Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alerji – İmmunoloji Bölümünde Teşhise Yönelik Uygulamalar   Alerjinin Tespiti İçin Yapılan Testler;Deri Prik Testi (Lanset ile yapılan) İntradermal Test Multi-Test II Kandan bakılan (spesifik IgE ile) İlaç Provokasyonu ve İlaç Alerjisi Testleri Diş Hekimliğinde kullanılan ilaçlar Değişik antibiyotikler için ilaç alerjisi testleri Gıda Provokasyonu ve Gıda Alerjisi Testleri Oral Challenge testleri süt ya da yumurta alerjisi vb için Solunum Fonksiyon (Spirometri) ve Reverzibilite Testi ve değerlendirilmesi Metakolin challenge testleri Egzersiz challenge testleri Patch (peç) Testi Kozmetik ve kimyasal diğer ürünler için Atopik PatchTesti Nazal Smear (smir) Alerjik nezle teşhisi için Sık Hastalanan (tekrarlayan enfeksiyonlar

Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi

Minik Hastamızın Değerli Ailesi;  İnsanın hayatında verdiği en önemli kararlardan biri de çocuk sahibi olmak istemesidir. Zayıf, çaresiz ve korunmasız bir bebek dokuz aylık macerasında beslenme ve dış etkenlerden korunmak için, öncelikle annesine; sonrasında ise anne-babasının ilgi, şefkat ve bakımına muhtaçtır. Bazen bebeklerimizin beklenmedik bir sağlık sorunu ile doğduğuna şahit oluruz. Böyle bir durumda, bebeği anne-babanın kucağına vermeden önce, sağlık profesyonellerinin bir ekip çalışmasıyla, iyileştirmeleri, hayatına sorunsuz devam edebilecek düzeye getirmeleri gerekmektedir. Bebeğinizin sağlığına giden bu yolda, alanında ihtisaslaşmış akademik ve uzman kadromuz,

Çocuk Kalp Hastalıkları ve Tedavisi

Doğuştan kalp hastalıkları Doğuştan kalp hastalıkları, hamileliğin erken dönemlerinde ortaya çıkan, bebek doğduğu andan itibaren kalbinde bulunan yapısal hastalıklardır. Her doğan 1000 bebekten yaklaşık olarak sekizinde doğuştan kalp hastalığı görülür. Anne, baba veya yakın akrabalarda doğuştan kalp hastalığı varsa doğacak bebekte risk daha yüksektir. Çok çeşitleri olmakla birlikte büyük kısmını kalp odacıklarını ayıran duvarlardaki delikler, kalp kapaklarındaki ve damarlardaki darlıklar oluşturur. Bazı durumlarda ise kalpteki bir odacığın, kapağın, damarın hiç gelişmemiş olması gibi daha ağır hastalıklar söz konusudur. Delikler büyüklükleri, sayıları

Çocuk Nefrolojisi

Çocuk Nefrolojisi Bölümümüz çocukluk çağında yaşanan böbrek ve idrar yolu ile ilgili tüm sağlık problemleri konusunda hizmet vermektedir. Bunlar:Anne karnında saptanan böbrek genişlemeleri Yenidoğan böbrek sorunları Böbrek yetmezliği Üriner sistem taş hastalığı İdrar yolu enfeksiyonları ve idrar kaçırma

Çocuk Nörolojisi

Çocuk nörolojisi 0-18 yaş arası çocukların beyin, kas ve sinir sistemini ligilendiren hastalıkların teşhis ve tedavisiyle uğraşan bir bilim dalıdır. Çocuk Nörolojisinin ilgi alanlarıRiskli bebeklerin nörolojik yönden izlemi (tüm prematüre bebekler,doğumda ve yenidoğan döneminde beyni etkileyebilecek çeşitli sorunlar yaşayan bebekler) Gelişim basamaklarında gerilik (ince ve kaba motor, dil ve kişisel sosyal alanlar) Gevşek bebek (hipotoni) Baş ağrısı (migren tipi, gerilim tipi, mikst tip vs), migren varyantları Baş dönmesi (vertigo) Ateşli havale geçirme (febril konvülsiyon), katılma (soluk tutma) nöbeti, ateşsiz havale (afebril konvülsiyon), nöbeti taklit eden durumlar Epilepsi

Zihinsel gerilik

Mental (akıl-zeka ile ilgili) gerilik 18 yaşının altında başlayan belirgin olarak ortalamanın altında zihinsel işlevler ve eşlik eden uyum sorunları ile karakterizedir. Bu çocukların kişisel sosyal, dil, kaba ve ince motor gibi tüm gelişim alanlarında global bir yavaş gelişme gözlenir. Ağır mental gerilik erken dönemde tanınabilir ancak fiziksel ve nörolojik bulgusu olmayan hafif geriliği olan çocuklarda tanı okul çağına kadar gecikebilir.İlk aylarda emme güçlüğü, çevresel uyaranlara işitsel ve görsel tepkinin az olması 6 aydan sonra oturma, emekleme ve yürümede gecikmeler 2-3 yaş

Özel Öğrenme Bozukluğu

Öğrenme bozukluğu zekası normal ya da normalin üzerinde olan bireylerin standart testlerde yaş, zeka aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatımın beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konan bir bozukluktur. Okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğunu içerir. Öğrenme bozukluğu olan çocukların büyük kısmını okuma güçlüğü olan çocuklar oluşturur. Okumak beyinle ilgili bir yüksek kortikal (beyinin dış tabakası-kabuğu) fonksiyondur, bu fonksiyondaki kısmi bozukluğa ‘disleksi’ denilir. Okuyan kişinin görsel alfabetik yazıyı dil ile ilgili kavramlara çevirmesi gerekiyor. Buda

Çocuk Kalp ve Damar Hastalıkları

Minik Kalplerin Geleceği İçin; Düşlenilenin Ötesinde Sağlık Hizmetleri Tüm dünyada, doğumsal kalp hastalıkları en sık görülen doğum anomalileri arasında birinci sırada yer alıyor. Doğuştan kalp hastalığı görülme sıklığının tüm dünyada yaklaşık %1 olduğu göz önüne alındığında her yıl yaklaşık 12 bin yeni, doğuştan kalp hastası ile karşılaşıyoruz. Yenidoğan dönemindeki ilk 30 gün içerisinde yaşanan bebek ölümlerinin %15’i doğumsal kalp hastalıklarından kaynaklanıyor. Kalp hastalığı ile doğan bebeklerin yarısından fazlası mutlaka cerrahi tedaviye gereksinim duyar. Yılda en az 6 bin yeni hastaya kalp ameliyatı

0-5 Yaş Gelişim Rehberi

  1. Ay Beslenme Yeni doğan bebeğiniz için en ideal besin anne sütüdür. Yeni doğan bebeğiniz, 24 saat içinde 8-12 defa, yani 2-3 saatte bir beslenmek isteyebilir ama bu sıklık giderek azalır. Meme temizliğiniz için sadece su kullanın. Bebeğinizi, kucağınızda yüzü size dönük olacak şekilde tutun. Meme ucunu bebeğin yanak veya alt dudağına değdirip ağzını açmasını sağlayın ve memeye tutturun. Emerken sadece meme ucu değil, çevresindeki koyu renkli bölüm de bebeğinizin ağzının içinde olmalıdır. Aksi halde, emme meme başında çatlaklara yol