastalıkları

Sarılıklar (tıkanma sarılıkları ve diğerleri) Kronik hepatitler (B ve C hepatitleri v.s) Siroz ve portal hipertansiyon Karaciğer hastalıkları (kistler, abseler) Karaciğer tümörleri Karaciğerin, alkole bağlı hastalıkları Safra kesesi ve yollarının taşlı-iltihabi hastalıkları Pankreasın iltihabi hastalıkları (pankreatitler) Pankreas kanserleri 18.05.2015 tarihinde güncellenmiştir.

Endoskopi Laboratuvarı

Endoskopi; yemek borusu, mide, safra yolları ve bağırsakların, ucunda ışık ve mikro kamera sistemi olan bükülebilen (flexıbl) bir aletle incelenmesi işlemidir. Endoskopi ünitesinde; Gastroduedonoskop Kolonoskop Duedonoskop (ERCP)’ların videoendoskopik modelleri ile hizmet verilmekte, resim ve CD kaydı yapılabilmektedir. Endoskopi ünitesi yalnız tanı amaçlı değil, tedavi amacıyla da kullanılmaktadır. Endoskop ve kullanılan diğer aletlerin temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyonu çok önemlidir. Ünitemizde otomatik yıkama ve sterilizasyon cihazları ile işlem yapılmaktadır. İşlemlerin raporlanması, resimlenmesi ve gerektiğinde CD’ye alınması, arşivlenmesi mümkün olmakta ve bir örneği hastaya verilmektedir. Endoskopik tetkik işlemlerinde komplikasyonlar

Kolonoskopi

Kolon Kanseri Nedir? Kolon adı verilen kalın barsakta gelişen poliplerin neden olduğu kanser türüdür. Özellikle batı ülkelerinde daha sık rastlanan kolon kanseri görülme sıklığı bakımından dünyada 3. sırada yer alır. Nedeni kesin olarak bilinmeyen kolon kanserinin oluşumunda çevresel ve genetik faktörler söz konusudur. Kolon kanseri kolon da gelişen polip zemininden kaynaklanabildiği gibi iç yüzeyi oluşturan mukozadan da gelişimi olabilir. Kolonoskopi Nedir? Ne İşe Yarar? Kolonoskopi gastroskopide kullanılan alette olduğu gibi (mide incelemesi) önünde ışıklı, elektronik bir kamera ile kalın barsakların anüsten, makattan kalın

Ph-metre

Reflü hastalığında her bir tetkikin yeri ayrıdır. Çoğunluğu oluşturan atipik reflülerde (% 60) PH-metre en hassas ve değerli tanı yöntemidir. Tipik şikayetleri olan ve endoskopide yutma borusu alt ucunda bariz tahribat gözlenen eroziv reflü hastalığında ayrıca PH metre tetkiki şart değildir. PH metre atipik şikayetleri (örneğin geniz ve akciğer şikayetleri) ön planda olup, endoskopide de net olarak reflü durumunu ortaya koyamadığımız non-eroziv hastalarda kesin tanı için mutlak gerekliliktir. Bazen de anti-reflü cerrahisinden sonra ameliyat başarısını değerlendirmede kullanılır. PH-metre ölçümü, hastanın yemek