JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Nöroloji

Hareket Bozuklukları (Parkinson Kliniği)

Parkinson hastalığı, tremor, distoni, kore, bleferospazm, hemifasiyal spazm, huzursuz bacak sendromu gibi hareket bozukluklarında tanı ve tedavi yapılmaktadır. Hareket bozukluları polikliniğinde ayrıca botulinum toxin uygulaması yapılabilmektedir.        devamı için tıklayınız

Yoğunbakım ve Hiperbarık Oksijen Tedavi Ünitesi

Farklı etkenler ile oluşan koma, ensefalit,  hipoksi, karbonmonoksit zehirlenmesi gibi durumlarda profesyonel donanıma sahip yoğun bakım ünitesi ve hiperbarik oksijen tedavi ünitesi ile ekip çalışması ile  nörolojik tedavi ve takip yapılabilmektedir.    devamı için tıklayınız

EEG

Beyin dokusunda yer alan sinir hücrelerine ilişkin elektriksel sinyaller saçlı derinin belirli bölgelerine yerleştirilen elektrotlarla bilgisayara aktarılır ve nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilir.   Tanısında EEG kullanılan hastalıklar:  Epilepsi hastalığı, Bilinç ve algı bozuklukları, Bazı psikiyatrik hastalıklar, Uyku bozuklukları vb devamı için tıklayınız

EMG

EMG; sinirleri etkileyen hastalıklara tanı koyarak, hastalığın seyrini ve verdiği hasarı belirlemek için kullanılan inceleme yöntemidir.  Hangi hastalıkların varlığında kullanılır? Bağışıklık sistemi hastalıkları, ALS, Diyabet, B12 vitamini, folik asit eksikliği,  Kas ve sinir hastalıkları, Böbrek yetmezliği,  Karaciğer yetmezliği, Romatizmaya bağlı... devamı için tıklayınız

Baş Ağrısı Kliniği

Ağrı ünitesinde migren, gerilim tipi baş ağrısı, vasküler baş ağrıları, baş ve boyun nevraljileri, bel ve boyun ağrıları gibi ağrılı hastalıkların tanı ve tedavisi yürütülmektedir.      devamı için tıklayınız

Serebrovasküler Hastalıklar Kliniği

Tıkanma ve kanama ile seyreden beyin damar hastalıklarında acil nöroloji hekimliği, nöroradyoloji ünitesi, nörosirurji ve yoğun bakım ünitesi ile koordineli çalışarak hizmet vermektedir. Nöroradyoloji ünitesi olarak bilgisayarlı beyin tomografisi, manyetik rezonans görüntüleme, doppler ultrasonografi, digital substraction anjiografi uygulanabilmekte ve gereğinde girişimsel... devamı için tıklayınız

Epilepsi Kliniği

Kapsamlı EEG laboratuvarı ile çocuk ve erişkin epileptik hastalık ve sendromlarınn tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Rutin uyku ve uyanıklık EEG yanı sıra Video-moniterizasyon ile kısa ve uzun süreli EEG tetkiki yapılmaktadır.     devamı için tıklayınız

Baş Dönmesi (Vertigo) Kliniği

Baş dönmelerinin ayırıcı tanısı yapılmakta, takip ve tedavisi düzenlenmektedir. Gereken vakalarda KBB ünitemiz ile birlikte ayrıntılı testler ve manevralar uygulanmakta, gereken vakalarda ilgili branşlar ile koordine hastalar izlenmektedir.     devamı için tıklayınız

Davranış Nörolojisi ve Demans Kliniği

Alzheimer tipi demans, Alzheimer dışı dejeneratif demanslar, vasküler demans gibi süreçlerde gereğinde nörokognitif  test uygulaması ile tanı ve tedavi yapılmaktadır.       devamı için tıklayınız

Multipl Skleroz (MS) ve Demyelizan Hastalıklar Kliniği

MS, transvers myelit, Adem, Nöromyelitis optika (NMO) gibi hastalıklarda gelişmiş laboratuvar ve nöroradyoloji ünitesi ile hızlıca tanı ve tedavi yapılabilmekte ve gereğinde bu alanda  ilgili alan konsultasyonları ile fizyoterapi ve psikoterapi desteği sağlanabilmektedir.      devamı için tıklayınız

ya da