JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Hekimlerimiz
Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM
Doç. Dr. İbrahim Halil TANBOĞA
Uzm. Dr. Tülay BAYRAM
Kardiyoloji

Kardiyoloji Bölümünde kardiyoloji poliklinik hizmetleri, ekokardiyografi laboratuvarı, efor testi, ritim ve tansiyon holteri, invaziv kardiyolojik girişimler (femoral – radyal anjiyo-anjiyoplasti-stent), periferik damarların girişimsel tedavisi, kalp pili takılması ile tüm kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Hipertansiyon, koroner arter hastalığı, aritmi, kalp yetersizliği, erişkin yaşta doğumsal kalp hastaları, kalp kapak hastalıkları modern imkanlarla tetkik ve tedavi edilmekte; ayrıca koruyucu ve risk faktörleriyle  ilgili aydınlatıcı bilgi vermeye yönelik hizmetlerde verilmektedir. Bölümümüz; kardiyovasküler cerrahi, radyoloji, nükleer tıp ile yakın işbirliği ile çalışmaktadır.

 

Kardiyoloji Bölümümüzde Verilen Hizmetler

                                                                                            

10.03.2018 tarihinde güncellenmiştir

ya da