40 Yaş Üstü Kadın Check-Up Programı

40 yaşından büyük kadınların olası sağlık risklerinin belirlenmesi için özellikle planlanmış bir tarama programıdır.

Her yıl yaptırılan Check Up’lar mevcut sağlığınızı kontrol ettirmenizi, hastalıkları erken dönemde yakalamanızı sağlar.

Check up yaptıran kişinin hiç bir şikayeti olmayabilir. Hastalıkları erken dönemde yakalayabilmek, tedaviye erken başlayarak tam bir iyileşme sağlamak ve sağlıklı durumun devam ettiğini doğrulayabilmektir.

Check-Up Faydaları:

Henüz gizli olan bazı problemler tespit edilebilir.

Hastalıkları önleyici tedbirler alınabilir veya erken teşhis ile hastalıkların ilerlemesi engellenebilir.

Check- Up İçeriği: 

Muayeneler
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Dahiliye
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kardiyoloji
Radyolojik Görüntüleme
 • Akciğer Grafisi PA -Tek Yön
 • Mamografi (İki Meme, Dijital , Full-Field)
 • Tüm Batın, USG
Kardiyolojik İnceleme
 • Elektrokardiyogram
 • Ekokardiyogram
Tetkikler
 • AFP
 • ALP
 • ALT
 • AST
 • Anti HBs
 • BUN
 • CEA
 • CA 125 (OM-MA)
 • CA 15-3 (BR-MA)
 • Glukoz (Açlık)
 • HBsAg (MEIA)
 • Hemogram (CBC)
 • HDL Kolesterol
 • Kreatinin (Serum)
 • LDH
 • LDL Kolestrol
 • Sedimantasyon
 • Servikal veya Vajinal Sitoloji (Sıvı bazlı ince tabaka teknolojisi ile)
 • Tam idrar Tahlili (Strip ve Mikroskopi)
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • TSH
 • Ürik Asit