JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Sağlık Rehberi

Romatizma Hakkında Yanlışlar - Doğrular

Romatizma toplumda oldukça sık görülen hastalıklardır. Bunların sıklıkla günlük yaşamı etkilemesi, kişinin yaşam kalitesini düşürmesi, ülkemizde yeterli sayıda romatoloji uzmanı olmaması nedeni ile insanlar sıklıkla kulaktan dolma inanışlara başvurmaktadırlar. Aşağıda bu yanlış inanışların bazıları ve bunların doğruları anlatılmıştır. YANLIŞ: Romatizma sadece... devamı için tıklayınız

Sünnet

Sünnet penis glansını (uç kısmını) saran, tıp dilinde prepisyum adı verilen sünnet derisinin belirli şekil ve uzunlukta cerrahi yolla kesilerek alınması ve penis uç kısmının açığa çıkarılması işlemidir. Sünnet, bir gelenek olmasının yanı sıra dünya üzerinde en çok uygulanan cerrahi işlemdir. Tüm dünyadaki erkeklerin ortalama %25'i dinsel,... devamı için tıklayınız

Koroner Anjiyografi

Koroner anjiyografi; kalbi besleyen damarların görüntülenmesi yöntemidir. Katater salonunda yapılır. Kalp damarlarının içine röntgende görülen opak madde (kontrast madde) verilerek kalp damarlarının anatomisi gözlenir.    Neden yapılır? (Yapılması için kişide hangi tür şikayetlerin olması gerekir?)  Kalp damarlarının kalp kasını beslemede... devamı için tıklayınız

Koroner Arter Hastalığı

Koroner Arter Hastalığı Kalp damarlarında ateroskleroz dediğimiz damar sertliği durumu gelişmesidir. Kalp damarlarının (aslında tüm damarların) iç yüzünü kaplayan endotel dediğimiz koruyucu bir zar vardır. Ve bu zarın en önemli özelliği kanın damarlar içinde akışkan şekilde, pıhtı oluşturmadan akmasını sağlamaktır. Yıllar içinde risk faktörlerinin (sigara,... devamı için tıklayınız

Pilotlarda Kolesterol Yüksekliği

''Kolesterol yüksekliği pilotlarımızda zorunlu beslenme düzensizlikleri ve kısıtlı fiziksel aktivite şansızlıkları ile gelişen kolesterol yükseklikleri ve vücuda olan hayati etkileridir.'' Yüzlerce yolcunun sorumlulu- ğunu taşıyan pilotlarımızın emniyetli ve rahat bir uçuş gerçekleştirebilmeleri için beden ve ruh sağlığı tam anlamı ile kusursuz olmalıdır.... devamı için tıklayınız

Romatizmal Hastalıklardan Korunmak İçin Öneriler…

Fazla kilolarınızla vedalaşın. Fazla kilo ile kemik erimesi (Osteoartrit) arasında ilişki olduğu kanıtlanmıştır. Kilo vererek, diğer romatizma türlerinde de ekleme binen yükün azalmasını sağlayarak hastalığın kontrolünü kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca tedavide kullanılacak kortizon gibi ilaçların yan etkilerinin azaltılması için tedavide kilo verilmesi önemlidir. Sigarayı... devamı için tıklayınız

Ankilozan Spondilit

Gençlerde Bel Ağrısına Dikkat! Bel ağrısı tüm dünyada oldukça yaygın bir problem olup zaman içinde daha sık görülmektedir. Erişkin toplumun en az %10'unda çeşitli nedenlerle gelişen kronik bel ağrıları olabilmektedir. Klinik olarak önemi olmayan ve kısa sürede geçmesi nedeni ile bel ağrısı sıklıkla önemsenmez. Ancak bu ağrıların bir... devamı için tıklayınız

Romatoid Artrit Hakkında Merak Edilenler

Romatoid Artrit (RA) Nedir: Romatoid artrit, sebebi bilinmeyen, genetik olarak yatkın bireylerde çeşitli çevresel faktörlerin de etkisiyle ortaya çıkan başta eklemler olmak üzere vücutta birçok organ ve yapıyı da tutabilen bir hastalıktır.   Romatoid Artritin Tarihçesi Tüm dünyada ve tüm ırklarda görülebilen bir hastalıktır. Ancak... devamı için tıklayınız

Üro-onkoloji (Ürolojik kanserleri tanı ve tedavileri)

Üroloji Bölümümüzde Üroonkolojik alanda dünya standartlarında hizmet verilmektedir. Prostat kanserinde sinir-koruyucu radikal prostatektomi ve mesane kanserinde radikal sistektomi ameliyatları rutin olarak yapılmaktadır. Ayrıca böbrek tümörleri, testis tümörleri ve sürrenal kitlelerin cerrahi tedavisi ve takipleri yapılmaktadır. Bazı ürolojik kanser vakalarında... devamı için tıklayınız

Endoskopi Laboratuvarı

Endoskopi; yemek borusu, mide, safra yolları ve bağırsakların, ucunda ışık ve mikro kamera sistemi olan bükülebilen (flexıbl) bir aletle incelenmesi işlemidir. Endoskopi ünitesinde; Gastroduedonoskop Kolonoskop Duedonoskop (ERCP)'ların videoendoskopik modelleri ile hizmet verilmekte, resim ve CD kaydı yapılabilmektedir. Endoskopi ünitesi yalnız tanı amaçlı değil, tedavi... devamı için tıklayınız

ya da