JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Hekimlerimiz
Uzm. Dr. Emel KURT
Uzm. Dr. Asya ARMAĞAN (Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi)
Psikiyatri

Psikiyatri ruhsal sorun ve bozukluklarla ilgilenen bir tıbbi disiplindir. Modern tıp, insanı biyopsikososyal bir varlık olarak ele alır. Dolayısıyla insanın olduğu her yerde psikoloji de etkin ve belirleyici bir etmen olarak bulunur. Psikiyatrik bozukluklar, genetik, çevresel ve bireysel faktörler nedeniyle ortaya çıkabilir. Kişiler arası ilişkileri veya mesleki başarıyı etkiler.A- Psikiyatrik Bozukluklar 1- Organik Mental Bozuklular

2- Madde kullanımına Bağlı Bozukluklar

3- Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

4- Duygudurum Bozuklukları

5- Anksiyete Bozuklukları

6- Somotoform Bozukluklar

7- Yeme Bozuklukları

8- Uyku Bozuklukları

9- Dürtü Kontrol Bozuklukları

10- Kişilik Bozuklukları

11- Uyum Bozuklukları

12- Cinsel Bozukluklar

B- Diğer Hastalıklar ve Psikiyatri 

Herkesin ruhsallığı, parmak izi gibi biriciktir. Dolayısıyla yaşam olaylarına verilen tepkiler de kişiden kişiye farklı olabilir. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar, özellikle süreğen (kronik) ve yeti yitimine neden olan hastalıklarda psikiyatrik tabloların görülebileceğini göstermiştir. Aşağıda bazı hastalıklar ve eşlik eden psikiyatrik bozukluklar özetlenmiştir:

Öte yandan Gastrit- Ülser, Sinirsel Barsak (İBS), Migren, Astım, Ürtiker, Kaşıntı, Sedef Hastalığı, Fibromyalji, Kronik Ağrılar vb. kimi hastalıklar psikolojik faktörle ortaya çıkabilir veya şiddetlenebilir. Hastanemizde yatan veya ayaktan başvuran hastalara Konsultasyon-Liyezon Psikiyatri hizmeti verilmektedir.

 

C- Psikoterapi

Yaygın olarak sanıldığının aksine psikiyatristler sadece ilaç yazmaz. Psikoterapi, kişinin iç dünyasını ve yaşamdaki ilişkilerini anlamaya yönelik bir tedavi yöntemidir. “Konuşarak tedavi” olarak bilinen psikoterapi çeşitleri, uygun durum ve vakalarda bazen tek başına bazen ilaç tedavisi ile birlikte uygulanır. Hastanemizde psikiyatri başvurusu yapan her hasta psikoterapi açısından değerlendirilmektedir. Psikoterapiler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
 
 
10.03.2018 tarihinde güncellenmiştir

ya da