Boşaltım Sistemi ve Üreme Organlarına Ait Cerrahi Hastalıklar

 • Böbrek kistleri, tümörleri ve taş hastalığı
 • Böbrek üreter bileşke darlıkları (UPJ darlığı)
 • Üreter mesane bileşke darlıkları (UVJ darlığı)
 • Üreter genişlemesi, taşları
 • Vezikoüreteral reflü (İdrarın mesaneden üretere geri kaçışı)
 • Mesane enfeksiyonları, taş hastalığı
 • Karın ön duvarının oluşmamasına bağlı mesanının karın dışına açılması
 • Erkek çocuklarda üretranın alta açılması (hipospadias)
 • İnmemiş testis, hidrosel, spermatik kord kisti
 • Epididimoorşit (testis iltihabı), balanit -postit (sünnet derisi iltihabı) ve prostitit gibi enfeksiyonlar
 • Sünnet
 • Kız çocuklarda over kistleri, torsiyonu
 • Hymenin (kızlık zarı) kapalı olması, labial yapışıklıklar