JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Gemi Adamı
Hekimlerimiz
Dr. İrfan YALDIR
Gemi Adamı

Gemi Adamı Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Gemi Adamı Sağlık Raporu, 06 Aralık 2013 tarihli Gemi Adamları Sağlık Yönergesine göre düzenlenen, gemi adamı adayı veya gemi adamına yapılacak muayene ve tetkikler sonucu denizde çalışmaya uygunluğunu gösterir sağlık raporudur. 18 yaşından büyükler için 2 yıl süre ile geçerlidir. Gemi adamlarının, 2 yılda 1 “Gemi Adamları Sağlık Yönergesi” hükümlerine göre periyodik sağlık yoklaması yaptırmaları gerekir. İlk kez gemi adamı olacaklar ile 2 yılda bir tekrarlanan sağlık yoklamaları, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Gemi Adamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilen kamu ve özel sağlık kuruluşlarınca yapılır.


Kimler gemi adamı sağlık raporu almak zorundadır?

Profesyonel ve amatör gemi adamları, küçük balıkçılar, sandal sahipleri ve gemilerde çalışan herkesin bu raporu alması mecburidir.


Gemi Adamı olmak için ne yapılması gerekir?

Gemi adamı olmaya karar veren bir kişinin öncelikle Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri olarak bilinen merkezlere başvurması, hazırlaması gereken belgeler hakkında bilgi alması ve onların yönlendirmesiyle hastane ve tıp merkezlerine başvurarak ne tür bir sağlık kurulu raporu alması gerektiğini öğrenmesi gerekir.


Kimler başvurabilir?

Gemi adamı ya da gemi adamı adayları, sağlık kuruluşundan aldıkları "Gemi Adamları Sağlık Muayene Formu", Gemi adamı olur sağlık raporu ve yapılan her türlü tetkiklerin belgesi ile birlikte en geç 30 iş günü içerisinde şahsen yetkili merkezlere "Gemi Adamları Sağlık Yoklama Belgesi" düzenletmek için başvururlar. Gemi Adamı Sağlık Yoklama Belgesi’nin bitiş tarihinden itibaren 3 ay içinde periyodik muayenesini yetkili merkezlerde yaptırmayan gemi adamları, genel muayeneye tabi tutulur.


Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu


İlk kez gemi adamları Sağlık Yoklama Belgesi almak için başvuran adaylar ile 2 yıldan daha uzun süre denizde faal olarak çalışmamış gemi adamlarının, yapılan muayeneler sonucunda Gemi Adamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre gemi adamı olmaya fiziksel engeli yoksa (sakatlık veya hastalıkları vb.) Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu" almaya hak kazanırlar.


Gemi Adamı genel muayenesi:

Gemi Adamı genel muayenesinde aşağıda yer alan tetkikler yapılır.

Periyodik Sağlık Raporu

Gemi adamlarının, sağlıklarının denizde çalışmaya elverişli olup olmadığını öğrenmek için her iki yılda bir periyodik kontrolden geçmeleri gerekir. Bu kontroller sonucunda gemi adamlarına Periyodik Sağlık Yoklama Raporu verilir. 18 yaşından küçük olanların deniz hizmetinde sürekli çalıştırılabilmeleri için Periyodik Sağlık Yoklamaları her yıl tekrarlanır. Gemi Adamı Sağlık Raporu için yapılacak olan tetkikler açlık gerektirdiği için adayların 08.30-10:30 arasında hastaneye gelmesi gerekir.

Periyodik muayenede yapılan tetkikler şunlardır:

10.03.2018 tarihinde güncellenmiştir

ya da