40 Yaş Altı Erkek Check Up Programı

40 yaşından küçük erkeklerin olası sağlık risklerinin belirlenmesi için özellikle planlanmış bir tarama programıdır.

Her yıl yaptırılan Check Up’lar mevcut sağlığınızı kontrol ettirmenizi, hastalıkları erken dönemde yakalamanızı sağlar.

Check up yaptıran kişinin hiç bir şikayeti olmayabilir. Check up’ın amacı hastalıkları erken dönemde yakalayabilmek, tedaviye erken başlayarak tam bir iyileşme sağlamak ve sağlıklı durumun devam ettiğini doğrulayabilmektir.

Check-Up Faydaları:

Henüz gizli olan bazı problemler tespit edilebilir.

Hastalıkları önleyici tedbirler alınabilir veya erken teşhis ile hastalıkların ilerlemesi engellenebilir.

Muayeneler
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Dahiliye
 • Kardiyoloji
 • Üroloji
Radyolojik Görüntüleme
 • Akciğer Grafisi PA -Tek Yön
 • Panoramik Röntgen
 • Tüm Batın, USG
Kardiyolojik İnceleme
 • Elektrokardiyografi (12 Derivasyonlu EKG Çekimi)
Tetkikler
 • ALP
 • ALT
 • AST
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • BUN
 • Glukoz (Açlık)
 • HDL Kolesterol
 • Hemogram (CBC)
 • HBsAg (MEIA)
 • Kreatinin (Serum)
 • LDH
 • LDL Kolestrol
 • Sedimantasyon
 • Tam idrar Tahlili (Strip ve Mikroskopi)
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • TSH
 • Ürik Asit